Kinh Nghiệm Hướng dẫn Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R được Update vào lúc : 2022-05-05 01:46:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

130

VnHocTap trình làng đến những em học viên lớp 10 nội dung bài viết Tìm giá trị của tham số để hệ bất phương trình có tập nghiệm thỏa Đk cho trước, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • A. 2≤m≤21+23410
  • Chọn A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung nội dung bài viết Tìm giá trị của tham số để hệ bất phương trình có tập nghiệm thỏa Đk cho trước:
Tìm giá trị của tham số để hệ bất phương trình có tập nghiệm thỏa Đk cho trước. BÀI TẬP DẠNG 6. Ví dụ 1. Cho hệ bất phương trình x − m + 1 > 0, m + 2 − x ≥ 0. Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình. a) Nghiệm đúng với mọi x ∈ [−2; −1). b) Có duy nhất một nghiệm thuộc [1; 3). c) Có nghiệm thuộc (−1; 1). Lời giải. Ta có x − m + 1 > 0, m + 2 − x ≥ 0 ⇔ x > m − 1, x ≤ m + 2. Suy ra hệ có tập nghiệm S = (m − 1; m + 2]. a) Hệ có nghiệm đúng với mọi x ∈ [−2; −1) khi và chỉ khi [−2; −1) ⊂ S ⇔ m − 1 0 ta có S2 = [2 − m; +∞) ⇒ S = S1 ∩ S2 = [2 − m; +∞). Với m 0 ta có [−1; +∞) ⊂ S ⇔ 2− m ≤ −1 ⇔ m ≥ 3. Kết hợp điều kiện m > 0 ta có m ≥ 3 thoả mãn. Với m 0 ta có m > 0 thoả mãn. Với m < 0 ta có [0; 3) ∩ S 6= ∅ ⇔ 1 − m 0 ⇔ −2 < m < 2. Kết hợp điều kiện m < 0 ta có −2 2, (m − 1)x − mét vuông + 4m − 3 > 0. Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hệ a) Có nghiệm thuộc (−∞; 2). b) Có nghiệm thuộc [−1; 3]. c) Nghiệm đúng với mọi x ∈ [−1; 3]. Giải và biện luận hệ ta có. Với m ≤ 1 ta có hệ vô nghiệm. Với m > 1, hệ có tập nghiệm S = (maxm − 3; 2 − m; +∞). a) Hệ có nghiệm thuộc (−∞; 2) ⇔ maxm − 3; 2 − m < 2 ⇔ m − 3 < 2, 2 − m < 2 ⇔ 0 < m 1 ta có một < m < 5 thỏa mãn nhu cầu. b) Hệ có nghiệm thuộc [−1; 3] ⇔ maxm − 3; 2 − m < 3 ⇔ m − 3 < 3, 2 − m < 3 ⇔ −1 < m 1 ta có một < m < 5 thỏa mãn nhu cầu. c) Hệ có nghiệm đúng với mọi x ∈ [−1; 3] ⇔ maxm − 3; 2 − m < −1 ⇔ m − 3 < −1, 2 − m < −1 ⇔ m 3 vô nghiệm m.

Bài 3. Cho hệ bất phương trình mx − 1 < 0, (3m − 2)x − m < 0. Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hệ nghiệm đúng với mọi x dương. Với m = 0, hệ có tập nghiệm S = (0; +∞) ⇒ m = 0 thỏa mãn nhu cầu. Vậy có duy nhất giá trị m = 0 thỏa mãn nhu cầu đề bài. Bài 4. Cho hệ bất phương trình m(x − 1) + 2 ≥ 0, x − m ≤ 2. Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc [0; 1]. Với m = 0, hệ có tập nghiệm S = (−∞; 2) ⊃ [0; 1] ⇒ m = 0 thỏa mãn nhu cầu. Với m < 0, hệ có tập nghiệm S = (−∞; minß). Hệ nhận mọi x thuộc [0; 1] là nghiệm ⇔ m ≥ −1. Kết hợp Đk m < 0 ta có −1 ≤ m 0, hệ nhận mọi x ∈ [0; 1] là nghiệm ⇔ m + 2 ≥ 1 ⇔ 0 0 ta có 0 < m ≤ 2 thỏa mãn nhu cầu. Vậy tập những giá trị m thỏa mãn nhu cầu là [−1; 2].

