Contents

Mẹo về Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại được Update vào lúc : 2022-05-05 21:34:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

126

Trong quy trình thực tập tại cty, tuy nhiên em đã được tiếp cận với thực tiễn công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD, tuy nhiên với thời hạn hạn chế nên em không thể đi sâu vào phân tích, nghiên cứu và phân tích tình hình công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD. Mặt khác, khối lượng trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh là rất rộng nên trong phạm vi của bài luận văn không thể phản ánh hết được. Do vậy, bài luận văn của em không thể tránh khỏi những sai sót. Và em nhận thấy một số trong những hạn chế trong bài như sau: – Do thời hạn nghiên cứu và phân tích quá ngắn nên em không thể đi sâu tìm hiểu tình hình công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty cũng như tìm hiểu thêm về những phần hành kế toán khác được. Do vậy, đề tài chỉ số lượng giới hạn trong phạm vi nghiên cứu và phân tích công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD mà chưa tồn tại thời cơ nghiên cứu và phân tích đến mảng kế toán bán hàng hay kế toán ngân sách trong công ty

You đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành, để xem tài liệu hoàn hảo nhất bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

trách nhiệm xuất kho hàng hoá,dich vụ ứng dụng sẽ tự động hóa update giá vốn những món đồ đó và in phiếu xuất kho. – Quy trình hạch toán: Khi xuất hoá đơn bán hàng cho người tiêu dùng, cùng với việc ghi nhận lệch giá cả hàng, kế toán nhờ vào phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGTđể ghi nhận giá vốn hàng bán. Dựa vào những chứng từ đó, kế toán nhập liệu vào ứng dụng và ứng dụng sẽ tự động hóa update những số liệu vào những sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ rõ ràng TK 632. Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán Các chứng từ: Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT Phần mềm kế toán MISA -Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 632 -Sổ CP SXKD TK 632 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 54 Sau đấy là một số trong những trách nhiệm xuất kho bán hàng: – Nghiệp vụ 1: Ngày đầu Tiên/10/2015, vị trí căn cứ Hợp Đồng số 0000216, xuất kho hàng bán cho công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Thắng kèm Phiếu xuất kho số 216. Giá vốn cho số hàng xuất bán là 9.725.667 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 632: 9.725.667 Có TK 156: 9.725.667 – Nghiệp vụ 2: Ngày đầu Tiên/10/2015, vị trí căn cứ Hợp Đồng 0000793, phục vụ dịch vụ ăn uống cho công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế kèm Phiếu xuất XKHĐ793(phụ lục 3). Giá vốn cho số hàng xuất bán là một trong.294.748 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 632: 1.191.395 Nợ TK 1545: 103.353 Có TK 156: 1.191.395 Có TK 152: 103.353 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 55 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành Mẫu số: 02- VT 207 An Dương Vương, p..An Đông, Tp Huế (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày đầu Tiên tháng 10 năm 2015 Nợ: TK 632 Số : 216 Có: TK 156 Họ tên người nhận hàng: CTy Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Thắng Địa chỉ (bộ phận): Thôn Bàng Lãng, Thuỷ Bằng , Hương Thuỷ, TT Huế Lý do xuất kho: Xuất kho hàng bán cho CTy Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Thắng theo Hoá đơn số 0000126. Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa Địa điểm:……………………………….. STT Tên, thương hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Cọ sơn DC031b cây 10,00 10,00 13.749,27 137.493 2 Cọ lăn DC032b cây 10,00 10,00 14.156,42 141.564 3 Sơn MX kinh tế tài chính 75006-18L HH111 thùng 10,00 10,00 413.634,59 4.136.346 4 S.MX trong A901-18L HH012 thùng 4,00 4,00 639.015,08 2.556.060 5 Bột trét A502- 40kg HH028 Bao 5,00 5,00 285.168,95 1.425.845 6 S.lót trong A934-5L HH008 lon 5,00 5,00 265.671,77 1.328.359 Cộng 9.725.667 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Chín triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng chẵn./. Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………. Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 56 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghisổ cái STT dòng Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu Ngàytháng Nợ Có A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang 01/10 216 01/10 Xuất hàng bán cho CtyQuốc Thắng × 01 02 632 156 9.725.667 9.725.667 01/10 XKHĐ793 24/03 Xuất kho hàng hoá,vật tư Hợp Đồng 793 × 03 04 05 06 632 1545 156 152 1.191.395 103.353 1.191.395 103.353 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 57 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CÁI ( Dùng cho hình thức NKC) Năm: 2015 Tài khoản: 632- Giá vốn hàng bán Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ngày Số hiệu Trang số STT dòng Nợ Có A B C D E G H 1 2 – – Số dư thời điểm đầu kỳ – -Số phát sinh trong kỳ 01/10 01/10 216 Xuất kho hàng bán cho cty Quốc Thắng 156 9.725.667 01/10 01/10 XKHĐ 793 Xuất kho hàng hoá cho Hợp Đồng 793 156 1.191.395 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 58 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TK 632: Giá vốn hàng bán Tên thành phầm hàng hoá, dịch vụ: Đơn vị tính:VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệuTKĐƯ Tổng số Ghi nợ thông tin tài khoản 632 Chia ra Số hiệu Ngàytháng Nhóm thành phầm & hàng hóa Nhóm TP Nhóm DV,VC Ghi nợ TK 911 -Số dư thời điểm đầu kỳ -Số phát sinh trong kỳ 01/10 216 01/10 Xuất kho hàng bán cho Cty Quốc Thắng 156 9.725.667 9.725.667 9.725.667 01/10 XKHĐ793 01/10 Xuất kho hàng hoá cho Hợp Đồng 793 156 1.191.395 1.191.395 1.191.395 -Tổng số phát sinh: – Ghi có TK – Số dư thời gian cuối kỳ Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 59 2.2.4. Kế toán ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại 2.2.4.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: Phiếu chi, bảng chấm công và bảng thanh toán lương, bảng phân loại khấu hao TSCĐ, những hoá đơn dịch vụ mua ngoài và những chứng từ đi đường. – Sổ sách: sổ Nhật ký Chung, sổ Cái TK 642, sổ ngân sách SXKD TK 642. 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 642- “Chi phí quản trị và vận hành marketing thương mại” được mở thành 2 TK cấp 2 là: + TK 6421- Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng tại công ty gồm có: ngân sách vận chuyển hàng, tiền lương chonhân viên bán hàng, ngân sách bao bì phục vụ bán hàng, ngân sách dụng cụ vật dụng văn phòng phẩm. + TK 6422- Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp phát sinh tại công ty gồm có: ngân sách tiền lương cho nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành, những khoản trích nộp theo lương của nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành, ngân sách công cụ dụng cụ và nhiều ngân sách khác phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành công ty.. 2.2.4.3. Phương pháp hạch toán – Quy trình hạch toán: Đối với ngân sách dịch vụ mua ngoài, khi nhận được hoá đơn dịch vụ hay những hoá đơn GTGT,kế toán kiểm tra tính hợp lý hợp lệ những thông tin, tiếp theo đó nhập liệu và ứng dụng sẽ tự động hóa cập nhập số liệu vào những sổ sách liên quan. Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại Phiếu chi, bảng chấm công và bảng thanh toán lương, bảng phân loại khấu hao TSCĐ, những hoá đơn dịch vụ mua ngoài Phần mềm kế toán MISA -Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 642 -Sổ CP SXKD TK 642 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 60 Một số trách nhiệm: – Nghiệp vụ 1: Ngày 10/09/2015, chi tiền thanh toán ngân sách Ban giám đốc tiếp hách cho công ty Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tp Hà Nội Thủ Đô Marina : 11.399.850 đồng. Kèm theo Phiếu chi số 360. Kế toán định khoản: Nợ TK 6422: 10.363.500 Nợ TK 1331: 1.036.350 Có TK 1111: 11.399.850 – Nghiệp vụ 2: Ngày đầu Tiên/10/2015, chi tiền thanh toán tiền cước điện thoại bộ phận Văn phòng tháng 9/2015 cho tập đoàn lớn lớn Viễn thông Quân đội : 461.626 đồng.Kèm theo Phiếu chi số 5855405.Kế toán định khoản: Nợ TK 6422: 419.660 Nợ TK 1331: 41.966 Có TK 1111: 461.626 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế PHIẾU CHI Quyển số:………………. Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Số: 360 Nợ: 6422, 1331 Có: 1111 Họ và tên người nộp tiền: Lê Thị Thuyết nhận trả – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tp Hà Nội Thủ Đô Marina Địa chỉ: Lý do nộp: Tiếp khách Số tiền: 11.399.850 VND Viết bằng chữ: Mười một triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm năm mươi đồng chẵn. Kèm theo: ……….. chứng từ gốc Ngày ………tháng ………năm …….. Giám đốc KT trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười một triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm năm mươi đồng chẵn. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 61 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế PHIẾU CHI Quyển số:………………. Ngày đầu Tiên tháng 10 năm 2015 Số: 5855405 Nợ: 6422, 1331 Có: 1111 Họ và tên người nộp tiền: Lê Thị Thuyết nhận trả – Tập đoàn viễn thông Quân đội Địa chỉ: Lý do nộp: Cước điện thoại Số tiền: 461.626 VNĐ Viết bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm hai mươi sáu đồng chẵn./. Kèm theo: ……….. chứng từ gốc Ngày ………tháng ………năm …….. Giám đốc KT trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười một triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm năm mươi đồng chẵn. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 62 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghisổ cái STT dòng Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu Ngàytháng Nợ Có A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang 10/09 PC 360 10/09 Chi tiền tiếp khách × 01 02 03 6422 1331 1111 10.363.500 1.036.350 11.399.850 01/10 PC 5855405 01/10 Cước điện thoại × 04 05 06 6422 1331 1111 419.660 41.966 461.626 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 63 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CÁI ( Dùng cho hình thức NKC) Năm: 2015 Tài khoản: 642- Chi phí quản trị và vận hành marketing thương mại Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ngày Số hiệu Trang số STT dòng Nợ Có A B C D E G H 1 2 – Số dư thời điểm đầu kỳ – Số phát sinh trong kỳ 10/09 10/09 PC360 Chi tiền tiếp khách 1111 10.363.500 01/10 01/10 PC 5855405 Cước điện Thoại bp văn phòng 1111 419.660 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 64 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TK 642: chi phi quản trị và vận hành marketing thương mại Tên thành phầm hàng hoá dịch vụ: Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TKĐƯ Tổng số Ghi nợ thông tin tài khoản Chia ra Số hiệu Ngàytháng Chi phí tiếp khách CP DV mua ngoài Ghi nợ TK 911 10/09 PC 360 10/09 Chi tiền tiếpkhách 1111 10.363.500 10.363.500 10.363.500 01/10 PC 5855405 01/10 Cước điện thoại Bp văn phòng 1111 419.660 419.660 419.660 – Tổng số phát sinh: – Ghi có TK – Số dư thời gian cuối kỳ Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 65 2.2.5. Kế toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 2.2.5.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: giấy thông báo lãi tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí, phiếu thu, giấy báo Có – Sổ sách: Sổ nhật ký Chung, Sổ Cái TK 515 2.2.5.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 515- “Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính” 2.2.5.3. Phương pháp hạch toán Doanh thu tài chính của công ty hầu hết là lãi của những khoản tiền gửi không kỳ hạn tại những ngân hàng nhà nước. Vì công ty không chú trọng góp vốn đầu tư vào hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính nên lệch giá tài đó đó là không đáng kể. – Quy trình hạch toán: Sau khi nhận được những chứng từ như: giấy thông báo Lãi tiền gửi, giấy báo Có kế toán kiểm tra và nhập liệu, ứng dụng sẽ tự động hóa update số liệu vào những sổ sách liên quan. Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính Ví dụ: Ngày 24/10/2015 nhận giấy báo Có của ngân hàng nhà nước Quân đội Thừa Thiên Huế về số lãi tiền gửi tháng 10: 40.472 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 1121: 40.472 Có TK 515: 40.472 Giấy thông báo Lãi tiền gửi, hoá đơn bán lẻ, phiếu thu, giấy báo Có Phần mềm kế toán MISA Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 515 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 66 Ngân hàng quân đội Hue Branch(HUE) PHIẾU BÁO CÓ MST KH: 330053579 Ngày : 24/10/2015 Nguyên tệ: VND Mã GD: 5031100001005 GDV:6610_COBUSER Tài khoản /Khách hàng Số tiền Tài khoản Có 5031100001005 230860-Cong ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiep Thanh Bằng chữ: Bốn mươi nghìn sáu trăm bảy mươi hai đồng Số tiền 40.672.00 Diễn giải: BUT TOAN TRA LAI Lập biểu Kiểm soát 2.2.6. Kế toán ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 2.2.6.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: Phiếu chi, giấy báo lãi vay hàng kỳ của ngân hàng nhà nước – Sổ sách: sổ Nhật ký Chung, sổ cái TK 635 2.2.6.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 635- “ Chi phí tài chính” 2.2.6.3. Phương pháp hạch toán Như đã phân tích ở trên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành đang dần mở rộng nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí, do vậy công ty rất cần vốn để góp vốn đầu tư. Và những khoản vay tại ngân hàng nhà nước mà hầu hết là những khoản vay thời hạn ngắn đó đó là nguồn vốn mà công ty đang chiếm hữu. Vì vậy ngân sách tài chính cũng là ngân sách lãi vay của công ty là khá lớn. – Quy trình hạch toán: sau khi nhận được những chứng từ nhưPhiếu chi, giấy báo lãi vay hàng kỳ của ngân hàng nhà nước, kế toán kiểm tra và tiến hành nhập liệu, phần mề sẽ tự động hóa update số liệu lên những sổ sách liên quan. