Mẹo về Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 10:51:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

367

– Các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

Nội dung chính

  • Dấu hiệu chia hết cho 5
  • Dấu hiếu chia hết cho 9
  • Dấu hiệu chia hết cho 3
  • B – MỘT SỐ BÀI TOÁN

Hoặc: Các số chẵn thì chia hết cho 2

– Các số không tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì không chia hết cho 2

Hoặc: Các số lẻ thì không chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

– Các số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

– Các số không tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5

– Các số tận cùng bằng 0 vừa chia hết cho 2 và 5 đồng thời chia hết cho 10

– Các số không tận cùng bằng 0 thì không thể vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và không chia hết cho 10.

Dấu hiếu chia hết cho 9

– Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Ví dụ: số 27540 chia hết cho 9 vì 2 + 7 + 5 + 4 + 0 = 18 mà 18 chia hết cho 9

– Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9, đồng thời tổng này chia cho 9 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 9 cũng dư bấy nhiêu.

Ví dụ: Số 54643 không chia hết cho 9 vì 5 + 4 + 6 + 4 + 3 = 22 mà 22 không chia hết cho 9

Và 22 : 9 = 2 dư 4 nên số 54643 : 9 = 6071 dư 4          

Dấu hiệu chia hết cho 3

– Các số có tổng những chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Ví dụ: Số 711 chia hết cho 3 vì 7 + 1 + 1 = 9 mà 9  chia hết cho 3

– Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3, đồng thời tổng này chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 cũng dư bấy nhiêu

Ví dụ: 3251 không chia hết cho 3 vì 3 + 2 + 5 + 1 = 11 mà 11 : 3 = 3 dư 2.

Nên số 3251 : 3 = 1083 dư 2

– Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6

Ví dụ: 132 chia hết cho 6 vì 132 chia hết cho 2 và 132 chia hết cho 3

– Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 18

Ví dụ: 1116 chia hết cho 18 vì 1116  chia hết cho 2 và 1116 chia hết cho 9

– Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 4

– Một số chia hết cho 4 khi hai chữ số ở đầu cuối  là một số trong những chia hết cho 4

Ví dụ: 1112 chia hết cho 4 vì 12 chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 8

– Một số chia hết cho 8 khi 3 chữ số ở đầu cuối là một số trong những chia hết cho 8

Ví dụ: 13048 chia hết cho 8 vì 048 chia hết cho 8

– Thương của hai số lẻ là số lẻ.

Lẻ : lẻ = lẻ

– Thương của một số trong những chẵn với một số trong những lẻ là số chẵn.

Chẵn : lẻ = chẵn

–  Số lẻ không chia hết cho số chẵn

– Một tổng chia hết cho một số trong những khi mọi số hạng của tổng đều chia hết cho số đó

– Một hiệu chia hết cho một số trong những nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho số đó

– Một tích chia hết cho một số trong những nếu trong tích đó có tối thiểu một thừa số chia hết

B – MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài toán 1: Cho số 7653. Không làm phép chia, hãy cho biết thêm thêm số đó có chia hết cho 9 hay là không? Nếu số đó không chia hết cho 9 thì dư bao nhiêu?

Bài giải:

Tổng những chữ số của số đó là:

7 + 6 + 5 + 3 = 21

Vì 21 không chia hết cho 9 nên số đã cho không chia hết cho 9

Vì 21 không chia hết cho 9 = 2 dư 3 nên số đã cho chia 9 dư 3

Trả lời: 7653 không chia hết cho 9

            7653 chia 9 dư 3

Bài toán 2: Cho số 454. Không làm phép chia, hay cho biết thêm thêm số 454 có chia hết cho 6 không ?

Bài giải:

Số 454 chia hết cho 2 vì là số chẵn

Tổng những chữ số của số đã cho là:

4 + 5 + 4 = 13

Mà 13 không chia hết cho 3  nên 454 không chia hết cho 3

Số 454 chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3 nên 454  không chia hết cho 6

Bài toán 3. Cho số 2141*. Hãy thay chữ số * sao  cho số đó chia hết cho 6. Có mấy cách thay ?

