Kinh Nghiệm về Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo được Update vào lúc : 2022-04-21 18:48:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

157

Ý nghĩa của việc ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo 

    Trong quy trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà việt nam luôn quan tâm đến yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo; xác lập tín ngưỡng, tôn giáo là nhu yếu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được thể hiện rõ trong những Hiến pháp của Việt Nam; qua những Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành năm 2004, tạo hiên chạy pháp lý để ghi nhận, bảo vệ thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân cũng như chủ trương của Nhà nước riêng với tôn giáo, quản trị và vận hành nhà nước riêng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. 

    Nội dung của Pháp lệnh đã quán triệt, thể chế hóa cơ bản những quan điểm, chủ trương, chủ trương tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; bảo vệ tính tương thích với luật pháp quốc tế kiểm soát và điều chỉnh về quyền con người trong số đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đặc biệt là những Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết kết hoặc gia nhập. Pháp lệnh cũng thể hiện chủ trương dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; xác lập rõ quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những thành viên, tổ chức triển khai tôn giáo, trách nhiệm của những cty quản trị và vận hành nhà nước trong việc bảo vệ quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những thành viên, tổ chức triển khai trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo vệ nguyên tắc những việc nội bộ của những tổ chức triển khai tôn giáo do những tôn giáo tự xử lý và xử lý theo hiến chương, điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp. thuận. Điều này đã đã tạo nên sự đồng thuận giữa cơ quan ban ngành thường trực và những tổ chức triển khai tôn giáo vì quyền lợi chung của toàn xã hội trong toàn cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập và giao lưu quốc tế. Đồng bào những tôn giáo đã có những góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng giang sơn và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc bản địa, thực tân tiến đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường “tốt đời, đẹp đạo”.

    Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, Pháp lệnh đã thể hiện những chưa ổn. Đó là: Một số quy định của Pháp lệnh không đủ rõ ràng, chưa phù phù thích hợp với thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, như quy định về hoạt động tín ngưỡng, đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo…; Một số yếu tố phát sinh trong thực tiễn không được quy định trong Pháp lệnh như: Vấn đề tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập. tổ chức tôn giáo quốc tế; việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm cho người có quốc tịch nước ngoài hoạt động cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; việc người nước ngoài vào tu tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam; Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo chưa được quy định cụ thể trong Pháp. lệnh, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này và hoạt động của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

    Hiến pháp mới năm trước đó này đã có những sửa đổi rất quan trọng về chủ thể của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là của “công dân” Việt Nam mà là của “mọi người”, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người quan trọng, cơ bản, được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Hiến pháp đã và đang phân định thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ trong quyết định hành động những chủ trương tôn giáo, quản trị và vận hành nhà nước về tôn giáo.

    Từ những vị trí căn cứ nêu trên, yêu cầu phải có một luật đạo để kiểm soát và điều chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam tạo cơ sở pháp lý khá đầy đủ hơn, phù phù thích hợp với Hiến pháp 2013, thích hợp với những điều ước quốc tế đáp. ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác về tín ngưỡng, tôn giáo là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Việc xây dựng và phát hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ góp thêm phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; tạo Đk để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và những giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội được phát huy; giữ vững niềm tin của người dân có tín ngưỡng, tôn giáo vào chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước; góp thêm phần thực thi tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động và sinh hoạt giải trí tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống Đảng và Nhà nước.

    Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2022 với 9 chương, 68 Điều cạnh bên những nội dung thừa kế từ những quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 18/12/2012 của Chính phủ quy định rõ ràng và giải pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đã tương hỗ update những quy định mới nhằm mục đích đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. 

    Đó là việc mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công dân” thành “ mọi người”; tương hỗ update riêng một Chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phản ánh rõ hơn phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của dự thảo Luật cũng như thể hiện một cách cơ bản nhất chủ trương của Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo lãnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Điều chỉnh về quy định Đk sinh hoạt tôn giáo để mọi người dân có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo; thay đổi thẩm quyền xử lý và xử lý riêng với một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo tương hỗ cho việc thực thi những thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện hơn cho những tổ chức triển khai tôn giáo; mở rộng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho những người dân quốc tế ở Việt Nam nhằm mục đích phù phù thích hợp với xu thế hội nhập quốc tế; mở rộng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của tổ chức triển khai tôn giáo trong nghành nghề y tế, giáo dục, đào tạo và giảng dạy theo phía phù phù thích hợp với những quy định pháp lý có liên quan; khuyến khích và tạo Đk cho những tổ chức triển khai tôn giáo tham gia sâu vào những  hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo; Luật cũng phân định trách nhiệm của những cty nhà nước riêng với nghành tín ngưỡng, tôn giáo.định rõ ràng trách nhiệm, thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo những cấp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể trong việc tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không còn tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, góp thêm phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng luôn có thể có những quy định về trách nhiệm của công dân, của người dân có tín ngưỡng, tôn giáo trong thực thi pháp Luật về tín ngưỡng, tôn giáo…

    Có thể nói, việc xây dựng và phát hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên cơ sở thừa kế, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm trước đó đó và những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng khá được nhìn nhận là một bước tiến mới trong yếu tố đảm bảo hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo ở việt nam, phù phù thích hợp với xu thế hội nhập của toàn thế giới trong tình hình lúc bấy giờ./.

Hoàng Huế

Tôn giáo hoàn toàn có thể được định nghĩa là một khối mạng lưới hệ thống những văn hoá, tín ngưỡng, đức tin gồm có những hành vi và hành vi được chỉ định rõ ràng, những ý niệm về toàn thế giới, thể hiện thông qua những kinh sách, khải thị, những khu vực rất linh, lời tiên tri, ý niệm đạo đức, hoặc tổ chức triển khai, liên quan đến quả đât với những yếu tố siêu nhiên, siêu việt hoặc tâm linh. Tuy nhiên, hiện tại chưa tồn tại sự đồng thuận học thuật về những gì đúng chuẩn cấu thành một tôn giáo.[1]

Các hình tượng của những tôn giáo lớn trên toàn thế giới (từ trái qua phải)
Hàng 1: Kitô giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo
Hàng 2: Hồi giáo, Phật giáo, Thần đạo
Hàng 3: Sikh giáo, Baha’i giáo, Jaina giáo

Các tôn giáo rất khác nhau hoàn toàn có thể chứa hoặc không chứa nhiều yếu tố rất khác nhau, gồm có những yếu tố thần thánh[2], những điều thiêng liêng[3], tín ngưỡng,[4] một thế lực hoặc nhiều thế lực siêu nhiên[5] hoặc “một số trong những thế lực siêu việt tạo ra những chuẩn mực và sức mạnh cho phần còn sót lại của cuộc sống “.[6] Các hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo hoàn toàn có thể gồm có những nghi lễ, bài giảng, lễ kỷ niệm hay biểu lộ sự tôn kính (những vị Thần, Thánh, Phật), tế tự, lễ hội, nhập hồn, lễ nhập đạo, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hôn nhân gia đình, thiền, cầu nguyện, âm nhạc, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, múa, dịch vụ công cộng, hoặc những khía cạnh khác của văn hóa truyền thống con người. Các tôn giáo có lịch sử và những kinh sách thiêng liêng, hoàn toàn có thể được bảo tồn trong những thánh thư, những hình tượng và thánh địa, nhằm mục đích mục tiêu hầu hết là tạo ra ý nghĩa cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Tôn giáo hoàn toàn có thể chứa những câu truyện tượng trưng, đôi lúc được những người dân tin theo cho là đúng, có mục tiêu phụ là lý giải nguồn gốc của yếu tố sống, vũ trụ và những thứ khác. Theo truyền thống cuội nguồn, đức tin, cùng với lý trí, đã sẽ là một nguồn gốc của những niềm tin tôn giáo.[7]