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 67 Sơ đồ 2.8. Quy trình hạch toán ngân sách tài chính Ví dụ: ngày 24/10/2015, nhận phiếu báo Nợ của Ngân hàng Quân đội về số tiền lãi khế ước LD1526439660B39: 3.695.809 đồng. Ngân hàng quân đội Hue Branch(HUE) PHIẾU BÁO NỢ MST KH: 330053579 Ngày : 24/10/2015 Nguyên tệ: VND Mã GD: LD1526439660 GDV: 4642_COBUSER Tài khoản /Khách hàng Số tiền Tài khoản Nợ 5031100001005 230860-Cong ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiep Thanh Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm linh chín đồng Số tiền: 3.695.809 Diễn giải: Thu lai khe uoc Lập biểu Kiểm soát 2.2.7. Kế toán thu nhập khác 2.2.7.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: Hoá đơn bán hàng của nhà phục vụ, hoá đơn GTGT -Sổ sách: sổ Nhật ký Chung, sổ Cái TK 711 2.2.7.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 711- “Thu nhập khác” Các chứng từ: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán lẻ, phiếu thu, giấy báo Có Phần mềm kế toán MISA Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 635 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 68 2.2.7.3. Phương pháp hạch toán Thu nhập khác tại công ty hầu hết là những khoản thu tiền khuyến mại lúc shopping như: Sơn, máy tính xách tay, Tivi dùng ở văn phòng công ty – Quy trình hạch toán: Khi nhận được hoá đơn GTGT của nhà phục vụ, kế toán kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ rồi tiếp theo đó tiến hành nhập liệu và lưu lại. Phần mềm sẽ tự động hóa cập nhập số liệu vào những sổ sách liên quan và thời gian cuối kỳ tự động hóa kết chuyển vào TK 911. Sơ đồ 2.9. Quy trình hạch toán thu nhập khác Một số trách nhiệm phát sinh: – Nghiệp vụ 1: Ngày 29/01/2015, nhận tiền khuyến mại lúc mua Tivi : 1.427.273 đồng. Kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 242: 1.427.273 Có TK 711: 1.427.273 – Nghiệp vụ 2: Ngày 24/03/2015, nhận tiền khuyến mại lúc mua Sơn : 1.913.636 đồng. Kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 156: 1.427.273 Có TK 711: 1.427.273 Các chứng từ: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng Phần mềm kế toán MISA Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 711 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 69 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang 29/01 10432 29/01 Khuyến mãi- Chi tiền mua Tivi × 01 02 242 711 1.427.273 1.427.273 24/03 46023 24/03 Khuyến mãi- Mua sơn × 03 04 156 711 1.913.636 1.913.636 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 70 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CÁI ( Dùng cho hình thức NKC) Năm: 2015 Tài khoản: 711- Thu nhập khác Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ngày Số hiệu Trang số STT dòng Nợ Có A B C D E G H 1 2 – Số dư thời điểm đầu kỳ – Số phát sinh trong kỳ 29/01 29/01 10432 Khuyến mãi- Chi tiền mua Tivi 242 1.427.273 24/03 24/03 46023 Khuyến mãi – Mua sơn 156 1.913.636 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 71 2.2.8. Kế toán ngân sách khác 2.2.8.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: Ủy nhiệm Chi, Hợp Đồng GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu chi, quyết định hành động phạt nộp chậm thuế của Chi cục thuế. – Sổ sách: sổ Nhật ký Chung, sổ Cái TK 811 2.2.8.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 811- “Chi phí khác” 2.2.8.3. Phương pháp hạch toán Tại công ty, ngân sách khác gồm có tiền phạt nộp chậm thuế, những khoản ngân sách tiếp khách bị trừ thoát khỏi ngân sách hợp lý – Quy trình hạch toán: Sau khi nhận được những chứng từ như Ủy nhiệm Chi, Hợp Đồng GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu chi, quyết định hành động phạt nộp chậm thuế của Chi cục thuế, kế toán nhập liệu vào ứng dụng tiếp theo đó lưu lại. Phần mềm sẽ tự động hóa update số liệu lên những sổ sách liên quan. Sơ đồ 2.10. Quy trình hạch toán ngân sách khác Một số trách nhiệm phát sinh: -Nghiệp vụ 1: Ngày 27/02/2015, khoản chi tiền tiếp khách mà hoá đơn không hợp lệ bị loại khỏi ngân sách hợp lý: 7.363.638 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 811: 7.363.638 Có TK 1111: 7.363.638 -Nghiệp vụ 2: Ngày thứ tư/05/2015, Chuyển khoản nộp tiền phạt nộp chậm thuế GTGT năm 2014: 4.265.590 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 811: 4.265.590 Có TK 1121: 4.265.590 Các chứng từ: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán lẻ, phiếu thu, giấy báo Có Phần mềm kế toán MISA -Sổ tổng hợp: sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái TK 511 -Sổ rõ ràng TK 511 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 72 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang 27/02 598 27/02 Chi tiếp khách × 01 02 811 1111 7.363.638 7.363.638 04/05 NVK00067 04/05 Nộp chậm thuế GTGT 2014 × 03 04 811 1121 4.625.590 4.625.590 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 73 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, phường An Đông,TP Huế, TT.Huế SỔ CÁI ( Dùng cho hình thức NKC) Năm: 2015 Tài khoản: 811- Chi phí khác Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ngày Số hiệu Trang số STT dòng Nợ Có A B C D E G H 1 2 – Số dư thời điểm đầu kỳ – Số phát sinh trong kỳ 27/02 27/02 598 Chi tiếp khách 1111 7.363.638 04/05 04/05 NVK00067 Nộp chậm thuế GTGT 2014 1121 4.625.590 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 74 2.2.9. Kế toán thuế TNDN 2.2.9.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng – Chứng từ: Tờ khai quyết toán Thuế TNDN – Sổ sách: sổ Nhật ký Chung, sổ Cái TK 8211 2.2.9.2. Tài khoản sử dụng – Tài khoản 8211- “Chi phí thuế TNDN hiện hành” 2.2.9.3. Phương pháp hạch toán Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành nộp thuế TNDN theo phương thức hàng quý tạm nộp, thời gian ở thời gian cuối năm quyết toán thuế TNDN với mức thuế suất thuế TNDN là 22%. Do trở ngại vất vả trong việc xác lập được đúng chuẩn những ngân sách thực tiễn phát sinh trong kỳ tính thuế, nên số thuế TNDN tạm nộp hàng quý của công ty vị trí căn cứ vào tỷ suất thu nhập chịu thuế trên lệch giá của năm liền kề trước đó và lệch giá thực tiễn phát sinh trong kỳ. Theo quy định của luật Thuế, từ thời điểm năm 2015, hàng quý doanh nghiệp chỉ việc nộp tiền thuế TNDN tạm phải nộp mà không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. Hàng quý, sau khi tạm nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước , kế toán sử dụng TK 3334- Thuế TNDN để phản ánh số thuế TNDN đã tạm nộp hàng quý vào ngân sách thuế TNDN hiện hành. Cuối năm tài chính, trên cơ sở kết quả marketing thương mại thực