Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 23:58:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

11

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45 VBT toán 3 bài 36 : Giảm đi một số trong những lần tập 1 với lời giải rõ ràng và cách giải nhanh, ngắn nhất

Nội dung chính

  • 1. Các lưu ý khi dạy trẻ giải những bài toán hợp (giải bằng hai phép tính) – Toán lớp 3
  • 2.Phương pháp giải bài toán :
  • 3. Các dạng toán
  • 4.Ví dụ :

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ

Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 32 : Gấp một số trong những lên nhiều lần tập 1 với lời giải rõ ràng và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ

Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Câu hỏi:Tìm một số trong những, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì được 38

Lời giải:

Gọi số cần tìm làx, vì lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38 nên ta có:

Vậy số phải tìm là 10.

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về kiểu cách giải bài toán hai phép tính nhé.

1. Các lưu ý khi dạy trẻ giải những bài toán hợp (giải bằng hai phép tính) – Toán lớp 3

Ớ lớp 3 học giải những bài toán hợp gồm có hai phép tính, trong số đó hoàn toàn có thể có đủ những phép tính

cộng, trừ, nhân, chia. Chúng ta không tiến hành phân loại những dạng toán hợp vì số những dạng ấy quá rộng.

Muốn giải được những bài toán hợp, trẻ nên phải ghi nhận tách chúng ra thành những bài toán đơn bằng

Cách phân tích bài toán, được trình diễn ở mục 2 sau này :

2.Phương pháp giải bài toán :

Đứng trước mỗi bài toán, nói chung ta cần thực thi 4 bước sau :

Bước 1 :

Đọc kĩ đề toán (tối thiểu hai lần), phân biệt được cái đã cho và cái phải tìm. Tránh thói quen

xấu là vừa mới đọc xong đề, đã vội vàng giải ngay.

Bước 2 :

Tóm tắt đề toán :Việc này sẽ hỗ trợ trẻ bỏ bớt được một số trong những câu, chữ, làm cho bài toán gọn lại,

nhờ đó quan hệ Một trong những số đã cho và số phải tìm hiện ra rõ hơn. Mỗi cháu cần cố

gắng tóm tắt được những đề toán và biết phương pháp nhìn vào tóm tắt ấy mà nhắc lại được đề

toán. Dưới đấy là một số trong những cách tóm tắt đề toán :

a) Cách tóm tắt bằng chữ :

Bài toán 1 :Lan có 5 cái kẹo. Minh có nhiều kẹo gấp 3 lần Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

b) Cách tóm tắt bằngchữ và dấu:

Bài toán 2:Trong vườn có 32 cây cam, chanh và quýt. Trong số đó có 14 cây cam. Số cây chanh bằng số cây quýt. Tính số cây chanh và số cây quýt.

Bước 3 :

Phân tích bài toán : Đây là bước tâm ý để tìm cách giải bài toán. Thông thường, người ta hoàn toàn có thể

dùng cách lập “sơ đồ khối”.

Ví dụ:

Lan có 8 cái kẹo. Minh có nhiều gấp 3 lần Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

Trẻ nên phải ghi nhận tự tâm ý như sau :

– Bài toán hỏi gì ? (Hỏi số kẹo của toàn bộ hai bạn)

Tay viết vào nháp : Hai bạn.

– Muốn tìm số kẹo của hai bạn ta làm thế nào ? (Lấy số kẹo của Lan cộng số kẹo của Minh).

– Số kẹo của Lan biết chưa ? (Biết rồi)

– Số kẹo của Minh biết chưa ? (Chưa biết)

– Muốn tính số kẹo của Minh ta làm thế nào ? (Lấy số kẹo của Lan nhân 3).

Bước 4:

Viết bài giải: Ta nhờ vào sơ đồ phân tích trên để viết bài giải. Cần đi ngược từ dưới lên.

