Kinh Nghiệm về Bài tập Tính điện dung của tụ điện Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Tính điện dung của tụ điện được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-04 01:45:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

327

Với 20 câu trắc nghiệm tính điện dung, nguồn tích điện của tụ điện tinh lọc, có đáp án Vật Lí lớp 11 tổng hợp 20 bài tập trắc nghiệm có lời giải rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập tính điện dung, nguồn tích điện của tụ điện từ đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn Vật Lí lớp 11.

Câu 1: Tụ điện là:

A. khối mạng lưới hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp dẫn điện.

B. khối mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. khối mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. khối mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng chừng đủ xa.

Lời giải:

Tụ điện là khối mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Chọn B.

Câu 2: Trong trường hợp nào sau này ta có một tụ điện?

A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng chừng trong không khí.

B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng chừng trong nước nguyên chất.

C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.

D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

Lời giải:

Tụ điện gồm 2 vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nước nguyên chất không dẫn điện , nhôm là vật dẫn nên đáp. án B ta được một tụ điện. Chọn B.

Câu 3: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.       B. cọ xát những bản tụ với nhau.

C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.       D. đặt tụ gần nguồn điện.

Lời giải:

Để tích điện cho tụ điên ta nối 2 bản của tụ với hai cực của nguồn điện hay mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế. Chọn A.

Câu 4: Trong những nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Điện dung đặc trưng cho kĩ năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có cty là Fara (F).

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Lời giải:

Đáp án A đúng, B đúng vì Q. = CU, khi C càng lớn thì Q. càng lớn, C đúng.

Đáp án D sai vì điện dung của tụ không tùy từng hiệu điện thế ( Hiệu điện thế càng lớn thì kĩ năng tích điện càng lớn ). Chọn D.

Câu 5: Fara là điện dung của một tụ điện mà

A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C.

B. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1C.

C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1.

D. khoảng chừng cách giữa hai bản tụ là 1mm.

Lời giải:

Fara là điện dung của một tụ điện mà giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C. Chọn A.

Câu 6: Cho biết 1nF bằng:

A. 10-9 F.       B. 10-12 F.       C. 10-6 F.       D. 10-3 F.

Lời giải:

Ta có: 1nF = 10-9 F. Chọn A.

Câu 7: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ điện:

A. Tăng 2 lần.       B. Giảm 2 lần.       C. Tăng 4 lần.       D. Không đổi.

Lời giải:

Nếu hiệu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ điện không đổi. Chọn D.

Câu 8: Giá trị điện dung cảu tụ xoay thay đổi là vì:

A. thay đổi điện môi trong tâm tụ.       B. thay đổi phần diện tích s quy hoạnh đối nhau Một trong những bản tụ.

C. thay đổi khoảng chừng cách Một trong những bản tụ.       D. thay đổi vật liệu làm những bản tụ.

Lời giải:

Giá trị điện dung cảu tụ xoay thay đổi là vì thay đổi phần diện tích s quy hoạnh đối nhau Một trong những bản tụ. Chọn B.

Câu 9: Công thức nào sau này không đúng về nguồn tích điện của điện trường trong tụ điện.

A. W = Q2/(2C).       B. W = QU/2.       C. W = CU2/2.       D. W = C2/(2Q).

Lời giải:

Ta có:

suy ra đáp án D sai. Chọn D.

Câu 10: Với một tụ điện xác lập, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ giảm 2 lần thì nguồn tích điện điện trường của tụ sẽ:

A. Tăng 2 lần.       B. Tăng 4 lần.       C. Không đổi.       D. Giảm 4 lần.

Lời giải:

Ta có:

nên U giảm 2 lần thì W giảm 4 lần. Chọn D.

Câu 11: Với một tụ điện xác lập, nếu muốn nguồn tích điện điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích tụ:

A. Tăng 16 lần.       B. Tăng 4 lần.       C. Tăng 2 lần.       D. Không đổi.

Lời giải:

nên muốn W tăng 4 lần thì phải tăng điện tích tụ lên 2 lần. Chọn C.

Câu 12: Trường hợp nào sau này ta không còn một tụ điện?

A. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là sứ.       B. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là không khí.

C. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước vôi.       D. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước tinh khiết.

Lời giải:

Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là không khí sẽ không còn còn một tụ điện. Chọn B.

Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9 C. Điện dung của tụ là:

A. 2μF.       B. 2mF.       C. 2F.       D. 2nF.

Lời giải:

Ta có:

. Chọn D.

Câu 14: Một tụ điện có điện dung 2μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4V vào hai bản tụ thì tụ điện tích được điện lượng là:

A. 2.10-6 C.       B. 16.10-6 C.       C. 4.10-6 C.       D. 8.10-6 C.

Lời giải:

Ta có: Q. = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6C. Chọn D.

Câu 15: Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4V thì tụ tích được điện lượng là 2μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là:

A. 50μC.       B. 1μC.       C. 5μC.       D. 0,8μC.

Lời giải:

Ta có:

Khi đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là: Q. = CU’ = 0,5.10-6.10 = 5.10-6C. Chọn C.

Câu 16: Để tụ tích một điện lượng 10nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là 2V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải để vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

A. 500mV.       B. 0,05V.       C. 5V.       D. 20V.

Lời giải:

Ta có điện dung của tụ là

Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5nC thì phải để vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

. Chọn C.

Câu 17: Hai đầu tụ có điện dung là 20μF thì hiệu điện thế là 5V thì nguồn tích điện tích được là:

A. 0,25mJ.       B. 500J.       C. 50mJ.       D. 50μJ.

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Chọn A.

Câu 18: Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế là 10V thì nguồn tích điện của tụ là 10mJ. Nếu muốn nguồn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

A. 15V.       B. 7,5V.       C. 20V.       D. 40V.

Lời giải:

Điện dung của tụ là

Nếu muốn W = 22,5.10-3 J thì

Chọn A.

Câu 19: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1cm có một hiệu điện thế 10V. Cường độ điện trường trong tâm tụ là:

A. 100V/m.       B. 1kV/m.       C. 10V/m.       D. 0,01V/m.

Lời giải:

Ta có:

. Chọn B.

Câu 20: Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86μC. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện bằng:

A. 47,2V.       B. 17,2V.       C. 37,2V.       D. 27,2V.

Lời giải:

Ta có:

. Chọn B.

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Bài tập Tính điện dung của tụ điện ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập Tính điện dung của tụ điện tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập Tính điện dung của tụ điện miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài tập Tính điện dung của tụ điện Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập Tính điện dung của tụ điện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập Tính điện dung của tụ điện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #Tính #điện #dung #của #tụ #điện