tiễn, kế toán thuế lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) đồng thời xác lập số thuế TNDN phải nộp trong năm. Nếu số thuế TNDN thực tiễn phải nộp cao hơn tổng số thuế TNDN đã tạm nộp thì kế toán phải ghi tăng nguồn lực vốn thuế TNDN hiện hành. trái lại, kế toán ghi giảm số thuế TNDN hiện hành là bằng số chênh lệch giữa số thuế TNDN thực tiễn phải nộp và tổng số thuế TNDN đã tạm nộp. Sau đó, kế toán phải kết chuyển ngân sách thuế TNDN hiện hành vào TK 911 để xác lập kết quả marketing thương mại. Cụ thể ngân sách thuế TNDN hiện hành năm 2015 của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành là: 152.435.620 đồng. Kế toán ghi nhận ngân sách thuế TNDN hiện hành: Nợ TK 8211: 152.435.620 Có TK 3334: 152.435.620 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 75 2.2.10. Kế toán xác lập kết quả marketing thương mại Việc xác lập kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại tại công ty được tiến hành định kỳ vào thời điểm cuối mỗi năm, và để hạch toán kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, kế toán sử dụng thông tin tài khoản 911. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp toàn bộ những khoản thu gồm lệch giá thuần bán hàng và phục vụ dịch vụ, lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, thu nhập khác; đồng thời tổng hợp những khoản chi gồm giá vốn hàng bán, ngân sách tài chính và ngân sách khác, ngân sách thuế TNDN hiện hành. Sau đó, kết chuyển toàn bộ sangtài khoản 911 để xác lập lãi lỗ trong kỳ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 76 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, P.An Đông, TP Huế SỔ CÁI ( Dùng cho hình thức NKC) Năm: 2015 Tên TK: Xác định kết quả marketing thương mại Số hiệu: 911 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Trang NKC Số hiệu TKĐƯ Số tiền Ngày tháng Số hiệu Nợ Có Số dư thời điểm đầu kỳ 31/12 31/12 K/c lệch giá thuần 511 43.306.461.278 31/12 31/12 K/c lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 515 7.821.090 31/12 31/12 K/c thu nhập khác 711 22.931.818 31/12 31/12 K/c giá vốn hàng bán 632 37.388.957.671 31/12 31/12 K/c ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại 642 4.820.244.576 31/12 31/12 K/c ngân sách tài chính 635 435.420.956 31/12 31/12 K/c ngân sách khác 811 13.213.597 31/12 31/12 K/c ngân sách thuế TNDN 821 152.435.620 31/12 31/12 K/c lãi lỗ 421 526.941.766 Cộng chuyển sang trang sau Sổ này còn có….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang……. Ngày mở sổ: Ngày kết thúc: Ngày ……. Tháng …… Năm ……. Người ghi sổ: Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 77 – Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 207 An Dương Vương, P. An Đông, TP Huế BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Năm 2015) Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mã số Năm nay 1. Doanh thu bán hàng và phục vụ dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ lệch giá 3. Doanh thu thuần về bán hàng và phục vụ dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và phục vụ dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 7. Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính – Trong số đó: Chi phí lãi vay 8. Chi phí quản trị và vận hành marketing thương mại 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại 10. Thu nhập khác 11. Chi phí khác 12. Lợi nhuận khác 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14. Chi phí thuế TNDN 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 01 02 10 11 20 21 22 23 24 30 31 32 40 50 51 60 43.306.461.278 – 43.306.461.278 37.388.957.671 5.917.503.607 7.821.090 435.420.956 – 4.820.244.576 669.659.165 22.931.818 13.213.597 9.718.221 679.377.386 152.435.620 526.941.766 Ngày 24 tháng 3 năm 2022 Người lập biểu: Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Từ báo cáo KQ HĐKD ta thấy, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty là 679.377.386 đồng. Và để phục vụ yêu cầu quản trị, thời gian ở thời gian cuối năm kế toán nên phải xác lập được lợi nhuận riêng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí và phản ánh lên những báo cáo kế toán quản trị . Khi nhìn vào những báo cáo đó, nhà quản trị công ty sẽ biết được lợi nhuận riêng của những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí đồng thời biết được nghành nào hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt, có lãi, hoạt động và sinh hoạt giải trí nào không. Tuy nhiên do Đk hạn chế, em không thể tìm hiểu thêm về phương pháp quản trị lệch giá, ngân sách, lợi nhuận cũng như những báo cáo kế toán quản trị tại công ty. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 78 CHƯƠNG 3: ĐÁNG GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHHHIỆP THÀNH 3.1 Một số xét về công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại Qua thời hạn thực tập tại công ty, được tiếp cận với thực tiễn công tác thao tác kế toán nói chung và công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQHĐKD nói riêng, em xin mạnh dạn trình diễn một số trong những ưu điểm cũng như một số trong những mặt hạn chế trong công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQHĐKD. Đồng thời em cũng xin đưa ra một số trong những giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện hơn công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQHĐKD tại công ty. 3.1.1 Nhận xét chung về công tác thao tác kế toán  Ưu điểm: – Về tổ chức triển khai cỗ máy quản trị và vận hành: Công ty thuộc quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ thực thi tổ chức triển khai cỗ máy quản trị và vận hành không thật rườm rà, phức tạp nhưng phù phù thích hợp với quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của công ty, đảm bảo được hiệu suất cao và tiến trình việc làm. Việc phân công, phân nhiệm hợp lý tránh khỏi những tình trạng làm sai chuyên nghành trong công ty, đảm bảo cho công ty hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt. – Về cỗ máy kế toán : công ty tổ chức triển khai cỗ máy kế toán theo quy mô trực tuyến hiệu suất cao do Kế toán trưởng đứng đầu. Trong phòng kế toán, Kế toán trưởng là người trực tiếp điều hành quản lý, phân công việc làm rõ ràng cho từng phần hành kế toán khác; mỗi nhân viên cấp dưới kế toán đảm nhiệm từng phần hành và phụ trách về phần hành được giao. Ngoài ra, những nhân viên cấp dưới kế toán phải tương hỗ lẫn nhau và cùng tư vấn cho kế toán trưởng để cùng hoàn thiện hơn công tác thao tác tổ chức triển khai kế toán tại công ty. – Về trình độ trình độ của nhân viên cấp dưới: đội ngũ nhân viên cấp dưới kế toán của công ty đều tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, có trình độ và trách nhiệm tốt. Họ rất am hiểu những quy định của pháp lý về kế toán, về thuế … Đều là thế hệ trẻ nên họ rất linh hoạt, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 