Kinh Nghiệm về Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch được Update vào lúc : 2022-05-16 15:44:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

123

Khi pin Lơ-clan-sê (pin thường dùng) được sử dụng thuở nào gian dài thì điện trở trong phin tăng thêm đáng kể và dòng điện mà pin sinh ra trong mạch điện kín trở nên khá nhỏ.

Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch và Định luật bảo toàn và chuyển hóa nguồn tích điện cùng nội dung trong nội dung bài viết này sẽ lý giải quan hệ giữa cường độ dòng điện trong đoạn mạch kín với điện trở trong của nguồn điện cùng những yếu tố khác của mạch điện.

I. Thí nghiệm

You đang xem: Công thức Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch, Định luật bảo toàn và chuyển hóa nguồn tích điện – Vật lý 11 bài 9

• Toàn mạch là một mạch kín gồm: Nguồn điện nối với mạch ngoài là những vận dẫn có điện trở tương tự R.

• Mắc mạch như hình vẽ: 

– Trong số đó, ampe kế (có điện trở rất nhỏ) đo cường độ I của dòng điện chạy trong mạch điện kín, vôn kế (có điện trở rất lớn) đo hiệu điện thế mạch ngoài UN và biến trở được cho phép thay đổi điện trở mạch ngoài.

– Thí nghiệm được tiến hành với mạch điện này cho những giá trị đo I và UN như bảng sau:

I(A)
0
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
U(V)
3,05
2,90
2,80
2,75
2,70
2,55
2,50
2,40

– Các giá trị đo này được màn biểu diễn bằng đồ thị sau:

II. Định luật ôm đối với toàn mạch

 Thiết lập định luật Ôm cho toàn mạch

– Tích của cường độ dòng điện và điện trở được gọi là độ giảm điện thế. Nên tích IRN còn được gọi là độ giảm điện thế mạch ngoài.

– Suất điện động của nguồn điện có mức giá trị bằng tổng những độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

 E=IRN+Ir ⇒ UN=IRN và 

• Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch

– Trong số đó:

 I: Cường độ dòng điện của mạch kín (A)

 E: Suất điện động (V)

 RN: Điện trở ngoài (Ω)

 r: Điện trở trong (Ω)

Phát biểu định luật Ôm với toàn mạch:

– Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

– Lưu ý:

 E = UN khi r = 0 hoặc mạch hở I=0.

III. Nhận xét

1. Hiện tượng đoản mạch

– Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng kỳ lạ xẩy ra khi nối hai cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

– Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn (max) và gây chập mạch điện dẫn đến nguyên nhận của nhiều vụ cháy (RN ≈ 0): 

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hoá nguồn tích điện

– Công của nguồn điện sản ra trong thời hạn t: A = E.It

– Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch: Q. = (RN + r)I2t

– Theo định luật bảo toàn nguồn tích điện thì: A = Q.  ⇔ E.It = (RN + r)I2t

 

⇒ Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù phù thích hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá nguồn tích điện.

3. Hiệu suất của nguồn điện

– Công thức Hiệu suất của nguồn điện: 

 (ACI = Công có ích).

– Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở RN: 

IV. Bài tập vận dụng Định luật Ôm cho toàn mạch và định luật bảo toàn chuyển hóa nguồn tích điện.

* Bài 1 trang 54 SGK Vật Lý 11: Định luật ôm riêng với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.

° Lời giải bài 1 trang 54 SGK Vật Lý 11:

– Định luật ôm riêng với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín đơn thuần và giản dị nhất gồm nguồn điện có suất điện động ξ và điện trở trong r, mạch ngoài gồm những vật dẫn có điện trở tương tự RN

– Phát biểu định luật Ôm cho toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

– Hệ thức biểu thị định luật Ôm riêng với toàn mạch:

 hay ξ = I(RN + r)

* Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11: Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là gì? Phát biểu quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và những độ giảm điện thế của những đoạn mạch trong mạch điện kín.

° Lời giải bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11:

– Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là tích của cường độ dòng điện chạy trong mạch với điện trở của mạch: UN=I.RN

– Mối quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và những độ giảm điện thế của những đoạn mạch trong mạch điện kín:

– Suất điện động của nguồn điện có mức giá trị bằng tổng những độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong. ξ = I(RN + r).