Nhìn vào “Lan x 3”, ta tính : 8 x 3 = 24 (cái kẹo)

Nhìn vào phía trên dấu “bằng”, thấy chữ “Minh”; ta viết câu lời giải : “Số kẹo của Minh là

Nhìn vào “Lan + Minh”, ta tính : 8 + 24 = 32 (cái kẹo).

Nhìn vào phía trên dấu “bằng”, thấy chữ “Hai bạn”, ta viết câu lời giải : “Sô” kẹo của hai bạn là:”

Vậy ta có bài giải :

Số kẹo của Minh là :

8 x 3 = 24 (cái kẹo)

Số kẹo của hai bạn là :

8 + 24 = 32 (cái kẹo)

Đáp số : 32 cái kẹo.

Ghi chú :Trẻ chỉ phải làm vào tập (hoặc bài kiểm tra) bước 4. Còn tiến trình 1, 2, 3 thì nghĩ trong đầu hoặc làm vào nháp.

3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Giải toán liên quan đến đại lượng “nhiều hơn nữa” hoặc “thấp hơn”.

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này nhiều hơn nữa hoặc thấp hơn đại lượng kia, yêu cầu tính giá trị tổng của hai đại lượng.

Bước 1:Tìm giá trị của đại lượng chưa chắc như đinh thường sử dụng phép toán cộng hoặc trừ.

Bước 2:Tính giá trị tổng của hai đại lượng

b) Dạng 2: Giải toán liên quan đến đại lượng “gấp lên một số trong những lần” hoặc “giảm sút một số trong những lần”.

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số trong những lần hoặc đại lượng này giảm sút một số trong những lần so với đại lượng kia, yêu cầu tính giá trị tổng/hiệu của hai đại lượng.

Bước 1:Tìm giá trị của đại lượng chưa chắc như đinh thường sử dụng phép toán nhân hoặc chia.

Bước 2:Tính giá trị tổng của hai đại lượng

4.Ví dụ :

Câu 1:Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn nữa thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

18 + 6 = 24 ( lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

18 + 24 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít.

Câu 2:An có 4 viên kẹo, Nam có số viên kẹo gấp 3 lần số kẹo của An. Hỏi cả An và Nam có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn giải

Số kẹo của Nam là:

4 x 3 = 12 (viên kẹo)

Số kẹo của toàn bộ An và Nam là:

4 + 12 = 16 (viên kẹo)

Đáp số: 16 viên kẹo.

Câu 3:Chiếc cốc thứ nhất đựng được 250ml nước, chiếc cốc thứ hai đựng được nhiều hơn nữa chiếc cốc thứ nhất 150ml nước. Hỏi tổng số nước hai cốc đựng được là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Chiếc cốc thứ hai đựng được số nước là:

250 + 150 = 400 (ml)

Tổng số nước hai cốc đựng được là:

250 + 400 = 650 (ml)

Đáp số: 650ml

Câu 4:Lớp 3A trồng được 20 cây, lớp 3B trồng được thấp hơn lớp 3A 5 cây. Hỏi tổng số cây hai lớp trồng được?

Hướng dẫn giải

Số cây lớp 3B trồng được là:

20 – 5 = 15 (cây)

Tổng số cây 2 lớp trồng được là:

20 + 15 = 35 (cây)

Đáp số: 35 cây

                          Giải

Gọi số cần tìm là (x).

Theo đề bài , ta có : (left(frac15x+12right)times4=68)

(Leftrightarrowfrac15x+12=68div4)

(Leftrightarrowfrac15x+12=17)

(Leftrightarrowfrac15x=17-12)

(Leftrightarrowfrac15x=5)

(Leftrightarrow x=5divfrac12)

(Leftrightarrow x=5timesfrac21)

(Leftrightarrow x=5times2)

(Leftrightarrow x=10)

Vậy số cần tìm là 10

Đọc tiếp…

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 1 5 số đó thêm 12 tiếp theo đó gấp lên 4 lần thì được 68 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #một #số #biết #rằng #nếu #lấy #số #đó #thêm #sau #đó #gấp #lên #lần #thì #được