Có khoảng chừng 10.000 tôn giáo rất khác nhau trên toàn toàn thế giới,[8] nhưng khoảng chừng 84% dân số toàn thế giới theo một trong năm nhóm tôn giáo lớn số 1, đó là Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và những dạng tôn giáo dân gian. Các nhân khẩu học không tôn giáo gồm có những người dân không link với bất kỳ tôn giáo rõ ràng nào, những người dân Vô thần hoặc Bất khả tri. Trong khi số lượng những người dân không còn tôn giáo rõ ràng ngày càng tăng trên toàn thế giới, nhiều người trong số những người dân không theo tôn giáo rõ ràng nào vẫn vẫn đang còn nhiều niềm tin tôn giáo rất khác nhau.[9]

Nghiên cứu về tôn giáo gồm có nhiều ngành học, gồm có Thần học, tôn giáo so sánh và nghiên cứu và phân tích khoa học xã hội. Các lý thuyết về tôn giáo đưa ra những lý giải rất khác nhau về nguồn gốc và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tôn giáo, gồm có những nền tảng bản thể học của những thực thể tôn giáo và niềm tin.[10]

Trong tiếng Anh, tôn giáo là: Religion – xuất phát từ tiếng Latinh: Religio mang nghĩa “tôn trọng điều rất linh, tôn kính thần linh” hay “bổn phận, sự link giữa con người với thần linh”) – xét trên một phương pháp nào đó, đó là một phương phương pháp để giúp con người sống và tồn tại với sức mạnh siêu nhiên từ đó làm quyền lợi cho vạn vật và con người), đôi lúc đồng nghĩa tương quan với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức triển khai liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia toàn thế giới thành hai phần: Thiêng liêng và Trần tục.[11] Trần tục là những gì thông thường trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người, còn Thiêng liêng là cái siêu nhiên, thần thánh. Đứng trước sự việc Thiêng liêng, con người tiêu dùng lễ nghi để bày tỏ sự tôn kính, sùng bái và đó đó đó là cơ sở của tôn giáo. Trong nghĩa tổng quát nhất, có quan điểm đã định nghĩa tôn giáo là kết quả của toàn bộ những câu vấn đáp để lý giải nguồn gốc, quan hệ giữa quả đât và vũ trụ; những vướng mắc về mục tiêu, ý nghĩa ở đầu cuối của yếu tố tồn tại. Chính vì thế những tư tưởng tôn giáo thường mang tính chất chất triết học. Số tôn giáo được hình thành từ xưa đến nay sẽ là vô số, có nhiều hình thức trong những nền văn hóa truyền thống cổ truyền và quan điểm thành viên rất khác nhau. Tuy thế, ngày này trên toàn thế giới chỉ có một số trong những tôn giáo lớn được nhiều người theo hơn những tôn giáo khác.

Đôi khi từ “tôn giáo” cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để chỉ đến những cái gọi đúng hơn là “tổ chức triển khai tôn giáo” – một tổ chức triển khai gồm nhiều thành viên ủng hộ việc thờ phụng, thường có tư cách pháp nhân. “Tôn giáo” hay được trao thức là “tôn giáo” hoàn toàn có thể không giống hệt với những định nghĩa trên đây trong niềm tin tối hậu nơi mỗi tôn giáo (tức là lúc một tín hữu theo một tôn giáo nào đó, họ không còn cái gọi là ý niệm “tôn giáo” nơi tôn giáo của tớ, tôn giáo chỉ là một cách suy niệm của những người dân không còn tôn giáo bao trùm lấy thực tại nơi những người dân dân có tôn giáo).

Bài viết hoặc đoạn này cần người am hiểu về chủ đề này trợ giúp sửa đổi và biên tập mở rộng hoặc cải tổ. You hoàn toàn có thể giúp cải tổ trang này nếu hoàn toàn có thể. Xem trang thảo luận để biết thêm rõ ràng.

Tín ngưỡng tôn giáo là niềm tin và sự sùng bái thần thánh hay những quyền lực tối cao vô biên, siêu nhiên, vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sau khi chết…, tóm lại, là những phát biểu mà vì đó những thành viên của một tôn giáo nào đó gắn bó vào đó.[12] Tín ngưỡng thường phát sinh khi một lãnh tụ tinh thần xác lập một số trong những hiểu biết đặc biệt quan trọng về chân lý thần thánh và tổ chức triển khai tín đồ của tớ. Cũng có quan điểm nhận định rằng, tín ngưỡng tôn giáo là hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo ít hay là không còn điểm chung với những tổ chức triển khai tôn giáo khác trong một xã hội rõ ràng.[13] Theo quan điểm này thì tín ngưỡng là một chiếc gì đó hoàn toàn mới, nó hoàn toàn có thể là kết quả của yếu tố truyền bá quan điểm tôn giáo từ một xã hội này sang một xã hội khác, nơi mà nó trước đó chưa từng có tiền lệ. Do vậy khi mới hình thành, tín ngưỡng thường không được chính thức hóa và hay có xích míc với xã hội, nếu tiếp tục tăng trưởng, tín ngưỡng sẽ trở nên có tổ chức triển khai, nghi lễ ngặt nghèo hơn và hoàn toàn có thể trở thành tôn giáo. Tuy nhiên tín ngưỡng tôn giáo không phải là những giáo phái, giáo phái là những nhóm ly khai với giáo hội hay tổ chức triển khai tôn giáo truyền thống cuội nguồn của nó còn tín ngưỡng thì hoàn toàn mới. Tôn giáo là những khối mạng lưới hệ thống tín ngưỡng thường tìm câu vấn đáp cho những khái niệm sau:

 • Thượng đế – Siêu việt tính hay bản chất của tồn tại (hoặc cái được loài người nhận thức là tồn tại) trong mối tương quan với con người;
 • Con người;
 • Tạo hóa, những tín ngưỡng về nguồn gốc của vũ trụ, Trái Đất, sự sống, và quả đât;
 • Thần thánh, những tín ngưỡng về sự việc tồn tại (hay là không tồn tại) và bản chất của thần thánh (hay Ông Trời), những gì rất linh hay siêu phàm;
 • Những tín ngưỡng về kiểu cách liên lạc với thần thánh, vật rất linh, những người dân khác, loài vật, toàn thế giới tự nhiên xung quanh ta và với toàn bộ chúng ta;
 • Những tín ngưỡng về bản chất đạo lý và đạo đức, như đạo đức khách quan và đạo đức tương đối;
 • Những phương pháp để nhận dạng và ca tụng những kinh nghiệm tay nghề giá trị;
 • Việc tìm ra trọn vẹn về nghành nhu yếu và thèm muốn;
 • Sự tìm ra mục tiêu của yếu tố sống, và nhận dạng những tiềm năng trong đời;
 • Tìm ra một cơ cấu tổ chức triển khai đạo lý, và định nghĩa những hành vi “thiện” (tốt) và “ác” (xấu);
 • Những tín ngưỡng về những trạng thái tồn tại khác ví như thiên đường, địa ngục, hay Niết bàn và cách sẵn sàng sẵn sàng vào những cõi này;
 • Những lý giải và sự hiểu biết về điều ác và đau khổ, và viết về thiện ác.