Bài giải:

– Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6. Vậy phải thay dấu * bằng chữ số nào đó để số 2141* vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3

– Một số có hàng cty là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Vậy để sở hữu số 2141* chia hết cho 2 ta hoàn toàn có thể thay dấu * bằng một trong 5 chữ số 0, 2, 4, 6, 8 (1)

– Một số chia hết cho 3 khi tổng những chữ số của số đó chia hết cho 3.

 Mà 2 + 1 + 4 + 1 = 8 và 8 : 3 = 2 dư 2. Vậy hoàn toàn có thể thay dấu * bằng một trong những chữ số 1, 4, 7 thì được số chia hết cho 3.

– Kết hợp (1) và (2) ta thấy dấu * chỉ hoàn toàn có thể thay bằng chữ số 4 vì 21414 chia hết cho 2 và

21414  chia hết cho 3

Trả lời: Thay bằng chữ số 4 và có một cách thay

Bài toán 4: Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 5

Giải: Các số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: 10, 15, 20, …., 95

Vậy có: (95 – 10) : 5 + 1 = 18 (số có 2 chữ số chia hết cho 5)

CÁC BÀI LUYỆN TẬP:

Bài 1. Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 2?

Bài 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3?

Bài 3. Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 9?

Bài 4. Cho số 3*46. Hãy thay dấu * bằng chữ số để được số chia hết cho 3

Bài 5. Cho số 4*59. Hãy thay dấu * bằng chữ số để được số chia hết cho 9. Có mấy cách thay?

Bài 6. Cho số 53*4. Hãy thay dấu * bằng chữ số để được số chia hết cho 6. Có mấy cách thay?

Bài 7. Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 6

Bài 8. Cho số 466*. Hãy thay dấu * bằng chữ số để được số chia hết cho 6. Có mấy cách thay?

Bài 9. You Hiền nói: “ Một số có hàng trăm là lẻ thì hàng cty phải là 2 hoặc 6 thì số đó mới chia hết cho 4. Còn nếu hàng trăm là chẵn thì hàng cty phải là 0; 4 hoặc 8 thì số đó chia hết cho 4”.

You Hiền nói đúng hay sai?

Bài 10. You Giỏi nói: “Một số có hàng trăm là chẵn thì nếu số gồm 2 chữ số ở đầu cuối của số đó chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8”.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

  • Lý thuyết Bài 9: Dấu hiệu chia hết (hay, rõ ràng)

Với 14 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết có đáp án và lời giải rõ ràng khá đầy đủ những mức độ sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm để biết phương pháp làm những dạng bài tập Toán 6.

Quảng cáo

I. Nhận biết

Câu 1. Trong những số sau số nào chia hết cho 2:

A. 102;

B. 1 443;

C. 305;

D. 909.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số chia hết cho 2 là những số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Ta thấy 102 có tận cùng bằng 2 nên 102 chia hết cho 2.

Đáp án: A

Câu 2. Trong những số: 10 203; 450; 305; 194 724; 234 500. Có bao nhiêu số chia hết cho 5.

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 là: 450; 305 và 234 500.

Vậy có 3 số chia hết cho 5.

Đáp án: D

Câu 3. Trong những số: 102; 355; 270; 2 350; 6 708. Số nào chia hết cho toàn bộ hai và 5.

A. 102 và 270.

B. 355 và 2 350.

C. 270 và 2 350.

D. 355 và 6 708.

Hiển thị đáp án

Lời giải Số vừa chia hết cho 2 và 5 là số có tận cùng bằng 0.

Đáp án: C

Câu 4. Trong những số sau số nào chia hết cho 3: 421; 248; 2 020; 2025.

A. 421.

B. 248.

C. 2 020.

D. 2 025.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 4 + 2 +1 = 7 không chia hết cho 3 nên 421 không chia hết cho 3.

