Mẹo về Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức được Update vào lúc : 2022-05-04 00:15:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

222

NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ sẽ là những điều quy định làm vị trí căn cứ để xem nhận phẩm chất, nhân cách của người đảng viên, để xem người đó có xứng danh là thành viên trong đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, xứng danh đảm nhiệm trọng trách với việc nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân phó thác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng, những nhà tư tưởng quan tâm và bàn luận nhiều nhất yếu tố đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. Trên cơ sở xem xét một cách toàn vẹn và tổng thể, những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của đời sống, trong những quan hệ và bản chất của con người, Hồ Chí Minh đã nêu lên chuẩn mực, những giá trị chung nhất, cơ bản nhất mang tính chất chất phổ quát của nền đạo đức mới – đạo đức cách mạng.

Người khái quát nội hàm đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”(1); “Tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”(2). Người nêu bật những phẩm chất của người cách mạng cần phải bồi đắp là: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm và xác lập: “Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của thành viên, mà vì quyền lợi chung của Đảng, của dân tộc bản địa, của loài người”(3). Như vậy, chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Hồ Chí Minh không nằm ngoài những yêu cầu trong những chuẩn mực, hành vi đạo đức thông thường, mà là yếu tố yên cầu cao hơn, trách nhiệm hơn riêng với cái chung và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với việc nghiệp cách mạng.

Trong công cuộc thay đổi và hội nhập quốc tế, người đảng viên chịu quá nhiều những tác động xấu đi, trong số đó tác động trực tiếp và mạnh nhất riêng với cán bộ, đảng viên đó đó là mặt trái của quyền lực tối cao, mặt trái của kinh tế tài chính thị trường, của hội nhập quốc tế.Cần đặc biệt quan trọng lưu ý là mặt trái của quyền lực tối cao kết phù thích hợp với mặt trái của kinh tế tài chính thị trường, đã tạo thành một sự cộng hưởng gây ra những xấu đi, suy thoái và khủng hoảng về đạo đức trong cán bộ, đảng viên rất là nghiêm trọng. Tình hình đó yên cầu chuẩn mực đạo đức của người đảng viên nên phải có sự tăng trưởng phù phù thích hợp với Đk, tình hình và yêu cầu mới của yếu tố nghiệp cách mạng. Văn kiện XIII của Đảng nêu yêu cầu phải “Nghiên cứu, tương hỗ update, hoàn thiện những giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù phù thích hợp với Đk mới và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa”(4).

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TIÊU BIỂU CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Để thực thi có hiệu suất cao và thực ra chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị; nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những yếu tố mang tính chất chất căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng xấu đi, những thói hư tật xấu, xứng danh là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành với chủ và tận tụy của nhân dân. Có thể đề xuất kiến nghị một số trong những phẩm chất đạo đức tiêu biểu vượt trội của mỗi cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ như sau:

Thứ nhất, bản lĩnh chính trị.

Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ là thành viên của một đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc bản địa tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sứ mệnh đó yên cầu Đảng và mỗi đảng viên phải rất vững vàng, độc lập, sáng tạo trong việc đưa ra và tổ chức triển khai thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương cũng như xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, vững mạnh; không xấp xỉ trước trở ngại vất vả, thử thách.Bởi vậy, bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị tuyệt đối thiết yếu riêng với Đảng Cộng sản cũng như riêng với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên biểu lộ ở nhiều phương diện, trong số đó nổi trội là yếu tố kiên định tiềm năng, lý tưởng của cách social chủ nghĩa; sự trung thành với chủ với Tổ quốc, Đảng; sự vững vàng trước mọi trường hợp, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi trở ngại vất vả gian truân để hoàn thành xong tốt trách nhiệm, vì quyền lợi của Đảng, của giai cấp, dân tộc bản địa và nhân dân. Hồ Chí Minh căn dặn mỗi đảng viên “phải giữ chủ nghĩa cho vững”(5), “Những người cộng sản toàn bộ chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của tớ là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất việt nam và trên toàn toàn thế giới”(6). Kiên định tiềm năng, lý tưởng, tức là vô luận lúc nào, vô luận việc gì, cán bộ, đảng viên phải để quyền lợi của Đảng, của dân tộc bản địa ra trước, quyền lợi của thành viên lại sau, nếu lúc “quyền lợi chung của Đảng xích míc với quyền lợi riêng của thành viên, thì phải nhất quyết quyết tử quyền lợi của thành viên cho quyền lợi của Đảng”(7). Người phê phán nghiêm khắc những kẻ tận dụng vị thế để mưu cầu quyền lợi thành viên làm tổn hại đến quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lạo động. “Suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”(8) là phẩm chất cao quý của người cách mạng” – đó là “tính Đảng”, là nguyên tắc cao nhất của Đảng mà mỗi đảng viên phải tuyệt đối chấp hành. Đó cũng là yếu tố kiện tiên quyết hình thành những tình cảm tốt đẹp, cao cả, nhiệt huyết cách mạng, tình cảm và ý chí cách mạng của người đảng viên không ngừng nghỉ phấn đấu cho việc nghiệp chung, phấn đấu tăng cường công cuộc thay đổi, góp phần trí tuệ, sức lực, tài năng cho việc xây dựng một xã hội dân chủ, công minh, văn minh. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã phát hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2022 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì quyền lợi chung nhằm mục đích tạo cơ chế, góp thêm phần xây dựng và tăng cường bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, ham học hỏi, cầu tiến bộ.

