Kinh Nghiệm về A few là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa A few là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 11:12:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

243

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

(Ngày đăng: 05-03-2022 12:47:05)

           

(A) little, (a) few là những cụm từ chỉ số lượng có ý nghĩa gần như thể some. Tuy nhiên có sự khác lạ giữa cách sử dụng những cụm từ này khi trước chúng có mạo từ a hoặc không còn a.

1. (A) little + uncountable noun (danh từ không đếm được):

(A) little water          (a) little money          (a) little time          (a) little soup

 A little = some but not much: một ít (không nhiều nếu không muốn nói là rất ít).

She didn’t eat anything but she drank a little water.

(Cô ấy không ăn gì nhưng cô ấy đã uống một ít nước).

I speak a little Korean.

(Tôi nói được một chút ít tiếng Hàn).

Little: gần như thể không còn.

There was little food in the fridge. It was nearly empty.

(Có rất ít thức ăn trong tủ lạnh. Nó gần như thể trống rỗng).

You cũng hoàn toàn có thể sử dụng very little:

Dan is very thin because he eats very little.

(Dan rất ốm chính bới anh ấy ăn rất ít).

A little mang ý tích cực:

They have a little money, so they’re not poor. (= They have some money).

(Họ có một ít tiền vì thế họ không nghèo).

Little mang ý xấu đi:

They have little money. They are very poor. (= nearly no money).

(Họ có rất ít tiền. Họ rất nghèo).

2. (A) few + plural noun (danh từ số nhiều):

(A) few books        (a) few people         (a) few questions           (a) few days

A few = some but not many: một vài (không thật nhiều).

Last night I wrote a few letters.

(Tối qua tôi đã viết một vài lá thư).

I speak a few words of Chinese.

(Tôi nói được một vài từ tiếng Trung).

Few: hầu như không.

There was few people in the park. It was nearly empty.

(Có vài người trong khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Nó gần như thể không còn người).

You cũng hoàn toàn có thể dùng very few:

Your English is very good. You make very few mistakes.

(Tiếng Anh của bạn rất tốt. You mắc rất ít lỗi).

A few thường mang ý tích cực:

I’ve got a few friends, so I’m not lonely. (= I’ve got some friends).

(Tôi có một vài người bạn vì thế tôi không đơn độc). (= Tôi có một vài người bạn).

Few thường mang ý xấu đi:

I’m sad and I’m lonely. I’ve got few friends. (= nearly no friends).

(Tôi buồn và đơn độc. Tôi có rất ít bạn). (= gần như thể không còn bạn).

Để làm rõ hơn về (A) little/ (a) few vui lòng liên hệ Trung tâm ngoại ngữ SGV.

Nguồn: ://saigonvina.edu

Related news

Reply
7
0
Chia sẻ

Review A few là gì ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video A few là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down A few là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download A few là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về A few là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết A few là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #gì