79 nhạy bén trong việc xử lý những trường hợp, luôn chịu khó học hỏi. Đồng thời họ cũng thường xuyên update những quy định mới của Bộ Tài chính để hoàn thành xong tốt hơn việc làm được giao. -Về chính sách kế toán: khối mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản hoàn toàn thống nhất theo quyết định hành động 48/2006/QĐ-BTC;những thông tin tài khoản được mở khá rõ ràng, nên nhân viên cấp dưới kế toán tiện theo dõi những ngân sách cũng như lệch giá phát sinh trong từng thời kỳ, đồng thời nhà quản trị và vận hành khi nhìn vào này cũng dễ kiểm tra, tóm gọn tình hình của công ty để sở hữu những chủ trương tăng trưởng thích hợp hơn trong từng quy trình. -Về tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống kế toán: chủ trương kế toán công ty đang vận dụng phù phù thích hợp với đặc trưng quy mô sản xuất marketing thương mại của công ty, công ty đã sử dụng khối mạng lưới hệ thống chứng từ, sổ sách khá đầy đủ theo chính sách kế toán hiện hành và chấp hành tốt theo quy định của Bộ Tài chính.. Công ty trang trọng chấp hành và thực thi đúng những quy định, thông báo của cơ quan quản trị và vận hành thuế. Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, khá đầy đủ và đúng chuẩn liên quan đến thuế khi có yêu cầu. -Về hình thức kế toán : công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành sử dụng ứng dụng kế toán máy Misa. Các trách nhiệm kinh tế tài chính hằng ngày luôn luôn được kế toán theo dõi và nhập liệu một cách khá đầy đủ và kịp thời nên ít xẩy ra sai sót.Việc sử dụng ứng dụng kế toán Misa để xử lý và theo dõi những trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh đã hỗ trợ giảm sút gánh nặng hơn là ghi chép thủ công.Đặc biệt cuối mỗi kỳ, kế toán chỉ việc in những sổ sách, báo cáo liên quan mà không mất thời hạn ngồi cộng sổ, hay dò số liệu.  Nhược điểm: – Do phòng kế toán chỉ có 7 người nhưng nhiều phần hành kế toán nên việc phân loại việc làm không phục vụ nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán bán hàng đồng thời là nhân viên cấp dưới bán hàng, và phụ trách marketing thành phầm cho người tiêu dùng; kế toán thanh toán kiêm luôn kế toán lương nên việc làm quá nhiều, nên khó tránh khỏi sai sót trong việc làm. – Bộ máy kế toán còn quá đơn thuần và giản dị, không còn kế toán tổng hợp nên cuối thời gian tháng việc tổng hợp là của kế toán trưởng, do vậy việc làm của kế toán trưởng vào thời điểm cuối TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 80 tháng hay kỳ quyết toán thuế là quá nhiều, dẫn đến hoàn toàn có thể xẩy ra sai sót và việc làm không hoàn thành xong đúng hạn. – Trong quy trình bán hàng – thu tiền, khi Khách hàng đến yêu cầu shopping, kế toán bán hàng lập Hợp Đồng GTGT ngay mà không còn sự kiểm tra hàng tồn kho của thủ kho, dễ dẫn đến thiếu, hoặc chậm trễ hàng giao cho khách. – Bên cạnh đó, khi thu tiền mặt của người tiêu dùng, kế toán thanh toán lập Phiếu Thu, cuối ngày chuyển tiền và Phiếu Thu cho thủ quỹ mà không hề có sự kiểm tra, so sánh số tiền giữa Hóa Đơn và Phiếu thu, nên rất dễ dàng xẩy ra gian lận, biển thủ tài sản. – Những năm qua, ở công ty ít xẩy ra tình trạng nợ khó đòi nên công ty không trích lập dự trữ khoản phải thu khó đòi. 3.1.2. Đánh giá về công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại  Ưu điểm: – Về hình thức kế toán: tại công ty sử dụng ứng dụng kế toán Misa nên chỉ có thể việc một thao tác nhập trách nhiệm lệch giá thì ứng dụng sẽ tự động hóa update lên những sổ, thẻ kế toán rõ ràng của TK 511, và những sổ sách, báo cáo có liên quan. Từ đó giúp tiết kiệm chi phí thời hạn và hạn chế sai sót hơn. – Về sổ sách, chứng từ: nhiều chủng loại sổ sách, hoá đơn chứng từ về kế toán lệch giá, ngân sách đảm bảo đúng quy định biểu mẫu theo quy định. Kế toán mở rõ ràng TK lệch giá cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí : TK 5111- Doanh thu bán hàng hoá; TK 5113- Doanh thu phục vụ dịch vụ; TK5118- Doanh thu khác; nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị theo dõi lệch giá của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí, dễ kiểm tra, so sánh và thuận tiện và đơn thuần và giản dị phục vụ thông tin khi lập những báo cáo quản trị. – Công ty có 2 hoạt động và sinh hoạt giải trí đều cần kế toán bán hàng, do vậy công ty đã chuyên biệt kế toán bán hàng ở cả 2 hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại Sơn và dịch vụ Nhà hàng. Từ đó việc hạch toán lệch giá của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí được rõ ràng, rõ ràng và gặp ít sai sót hơn. – Phương pháp hạch toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại: Nhìn chung, tại cty quy trình hạch toán rõ ràng, vận dụng linh hoạt được chuẩn mực, chính sách kế toán mà Bộ tài chính phát hành. Doanh thu được ghi nhận khá đầy đủ, hợp lý, đúng thời gian và được rõ ràng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí, giá xuất hàng tồn kho vận dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 81 theo phương pháp Bình quân thời gian cuối kỳ, tạo sự thuận tiện trong việc tính toán giá vốn hàng bán khi thực tiễn công ty có thật nhiều chủng loại. – Trước khi nhập liệu vào ứng dụng, kế toán luôn thận trọng kiểm tra tính khá đầy đủ hợp lệ về thông tin của những hoá đơn chứng từ như: số tiền hàng, số tiền thuế, ngày hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ – Kế toán bán hàng mở sổ rõ ràng theo dõi từng món đồ Sơn nên rất thuận tiện trong việc theo dõi tình hình tiêu thụ từng loại thành phầm. Đồng thời, phục vụ thông tin kịp thời và đúng chuẩn cho nhà quản trị và vận hành khi có yêu cầu, để họ đưa ra những kế hoạch marketing thương mại hợp lý. Nhược điểm: – Tài khoản 642- “Chi phí quản trị và vận hành marketing thương mại” tuy nhiên được mở rõ ràng thành 2 thông tin tài khoản cấp 2, hạch toán riêng không liên quan gì đến nhau ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp nhưng trong từng thông tin tài khoản lại không rõ ràng rõ ràng về những khoản mục ngân sách mà hạch toán chung. Mặc dù không ảnh hưởng đến kết quả marketing thương mại nhưng việc hạch toán chung sẽ dẫn đến lẫn lộn những khoản mục ngân sách, từ đó phục vụ sai thông tin cho nhà quản trị và vận hành. – Về ngân sách shopping: ngân sách shopping của công ty hầu hết là những khoản như ngân sách bốc dỡ, ngân sách vận chuyển. Tuy nhiên công ty không hạch toán ngân sách shopping riêng do này sẽ trở ngại vất vả cho việcxác định giá vốn hàng bán và ngân sách shopping cho từng món đồ dẫn đến sẽ khókhăn trong việc phân loại ngân sách hàng bán ra trong kỳ và hàng tồn kho thời gian cuối kỳ. – Mặt khác, tại công ty có 2 bộ phận bán hàng ở cả 2 nghành rất khác nhau là marketing thương mại sơn, và dịch vụ nhà hàng quán ăn nhưng kế toán chỉ hạch toán ngân sách bán hàng chung vào 1 thông tin tài khoản 6421 mà không hạch toán riêng ra; nên