Thông thường, những tôn giáo rất khác nhau và những phe không tôn giáo đều phải có câu vấn đáp rất khác nhau về những khái niệm trên, và nhiều tôn giáo có nhiều vấn đáp cho từng khái niệm.

Ngoài nghĩa rộng về tôn giáo trên, có nhiều cách thức sử dụng cũng như nhiều nghĩa của từ “tôn giáo.” Một số lối lý giải như sau:

 • Một cách định nghĩa, đôi lúc được gọi là “lối theo hiệu suất cao”, định nghĩa tôn giáo là bất kể khối mạng lưới hệ thống tín ngưỡng và phong tục nào có hiệu suất cao đề cập đến những vướng mắc cơ bản về đặc tính con người, đạo đức, sự chết và sự tồn tại của thần thánh (nếu có). Định nghĩa rộng ngày gồm có mọi khối mạng lưới hệ thống tín ngưỡng, kể cả những khối mạng lưới hệ thống không tin vào thần thánh nào, những khối mạng lưới hệ thống đơn thần, những khối mạng lưới hệ thống đa thần và những khối mạng lưới hệ thống không đề cập đến yếu tố này vì không còn chứng cớ.
 • Cách định nghĩa thứ hai, đôi lúc được gọi là “lối theo như hình thể”, định nghĩa tôn giáo là bất kể khối mạng lưới hệ thống tín ngưỡng nào xác nhận những điều không thể quan sát một cách khoa học được, và chỉ nhờ vào chức trách hay kinh nghiệm tay nghề với thần thánh. Nghĩa này hẹp hơn phân biệt “tôn giáo” với chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa nhân bản thế tục, thuyết vô thần, triết khách quan và thuyết bất khả tri, vì những khối mạng lưới hệ thống này sẽ không còn nhờ vào chức trách hay kinh nghiệm tay nghề nhưng nhờ vào cách hiểu theo khoa học.
 • Cách định nghĩa thứ ba, đôi lúc được gọi là “lối theo chứng cớ vật chất”, định nghĩa tôn giáo là những tín ngưỡng về nhân quả mà Occam’s Razor loại trừ vì chúng đồng ý những nguyên nhân quá phức tạp để lý giải những chứng cớ vật chất. Theo nghĩa này, những khối mạng lưới hệ thống không phải là tôn giáo là những khối mạng lưới hệ thống không tin vào những nguyên nhân phức tạp hơn thiết yếu để lý giải những chứng cớ vật chất. Những người theo quan điểm này tự xưng là “bất tôn giáo”, nhưng cũng luôn có thể có người tôn giáo nhìn nhận rằng “tín ngưỡng” và “khoa học” là hai cách hoàn toàn rất khác nhau để đi đến chân lý. Quan điểm này bị bác bỏ bởi những người dân xem rằng những lý giải siêu hình là thiết yếu để lý giải những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên một cách cơ bản.
 • Cách định nghĩa thứ tư, đôi lúc được gọi là “lối tổ chức triển khai”, định nghĩa tôn giáo là những hội đoàn, tín ngưỡng, tổ chức triển khai, phong tục, và luật đạo đức chính thức của toàn bộ những tôn giáo chính có tổ chức triển khai. Nghĩa này đặt “tôn giáo” vào một trong những vị trí trái ngược với “tinh thần”, cho nên vì thế không gồm có những luận điệu của “tinh thần” về việc tiếp xúc, phục vụ, hay tôn thờ thần thánh.

 

Hình vẽ nữ thần Isis trong tôn giáo cổ đại Ai Cập (khoảng chừng năm 1360 trước Công nguyên)

Nếu không kể những chứng tích khảo cổ học đã cho toàn bộ chúng ta biết niềm tin tôn giáo về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sau khi chết có từ rất xa xưa, khi mà người ta chôn đồ tùy táng cùng với những người chết thì tối thiểu cách đó 40.000 năm, tổ tiên con người đã có niềm tin tôn giáo và tham gia những nghi lễ tôn giáo.[14] Trong những xã hội săn bắn và hái lượm, phổ cập là thuyết vật linh, nhận định rằng vật thể trong toàn thế giới tự nhiên được phú cho nhận thức và tác động đến đời sống con người. Biển cả, núi cao, gió và thậm chí còn cả cây cối…cũng hoàn toàn có thể sẽ là những thế lực có tính chất thần thánh sinh ra và chi phối đời sống con người. Xã hội săn bắn, hái lượm có tổ chức triển khai chưa phức tạp nên đời sống tôn giáo hầu hết tồn tại trong mái ấm gia đình. Địa vị pháp sư (shaman) hoàn toàn có thể được trao cho một người như thể lãnh tụ tôn giáo nhưng hoạt động và sinh hoạt giải trí này sẽ không còn phải chiếm toàn bộ thời hạn của người đó.

Sang đến quy trình xã hội trồng trọt và chăn nuôi, niềm tin thần thánh là nguyên nhân hình thành toàn thế giới từ từ được tăng trưởng. Một khối mạng lưới hệ thống văn hóa truyền thống đạo đức được ủng hộ bằng việc công nhận thần thánh đồng thời tôn giáo vượt qua khỏi phạm vi mái ấm gia đình và thường gắn chặt với chính trị, lãnh tụ xã hội thường sẽ là vua và tăng lữ như những Pharaoh Ai Cập.

Trước Cách mạng Công nghiệp, tôn giáo đã rất tăng trưởng và là thể chế xã hội vô cùng quan trọng ở khắp những lục địa. Đây cũng là lúc những tôn giáo có nhiều xung đột với nhau: Kitô giáo với Hồi giáo qua nhiều cuộc Thập tự chinh; Ấn Độ giáo xung đột với Phật giáo và về cơ bản đã loại trừ tôn giáo này thoát khỏi miền đất phát tích của nó vào thế kỷ 13; người Hồi giáo chinh phục và truyền bá tôn giáo của tớ đến những vùng khác…

Từ khi Cách mạng Công nghiệp nổ ra, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm cho ảnh hưởng của tôn giáo không hề mạnh mẽ và tự tin như trước, tôn giáo dần bị tách rời khỏi nhà nước. Trong đời sống xã hội, khoa học cũng dần thay thế cho tôn giáo, ví dụ điển hình một người khi gặp bệnh tật tìm tới bác sĩ nhiều hơn nữa là tu sỹ. Tuy vậy, thậm chí còn trong cả cho tới nay, nhiều trào lưu tôn giáo mới vẫn tiếp tục tăng trưởng.

 

Một số hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo trên toàn thế giới.

Những phong tục nhờ vào tín ngưỡng tôn giáo thường gồm có:

 • Cầu nguyện
 • Thờ phụng
 • Họp mặt thường lệ với những người dân khác đồng tôn giáo
 • Viên chức tôn giáo để lãnh đạo hay giúp sức những tín đồ, như nhà tu, mục sư, tăng lữ…
 • Nghi lễ và phong tục đặc biệt quan trọng trong tín ngưỡng
 • Cách giữ gìn niềm tin vào những điều răn trong kinh sách và những tục lệ của tôn giáo đó
 • Luật lệ ứng xử ngoài đời phù phù thích hợp với tín ngưỡng (đạo lý), như Mười điều răn trong Cựu Ước, nêu lên từ tín ngưỡng chứ không phải do tín ngưỡng định nghĩa, và đạo lý thường được tôn trọng đến vị thế giáo luật (luật pháp) và được những tín đồ thi hành
 • Việc duy trì và học tập những kinh sách ghi chép những tín ngưỡng cơ bản của tôn giáo.