Chọn A

ĐKXĐ:

và  m2x2 – 2mx+ mét vuông+2≠ 0

+Xét tam thức bậc hai  :

f(x) = 2×2 -2( m+1) x+ mét vuông+1

Ta có  thông số a= 2> 0;

∆ = (m+1) 2- 2( mét vuông+1) = -(m-1) 2 ≤ 0

Suy ra với mọi m  ta có  f(x) ≥ 0 với mọi m(1)

+ Xét tam thức bậc hai:

g(x) = m2x2 – 2mx+ mét vuông+2

Với m= 0  ta có  g(x) = 2> 0

xét với m≠ 0  ta có:

thông số a= mét vuông> 0

và ∆’ = mét vuông- mét vuông(mét vuông+2) = -mét vuông(mét vuông+1) < 0

Suy ra với mọi m ta có  g(x) > 0 với mọi x(2)

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m  thì

và m2x2 – 2mx+ mét vuông+2≠ 0 đúng với mọi giá trị của x

Vậy tập xác lập của hàm số là D =  R

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

18/06/2022 5,951

A. 2≤m≤21+23410

Đáp án đúng chuẩn

D. 

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm những giá trị của m  để biểu thức sau luôn dương

h(x) = -x2+4(m+1)x+1-4m2-4×2+5x-2

Xem đáp án » 18/06/2022 16,163

Tìm m để bất phương trình sau luôn đúng với  mọi x

x+mx2+x+1≤1 ∀x∈ℝ

Xem đáp án » 18/06/2022 13,243

Tìm m để 3×2- 2( m+1) x-2m2+3m-2 ≥ 0 với mọi x

Xem đáp án » 18/06/2022 9,712

Tìm m để bpt m2x+ m( x+1) -2( x-1) > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ [-2,1]

Xem đáp án » 18/06/2022 7,104

Tìm m để mọi x: -1 ≤  x ≤ 1 đều là nghiệm của bất phương trình

3×2-2( m+5) x-mét vuông+2m+ 8 ≤ 0  (1)

Xem đáp án » 18/06/2022 6,595

Xét dấu của những biểu thức sau :

f(x) = ( -x2+x-1)(6×2-5x+1)

Xem đáp án » 18/06/2022 4,393

Xét dấu của biểu thức sau : f(x) = x4 – 4x + 1

Xem đáp án » 18/06/2022 3,909

Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hệ sau có nghiệm

x2- 3x +2 ≤0mx2 – 2(2m+1)x +5m +3 ≥0

Xem đáp án » 18/06/2022 3,084

Hàm số

y = (m+1)x2-2(m-1)x+3m-3có nghĩa với mọi x

Xem đáp án » 18/06/2022 2,921

Cho bất phương trình 2x-13>89

Các nghiệm nguyên nhỏ hơn 13 của bất phương trình là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,322

Cho biểu thức h(x) = x3-5x+2

Xem đáp án » 18/06/2022 2,172

Cho biểu thức g(x) = (m-1) x2+2( m-1)x +m-3.

Tùy theo giá trị của tham số m, xác lập nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,485

Cho hàm số: 

y=mx(2m2 +1)x2- 4mx +2

Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,102

Cho biểu thức g(x) = x2-x-2-x2+3x+4 

Tìm mệnh đề đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2022 903

Xét dấu những biểu thức sau : 

f(x) = 1x+9-1x-12

Xem đáp án » 18/06/2022 804

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xác định m để bất phương trình x 2 mx− 1 2 x 2 − 2 x + 3 1 có nghiệm đúng với mọi x ∈ R vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #định #để #bất #phương #trình #có #nghiệm #đúng #với #mọi