lúc lập những báo cáo kết quả marketing thương mại theo từng hoạt động và sinh hoạt giải trí sẽ rất trở ngại vất vả; và khi phục vụ thông tin quản trị sẽ không còn đúng chuẩn. – Với những người dân tiêu dùng lẻ, kế toán bán hàng thường lập bảng kê vào thời điểm cuối mỗi tháng nên dễ thiếu sót. Hoặc đôi lúc bán hàng quên xuất hoá đơn nên ghi nhận lệch giá đôi lúc bị thiếu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 82 – Tài khoản 911 không được mở rõ ràng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí nên lúc kết chuyển sẽ không còn biết được hoạt động và sinh hoạt giải trí nào có hiệu suất cao, hoạt động và sinh hoạt giải trí nào chưa hiệu suất cao; do đó, khi phục vụ thông tin cho nhà quản trị, họ sẽ rất khó nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của từng lĩnh vựcđểđưa ra kế hoạch marketing thương mại hợp lý. – Về hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu thụ thành phầm: công ty hoạt động và sinh hoạt giải trí nhiều nghành nên việc chú trọng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu thụ của toàn bộ những thành phầm không được tốt tuy nhiên thành phầm của công ty đảm bảo chất lượng, giá cả; đặc biệt quan trọng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sơn. Công ty chỉ bán hàng trực tiếp qua kho mà không thực thi bán hàng qua đại lý, cũng chưa mở thêm những shop chi nhánh. Do vậy chưa phục vụ tốt nhu yếu của người tiêu dùng. Với nghành dịch vụ nhà hàng quán ăn, do điểm lưu ý nhà hàng quán ăn sắp xếp ở ngoài trời nên thời tiết ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, sức khoẻ của cán bộ nhân viên cấp dưới; tuy nhiên công ty không còn chủ trương lương thưởng thoả đáng, hay chính sách nghỉ phép hợp lý nên nhân viên cấp dưới nhà hàng quán ăn thường trong tình trạng thiếu người và thao tác quá sức. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hình ảnh của nhà hàng quán ăn. 3.2 Đề xuất một số trong những giải pháp hoàn thiện công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành 3.2.1 Đối với công tác thao tác kế toán tại công ty – Đầu tiên,vì có nhiều phần hành kế toán mà chỉ có 7 nhân viên cấp dưới kế toán nên việc làm chồng chéo nhau, kế toán thanh toán kiêm luôn kế toán lương, kế toán bán hàng kiêm luôn nhân viên cấp dưới bán hàng nên nhiều khi việc làm quá tải dẫn đến sai sót trong việc làm. Do vậy, công ty nên tuyển thêm một nhân viên cấp dưới kế toán phụ trách riêng phần hành kế toán lương, một nhân viên cấp dưới phụ trách bán hàng. Như vậy sẽ đảm bảo cho những nhân viên cấp dưới kế toán hoàn thành xong trách nhiệm một cách tốt nhất. – Thứ hai, việc làm của kế toán trưởng cuối thời gian tháng, thời gian cuối quý hay kỳ quyết toán thuế là quá nhiều, do vậy công ty cũng cần phải tuyển thêm một nhân viên cấp dưới kế toán tổng hợp có trình độ trình độ để nhằm mục đích giảm sút gánh nặng cho kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp những trách nhiệm kế toán, để kế toán Trưởng phân tích thông TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 83 tin, số liệu kế toán nhằm mục đích lập những báo cáo, tham mưu, đề xuất kiến nghị những giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị,từ đó giúp ban giám đốc công ty có những kế hoạch tăng trưởng phù phù thích hợp với từng quy trình. -Thứ ba, khi người tiêu dùng đến yêu cầu shopping, công ty nên yêu cầu thủ kho kiểm tra hàng còn trong kho đủ xuất hay là không, rồi kế toán bán hàng mới lập Hóa Đơn. – Thứ tư, khi thu tiền mặt của người tiêu dùng, sau khi lập Phiếu Thu, kế toán thanh toán phải chuyển cả Hóa Đơn và Phiếu Thu sang cho thủ quỹ kiểm tra, rồi mới chuyển Hóa đơn lại cho kế toán thanh toán lưu lại, như vậy sẽ giảm được gian lận và sai sót xẩy ra. – Thứ năm, dù thực tiễn ít xẩy ra tình trạng nợ khó đòi nhưng theo em công ty nên trích lập dự trữ dù ít hay nhiều để đề phòng rủi ro không mong muốn vì trong nền kinh tế thị trường tài chính dịch chuyển như lúc bấy giờ, không còn ai hoàn toàn có thể lường trước. 3.2.2. Đối với công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại – Kế toán bán hàng nên mở rõ ràng những khoản mục ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp để tránh nhầm lẫn và hạch toán sai như: ngân sách vật tư, vật dụng văn phòng, ngân sách điện nước, điện thoại của từng bộ phận. – Để theo dõi những khoản mục ngân sách bán hàng theo từng nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí, theo em kế toán công ty nên mở rõ ràng thông tin tài khoản 6421 theo từng hoạt động và sinh hoạt giải trí, và phân loại theo từng khoản mục ngân sách. Ví dụ: Mở rõ ràng TK 6421 thành :  TK 6421A- Chi phí bán hàng ở hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại Sơn + TK 6421A1- Chi phí nhân viên cấp dưới + TK 6421A2- Chi phí nguyên vật tư + TK 6421A3- Chi phí dụng cụ vật dụng + …  TK 6421B- Chi phí bán hàng ở hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ Nhà hàng. + TK 6421A1- Chi phí nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành + TK 6421A2- Chi phí nguyên vật tư quản trị và vận hành + TK 6421A3- Chi phí vật dụng văn phòng + … TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 84 – Vì người tiêu dùng lẻ của công ty quá nhiều, (cả nghành bán sơn và Dịch Vụ TM Nhà hàng) nên kế toán bán hàng tránh việc dồn vào thời điểm cuối thời gian tháng mà nên phải lập bảng kê bán hàng hằng ngày nhằm mục đích tránh tình trạng thiếu sót lệch giá. – Là một công ty hoạt động và sinh hoạt giải trí đa ngành, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành nên phải lập báo cáo quản trị để xác lập lợi nhuận riêng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí. Từ đó, nhà quản trị công ty nhìn vào này sẽ thấy được hoạt động và sinh hoạt giải trí nào hiệu suất cao, hoạt động và sinh hoạt giải trí nào chưa hiệu suất cao để sở hữu những kế hoạch tăng trưởng đúng đắn hơn. – Trong quy trình marketing thương mại, những doanh nghiệp rất quan tâm đến kết quả marketing thương mại của tớ thông qua những chỉ tiêu lệch giá cả hàng, giá vốn hàng bán và ngân sách để xác lập kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu thụ. Vì vậy ngân sách shopping cũng rất quan trọng, nó giúp toàn bộ chúng ta biết được đúng chuẩn giá vốn hàng bán và việc tăng giảm mộtsố khoản mục ngân sách để từ đó thanh toán và cắt giảm được những khoản ngân sách không thiết yếu cho công ty. Vì vậy công ty nên mở sổ rõ ràng và hạch toán ngân sách shopping riêng. – Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại theo từngmặt hàng: Hiện tại, công ty đang marketing thương mại thật nhiều món đồ thuộc từng nhóm hàngkhác nhau nhưng khi thành phầm & hàng hóa đã xác lập là tiêu thụ thì không mở sổ theo dõi chitiết riêng cho từng món đồ mà chỉ theo dõi chung, điều này làm cho công ty khó xácđịnh được đâu là lệch giá của từng món đồ rõ ràng và đâu là những món đồ kinhdoanh nòng cốt tiêu thụ mạnh nhất để công ty có kế hoạch marketing thương mại thích hợp.