Thủ Thuật về Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 23:27:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

20

Top 1 ✅ Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-02-13 03:23:34 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  • Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp
  • Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp
  • trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?
  • trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?

Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp

Hỏi:

Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp

Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?
Giúp mik nhé.

Đáp:

tuenhi:

Đáp án:

Tham khảo phía dưới $!$ ~.~

 Giải thích tiến trình giải:

  Số lít xăng lần thứ nhất người ta lấy ra Ɩà: 

       $60$.$frac310$ $=$ $18$ ($l$)

  Số lít xăng lần thứ hai người ta lấy ra Ɩà:

       $60$.$40$% $=$ $60$.$frac25$ $=$ $24$ ($l$)

   Vậy trong thùng còn sót lại:

      $60$ – $18$ – $24$= $18$ ( lít xăng)

tuenhi:

Đáp án:

Tham khảo phía dưới $!$ ~.~

 Giải thích tiến trình giải:

  Số lít xăng lần thứ nhất người ta lấy ra Ɩà: 

       $60$.$frac310$ $=$ $18$ ($l$)

  Số lít xăng lần thứ hai người ta lấy ra Ɩà:

       $60$.$40$% $=$ $60$.$frac25$ $=$ $24$ ($l$)

   Vậy trong thùng còn sót lại:

      $60$ – $18$ – $24$= $18$ ( lít xăng)

tuenhi:

Đáp án:

Tham khảo phía dưới $!$ ~.~

 Giải thích tiến trình giải:

  Số lít xăng lần thứ nhất người ta lấy ra Ɩà: 

       $60$.$frac310$ $=$ $18$ ($l$)

  Số lít xăng lần thứ hai người ta lấy ra Ɩà:

       $60$.$40$% $=$ $60$.$frac25$ $=$ $24$ ($l$)

   Vậy trong thùng còn sót lại:

      $60$ – $18$ – $24$= $18$ ( lít xăng)

Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó.Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp

Xem thêm : …

Vừa rồi, bắp đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng bắp tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Trong thùng có 60 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 3 phần 10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?Giúp nam 2022 bạn nhé.

Top 1 ✅ Trong thùng có 60 lít xăng . Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-01-31 09:19:59 cùng với những chủ đề liên quan khác

trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?

Hỏi:

trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?

trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?

Đáp:

lanhoa:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

  Đổi: `40%=2/5`

Số xăng người ta lấy lần thứ nhất:

  `60.3/10=18l`

Số xăng người ta lấy lần thứ hai:

  `60.2/5=24l`

Số xăng còn sót lại trong thùng:

  `60-18-24=18l`

lanhoa:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

  Đổi: `40%=2/5`

Số xăng người ta lấy lần thứ nhất:

  `60.3/10=18l`

Số xăng người ta lấy lần thứ hai:

  `60.2/5=24l`

Số xăng còn sót lại trong thùng:

  `60-18-24=18l`

lanhoa:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

  Đổi: `40%=2/5`

Số xăng người ta lấy lần thứ nhất:

  `60.3/10=18l`

Số xăng người ta lấy lần thứ hai:

  `60.2/5=24l`

Số xăng còn sót lại trong thùng:

  `60-18-24=18l`

trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 ѵà lần thứ hai 40% số lít xăng đó .Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ?

Xem thêm : …

Vừa rồi, tụt đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Trong thùng có 60 lít xăng . Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Trong thùng có 60 lít xăng . Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Trong thùng có 60 lít xăng . Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng tụt tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Trong thùng có 60 lít xăng . Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng ? nam 2022 bạn nhé.

Trong thùng có 60 lít xăng. Người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít xăng?

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 6 – TẠI ĐÂY


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong thùng có 60 lít xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 3/10 và lần thứ hai 40 số lít xăng đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #thùng #có #lít #xăng #người #lấy #lần #thứ #nhất #và #lần #thứ #hai #số #lít #xăng #đó