Contents

Kinh Nghiệm về Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 16:37:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

321

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đánh giá cho anh 5 sao nhé!!

Đánh giá cho anh 5 sao nha

Page 2

Từ 2 đến 2022 có bao nhiêu Số:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 9.

Xem lời giải

Từ 2 đến 2022 có bao nhiêu Số:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 9.

Các vướng mắc tương tự

a) Số chia hết cho 3 trong dãy từ 2 đến 2022 có dạng 3,6,9,…2022.

Vậy có số số chia hết cho 3 là:

(2022-3):3+1=673(số)

b) Số chia hết cho 9 có dạng 9,18,27.. 2022.

Vậy có số số chia hết cho 9 là:

(2022-9):9+1=224(số)

c) Số chia hết cho 2 có dạng 2,4,6,…2022.

Vậy có số số chia hết cho 2 là:

(2022-2):2+1=1010(số)

d) Số chia hết cho 5 có dạng 5,10,15,…,2022.

Vậy có số số chia hết cho 5 là:

(2022-5):5+1=404(số)

*Công thức tính số số hạng :

(Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách + 1

`a)` – Các số chia hết cho `2` từ `2` đến `2022` là : `2 ; 4 ; 6 ; 8 ; … ; 2022 ; 2022`

– Ta thấy những số trên cách nhau `2` cty

– Từ `2` đến `2022` có số số chia hết cho `2` là :

         `(2022 – 2) : 2 + 1 = 1010` (số)

`b)` – Các số chia hết cho `5` từ `2` đến `2022` là : `5 ; 10 ; 15 ; 20 ; … ; 2015 ; 2022`

– Ta thấy những số trên cách nhau `5` cty

– Từ `2` đến `2022` có số số chia hết cho `2` là :

         `(2022 – 5) : 5 + 1 = 404` (số)

`c)` – Các số chia hết cho `3` từ `2` đến `2022` là : `3 ; 6 ; 9 ; 12 ; … ; 2022 ; 2022`

– Ta thấy những số trên cách nhau `3` cty

– Từ `2` đến `2022` có số số chia hết cho `2` là :

         `(2022 – 3) : 3 + 1 = 673` (số)

`d)` – Các số chia hết cho `9` từ `2` đến `2022` là : `9 ; 18 ; 27 ; 36 ; … ; 2007 ; 2022`

– Ta thấy những số trên cách nhau `9` cty

– Từ `2` đến `2022` có số số chia hết cho `9` là :

         `(2022 – 9) : 9 + 1 = 224` (số)

                                Đáp số : `a)  1010` số

                                             `b)  404` số

                                              `c)  673` số

                                             `d)  224` số

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ 3 đến 2022 có bao nhiêu số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #đến #có #bao #nhiêu #số