Mẹo về Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 20:18:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

255

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1 Phép biến hình

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

Cho điểm $Nleft( – 2;3 right)$. Khẳng định nào sau này đúng 

Hình nào sau này có nhiều trục đối xứng nhất ?

Khẳng định nào sau này sai ?

Những vướng mắc liên quan

Trong mp Oxy, cho M(–2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong những điểm sau qua phép đối xứng qua đường thẳng x + y = 0?

A. (–3;2) 

B. (3; 2) 

C. (2;3)

D.(–2;3)

Trong mp Oxy, cho M(–2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong những điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy

A.(3; 2)

B.(2;–3)

C.(3;–2)

D.(2;3)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy?

A. A(3;2)

B. B(2;-3)

C. C(3;-2)

D. D(-2;3)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy?

A. A(3;2)

B. B(2;-3)

C. C(3;-2)

D. D(-2;3)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. A(3;2)

B. B(2; -3)

C. C(3;-2)

D. D(-2;3)

Trong phép đối xứng trục d:x + y – 1 = 0, điểm M(-1;1) cho ảnh là yếu tố nào sau này?

A. (1; 1)

B. (1; -1)

C. (2; 0)

D. (0; 2)

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Biểu thức tọa độ:

Trong hệ trục tọa độ Oxy

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(2;3). Tìm ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục Ox.

Hướng dẫn giải:

Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục Ox:

Với mỗi M(x;y) gọi M’ = DOx(M) = (x’;y’) thì

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;5). Tìm ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục Ox.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Ví dụ 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, được cho phép đối xứng trục Đa, với a là đường thẳng có phương trình: 2x – y = 0. Lấy A(2;2); tìm ảnh của A qua phép đối xứng trục a.

Hướng dẫn giải:

Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, được cho phép đối xứng trục Ox, với M(x;y) gọi M’là ảnh của M qua phép đôi xứng trục Ox. Khi đó tọa độ điềm M’là:

A. M'(x;y)

B. M'(-x;y)

C. M'(-x;-y)

D. M'(x;-y)

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Chọn D.

Đối xứng qua trục Ox thì

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, được cho phép đối xứng trục Oy, với M(x;y) gọi M’là ánh của M qua phép đối xứng trục Oy Khi đó tọa độ điềm M’là:

A. M'(x;y)

B. M'(-x;y)

C. M'(-x;-y)

D. M'(x;-y)

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Chọn B.

Nếu d≡Oy. Với mỗi M(x;y) gọi M’ = DOy(M) = (x’;y’) thì

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong những điêm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. (3;2)

B. (2;-3)

C. (3;-2)

D. (-2;3)

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Chọn D.

Nếu d≡Oy. Với mỗi M(x;y) gọi M’ = DOy(M) = (x’;y’) thì

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho điêm M(2;3). Hỏi trong trong những điểm sau, điểm nào là ảnh của M qua phép đôi xứng qua đường thắng d:x – y = 0?

A. (3;2)

B. (2;-3)

C. (3;-2)

D. (-2;3)

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Chọn A.

• Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên d MH⊥d ⇒ MH:x + y+c = 0

• M ∈ MH ⇒ 2 + 3 + c = 0 ⇒ c = -5

Suy ra MH:x + y – 5 = 0.

• H = d ∩ MH. nên tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình

Dd(M) = M’ ⇒ H là trung điểm của MM’

Vậy: M'(3;2)

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(-2;3) qua phép đối xứng trục Δ: x + y = 0 là

A. M'(3;2).

B. M'(-3;-2).

C. M'(3;-2).

D. M'(-3;2).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn D.

Ta biết Đ(Δ)(M) = M’khi và chỉ khi (Δ) là trung trực của đoạn MM’

Vậy M'(-3;2).

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, qua phép đối xứng trục Oy, điểm A(3;5) trở thành điểm nào trong những điểm sau?

A. A1′(3;5).

B. A2′(-3;5).

C. 3y’ – 4x’ + 5 = 0.

D. A4′(-3;-5).

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục Oy:

Gọi DOy[A(x;y)] thì M’.

Chọn B.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép đối xứng trục biến điểm A(2;1) thành A'(2;5) có trục đối xứng là:

A. Đường thẳng y = 3.

B. Đường thẳng x = 3.

C. Đường thẳng y = 6.

D. Đường thẳng x + y – 3 = 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Gọi Đa(A) = A’ → a là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AA’ → H(2;3).

Ta có

Đường thẳng a qua điểm H và có một VTPT nên có phương trình a : y = 3.

Chọn A.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(1;3) và M'(-1;1).Phép đối xứng trục Đa biến điểm M thành M’. Khi đó trục a có phương trình:

A. x – y + 2 = 0.

B. x – y – 2 = 0.

C. x + y + 2 = 0.

D. x + y – 2 = 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn D

Cách 1. Ta có: a là trung trực của MM’

Gọi A(x;y) ∈ a ⇒ AM = AM’ ⇔ AM2 = AM’2

⇔ (x – 1)2 + (y – 3)2 = (x + 1)2 + (y – 1)2 ⇔ x + y – 2 = 0

Cách 2: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MM’ ⇒ I(0;2)

Vì d là trục đối xứng nên d trải qua I và nhận làm VTPT nên có phương trình:

-2(x – 0) – 2(y – 2) = 0 ⇔ -2x – 2y + 4 = 0 ⇔ x + y – 2 = 0

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng trục biến điểm M(2;3) thành M'(3;2) thì nó biến điểm C(1;-6) thành điểm:

A. C'(4;16).

B. C'(1;6).

C. C'(-6;-1).

D. C'(-6;1).

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Gọi Đa(M) = M’→a là đường trung trực của đoạn thẳng MM’.

Gọi I là trung điểm đoạn thẳng

Đường thẳng a qua điểm I và có một vtpt nên có phương trình a : x – y = 0

• Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên a ⇒ CH ⊥ a ⇒ CH: x + y + c = 0

• C ∈ CH ⇒ 1 – 6 + c = 0 ⇒ c = 5

Suy ra CH: x + y + 5 = 0.

• H = d ∩ CH nên tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình

Da(C) = C’ ⇒ H là trung điểm của CC’

Suy ra C'(-6;1).

Chọn D.

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1;5), B(-1;2), C(6;-4). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Phép đối xứng trục DOy biến điểm G thành điểm G’ có tọa độ là:

A. (-2;-1).

B. (2;-4).

C. (0;-3).

D. (-2;1).

Hiển thị đáp án

Lời giải.

Chọn D.

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phep-doi-hinh-va-phep-dong-dang-trong-mat-phang.jsp

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0:

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong mp oxy cho điểm m(2;3). điểm nào sau này là ảnh của m qua phép đối xứng qua đường thẳng x-y=0: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #oxy #cho #điểm #m23 #điểm #nào #sau #đây #là #ảnh #của #qua #phép #đối #xứng #qua #đường #thẳng #xy0