Ta có: 2 + 4 + 8 = 14 không chia hết cho 3 nên 248 không chia hết cho 3.

Ta có 2 + 0 + 2 + 0 = 4 không chia hết cho 3 nên 2 020 không chia hết cho 3.

Ta có: 2 + 0 + 2 +5 = 9 chia hết cho 3 nên 2 025 chia hết cho 3.

Đáp án: D

Câu 5. Phát biểu nào dưới đấy là đúng?

A. Các số có tổng những chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

B. Các số có chữ số tận cùng là 3; 6; 9 thì chia hết cho 3.

C. Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 5.

D. Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số có tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Do đó A sai.

Các số có tổng những chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Do đó B sai.

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6 là những số chia hết cho 2. Do đó C sai.

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 là những số chia hết cho 5. Do đó D đúng

Đáp án: D

II. Thông hiểu

Câu 1. Không thực thi phép tính, em hãy cho biết thêm thêm phát biểu nào là đúng.

A. 1 953 + 1 975 chia hết cho 9.

B. 2 020 – 938 chia hết cho 2.

C. 1 942 – 1 930 chia hết cho 5.

D. 2 225 + 1 113 chia hết cho 3.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có một + 9 + 5 + 3 = 18 chia hết cho 9 nên 1 953 chia hết cho 9, nhưng 1 + 9 + 7 + 5 = 22 không chia hết cho 9 nên 1 975 không chia hết cho 9.

Suy ra 1 953 + 1 975 không chia hết cho 9. Do đó A sai.

2 020 và 938 là số có chữ số tận cùng lần lượt là 0 và 8 nên cả hai số đều chia hết cho 2. 

Suy ra 2 020 – 938 chia hết cho 2. Do đó B đúng.

Ta có một 942 có tận cùng là 2 không chia hết cho 5, còn 1 930 có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5. Như vậy 1 942 – 1 930 không chia hết cho 5. Do đó C sai.

Ta có 2 + 2 + 2 + 5 = 11 không chia hết cho 3, 1 + 1 + 1 + 3 = 6 chia hết cho 3. 

Suy ra 2 225 + 1 113 chia hết cho 3. Do đó D sai.

Đáp án: B

Câu 2. Tìm x, y để số  vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

A. x = 1; y = 0;               

B. x = 3; y = 5;                

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để số đó chia hết cho 5 thì chữ số tân cùng là 0 hoặc 5.

+) y = 0 

Khi đó số đã cho là  có tổng những chữ số: 3 + x + 5 + 0 = 8 + x.

Để số này chia hết cho 9 thì 8 + x phải chia hết cho 9.

Suy ra x = 1, x = 10, …

Vì x và y là những chữ số nên x và y thuộc nên x = 1.

Vậy x =1; y = 0.

+) y = 5

Khi đó số đã cho là  có tổng những chữ số: 3 + x + 5 + 5 = 13 + x.

Để số này chia hết cho 9 thì 13 + x phải chia hết cho 9. 

Suy ra x = 5, x = 14, …

Vì x và y là những chữ số nên x và y thuộc nên x = 5.

Vậy x = 5, y = 5.

Đáp án: C

Câu 3. Dùng ba chữ số 3; 0; 4 để viết những số có ba chữ số rất khác nhau chia hết cho 2. Hỏi có bao nhiêu số như vậy?

A. 6.

B. 4.

C. 2.

D. 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng chỉ hoàn toàn có thể là 0 hoặc 4.

Nên những số ba chữ số rất khác nhau lập từ ba chữ số 3; 0; 4 mà chia hết cho 2 là: 304; 340.

Vậy có 2 số như vậy.

Đáp án: C

Câu 4. Từ những chữ số 5; 0; 4; 2. Viết những số tự nhiên có ba chữ số rất khác nhau sao cho từng số đó chia hết cho 3.