Những tín đồ của một tôn giáo thường họp mặt để làm lễ, đọc hay tụng kinh, cầu nguyện, thờ phụng, và giúp sức tinh thần lẫn nhau. Tuy nhiên, cầu nguyện và ngồi thiền một tôi cũng thường sẽ là quan trọng, cũng như sống theo tín ngưỡng ngoài đời hay với những người dân không theo đạo đó. Đây thường là một hiệu suất cao của tôn giáo đó.

Niềm tin và thực tiễn tôn giáo vô cùng phong phú và có thật nhiều tôn giáo trên toàn thế giới ngày này, có tôn giáo chỉ hạn chế trong một vùng địa lý không lớn nhưng có những tôn giáo hoàn toàn có thể gọi là tôn giáo toàn thế giới với nhiều triệu tín đồ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nói chung có tầm khoảng chừng 87 Phần Trăm dân số toàn thế giới đang gắn bó với một tôn giáo nào đó; chỉ có tầm khoảng chừng 13 Phần Trăm là không tôn giáo.[15]

Các tôn giáo trên toàn thế giới
Tôn giáo
Số lượng tín đồ
Vùng lãnh thổ hầu hết
Kitô giáo
Trên 2,4 tỷ
Khắp toàn thế giới, trừ một vài nơi.
Hồi giáo
1,8 tỷ
Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Phi, Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Albania, một phần lãnh thổ Nga, những tỉnh phía tây Trung Quốc.
Ấn Độ giáo
900 triệu
Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Fiji, Guyana, Mauritus.
Đạo giáo
400 triệu
Trung Quốc, Singapore, Malaysia và hiệp hội người Hoa hải ngoại, Việt Nam, Nhật Bản, Nước Hàn.
Tôn giáo dân gian Trung Quốc
394 triệu
Trung Quốc
Phật giáo
365 triệu (tín đồ chính thức)
1,2-1,6 tỷ (tính cả tín đồ không chính thức)
Đông Á và Ấn Độ, một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á.
Tôn giáo của những bộ tộc
300 triệu
Khắp toàn thế giới trừ Châu Âu
Nho giáo
150 triệu
Đông Á và hiệp hội người Hoa ở hải ngoại
Tôn giáo truyền thống cuội nguồn châu Phi
100 triệu
Châu Phi
Thần đạo
30 triệu
Nhật Bản
Sikh giáo
23 triệu
Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh
Do Thái giáo
14 triệu
Israel, Mỹ, châu Âu
Bahá’í giáo
9 triệu
Tín đồ phân loại rải rác nhiều nơi trên toàn thế giới
Nhân Chứng Giê-hô-va
8,2 triệu
Khắp toàn thế giới
Đạo Cao Đài
3,8 triệu[16]
Việt Nam, Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc
Đạo Hòa Hảo
2 triệu
Việt Nam
Jaina giáo
1,2 triệu
Ấn Độ, Pakistan, Canada, Mỹ, Anh

(Nguồn số liệu theo Adherents[17], riêng số lượng tín đồ Khổng giáo theo Macionis.)

Việc thống kê số liệu tín đồ của từng tôn giáo rất phức tạp và nhiều phương pháp rất khác nhau do đó những nguồn số liệu hoàn toàn có thể cho kết quả rất khác nhau đáng kể, tuy vậy nó phục vụ cái nhìn tương đối về quy mô của những tôn giáo nhất là trong tương quan với nhau.

 

Bản đồ phân loại những tôn giáo quan trọng trên toàn thế giới

 • Kitô giáo: với ba nhánh đó đó là Công giáo, Chính thống giáo và Tin Lành, là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất trên toàn thế giới, khoảng chừng 2,1 tỷ tín đồ, hầu hết ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Âu và rải rác ở nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo ở Trung Đông và do Giê-su sáng lập. Kitô giáo theo thuyết độc thần thể hiện ở quan điểm về Thiên Chúa Ba Ngôi: Đức Chúa Cha – Đấng Tạo hóa; Đức Chúa Con (Jesus Christ) – Đấng Chuộc tội và Đức Chúa Thánh Thần – Đấng Thánh hoá. Jesus Christ bị hành hình, đóng đinh trên cây thập tự, từ đó cây thập tự trở thành hình tượng thiêng liêng của tín đồ Kitô giáo và theo niềm tin của tín đồ Kitô giáo, Chúa phục sinh là dẫn chứng về việc Jesus là Con Thiên Chúa, Jesus được phái đến để chịu chết vì tội lỗi quả đât gây ra. Con người không riêng gì có là tôi tớ của Chúa, kẻ được cứu rỗi, mà còn là một con của Chúa, do vậy con người dân có bổn phận noi gương Chúa trong tình yêu môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, tình yêu đồng loại, con người phải sống thánh thiện và đạt đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vĩnh hằng. Từ khi Ra đời và trong quy trình đầu, Kitô giáo bị ngược đãi, đàn áp nhưng từ từ đã được truyền bá rộng tự do trên toàn thế giới. Đây là một trong những tôn giáo lớn số 1 trên toàn thế giới và là tôn giáo có ảnh hưởng mạnh nhất đến nền văn minh phương Tây.
 • Hồi giáo: là tôn giáo có số lượng tín đồ đông thứ hai trên toàn thế giới, với mức chừng 1,5 tỷ tín đồ, hầu hết triệu tập ở Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và rải rác ở khắp nơi trên Trái Đất. Hồi giáo Ra đời vào thế kỷ thứ VII, do Muhammad sáng lập. Cũng như Ki-tô giáo, Hồi giáo thờ phụng một vị Thượng đế duy nhất, không công nhận có những thần thánh nào khác. Nhưng đạo Hồi khác lạ ở đoạn: Muhammad được tín đồ xem là Đấng Tiên tri, sứ giả của Thượng đế chứ không phải là Chúa như Giê-su riêng với những người Kitô giáo (Hồi giáo cũng chỉ nhìn nhận Giê-su là Đấng Tiên tri chứ không nhìn nhận ông là Chúa). Hồi giáo coi Muhammad là Đấng tiên tri ở đầu cuối và hoàn thiện nhất, sau những Đấng tiên tri trước đó là Adam, Abraham, Moses và Giê-su. Vai trò của Muhammad là ghi lại lời của Thượng đế và kinh Koran được những tín đồ xem là lời răn của Thượng đế Chí Tôn. Cũng giống Kitô giáo, Hồi giáo tin rằng có địa ngục, thiên đường và ngày phán xét, mọi người dân có trách nhiệm lý giải trước Thượng đế về những việc làm của tớ trên trần thế. Tín đồ Hồi giáo cũng thừa nhận trách nhiệm của tớ trong việc bảo vệ đức tin, chống lại mọi rình rập đe dọa và trong một số trong những trường hợp, giáo lý này của Hồi giáo được sử dụng để biện minh cho những cuộc Thánh chiến.[18]
 • Ấn Độ giáo: sẽ là một trong những tôn giáo lâu lăm nhất trên toàn thế giới,[19] bắt nguồn từ Ấn Độ khoảng chừng 1500 năm trước đó Công nguyên. Khác với Kitô giáo và Hồi giáo, Ấn Độ giáo không link với đời sống của một thành viên nào, hay nói cách khác, không còn người sáng lập. Qua Hàng trăm năm, Ấn Độ giáo và xã hội Ấn Độ với khối mạng lưới hệ thống đẳng cấp và sang trọng đan quyện, gắn bó ngặt nghèo với nhau đến mức người ta không thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị mô tả riêng không liên quan gì đến nhau, cũng chính vì thế mà Ấn Độ giáo khó truyền bá đến những xã hội khác. Thế nhưng đến nay, Ấn Độ giáo vẫn vẫn đang còn tầm khoảng chừng 900 triệu tín đồ hầu hết ở Ấn Độ, Pakistan và ở nhiều nơi khác trên toàn thế giới với số lượng ít. Trong Ấn Độ giáo, công lý sau cùng không phải thuộc về vị thần tối cao mà thông qua chu kỳ luân hồi tái sinh theo luật nhân quả. Mọi hành vi của con người đều dẫn đến kết quả tinh thần trực tiếp, đó đó đó là nghiệp chướng (karma), đời sống chính đáng làm cho tinh thần được hoàn thiện, ngược lại sẽ làm cho tinh thần suy đồi. Trạng thái cực lạc (nirvana) là yếu tố hoàn thiện tinh thần, trong số đó linh hồn được sẵn sàng cho việc tái sinh một cách hoàn hảo nhất.