Để phục vụ thông tin một cách đúng chuẩn, khá đầy đủ và kịp thời phục vụ cho yêucầu quản trị và vận hành marketing thương mại, theo em công ty nên mở sổ để theo dõi rõ ràng doanh thucho từng món đồ marketing thương mại rõ ràng trong nghành nghề xây dựng và dịch vụ. Sử dụng mẫu sổ này tương hỗ cho công ty biết được lệch giá của từngmặt hàng trong tổng lệch giá của công ty. Từ đó giúp công ty có giải pháp quản trị và vận hành, tăng cường lệch giá cho từng món đồ marketing thương mại. – Một số giải pháp tăng cường tiêu thụ hàng hoá: + Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại Sơn: cùng với nghành xây lắp thì đấy là hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thứ nhất của công ty, tuy nhiên công ty chỉ bán hàng trực tiếp tại kho mà không phân phối tại những shop, đại lý. Do đó lệch giá cả hàng hoá tương đối TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 85 thấp so với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác. Với sự ngày càng tăng của những shop marketing thương mại Sơn như lúc bấy giờ, theo em công ty hoàn toàn có thể mở thêm một vài chi nhánh shop , hoặc bán hàng qua đại lý và tăng cường marketing để mở rộng, chiếm giữ thị trường, phục vụ tốt nhu yếu người tiêu dùng từ đó tăng lệch giá. + Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây lắp: công ty hiện giờ đang hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh nhất ở nghành xây lắp nhưng cũng không tránh khỏi sự đối đầu đối đầu nóng giãy từ những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh trong và ngoài tỉnh. Do vậy, theo em để xác lập hơn thế nữa tên tuổi của tớ, công ty nên tìm kiếm nhiều hơn nữa thế nữa những khu công trình xây dựng lớn với những đối tác chiến lược lớn, tiến hành thi công đúng tiến độ, thực thi chủ trương giá thầu đối đầu đối đầu và đảm bảo chất lượng khu công trình xây dựng một cách tốt nhất; tránh trường hợp chất lượng khu công trình xây dựng không đạt do bị cắt xén nguyên vật tư. + Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ nhà hàng quán ăn: nghành này công ty vừa mới tham gia hơn 2 trong năm này nhưng hoạt động và sinh hoạt giải trí tương đối tốt. Với đặc trưng nhà hàng quán ăn Nón mà ở Huế chưa tồn tại, nhà hàng quán ăn được đặt tại trên đồi cao, có không khí thông thoáng, yên tĩnh, cách bài trí nhà hàng quán ăn đẹp và lạ mắt; và còn kết phù thích hợp với khu vui chơi vui chơi nên đã tạo nên sự thu hút khách trong và ngoài tỉnhNgoài những vẻ mới lạ mê hoặc đó của nhà hàng quán ăn Nón Hiệp Thành, thì vị trí của nhà hàng quán ăn khá xa TT thành phố Huế, do vậy công ty cần tăng cường hơn thế nữa việc tiếp thị hình ảnh trên những phương tiện đi lại thông tin, trên internet Theo em, với hoạt động và sinh hoạt giải trí nhà hàng quán ăn thì việc phục vụ tốt dịch vụ là thế mạnh; nên công ty cần chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo và giảng dạy nhân viên cấp dưới một cách chuyên nghiệp, tuyển chọn nhân viên cấp dưới nhiệt tình, đam mê với việc làm, biết phương pháp ứng xử tiếp xúc nhằm mục đích thu hút và thuyết phục người tiêu dùng; đồng thời có chủ trương lương thưởng tốt để nhân viên cấp dưới gắn bó lâu dài hơn thế nữa với Nhà hàng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 86 PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận Trong quy trình nghiên cứu và phân tích, do kiến thức và kỹ năng phong phú mà vốn hiểu biết và thời hạn hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Với đề tài nghiên cứu và phân tích “ Thực trạng công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành” theo ba tiềm năng đã đưa ra bản thân em rút ra một số trong những kế luận như sau:  Về mức độ phục vụ tiềm năng của đề tài: – Thứ nhất, trong toàn bộ chương 1, em đã nỗ lực theo đuổi tiềm năng thứ nhất đã đưa ra là khối mạng lưới hệ thống hóa một cách khá đầy đủ và logic nhất cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại cũng như những phương pháp hạch toán. Dựa vào những giáo trình, những chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán … chương 1 gần như thể phản ánh khá đầy đủ những lý luận thiết yếu liên quan đến nội dung chính của đề tài. Qua đó, bước đầu đã làm sáng tỏ những yếu tố cơ bản về kế toán tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại; từ đó làm nền tảng để em đi vào phân tích, nhìn nhận tình hình công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành trong chương 2. – Thứ hai, nội dung của chương 2 đã phục vụ được tiềm năng thứ hai của đề tài là phân tích, nhìn nhận tình hình công kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành. Qua quy trình thực tập tại cty, em đã được những anh/ chị hướng dẫn tận tình để tìm hiểu thực tiễn công tác thao tác kế toán và đi sâu vào nghiên cứu và phân tích đề tài. Từ đó, em đã lựa chọn những những trách nhiệm kinh tế tài chính tiêu biểu vượt trội nhất nhằm mục đích phản ánh một cách khách quan và trung thực nhất về công tác thao tác kế toán tiêu thụ tại công ty. – Thứ ba, từ việc so sánh lý luận với thực tiễn công tác thao tác kế toán tại cty, ở chương 3 của đề tài, em đã đưa ra một số trong những nhìn nhận, nhận xét chung và đề xuất kiến nghị một số trong những giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện hơn công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty. Với những góp phần nhỏ nhoi của tớ, em kỳ vọng trong tương lai công tác thao tác kế toán nói chung và công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD nói riêng của công ty sẽ đạt kết quả cao tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho sản xuất marketing thương mại của công ty để công ty ngày một vững mạnh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 87 Như vậy, luận văn của em cơ bản đã phục vụ đủ những tiềm năng đã đưa ra, đồng thời nội dung trình diễn luôn xoay quanh đề tài đã chọn.  