Hồ Chí Minh đã từng lưu ý cán bộ, đảng viên: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, việc làm càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lỗi thời, mà lỗi thời là bị đào thải, tự mình đào thải mình”(9). Công cuộc Đổi mới mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực thi là một cuộc vận động mang tính chất chất cách mạng toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy, trình làng trên toàn bộ nghành của đời sống xã hội. Đó là một quy trình trở ngại vất vả, vừa làm vừa rút kinh nghiệm tay nghề, chưa tồn tại quy mô định sẵn. Mặt khác, trong thời đại công nghệ tiên tiến và phát triển và toàn thế giới hóa lúc bấy giờ, toàn thế giới đang sẵn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và tự tin, nhiều yếu tố phức tạp mới phát sinh. Từ đó, yên cầu Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tiềm lực tư tưởng, khoa học mạnh mẽ và tự tin ở trình độ cao của trí tuệ xã hội và thời đại, trong số đó đảng viên phải là người dân có tri thức, có khả năng trí tuệ và sáng tạo, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ.

Cầu tiến bộ, ham học hỏi là phẩm chất đạo đức cách mạng rất cơ bản, bởi chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nghỉ học tập, nâng cao trình độ mọi mặt thì Đảng mới không biến thành lỗi thời, mới đủ sức mạnh trí tuệ để lãnh đạo dân tộc bản địa thực thi tiềm năng, lý tưởng của tớ. Phẩm chất này yên cầu cán bộ, đảng viên phải nhanh gọn tóm gọn kiến thức và kỹ năng khoa học tân tiến, trước hết là trong nghành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ, bắt kịp những thành tựu mới trong nghành nghề trình độ mà mình đảm nhiệm. Phẩm chất này yên cầu từng người phải chống lại thái độ chây lười, ngại học tập, nâng cao trình độ, thoả mãn với vốn kiến thức và kỹ năng đã có, coi thường khoa học, lý luận, tôn vinh kinh nghiệm tay nghề, chống lại tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên mà không thành thạo trình độ, chức trách, việc làm được giao, làm ảnh hưởng đến việc thực thi chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước cũng như sự tin tưởng của nhân dân với cán bộ, đảng viên. Xã hội càng tân tiến càng yên cầu trình độ kiến thức và kỹ năng cao. Với sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, cán bộ, đảng viên mới có đủ kĩ năng lãnh đạo, quản trị và vận hành xã hội tăng trưởng.

Thứ ba, giữ vững kỷ luật Đảng và nghiêm chỉnh thực thi pháp lý của Nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật”(10). Người yêu cầu “Các đồng chí từ Trung ương đến những chi bộ nên phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(11). Là đảng viên cộng sản, thì lúc nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản trị và vận hành của tổ chức triển khai Đảng, phải hành vi theo phạm vi kỷ luật của tổ chức triển khai. Đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn phải giữ gìn kỷ luật của cơ quan ban ngành thường trực, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân, bởi “kỷ luật của cơ quan ban ngành thường trực, của đoàn thể, nhân dân và Đảng cũng là một”(12). Đối với cán bộ, đảng viên càng có công thì sẽ càng phải nhã nhặn, đảng viên giữ vị trí càng cao, càng phải gương mẫu và nếu mắc sai phạm càng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc. Trong bất kỳ trường hợp nào, mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và bình đẳng về mặt công dân trước pháp lý, không được “tự đặt mình cao hơn tổ chức triển khai, tự được cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”(13). Mọi đảng viên có quyền trình diễn ý kiến riêng của tớ. Song, khi đã có nghị quyết của tập thể thì phải tuân theo nguyên tắc thiểu số phục tùng hầu hết, thành viên phục tùng tổ chức triển khai. Phục tùng kỷ luật, đó là “bổn phận”, là “trách nhiệm và trách nhiệm” của đảng viên, ngược lại “không giữ vững kỷ luật của Đảng, không nhất quyết chấp hành chủ trương và nghị quyết của Đảng, không thiết tha quan tâm đến quyền lợi của Đảng – là trái với trách nhiệm và trách nhiệm của đảng viên”(14).

Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật của đảng viên phải được thể hiện cả trong tâm ý lẫn trong hành vi, cả trong cách nói lẫn trong tiếp xúc, ứng xử hằng ngày và trong việc làm. Đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, sự phân công, điều động của tổ chức triển khai; nhất quyết đấu tranh chống lại mọi biểu lộ xấu đi, thoái hóa, biến chất nhất là bệnh tham ô, tham nhũng.

Hồ Chí Minh chỉ rõ bản chất của tham ô, tham nhũng là đánh cắp của công, là nhũng nhiễu, gian lận, đục khoét nhân dân, là tham lam, là trộm cướp. Trong công cuộc Đổi mới, từ Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng ta đã nhận được thức một cách thâm thúy tình hình và những tác hại thâm thúy của căn bệnh này: “Điều cần nhấn mạnh yếu tố là: tình trạng tham nhũng và sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đang cản trở việc thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, gây bất bình và làm giảm niềm tin trong nhân dân (…). Tình trạng tham nhũng, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng”(15). Văn kiện Đại hội XIII thẳng thắn nêu lên khuyết điểm, hạn chế trong Đảng “tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn phức tạp… Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo nên sự phủ rộng sâu rộng”(16). Bởi vậy, cạnh bên việc nêu cao đạo đức cách mạng cho từng cán bộ, đảng viên thì việc tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của Đảng; xây dựng và thực thi khối mạng lưới hệ thống pháp lý nghiêm minh là giải pháp cực kỳ thiết yếu nhằm mục đích làm trong sáng hóa đội ngũ cán bộ.

Tăng cường ý thức kỷ luật không nghĩa là thủ tiêu sự sáng tạo thành viên của những cán bộ, đảng viên, đặc biệt quan trọng trong công cuộc thay đổi toàn vẹn và tổng thể lúc bấy giờ rất cần tư duy, nhận thức mới có tính đột phá, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin, nhanh gọn đời sống kinh tế tài chính xã hội. Song điều này không còn nghĩa đảng viên hoàn toàn có thể là vượt qua những nguyên tắc, vi phạm những quy định của Đảng, đặt mình ra ngoài tổ chức triển khai, đứng trên tổ chức triển khai, vi phạm những nguyên tắc tổ chức triển khai. Ý thức tổ chức triển khai, kỷ luật, đoàn kết nội bộ là một phẩm chất tiên quyết của đạo đức cách mạng. Nó bảo vệ cho những phẩm chất khác hoàn toàn có thể thực thi được trọn vẹn, khá đầy đủ và hoàn hảo nhất.

Thứ tư, trọng dân, yêu dân, tin dân, gần dân, học dân.

Đảng ta đã xác lập chính sách chính trị của việt nam là chính sách làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ ngặt nghèo với nhân dân. Không phải ngẫu nhiên Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn riêng với quần chúng, coi việc tôn trọng, học hỏi, có quan hệ mật thiết với quần chúng là một yếu tố thuộc về phẩm chất, tư cách, đạo đức của đảng viên.

Đảng ta là đảng cầm quyền, vì vậy, nhiều cán bộ, đảng viên là những người dân lãnh đạo, quản trị và vận hành. Cán bộ, đảng viên còn là một cầu nối giữa Đảng với quần chúng, là người tổ chức triển khai quần chúng thực thi thắng lợi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, của Nhà nước. Bởi vậy, có yêu dân, có tin dân, có trọng dân, đảng viên mới hết lòng rất là phục vụ nhân dân, mới tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, mới hoàn toàn có thể khơi dậy và phát huy sức mạnh trí lực, nhân lực và tài lực của nhân dân. Có gần dân, đảng viên mới hiểu đời sống xã hội thực tiễn phong phú, sinh động đang trình làng; mới tóm gọn kịp thời tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng và sáng tạo độc lạ của nhân dân để lấy ra những chủ trương, giải pháp thích hợp cũng như làm cho dân hiểu, dân tin vào chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, có học hỏi dân, đảng viên mới mở mang, làm giàu thêm hiểu biết của tớ bằng trí tuệ sáng tạo và kinh nghiệm tay nghề phong phú của nhân dân.

Đương nhiên, trong quy trình phát huy dân chủ phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. Đặc biệt với việc bùng nổ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, sự phổ cập rộng tự do của những social như lúc bấy giờ, một yếu tố đưa có thật nhiều quan điểm, nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Điều đó yên cầu cán bộ, đảng viên với tư cách là người lãnh đạo quần chúng, nên phải có đủ tầm, đủ tâm, đủ bản lĩnh để biết lắng nghe, chắt lọc những gì là thích hợp và đúng đắn. Sâu xa hơn, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn phải tự ý thức một chân lý hiển nhiên: có nhân dân thì mới có cán bộ, đảng viên; nhân dân bầu ra cán, trả lương cho cán bộ; không “trọng” dân, tức là đã phản bội người đã bầu mình, nuôi mình. Không “gần dân, trọng dân”, đó không riêng gì có là yếu tố vi phạm đạo đức đảng viên mà rộng hơn là yếu tố tha hóa của đạo đức “làm người”.