 

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tại Tây Ninh, Việt Nam

 • Phật giáo: cũng luôn có thể có nguồn gốc từ Ấn Độ và khởi xướng khoảng chừng 500 năm trước đó Công nguyên. Tôn giáo này còn có nhiều phương diện giống với Ấn Độ giáo nhưng gắn với cuộc sống của người sáng lập – Đức Phật Thích Ca (Siddartha Gautama). Phật giáo là tôn giáo lớn trên toàn thế giới, hiện có tầm khoảng chừng 365 triệu tín đồ chính thức (đã làm lễ Quy y Tam bảo). Phật giáo hầu hết triệu tập ở Châu Á và đang Viral khắp toàn thế giới. Sau nhiều năm chu du và thiền định, Siddartha Gautama đạt đến trạng thái giác ngộ (bodhi), Ngài trở thành Phật, hiểu được bản chất của đời sống và biết con phố dẫn đến niềm sung sướng thực sự. Tương tự như Ấn Độ giáo, Phật giáo nhận định rằng có kiếp luân hồi, nhân quả, mọi hành vi của con người đều dẫn đến kết quả sẽ nhận được: hoặc là thiện (dẫn đến việc hoàn thiện tinh thần, sẽ nhận được quả thiện) hoặc là ác (dẫn đến việc suy đồi tinh thần,sẽ nhận được quả ác) nhưng rất khác nhau về bản chất. Cốt lõi là thoát khỏi hoàn toàn sinh tử, khổ đau, không hề bị tác động bởi nghiệp. Vũ trụ có trật tự mà không còn vị thần tối cao thực thi công lý ở đầu cuối (hay nói cách khác toàn thể Vũ trụ đều là Chân như của Phật tính – Pháp thân của Phật khắp mọi nơi. Mọi sự tồn tại của con người đều phải có khổ đau và muốn đạt đến việc bình an về tinh thần, Phật giáo phủ nhận mọi hình thức vui thú vật chất – hưởng dục, làm giảm những ham muốn về vật chất hay thể xác. Phật giáo cũng là tôn giáo thứ nhất đưa ra khối mạng lưới hệ thống phẩm cấp tu hành.[20]
 • Nho giáo: hình thành ở Trung Quốc và do Đức Khổng Tử (551 – 479 trước Công nguyên) sáng lập. Có ít nguồn số liệu thống kê về những tín đồ Nho giáo nhưng ước tính có hơn 150 triệu người là tín đồ của tôn giáo này và số người chịu ràng buộc còn nhiều hơn nữa thế nữa [21] hầu hết triệu tập ở Trung Quốc, Đông Bắc Á, Việt Nam, Singapore. Cũng như Phật giáo, Nho giáo quan tâm thâm thúy đến những đau khổ trên toàn thế giới nhưng phương cách cứu rỗi, thay vì thủ tiêu ham muốn, là sống theo những nguyên tắc rõ ràng về hạnh kiểm, đạo đức. Nho giáo tôn vinh nhân tính (jen), đạo đức luôn có vị trí cao hơn tư lợi, đạo đức của thành viên tạo ra mái ấm gia đình vững chãi và mái ấm gia đình vững chãi trở thành nền tảng của xã hội vững mạnh. Không giống nhiều tôn giáo khác, Nho giáo không hướng con người vào tương lai mà khuynh hướng về phía đời sống thực tại một cách có đạo đức trong xã hội có kỷ cương, trật tự. Trong Nho giáo, không còn khái niệm rõ ràng về sự việc thiêng liêng, người ta hoàn toàn có thể nhận định rằng Nho giáo xét cho cùng không phải là tôn giáo thuần túy mà đúng ra ra là nghiên cứu và phân tích lịch sử Trung Hoa có kỷ cương…Nhưng cũng luôn có thể có điểm giống với tôn giáo là tập hợp niềm tin và hành lễ phấn đấu đạt điều thiện và tạo ra sự đoàn kết xã hội.[21]
 • Do Thái giáo: cũng hình thành ở vùng Trung Đông như Hồi giáo và Kitô giáo vào thời kỳ Đồ Sắt (khoảng chừng 2000 năm trước đó Công nguyên). Mặc dù chỉ có tầm khoảng chừng 14 triệu tín đồ, hầu hết ở Israel, Mỹ và châu Âu nhưng Do Thái giáo là một tôn giáo quan trọng vì đã tạo nền tảng lịch sử cho việc hình thành của Kitô giáo và Hồi giáo. Do Thái giáo do Abraham, tổ phụ và là nhà tiên tri của người Do Thái sáng lập. Do Thái giáo cũng theo thuyết độc thần, chỉ công nhận một mình Đức Chúa toàn năng. Điểm khác lạ của Do Thái giáo là quan hệ đặc biệt quan trọng với Chúa, thông qua đó người Do Thái là “dân tộc bản địa được chọn” thông qua Giao ước (covenant). Giao ước được thể hiện dưới dạng như pháp lý và triệu tập vào Mười điều răn Chúa tiết lộ cho Tiên Tri Moses, nhà tiên tri đã dẫn dắt dân tộc bản địa Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Do Thái giáo coi năm quyển thứ nhất của cục kinh mà riêng với những người Kitô giáo đó đó là Kinh Thánh Cựu ước là Thánh thư – lịch sử cũng như pháp lý của tớ. Do Thái giáo cũng không hướng tới toàn thế giới bên kia mà xem quá khứ là nguồn hướng dẫn hiện tại và tương lai. Người Do Thái phục tùng ý Chúa bằng phương pháp thực thi khá đầy đủ tinh thần cũng như lời văn của Thánh thư thì một ngày kia, Chúa sẽ phái sứ giả mang thiên đường xuống Trái Đất. Giê-su được đánh giá đó đó là sứ giả đó, nhưng người Do Thái không công nhận ông, vì Jesus đã chịu chết khốn cực chứ không vinh hiển như ý tưởng của tớ theo lời Thánh thư.
 • Những tôn giáo độc thần chỉ tin vào một trong những thần thánh. Trong những tôn giáo này còn có Đạo Do Thái, Sikh giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, và Đạo Bahá’í.
  • Đại hầu hết những tín đồ Kitô giáo tin vào giáo lý Ba Ngôi, nói rằng có một Chúa trời hiện hữu trong ba ngôi vị. (Hầu hết những nhánh trong Kitô giáo tin vào điều này, trừ một vài nhánh nhỏ như Nhân chứng Giêhôva hay những nhóm đã tồn tại trong quá khứ như phái Sabellius, phái Arius.)
  • Một số giáo phái của Ấn Độ Giáo hay thường bị gọi nhầm là theo độc thần luận, nhưng thật sự là thuộc về toàn thần luận.
  • Các tôn giáo đơn nhất thần tin rằng có nhiều thần thánh với nhiều tính chất rất khác nhau, nhưng chỉ có một thần là cao hơn hết. Trong những tôn giáo này gồm có những nhánh của Ấn Độ giáo (nhất là hai nhánh Shiva và Vishnu) tin vào thiên thần, quỷ thần, deva (chư thiên), asura (atula, phi thiên), hay những thần thánh khác trong số đó có một thần cao hơn hết;
 • Những tôn giáo đa thần như Tôn giáo Hy Lạp – La Mã, cũng như một số trong những tín ngưỡng vật linh như ở châu Phi tin vào nhiều thần thánh;
 • Những tôn giáo phiếm thần tin rằng mọi vật trong vạn vật thiên nhiên điều liên quan đến nhau và không thể tách rời nhau. Những tôn giáo này gồm có: những trường phái phiếm thần của nhánh Shiva và Vishnu trong Ấn Độ giáo, Thần đạo của Nhật Bản, và một vài tín ngưỡng về vạn vật hữu linh.
 • Những tôn giáo không thần (như Đạo Phật, Nho giáo) không nói gì về sự việc hiện hữu hay là không hiện hữu của thần thánh;
 • Những tôn giáo vô thần (như Kì na giáo và Phật giáo) không tin vào thần thánh nào. Phật giáo không tin có một đấng sáng tạo tối thượng nào, những thần thánh thì có tồn tại nhưng những vị thần này cũng chỉ là một chúng sinh trong vũ trụ, sức mạnh và tuổi thọ của tớ vẫn vẫn đang còn số lượng giới hạn chứ không phải là đấng toàn năng bất tử.
 • Những người bất khả tri thường nói rằng họ không biết được số thần thánh là không, một, hay nhiều.
 • Một số tín đồ nhận định rằng thần thánh của tớ không còn giới tính, có cả tính chất nam lẫn nữ;
 • Một số tín đồ nhận định rằng thần thánh của tớ không còn giới tính, nhưng có nhiều tính chất nam.
 • Một số tín đồ khác nhận định rằng thần thánh của tớ không còn giới tính, nhưng có nhiều tính chất nữ.
 • Một số tôn giáo giáo nhận định rằng thần thánh của tớ là nam hoặc nữ, như trong những tôn giáo thần thoại cổ xưa truyền thống cuội nguồn.

