Contents

Mẹo Hướng dẫn Tụ điện là trắc nghiệm Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tụ điện là trắc nghiệm được Update vào lúc : 2022-12-15 08:00:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

337

Với một tụ điện xác lập, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ giảm 2 lần thì nguồn tích điện điện trường của tụ 

 • A. tăng 2 lần.       
 • B. tăng 4 lần.    
 • C.  không đổi.          
 • D. giảm 4 lần.
 • Câu 9: Mã vướng mắc: 44650

  Với một tụ điện xác lập, nếu muốn nguồn tích điện điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích của tụ 

  • A. tăng 16 lần.       
  • B. tăng 4 lần.   
  • C. tăng 2 lần.          
  • D. không đổi.
 • Câu 10: Mã vướng mắc: 44651

  Trường hợp nào sau này ta không còn một tụ điện? 

  • A. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là sứ.     
  • B. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là không khí.
  • C.  Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước vôi.                
  • D. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước tinh khiết.
 • Câu 11: Mã vướng mắc: 44652

  Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là 

  • A. 2.10-6 C.     
  • B. 16.10-6 C.        
  • C. 4.10-6 C.            
  • D. 8.10-6 C.
 • Câu 12: Mã vướng mắc: 44653

  Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ là 

  • A. 2 μF.            
  • B. 2 mF.          
  • C. 2 F.             
  • D. 2 nF.
 • Câu 13: Mã vướng mắc: 44654

  Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 

  • A. 50 μC.      
  • B. 1 μC.          
  • C. 5 μC.                  
  • D. 0,8 μC.
 • Câu 14: Mã vướng mắc: 44655

  Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải để vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 

  • A. 500 mV.        
  • B.  0,05 V.  
  • C. 5V.                  
  • D.  20 V.
 • Câu 15: Mã vướng mắc: 44656

  Hai đầu tụ 20 μF có hiệu điện thế 5V thì nguồn tích điện tụ tích được là 

  • A. 0,25 mJ.        
  • B.  500 J.              
  • C. 50 mJ.                 
  • D.  50 μJ.
 • Câu 16: Mã vướng mắc: 44657

  Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế 10 V thì nguồn tích điện của tụ là 10 mJ. Nếu muốn nguồn tích điện của tụ là 22,5 mJ thì hai bản tụ phải có hiệu điện thế là 

  • A. 15 V.            
  • B. 7,5 V.         
  • C. 20 V.              
  • D. 40 V.
 • Câu 17: Mã vướng mắc: 44658

  Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong tâm tụ là 

  • A. 100 V/m.        
  • B. 1 kV/m.         
  • C. 10 V/m.        
  • D. 0,01 V/m.
 • Câu 18: Mã vướng mắc: 44659

  Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86µC. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện là 

  • A. 47,2 V.     
  • B. 17,2 V.               
  • C. 37,2 V.            
  • D. 27,2 V.
 • Câu 19: Mã vướng mắc: 44660

  Một tụ điện có điện dung 500pF được mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Điện tích của tụ điện là: 

  • A. 11 µC.    
  • B.  1,1 µC.           
  • C. 0,11 µC.             
  • D. 1 µC.
 • Câu 20: Mã vướng mắc: 44661

  Một tụ phẳng có những bản hình tròn trụ bán kính 10 cm, khoảng chừng cách và hiệu điện thế hai bản tụ là một trong cm; 108 V. Giữa hai bản là không khí. Điện tích của tụ điện là: 

  • A. 3.10-7 C.          
  • B. 3.10-10 C.   
  • C. 3.10-8 C.             
  • D. 3.10-9 C.
 • Câu 21: Mã vướng mắc: 44662

  Hai bản của một tụ điện phẳng được nối với hai cực của một acquy. Nếu dịch chuyển để những bản lại gần nhau thì trong lúc dịch chuyển có dòng điện trải qua acquy không ? Nếu có hãy chỉ rõ chiều dòng điện 

  • A. Không có.
  • B. Lúc đầu dòng điện đi từ cực âm sang cực dương, tiếp theo đó dòng điện có chiều ngược lại.
  • C. Dòng điện đi từ cực âm sang cực dương. 
  • D. Dòng điện đi từ cực dương sang cực âm.
 • Câu 22: Mã vướng mắc: 44663

  Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng chừng cách giữa hai bản tụ tăng thêm gấp hai lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó: 

  • A. 50 V.          
  • B. 25 V.        
  • C. 100 V.                 
  • D. 75 V.
 • Câu 23: Mã vướng mắc: 44664

  Nối hai bản của một tụ điện phẳng với hai cực một nguồn điện. Sau đó ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε. Năng lượng W của tụ điện. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện thay đổi ra sao ? 

 • Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tụ điện là trắc nghiệm

  Reply
  7
  0
  Chia sẻ

  Clip Tụ điện là trắc nghiệm ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tụ điện là trắc nghiệm tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Tụ điện là trắc nghiệm miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tụ điện là trắc nghiệm miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Tụ điện là trắc nghiệm

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tụ điện là trắc nghiệm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Tụ #điện #là #trắc #nghiệm