* Bài 3 trang 54 SGK Vật Lý 11: Hiện tượng đoản mạch xẩy ra lúc nào và hoàn toàn có thể gây ra những tác hại gì? Có cách nào để tránh khỏi hiện tượng kỳ lạ này?

° Lời giải bài 3 trang 54 SGK Vật Lý 11:

◊ Hiện tượng đoản mạch xảy ta khi nối hai cực của một nguồn điện bằng một dây dẫn có điện trở rất nhỏ . Khi đó dòng điện trong mạch có cường độ rất rộng và có hại

◊ Biện pháp phòng tránh:

– Mỗi thiết bị điện cần sử dụng công tắc nguồn riêng;

– Tắt những thiết điện (rút phích cắm) ngay lúc không hề sử dụng;

– Nên lắp cầu chì ở mỗi công tắc nguồn, nó có tác dụng ngắt mạch ngay lúc cường độ dòng điện qua cầu chì quá rộng.

* Bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11: Chọn câu vấn đáp đúng

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc ra làm sao vào điện trở RN của mạch ngoài?

 A. UN tăng khi RN tăng

 B. UN giảm khi RN giảm

 C. UN không tùy từng RN 

 D. UN lúc đầu giảm, tiếp theo đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

° Lời giải bài 4 trang 54 SGK Vật Lý 11:

◊ Chọn đáp án: A. UN tăng khi RN tăng

– Ta có: 

– Như vậy, khi RN tăng thì 

 giảm và UN tăng.

* Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11: Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó.

° Lời giải bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11:

a) Cường độ dòng điện trong mạch:

– Suất điện động của nguồn điện: ξ = I.RN + I.r = UN + I.r = 8,4 + 0,6.1 = 9(V).

b) Công suất mạch ngoài : Ρmạch = U.I = 8,4.0,6 = 5,04(W).

– Công suất của nguồn điện: Ρnguồn = ξ.I = 9.0,6 = 5,4(W).

* Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11: Điện trở trong của một Ắc quy là 0,06Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của Ắc quy này một bóng đèn có ghi 12V- 5W

a) Hãy chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như thể sáng thông thường và tính hiệu suất tiêu thụ điện thực tiễn của bóng đèn khi đó.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

° Lời giải bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11:

a) Theo bài ra, bóng đèn có ghi 12V – 5W ⇒ hiệu điện thế định mức của bóng là Uđm = 12V, hiệu suất định mức của bóng là Pđm = 5W.

 ⇒ Điện trở của bóng đèn là: 

– Cường độ dòng điện định mức chạy qua bóng đèn là:

– Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn khi này: U = I.R = 0,4158.28,8 = 11,975(V).

– Giá trị này gần bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn, nên ta sẽ thấy đèn sáng gần như thể thông thường.

– Công suất tiêu thụ của bóng đèn khi này là: P = U.I = 11,975.0,4158 ≈ 4,98(W).

b) Hiệu suất của nguồn điện là:

.100% .100% = 99,8%.

* Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11: Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2Ω . Mắc tuy nhiên tuy nhiên hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6Ω vào hai cực của nguồn điện này.

a) Tính hiệu suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn .

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn sót lại sáng mạnh hơn hay yếu hơn so với trước đó.

° Lời giải bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11:

a) Điện trở tương tự của hai bóng đèn: 

– Cường độ dòng điện trong mạch: 

– Vì hai đèn giống nhau mắc tuy nhiên tuy nhiên nên cường độ dòng điện qua mỗi đèn là: Iđ1 = Iđ2 = I/2 = 0,3(A).

– Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn: Pđ1 = Pđ2 = Rđ1.I2đ1 = 6. 0,32 = 0,54W

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn (giả sử tháo bỏ đèn 2):

– Cường độ dòng điện trong mạch:

 

– Công suất tiêu thụ của bóng đèn 1: Pđ1 = Rđ1.I’2đ1 = 6.0,3752 ≈ 0,84(W).

⇒ Đèn còn sót lại sẽ sáng hơn lúc trước.

Hy vọng với nội dung bài viết về Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch và Định luật bảo toàn và chuyển hóa nguồn tích điện và bài tập ở trên hữu ích cho những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt.

¤ Xem thêm những nội dung bài viết khác tại:

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch Free.

Giải đáp vướng mắc về Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vật lý 11 bài 9 định luật ôm riêng với toàn mạch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vật #lý #bài #định #luật #ôm #đối #với #toàn #mạch