 

Kinh Coran Andalusia từ thế kỷ 12

 

Kinh Thánh của Kitô giáo

 • Các văn bản thiêng liêng phục vụ vị trí căn cứ cho những tín đồ xem những văn bản đó có thẩm quyền, được linh truyền, linh hứng và/hoặc không thể sai lầm không mong muốn. Ví dụ như kinh Coran, kinh Vệ Đà, kinh Aqdas (Kitáb-i-Aqdas) và Kinh thánh;
 • Các nhà tiên tri phục vụ vị trí căn cứ cho những tín đồ xem những người dân tiên tri đó hoàn toàn có thể thông hiểu đặc biệt quan trọng hoặc hoàn toàn có thể tương giao thành viên trực tiếp với đấng thiêng liêng. Ví dụ như Giêsu, Môsê, Bahá’u’lláh và Môhamét;
 • Khoa học và lý trí phục vụ vị trí căn cứ cho những tín đồ xem khoa học và lý trí hoàn toàn có thể vấn đáp cho nhiều nghi vấn nền tảng của tôn giáo. Ví dụ như chủ nghĩa Nhân bản thế tục và thuyết Vô thần;
 • Truyền thống phục vụ vị trí căn cứ cho những tín đồ xem tập quán của tổ tiên là đặc biệt quan trọng quan trọng và là nguồn cội của chân lý thiêng liêng. Ví dụ như Saman giáo (vu ngưỡng) và một số trong những khía cạnh của Thần đạo;
 • Kinh nghiệm thành viên phục vụ vị trí căn cứ cho những tín đồ tin rằng họ có tiếp xúc thành viên trực tiếp với Thượng đế hay thần thánh, hoặc một sự kiện rõ ràng nào đó có vai trò riêng với họ về mặt tôn giáo.
 • Những tôn giáo có tổ chức triển khai TW xây dựng một tổ chức triển khai có cơ cấu tổ chức triển khai nhằm mục đích để tăng trưởng và giữ gìn sự trong sáng của niềm tin và giúp sức tín đồ sống theo đạo. Những tôn giáo này gồm có Giáo hội Công giáo Rôma, Hồi giáo lúc ban đầu và Đạo Do Thái theo phái Chasidut;
 • Những tôn giáo không còn tổ chức triển khai TW thường tăng trưởng độc lập với nhau, cho nên vì thế những niềm tin và phong tục rất phong phú. Những tôn giáo này gồm có Ấn Độ giáo, những thần thoại cổ xưa của những nước Hy Lạp và Ai Cập cổ và những đạo ngẫu tượng mới như Wicca hay Ásatrú.
 • Những tôn giáo không còn tổ chức triển khai TW nhưng có những giới luật, kinh sách để chế định hành vi của tín đồ, ví như Phật giáo
 • Những tôn giáo chú trọng lối sống và việc tham gia trong những tục lệ, lễ nghi và thái độ của những tín đồ. Những tôn giáo này còn có đạo Do Thái theo phái Chasidut và nhiều truyền thống cuội nguồn hữu linh.
 • Những tôn giáo có triết lý tinh thần chú trọng vào việc thực hành thực tiễn để dẫn đến niềm sung sướng trong đời và ít quan tâm đến thần linh hay đấng tối cao như đạo Phật, đạo Lão và Nho giáo. Một số tôn giáo khác ví như Ấn Độ giáo chú trọng những điều này nhưng vẫn tin vào một trong những thần thánh tối cao trong nhiều hình thể.
 • Những tôn giáo chú trọng việc giữ gìn quan hệ đúng đắn với thần thánh, hoàn toàn có thể bằng quan hệ thành viên (như đạo Tin lành), bằng phương pháp tuân theo những ý định của thần thánh (như Hồi giáo) hay bằng phương pháp sám hối và tha thứ tội lỗi (như Kitô giáo truyền thống cuội nguồn).
 • Ấn Độ giáo tin rằng loài người sẽ mãi mãi đầu thai cho tới lúc họ đến trạng thái giải thoát (Moksha), được hợp nhất với thần (Vishnu hay Shiva) và họ tin vào thuyết quả báo; vì thế, đạo này sẽ không còn tin vào việc bị đọa đày vĩnh viễn sau khi chết vì toàn bộ chúng ta có thời cơ chuộc tội trong những kiếp sau cho tới lúc được giải thoát. Tuy thế, nhiều tín đồ tin rằng có một nơi trời trừng trị những kẻ ác trước lúc được đầu thai.
 • Đạo Phật theo hệ phái Nam Tông nhận định rằng nghiệp của một người khiến người đó liên tục phải sinh ra rồi chết đi (luân hồi) trong những cõi sống, nghiệp xấu thì bị luân hồi vào cõi khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), nghiệp tốt thì được luân hồi vào cõi lành (nhân giới, thiên giới) . Để chấm hết luân hồi thì phải tu tập phá vỡ “Vô minh” đạt đến trạng thái Niết bàn (Niết bàn của Phật giáo là một trạng thái niềm sung sướng đỉnh điểm, giác ngộ giải thoát, an nhàn phi Đk, không hề những nỗi khổ, niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng, không biến thành số lượng giới hạn bởi không khí và thời hạn và do đó không hề bị biến hoại, chi phối bởi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vô thường); hệ phái Bắc Tông thì cũng luôn có thể có quan điểm tương tự. Sau khi chết con người tiếp tục tái sanh luân hồi, tuy nhiên khác với Nam Tông ở đoạn: thời hạn để tái sanh giữa 2 hệ phái là rất khác nhau, Nam Tông nhận định rằng sau khi chết con người lập tức tái sanh, Bắc Tông nhận định rằng thời hạn tái sanh sau khi chết hoàn toàn có thể kéo dãn nhiều nhất 49 ngày.
 • Kitô giáo và Hồi giáo có khái niệm Thiên đàng và Địa ngục, và Chúa trời là người định đoạt số phận vĩnh cửu của toàn bộ chúng ta. Trừ điều này, những đạo này còn có nhiều khái niệm rất khác nhau.