Thứ năm, phòng chống chủ nghĩa thành viên.

Ngay sau khi Đảng trở thành Ðảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước tình hình mới, người cán bộ, đảng viên rất dễ dàng sa vào chủ nghĩa thành viên. Người chỉ rõ: Chủ nghĩa thành viên là trong bất kể việc làm gì rồi cũng nghĩ đến quyền lợi riêng của tớ trước hết, muốn cho mọi người vì mình trước lúc mình vì mọi người. Chủ nghĩa thành viên là một thứ vi trùng rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh: tham ô, hủ hoá, tiêu tốn lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích vị thế quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh, v.v…. Từ đó, Người nêu lên trách nhiệm “xoá sạch chủ nghĩa thành viên”(17) là trách nhiệm trọng yếu, thường xuyên, liên tục trong công tác thao tác xây dựng Đảng.

Trong Đk Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất và nhất từ khi việt nam quy đổi sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa thành viên, chủ nghĩa thực dụng có Đk tăng trưởng. Mục tiêu làm giàu bằng mọi thủ đoạn, coi trọng quyền lợi vật chất đã và đang trở thành cái đích hướng tới của quá nhiều người. Do vậy, riêng với cán bộ, đảng viên, nhất là riêng với một số trong những người dân dân có chức, có quyền nếu thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, họ rất dễ dàng bị cám dỗ và sa ngã bởi quyền lợi vật chất “che mắt”, việc tận dụng chức quyền, thu vén thành viên, tham nhũng, làm giàu bất chính dẫn đến suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biến chất về phẩm chất chính trị là hệ quả tất yếu. Chống chủ nghĩa thành viên lúc bấy giờ, yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên luôn có ý thức phục tùng kỷ luật tập thể, biết đặt “việc công, quyền lợi công” lên trên hết và trước hết, nhất quyết vô hiệu ham muốn không chính đáng, làm phương hại đến quyền lợi tập thể, quyền lợi của Đảng, của nhân dân và dân tộc bản địa.

Nêu cao chủ nghĩa tập thể, chống chủ nghĩa thành viên không nghĩa là quyết tử quyền lợi chính đáng của thành viên, xóa khỏi đậm cá tính thành viên. Chủ nghĩa tập thể phối hợp hài hoà quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi thành viên và quyền lợi tập thể theo nguyên tắc từng người vì mọi người, mọi người vì từng người. Giữ vững kỷ luật tập thể, tổ chức triển khai đồng thời tôn trọng sáng tạo độc lạ thành viên, tăng trưởng đậm cá tính, tăng trưởng nhân cách và khả năng sáng tạo, góp phần riêng của mỗi thành viên. Làm được điều này, mới hoàn toàn có thể gắn bó, đoàn kết mọi người trong tổ chức triển khai và tạo ra sức mạnh vô địch của cách mạng.

Ở bất kỳ quy trình nào, sự hoàn thiện đạo đức trong Đảng với những tấm gương sáng về đạo đức của cán bộ, đảng viên luôn có ảnh hưởng thâm thúy và to lớn đến những giá trị đạo đức của toàn xã hội, của dân tộc bản địa. Từ khi việt nam quy đổi sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa có một thực tiễn là, khối mạng lưới hệ thống thang giá trị chuẩn mực xã hội được hình thành trong đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã và đang biến hóa. Bởi vậy, để thực thi trách nhiệm cao cả, thiết yếu nhưng rất là trở ngại vất vả và phức tạp lúc bấy giờ là xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết Đảng Cộng sản Việt Nam phải khuynh hướng những chuẩn mực đạo đức mà mỗi cán bộ, đảng viên nên phải đạt được. Đạt được những chuẩn mực đó, sẽ làm trong sáng Đảng, xử lý và xử lý những bức xúc của nhân dân, củng cố lại niềm tin của dân với Đảng, nâng Đảng lên tầm cao mới, góp thêm phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa.

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2011, t.9, tr. 354.

(2) (11) (17) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr.169, 611, 169

(3) (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 292, 291.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, t.I, tr.184.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2, tr. 280.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 467.

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.611.

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 333.

(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 17.

(12) (14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 11, 284

(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr. 67

(15) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2001, tr. 15, 76

(16) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, tập II, tr. 222

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Về #tiêu #chuẩn #chính #trị #và #phẩm #chất #đạo #đức