Hạn chế của đề tài Trong quy trình thực tập tại cty, tuy nhiên em đã được tiếp cận với thực tiễn công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD, tuy nhiên với thời hạn hạn chế nên em không thể đi sâu vào phân tích, nghiên cứu và phân tích tình hình công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD. Mặt khác, khối lượng trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh là rất rộng nên trong phạm vi của bài luận văn không thể phản ánh hết được. Do vậy, bài luận văn của em không thể tránh khỏi những sai sót. Và em nhận thấy một số trong những hạn chế trong bài như sau: – Do thời hạn nghiên cứu và phân tích quá ngắn nên em không thể đi sâu tìm hiểu tình hình công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD tại công ty cũng như tìm hiểu thêm về những phần hành kế toán khác được. Do vậy, đề tài chỉ số lượng giới hạn trong phạm vi nghiên cứu và phân tích công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD mà chưa tồn tại thời cơ nghiên cứu và phân tích đến mảng kế toán bán hàng hay kế toán ngân sách trong công ty… – Đề tài mới chỉ xem xét tình hình của công ty cũng như công tác thao tác kế toán tiêu thụ và xác lập KQKD trong năm 2015 nên khó hoàn toàn có thể nhìn nhận một cách khách quan ,khá đầy đủ và đúng chuẩn về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của công ty. – Ngoài ra với vốn kiến thức và kỹ năng hạn hẹp, trình độ trình độ hạn chế, thời cơ tiếp xúc thực tiễn còn ít nên em không thể tránh khỏi những sai sót trong đề tài như: nhìn nhận yếu tố còn chủ quan, phiến diện, mô tả thực tiễn chưa rõ ràng, không bao quát, những giải pháp đề xuất kiến nghị hoàn toàn có thể còn đặt nặng lý thuyết và tính thực tiễn chưa cao. Em rất mong nhận được sự góp phần của quý thầy và những bạn để luận văn của em được hoàn thiện hơn. 3.2. Kiến nghị Với những nghiên cứu và phân tích trong đề tài, nếu có thêm thời hạn cũng như kiến thức và kỹ năng, và Đk tiếp cận, em sẽ tìm hiểu kĩ hơn về quy trình ghi nhận cũng như cách hạch toán lệch giá,ngân sách giá vốn trong xây dựng. Đồng thời, em cũng tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn mảng kế toán bán hàng trong nghành nghề Dịch Vụ TM Nhà hàng, để từ đó có cái nhìn chính TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 88 xác hơn về phương pháp hạch toán lệch giá, ngân sách trong những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của công ty. Ngoài ra, đề tài cũng hoàn toàn có thể mở rộng nghiên cứu và phân tích sâu hơn thế nữa việc quản trị lệch giá, ngân sách, lợi nhuận của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt theo phía kế toán quản trị. Từ đó đề xuất kiến nghị phương pháp quản trị lệch giá ngân sách lợi nhuận theo những TT được hiệu suất cao hơn. Với những kiến nghị trên, kỳ vọng cũng với đề tài này, những bạn sinh viên khoá sau sẽ đi sâu tìm hiểu và tăng trưởng đề tài này một cách tốt hơn. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và thâm thúy tới Thầy Hồ Phan Minh Đức và những anh/ chị kế toán tại công ty, đã tận tình giúp sức em hoàn thành xong khoá luận này. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Võ Văn Nhị (2005), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản tài chính, Tp Hà Nội Thủ Đô. 2. Phan Đình Ngân – Hồ Phan Minh Đức (2012), Kế toán tài chính, ĐHKT Huế 3. Hồ Phan Minh Đức (2006), Bài giảng kế toán quản trị, ĐH Kinh tế Huế 4. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (2015), Bộ Tài chính. 5. Bộ Tài chính, Quy định 48/2006/QĐ- BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp 6. Một số khoá luận của khoá khoá trước: – Khoá luận của Trần Thanh Sương. – Khoá luận của Trịnh Thị Thu Thảo. 7. Một số trang Web : – dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-vinaconex-9-2.html – dinh-ket-qua-tieu-thu-san-pham-trong-cac-doanh-nghiep-san-xuat.htm?page=7 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hoá đơn bán lẻ Phụ lục 2: Hoá đơn GTGT số 0000227 Phụ lục 3: Phiếu xuất kho HĐ793 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Phụ lục 1: Hoá đơn bán lẻ ĐƠN VỊ: Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành HOÁ ĐƠN BÁN LẺ Số : Họ tên người shopping: Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế Đơn vị cơ quan: …………………………………………………………………………………………… STT Tên hàng và quycách phẩm chất Đơn vị tính Số lượng Giá cty Thành tiền 1 Huda lon 113 10.000 1.130.000 2 Suối aquafina chai 39 5.000 195.000 3 Revive chai Chai 26 8.000 208.000 4 Xà lách trộn trứng dĩa 3 35.000 105.000 5 Cơm chiên thập cẩm Dĩa 6 30.000 180.000 6 Khoai tây chiên Dĩa 6 20.000 120.000 7 Kẹo cao su Cái 28 1.000 28.000 8 CỘNG 1.966.000 Cộng thành tiền: Một triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn./. Ngày…tháng…năm Người nhận hàng Đã nhận đủ tiền Người viết hoá đơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Phụ lục 2: Hoá đơn GTGT số 0000227 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Liên 3: Nội bộ Ký hiệu: HT/14P Ngày 29 tháng 10 năm 2015 Số: 0000227 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn HIỆP THÀNH Mã số thuế: 3300535379 Địa chỉ: 207 An Dương Vương, Phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Số điện thoại: 054.3814122 – 3617879 Số thông tin tài khoản: 102010001959039 . tại Ngân hàng VietTin Bank –CN Huế Họ tên người shopping: Tên cty: Công ty Cp Dệt May Huế Mã số thuế: 3300100628 Địa chỉ: 122 Dương Triệu Tước ,phường Thuỷ Dương,Tp Huế, Thừa Thiên Huế Hình thức thanh toán:CK . Số thông tin tài khoản:………………………………… STT Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ Đơn vịtính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4*5 01 Thanh toán khuôn khổ “ Sửa chữa mương thoát nước thải” 261.480.909 Cộng tiền hàng: 261.480.909 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 26.148.091 Tổng cộng tiền thanh toán: 287.629.000 Số tiền viết bằng chữ: Một triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn ./. Người shopping Người bán hàng Thủ trưởng cty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Phụ lục 3: Phiếu xuất kho HĐ793: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thành Mẫu số: 02- VT 207 An Dương Vương, p..An Đông, Tp Huế (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày đầu Tiên tháng 10 năm 2015 Nợ: TK 1545, 632 Số : XKHĐ793 Có: TK 152,156 Họ tên người nhận hàng: Đinh Xuân Thành Địa chỉ (bộ phận): Căn tin Luật Lý do xuất kho: Xuất kho Hoá đơn số 793 Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa, vậtt tư Địa điểm:……………………………….. STT Tên, thương hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá ThànhtiềnYêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Bia lon HC18 lon 113 113 7.552,08 853.385 2 Aquafina- chai 0,5l HC14 chai 39 39 2.925,20 114.083 3 Revive chai HC16 chai 26 26 5.749,78 149.494 4 Đá viên tinh khiết VC02 kg 80 80 800,00 64.000 5 Trứng nhiều chủng loại VC12 Quả 15 15 2.191,88 32.878 6 Gạo VC08 kg 1,8 1,8 11.633,40 20.940 7 Kẹo cao su HC119 viên 28 28 372,59 10.433 8 Xà lách VC11 kg 0,9 0,9 15.010,65 13.510 9 Rau củ quả nhiều chủng loại VC11 Kg 0,6 0,6 15.010,65 9.006 10 Khoai tây VC11 Kg 1,8 1,8 15.010,65 27.019 Cộng 1.294.748 -Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chín mươi tư ngàn, bảy trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn./. -Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………. Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • nguye_n_thi_ho_ng_5567.pdf

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiêu luận kế toán quy trình tiêu thụ và xác lập kết quả marketing thương mại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #luận #kế #toán #quá #trình #tiêu #thụ #và #xác #định #kết #quả #kinh #doanh