  • Công giáo Rôma và đạo Tin lành truyền thống cuội nguồn tin rằng từng người sẽ tiến hành cứu rỗi bằng phương pháp đặt niềm tin vào Chúa trời và sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Công giáo còn tin rằng linh hồn con người cần phải thanh luyện cho những tội lỗi mà người ta đã phạm nhưng chưa sám hối lúc còn sống, trước lúc được đưa lên thiên đường.
  • Một số tín đồ Kitô giáo khác tin rằng từng người tự chọn thiên đường và địa ngục riêng của tớ: nếu một người chọn sống trong một “địa ngục trần gian”, họ sẽ tiếp tục chọn điều này sau khi chết, Chúa trời sẽ cho họ toại nguyện: bị xa cách Chúa trời và niềm niềm sung sướng. trái lại, những người dân mưu cầu thiên đường tại trần gian sẽ tiếp tục mưu cầu thiên đường sau khi chết, Chúa trời cũng tiếp tục cho họ toại nguyện: thân thiện với Chúa trời và niềm sung sướng.
  • Dưới hầu hết những tín ngưỡng truyền thống cuội nguồn của Hồi giáo, Chúa trời xét xử toàn bộ chúng ta trong việc trung thành với chủ với năm cột trụ của Hồi giáo, trong số đó có việc công nhận Chúa trời, Môhamét, và sống theo những điều lệ của Chúa trời về Công lý, Tín ngưỡng, và Từ bi, và thưởng toàn bộ chúng ta tùy từng những việc ta làm trên trần gian.
 • Đạo Do Thái thì nói người chết sẽ tiến hành sống lại vào trong ngày phán xét.
 • Đạo Bahá’í tin rằng linh hồn của một người sẽ tiến hành đến cõi linh hồn của Chúa trời sau khi chết cho tới lúc nó gặp Chúa trời.
 • Đạo Cao Đài nhận định rằng một linh hồn sẽ trở về với Thượng đế sau khi chết nếu lúc còn sống linh hồn ấy đã sống một cuộc sống thánh thiện và ngược lại nếu lúc sống làm những điều xấu sẽ bị đọa nơi địa ngục.
 • Đạo Rastafari tin vào bất tử vật chất. Một khi thần Haile Selassie gọi họ về châu Phi để phán xét, họ sẽ tiến hành sống mãi mãi với Ngài trong thân thể của tớ trong toàn thế giới này.
 • Nhân Chứng Giêhôva tin rằng cho tới ngày tận thế, những người dân chết đang trong trạng thái ngủ, không nghe được lời cầu nguyện hay can thiệp vào những chuyện trên đời. Sau khi Satan bịt kín sau ngày tận thế, 144.000 người được chọn sẽ lên thiên đường để thống trị với chúa Giêsu. Mọi người khác sẽ tiến hành phục sinh và được trường sinh bất tử trong địa đàng trên Trái Đất, nay được phục hồi. Sau 1000 năm, Satan sẽ tiến hành thả ra và được phép cám dỗ loài người một lần nữa. Những người bị cám dỗ vào tội lỗi sẽ bị chết vĩnh viễn với Satan, và Chúa trời sẽ trở thành người thống trị mới.

 

Nhà nguyện của Trinity College, Đại học Oxford

Quan điểm về tôn giáo và khoa học hoàn toàn có thể đi từ thái cực cái nọ phủ nhận cái kia cho tới dung hòa hơn. Ở thái cực này, một số trong những người dân nhận định rằng những hiểu biết tôn giáo hoàn toàn có thể vấn đáp mọi vướng mắc liên quan đến vũ trụ và đời sống con người. Ở thái cực khác một số trong những người dân lại nhận định rằng những hiểu biết tôn giáo là mê tín dị đoan, phi lý, hoang đường, chỉ có khoa học mới đưa ra được câu vấn đáp đúng đắn. Ở giữa hai thái cực, có quan điểm coi tôn giáo và khoa học dùng những phương pháp, hay nói đúng hơn, vấn đáp cho những vướng mắc rất khác nhau để tìm tới Chân lý và kiến thức và kỹ năng đồng thời tương hỗ update lẫn nhau. Tôn giáo dùng những phương pháp dựa theo sự hiểu biết chủ quan của trực giác thành viên và kinh nghiệm tay nghề và/hoặc vị trí căn cứ vào chức trách của những kinh sách hay người sẽ là tiên tri. Khoa học, trái lại, dùng phương pháp khoa học, một quy trình khách quan để khảo sát và nghiên cứu và phân tích dựa theo chứng cớ vật chất, dùng những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn có thể quan sát và xác minh được. Tương tự, có hai loại vướng mắc mà tôn giáo và khoa học nỗ lực vấn đáp: những vướng mắc về những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn có thể quan sát và xác minh được (như những luật vật lý, hay cách hành xử của con người) và những vướng mắc về những hiện tượng kỳ lạ không thể quan sát được và việc xét về giá trị, ý nghĩa, mục tiêu (như làm thế nào có những luật vật lý, thế nào là “thiện” và “ác”). Quan điểm này hoàn toàn có thể được minh họa bằng những lời Hồng y Barberini[22] đã từng nói với Galileo: “Anh dạy cho mọi người biết khung trời di tán ra làm sao; còn chúng tôi dạy cho mọi người biết phương pháp lên trời”.[23] Nói cách khác, “toàn thế giới này hoạt động và sinh hoạt giải trí ra sao là yếu tố khoa học, nhưng tại sao toàn bộ chúng ta và phần vũ trụ còn sót lại nói chung lại tồn tại là yếu tố khoa học không sao lý giải được.”[24]

