Contents

Kinh Nghiệm về Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 04:24:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

132

Cho ba số a, b, c. Viết chương trình tìm số lớn số 1 và số nhỏ nhất trong 3 số trên.

Nội dung chính

 • Bài tập tìm số lớn số 1 trong 3 số a b c
 • Video hướng dẫn tìm số lớn số 1 trong 3 số
 • Lời giải tìm hiểu thêm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Bài 5. Viết chương trình nhập vào ba số a, b, c. In ra màn hình hiển thị số lớn số 1, số nhỏ nhất trong ba số.

Code c:

#include

int main()

          int a, b, c, min, max;

          printf(“Nhap so thu nhat: “);

          scanf(“%d”, &a);

          printf(“Nhap so thu hai: “);

          scanf(“%d”, &b);

          printf(“Nhap so thu ba: “);

          scanf(“%d”, &c);

          min=max=a;

          if(b>max)

                   max=b;

          if(c>max)

                   max=c;

          printf(“nSo lon nhat la
%d”, max);

          if(b<min)

                   min=b;

          if(c<min)

                   min=c;

          printf(“nSo
nho nhat la %d”, min);

This entry is part 13 of 69 in the series Học C Không Khó

84
/ 100

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng cấu trúc if else đã học, ngày hôm nay toàn bộ chúng ta tiếp tục làm bài tập tìm số lớn số 1 trong 3 số a b c để rèn luyện kiến thức và kỹ năng đã học. Nếu bạn chưa chắc như đinh tới khóa học lập trình C này, hoàn toàn có thể bạn nên ghé thăm bài trình làng khóa học “Học C bá đạo” nhé. Còn giờ đây toàn bộ chúng ta sẽ đi vào làm bài tập rèn luyện nhé.

Bài tập tìm số lớn số 1 trong 3 số a b c

/*

Tìm số lớn số 1 trong 3 số a, b, c nhập từ bàn phím

*/

Ý tưởng giải bài tập

 • Nhập vào 3 số nguyên từ bàn phím
 • Giả sử số thứ nhất là số lớn số 1
 • Nếu số thứ hai to nhiều hơn số lớn số 1, => số lớn số 1 là số thứ hai
 • Nếu số thứ 3 to nhiều hơn số lớn số 1 => số lớn số 1 là số thứ 3
 • In ra giá trị của số lớn số 1
 • Video hướng dẫn tìm số lớn số 1 trong 3 số

  Lời giải tìm hiểu thêm

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  /*

      Tìm số lớn số 1 trong 3 số a, b, c nhập từ bàn phím

  */

  #include

  int main()

      float a, b, c;

      printf(“nNhap 3 so a, b, c: “);

      scanf(“%f%f%f”, &a, &b, &c);

      // Tìm max theo C1

      float maxValue = a;

      if(b > maxValue)

          maxValue = b;

      

      if(c > maxValue)

          maxValue = c;

      

      // Tìm max theo C2

      // Không khuyến khích

      // if (a >= b && a >= c)

      //

      //     printf(“Max = %f”, a);

      //

      // else if (b >= a && b >= c)

      //

      //     printf(“Max = %f”, b);

      //

      // else

      //

      //     printf(“Max = %f”, c);

      //

  Kết quả chạy chương trình:

  [email protected]:~/Downloads/c-tutorial/day_15$ ./Max3Number

  Nhap 3 so a, b, c: 5 4 9

  Max = 9.000000

  [email protected]:~/Downloads/c-tutorial/day_15$ ./Max3Number

  Nhap 3 so a, b, c: 7.8

  6

  9.2

  Max = 9.200000

  Tham gia Forum Lập Trình Không Khó để cùng học tập và trao đổi kiến thức và kỹ năng lập trình nhé!

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Video Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó ?

  You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó miễn phí

  You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình nhập vào 3 số a b c tìm số lớn số 1 số nhỏ nhất trong ba số đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Viết #chương #trình #nhập #vào #số #tìm #số #lớn #nhất #số #bé #nhất #trong #số #đó