Contents

Mẹo Hướng dẫn Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 16:46:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

382

Để hai đồ thị hàm số y=−2x+m+2 và y=5x+5−2m cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì

Nội dung chính

  • A. m = 1 
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(left{ beginarrayl – 2 ne 5\ m + 2 = 5 – 2m endarray right. Leftrightarrow 3m = 3 Leftrightarrow m = 1)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 50

Để hai đồ thị hàm số y = −2x + m + 2 và y = 5x + 5 – 2m cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì −2≠5m+2=5−2m⇔  3m = 3 ⇔ m = 1

Đáp án cần chọn là: A

19/06/2022 111

A. m = 1 

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho ba đường thẳng d1: y = −x + 5; d2: y = 3x – 1; d3: y = −2x + 6. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 105

Cho ba đường thẳng d1: y = −2x; d2: y = −3x – 1; d3: y = x + 3. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 98

Cho hàm số y = (2 – m) x−5+mét vuông. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = 3.

Xem đáp án » 19/06/2022 96

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng phân biệt d1: y = (m + 2)x – 3m − 3; d2: y = x + 2 và d3: y = mx + 2 giao nhau tại một điểm?

Xem đáp án » 19/06/2022 92

Cho hàm số y = (3 – 2m) x + m − 2. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = −4.

Xem đáp án » 19/06/2022 86

Cho hàm số y = (1 – m) x + m. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = −3

Xem đáp án » 19/06/2022 81

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = mx + 1 và d2 là đồ thị hàm số y=12x−2. Xác định giá trị của m để M(2; −1) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 19/06/2022 81

Cho đường thẳng d: y = −3x + 2. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 19/06/2022 77

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = x; d2: y = 4 − 3x và d3: y = mx – 3 đồng quy?

Xem đáp án » 19/06/2022 71

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = − (2m – 2)x + 4m và d2 là đồ thị hàm số y = 4x − 1. Xác định giá trị của m để M(1; 3) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 19/06/2022 63

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = (m + 2)x – 3; d2: y = 3x + 1 và d3: y = 2x – 5 giao nhau tại một điểm?

Xem đáp án » 19/06/2022 62

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = 3x – 2m và y = −x + 1 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem đáp án » 19/06/2022 59

Cho hàm số y = m+23x − 2m + 1. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = 9.

Xem đáp án » 19/06/2022 53

Cho đường thẳng d: y = −2x – 4. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 19/06/2022 51

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = 6 − 5x; d2: y = (m + 2)x + m và d3: y = 3x + 2 đồng quy?

Xem đáp án » 19/06/2022 35

17/09/2022 2,101

A. m = 1

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho đường thẳng d: y = −3x + 2. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 17/09/2022 955

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = 3x – 2m và y = −x + 1 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem đáp án » 17/09/2022 934

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = x; d2: y = 4 − 3x và d3: y = mx – 3 đồng quy?

Xem đáp án » 17/09/2022 842

Cho hàm số y = (1 – m) x + m. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = −3

Xem đáp án » 17/09/2022 663

Cho hàm số y = (3 – 2m) x + m − 2. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = −4

Xem đáp án » 17/09/2022 641

Cho hàm số y = m + 23 x − 2m + 1. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = 9.

Xem đáp án » 17/09/2022 623

Cho hàm số y = (2 – m) x -5+mét vuông . Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tung độ y = 3

Xem đáp án » 17/09/2022 564

Cho ba đường thẳng d1: y = −x + 5; d2: y = 3x – 1; d3: y = −2x + 6. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 17/09/2022 543

Cho đường thẳng d: y = −2x – 4. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 17/09/2022 529

Cho ba đường thẳng d1: y = −2x; d2: y = −3x – 1; d3: y = x + 3. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 17/09/2022 508

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = 6 − 5x; d2: y = (m + 2)x + m và d3: y = 3x + 2 đồng quy?

Xem đáp án » 17/09/2022 506

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng d1: y = (m + 2)x – 3; d2: y = 3x + 1 và d3: y = 2x – 5 giao nhau tại một điểm?

Xem đáp án » 17/09/2022 426

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng phân biệt d1: y = (m + 2)x – 3m − 3; d2: y = x + 2 và d3: y = mx + 2 giao nhau tại một điểm?

Xem đáp án » 17/09/2022 255

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = mx + 1 và d2 là đồ thị hàm số y=12x-2. Xác định giá trị của m để M(2; −1) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 17/09/2022 210

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = − (2m – 2)x + 4m và d2 là đồ thị hàm số y = 4x − 1. Xác định giá trị của m để M(1; 3) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 17/09/2022 146

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y=-2x+m+2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Với #giá #trị #nào #của #thì #đồ #thị #hàm #số #y2xm2