A. 2;

B. 4;

C. 6;

D.8.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 5 + 0 +   4 = 9 chia hết cho 3 nên những số có ba chữ số rất khác nhau chia hết cho 3 lập từ ba chữ số này là: 504; 540; 405; 450.

Ta có: 0 + 4 + 2 = 6 chia hết cho 3 nên những số có ba chữ số rất khác nhau chia hết cho 3 lập từ ba chữ số này là: 402; 420; 240; 204.

Vậy có toàn bộ 8 số.

Đáp án: D

Câu 5. Cho số . Ta hoàn toàn có thể thay a bởi bao nhiêu chữ số để số chia hết cho 3.

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 3 + 2 + a + 3 = 8 + a.

Để số   chia hết cho 3 thì 8 + a phải chia hết cho 3.

Suy ra a = 1; a = 4.

Vậy có 2 giá trị của a để số  chia hết cho 3.

Đáp án: C

Câu 6. Trong những phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I) Số có chữ số tận cùng là 4 thì chia hết cho 2.

II) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 4.

III) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0.

IV) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 5.

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số có chữ số tận cùng là 4 thì chia hết cho 2. Suy ra (I) đúng.

Số chia hết cho 2 hoàn toàn có thể có chữ số tận cùng là những số 0; 2; 4; 6; 8 không nhất thiết là số 4. Suy ra (II) sai.

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0. Suy ra (III) đúng.

Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 không riêng gì có mỗi số 5. Suy ra (IV) sai.

Vậy có 2 phát biểu đúng.

Đáp án: B

III. Vận dụng

Câu 1. Trên một bờ đất dài 108m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số trong những cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không? Nếu được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

A. 12;

B. 13;

C. 10;

D. 11

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta thấy 108 có tổng những chữ số là một trong + 0 + 8 = 9 9 nên 108  9

Mà hai cây cách đều nhau 9m vì thế mà bác nông dân trồng được như vậy.

Vì cứ 2 cây dừa liên tục có một khoảng chừng cách là 9m, 3 cây dừa liên tục có 2 khoảng chừng cách, … nên số những khoảng chừng cách giữa hai cây liên tục là: 

108 : 9 = 12 (khoảng chừng cách)

Số cây dừa bác cần để trồng là:

12 + 1 = 13 (cây)

Vậy bác cần trồng 13 cây dừa.

Câu 2. You Hà cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ hoàn toàn có thể trải qua ô có chứa số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ trải qua một lần. Em hãy giúp Hà đến được siêu thị nhé. Hỏi có mấy phương pháp để Hà đến siêu thị?

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì Hà chỉ hoàn toàn có thể trải qua ô chứa số chia hết cho 2 hoặc 3 nên Hà không thể trải qua những ô số: 

5; 17; 19; 65; 77 vì những ô số này đều không chia hết cho 2 và 3.

Có nhiều phương pháp để Hà đi đến siêu thị, dưới đấy là 2 cách:

Cách 1: Hà → 21 → 15 → 2022 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Cách 2: Hà → 12 → 6 → 21 → 15 → 2022 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị.

Đáp án: C

Câu 3. Có 162 học viên tham gia chương trình đào tạo và giảng dạy bóng đá, được phân thành những đội. Mỗi đội nên phải có 9 học viên. Nhận xét nào dưới đấy là đúng.

A. Có một đội nhóm không đủ 9 học viên.

B. Có hai một không đủ 9 học viên.

C. Có ba đội không đủ 9 học viên.

D. Không có đội nào không đủ 9 học viên.

Hiển thị đáp án

Lời giải Tổng những chữ số của 162 là một trong + 6 + 2 = 9 chia hết cho 9 nên 162 chia hết cho 9. Do đó chia 162 em học viên thành những đội, thì không còn đội nào không đủ 9 học viên.

Đáp án: D

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay khác:

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – cuốn sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 450 phẩy 123 phẩy 2022 phẩy 2025 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #số #sau #số #nào #chia #hết #cho #số #nào #chia #hết #cho #phẩy #phẩy #phẩy