Cặp từ “tôn giáo và khoa học” lần đầu xuất hiện vào thế kỷ 19. Mối quan hệ này được miêu tả rất khác nhau như ‘xung đột’, ‘hòa hợp’, ‘phức tạp’, ‘độc lập khỏi nhau’. Từ phương Tây, những triết gia thời Khai sáng phổ cập luận thuyết xung đột về quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Tuy nhiên, ngày này hầu hết những sử gia về khoa học đã bác bỏ luận thuyết này.[25][26][27] Trong lịch sử, Công giáo có vai trò quan trọng bảo trợ cho việc tăng trưởng của khoa học tân tiến.[28]

 

Lễ thụ phong cho Hoàng đế Charlemagne

Trong lịch sử, tôn giáo thường đi tuy nhiên tuy nhiên với chính trị. Các nhà vua Trung Quốc lấy vị trí căn cứ quyền của tớ từ Thiên mệnh (天命). Giáo hội Công giáo Rôma đã thống trị phần lớn châu Âu cho tới cuộc Cải cách Tin lành. Đến Thời đại Ánh sáng vào thế kỷ 18 tại châu Âu, nhiều triết gia tin vào việc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước (separation of church and state). Hiện nay tôn giáo đóng nhiều vai trò rất khác nhau tại nhiều nơi trên toàn thế giới:

 • Tôn giáo độc lập: tại một số trong những vương quốc như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Việt Nam… hiến pháp tách biệt giáo hội và nhà nước. Các vương quốc này thường được cho phép người dân tự do tín ngưỡng, nhưng không công nhận bất kể tôn giáo nào để khỏi bị xem là thiên vị. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, khi một tổng thống nhậm chức, tổng thống phải để tay lên cuốn kinh thánh để tuyên thệ.[29]
 • Quốc giáo: Một số vương quốc có một quốc giáo, một tôn giáo được nhà nước công nhận là chính thức và nhận thuế từ dân, tuy nhiên người dân vẫn được phép tự do tín ngưỡng. Trong những nước này gồm có một số trong những nước Hồi giáo, Công giáo và những nước như Thái Lan (Phật giáo), Anh (Anh giáo). Tuy nhiên, những viên chức quốc giáo không còn vị thế quan trọng trong cơ quan ban ngành thường trực, trừ quốc trưởng.
 • Thần quyền: Tại một số trong những vương quốc, điển hình là Iran và Tòa thánh Vatican, tôn giáo và cơ quan ban ngành thường trực là một. Các viên chức quan trọng trong tôn giáo cũng là viên chức trong cơ quan ban ngành thường trực.
 • Tín ngưỡng
 • Không tôn giáo
 • Macionis John J., Xã hội học, Nhà xuất bản Thống kê (1987)
 • Schaefer Richard T., Xã hội học, Nhà xuất bản Thống kê (2005)
 • Almanach những nền văn minh toàn thế giới, Nhà xuất bản Văn hóa – tin tức (tái bản, tương hỗ update lần 1 trong năm 2007)

 • ^ Morreall, John; Sonn, Tamara (2013). “Myth 1: All Societies Have Religions”. 50 Great Myths of Religion. Wiley-Blackwell. tr. 12–17. ISBN 9780470673508.
 • ^ James 1902, tr. 31.Lỗi sfn: không còn tiềm năng: CITEREFJames1902 (trợ giúp)
 • ^ Durkheim 1915.Lỗi sfn: không còn tiềm năng: CITEREFDurkheim1915 (trợ giúp)
 • ^ Tillich, P. (1957) Dynamics of faith. Harper Perennial; (p.. 1).
 • ^ Vergote, A. (1996) Religion, Belief and Unbelief. A Psychological Study, Leuven University Press. (p.. 16)
 • ^ James, Paul; Mandaville, Peter (2010). Globalization and Culture, Vol. 2: Globalizing Religions. London: Sage Publications. Đã bỏ qua tham số không rõ |lastauthoramp= (gợi ý |name-list-style=) (trợ giúp)
 • ^ Faith and Reason by James Swindal, in the Internet Encyclopedia of Philosophy.
 • ^ Association, African Studies; Michigan, University of (2005). History in Africa . tr. 119.
 • ^ “Religiously Unaffiliated”. The Global Religious Landscape. Pew Research Center: Religion & Public Life. ngày 18 tháng 12 thời gian năm 2012.
 • ^ James, Paul (2022). “What Does It Mean Ontologically to Be Religious?”. Trong Stephen Ames, Ian Barns, John Hinkson, Paul James, Gordon Preece, and Geoff Sharp (sửa đổi và biên tập). Religion in a Secular Age: The Struggle for Meaning in an Abstracted World. Arena Publications. tr. 56–100.Quản lý CS1: nhiều tên: list sửa đổi và biên tập viên (link)
 • ^ Những ý niệm này được nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp Emile Durkheim (1858-1917) đưa ra để phân tích cơ sở của tôn giáo.
 • ^ Schaefer, Tr. 502.
 • ^ Macionis, Tr. 531.
 • ^ Macionis, Tr. 532
 • ^ Schaefer, Tr. 492.
 • ^ Kết quả toàn bộ Tổng khảo sát Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009, Tổng cục Thống kê Việt Nam
 • ^ “Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents”. Bản gốc tàng trữ ngày 15 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 26 tháng 11 trong năm 2007.
 • ^ Macionis, Tr. 537.
 • ^ Macionis, Tr. 538.
 • ^ Schaefer, Tr.493.
 • ^ a b Macionis, Tr. 540.
 • ^ Maffeo Barberini (1568-1644): Hồng y người Ý sau trở thành Giáo hoàng Urban VIII (tại vị 1623-1644).
 • ^ Sự xung đột giữa khoa học và tôn giáo
 • ^ Macionis, Tr. 533.
 • ^ Russel, C.A. (2002). Ferngren, G.B. (sửa đổi và biên tập). Science & Religion: A Historical Introduction. Johns Hopkins University Press. tr. 7. ISBN 978-0-8018-7038-5. The conflict thesis, least in its simple form, is now widely perceived as a wholly inadequate intellectual framework within which to construct a sensible and realistic historiography of Western science.
 • ^ Shapin, S. (1996). The Scientific Revolution. University of Chicago Press. tr. 195. In the late Victorian period it was common to write about the ‘warfare between science and religion’ and to presume that the two bodies of culture must always have been in conflict. However, it is a very long time since these attitudes have been held by historians of science.
 • ^ Brooke, J. H. (1991). Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University Press. tr. 42. In its traditional forms, the conflict thesis has been largely discredited.
 • ^ O’Neill, Tim. “Những ngộ nhận và định kiến về nền khoa học thời Trung Cổ”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ryan Vũ (biên dịch).
 • ^ “Tổng thống Mỹ đặt tay lên cuốn kinh thánh và tuyên thệ trước một vị linh mục”. Bản gốc tàng trữ ngày 11 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2011.
 • Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện đi lại truyền tải về Tôn giáo.

  • Tôn giáo tại Từ điển bách khoa Việt Nam
  • Tôn giáo tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)

  Lấy từ “://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tôn_giáo&oldid=68429998”

  Reply
  3
  0
  Chia sẻ

  Review Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo ?

  You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa của việc sinh hoạt tôn giáo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #nghĩa #của #việc #sinh #hoạt #tôn #giáo