Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP được Update vào lúc : 2022-04-20 05:27:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

59

X

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

a. Dấu hiệu nhận ra biểu đồ Cột (địa lý)

b. Cách vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

Quà tặng Bản đồ thành viên hóa (Mã T-70)

Áo thun T-Shirt (Mẫu T-02)

c. Cách nhận xét biểu đồ Cột (địa lý)

Quà tặng Bản đồ thành viên hóa (Mã T-72)

d. Những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

Quà tặng Bản đồ thành viên hóa (Mã T-61)

Áo thun T-Shirt (Mẫu T-01)

Quà tặng Bản đồ thành viên hóa (Mã T-48)

Áo thun T-Shirt (Mẫu T-03)

e. Ví dụ minh họa rõ ràng biểu đồ Cột (địa lý)

Áo thun T-Shirt (Mẫu T-04)

 Ví dụ khác

Bài 1. Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

                                                                        (Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

thuộc tỉnh

Thị xã

ở những vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bằng Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Duyên hải Nam Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông Nam Bộ

5

8

Đồng bằng Sông Cửu Long

14

10

            Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã ở những vùng của Việt Nam, năm 2014.

Cách vẽ:

Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

                                                                                                            (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

2005
2010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,1
72 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,1
84 838,6

147 849,1

            Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu và cán ân xuất, nhập khẩu của Việt Nam, quy trình 1995 – 2014.

Cách vẽ:

Quà tặng Bản đồ thành viên hóa (Mã T-51)

Bài 3. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

Vùng

Diện tích

(nghìn ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005
2014
1995
2005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,1
1122,8
5207,1
6398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long
3190,6
3826,3
4246,6
12831,7
19298,5
25244,2

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện hữu tích s quy hoạnh và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, quy trình 1995-2014.

Cách vẽ:

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP Free.

Giải đáp vướng mắc về Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vẽ biểu đồ cột thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vẽ #biểu #đồ #cột #thể #hiện #tốc #độ #tăng #trưởng #GDP