Kinh Nghiệm Hướng dẫn Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện được Update vào lúc : 2022-05-01 22:27:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

180

Biểu thức nào sau đâysai:

Nội dung chính

 • Tóm tắt lý thuyết công của lực điện
 • Công của lực điện
 • Thế năng của một điện tích trong điện trường
 • Kỹ năng giải bài tập thiết yếu
 • Bài tập lý thuyết
 • Bài tập vận dụng
 • Bài tập tính toán
 • Tóm tắt lý thuyết
 • Thế năng của một điện tích trong điện trường.
 • Kỹ năng giải bài tập
 • Bài tập trắc nghiệm

A. UMN=VN-VM

B. UMN=AMNq

C.UMN=-UMN

D.UMN=E.d

Skip to content

Công của lực điện sẽ làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường E với độ dài d. Nó được xác lập bằng công thức A = qEd. Ở đây d được hiểu là độ dài của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức từ. d được xem theo chiều của đường sức từ.

Và để tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết công của lực điện và có bài tập vận dụng, toàn bộ chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!

Tóm tắt lý thuyết công của lực điện

Công của lực điện

Lực điện tác dụng lên điện tích trong điện trường đều

Đối với trường hợp này, điểm lưu ý của lực điện tác dụng lên điện tích sẽ có được dạng dưới đây:

Công của lực điện trường

Mô tả: Đặt điện tích dương q trong điện trường đều, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện F:

 • Độ lớn: F = q.E
 • Phương: Song tuy nhiên với những đường sức điện
 • Chiều: Từ dương sang âm

Kết luận: Lực F là lực không biến thành biến hóa

Công của lực điện trong điện trường đều

Trường hợp này được mô tả qua hình ảnh dưới đây:

Điện trường đều

Khi di tán điện tích trong điện trường đều, công của lực điện sẽ đi từ M đến N. Thể hiện qua công thức A = q.E.d

Trong số đó:

 • d = MH− là độ dài đại số
 • M là hình chiếu của điểm đầu
 • H là hình chiếu của điểm cuối

Chiều của điện trường sẽ cùng chiều với chiều dương của MH-. Do đó, công của lực điện không biến thành ảnh hưởng bởi hình dạng lối đi. Nó phụ thuộc trực tiếp vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối.

Thế năng của một điện tích trong điện trường

Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng cho kĩ năng sinh công của điện trường khi để điện tích lên chính điểm đó.

Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là chiều âm thì thế năng WM = A = qEd. Trong số đó d là khoảng chừng cách từ M đến thanh âm.

Công dịch chuyển trong thế năng

Với trường hợp điện trường do nhiều điện tích gây ra, bạn cần chọn mốc thế năng ở vô cùng:

 • Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

Ta có: WM = AM = VM.q

Đây là thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường.

Trong số đó: VM là thông số tỉ lệ không tùy từng q mà chỉ tùy từng vị trí đặt điểm M trong điện trường.

 • Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

Khi một điện tích q di tán từ điểm M tới điểm N trong một điện trường. Công lực điện trường tác dụng lên điện tích sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

Ta có công thức sau: AMN = WM – WN

Kỹ năng giải bài tập thiết yếu

Bài tập cần vận dụng công thức tính công: A = q.E.d

Việc xác lập d nên phải được thực thi đúng chuẩn

 • Nếu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều vectơ cường độ điện trường thì d > 0.
 • Nếu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều vectơ cường độ điện trường thì d < 0.

Bài tập lý thuyết

Câu 1: Công thức xác lập công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd. d ở đây nghĩa là gì?

A. khoảng chừng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.B. khoảng chừng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

Đáp án: C

Câu 2: Một điện tích q hoạt động và sinh hoạt giải trí trong điện trường theo một đường cong khép kín. Gọi A là công của lực điện trong hoạt động và sinh hoạt giải trí. Kết luận nào sau này đúng về A?

A. A > 0 nếu q > 0B. A > 0 nếu q < 0C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi

D. A = 0

Đáp án: D. Giải thích: q nằm trong một đường cong khép kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ⇒ A = 0.

Câu 3: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi nó di tán từ M đến N trong điện trường sẽ?

A. tỉ lệ thuận với chiều dài lối đi MN.B. tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích q.C. tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí

D. tỉ lệ nghịch với chiều dài lối đi.

Đáp án: B

Câu 4: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di tán từ điểm M tới điểm N trong một điện trường, thì không tùy từng

A. vị trí của những điểm M, N.B. hình dạng của lối đi.C. độ lớn của điện tích q.

D. độ lớn của cường độ điện trường tại những điểm trên lối đi.

Đáp án: B

Bài tập vận dụng

Câu 5: Một điện tích điểm q di tán trong điện trường đều E có quỹ đạo là một đường cong khép kín. Gọi chiều dài quỹ đạo là s thì công lực điện trường là?

A. A = 2qEs B. A = 0C. A = qEs

D. A = qE/s

Đáp án: B

Câu 6: Khi điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều. Khi quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường sẽ?

A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần.C. không đổi.

D. giảm 2 lần

Đáp án: B

Bài tập tính toán

Câu 7: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích -2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m. Xác định công lực điện trong trường hợp trên?

A. 2000 J. B. – 2000 J.C. 2 mJ.

D. – 2 mJ.

Đáp án: C. Giải thích: Áp dụng công thức ta có: A = qEd = -2.10-6.1000.(-1) = 2.10-3J = 2 mJ.

Câu 8: Một electron di tán được một đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức. Lực điện trong một điện trường đều phải có cường độ điện trường là 1000 V/m. Xác định công của lực điện?

A. -1,6.1010-18 J B. 1,6.10-16 JC. 1,6.1010-18 J

D. -1,6.10-16 J

Đáp án: C. Giải thích: A = qEd = (-1,6.10-19).1000.(-0,01) = 1,6.10-18 J

Câu 9: Trong một điện trường đều bằng 60000V/m. Điện tích q0 = 4.10-9C trên đoạn thẳng dài 5 cm. Biết góc giữa phương dịch chuyển và đường sức điện trường là α = 60 độ. Xác định công của điện trường trong trường hợp trên?

A. 10-6 J B. 6.106 JC. 6.10-6 J

D. -6.10-6 J

Đáp án: C. Giải thích: A = qEd = qEs.cosα = 6.10-6 (J)

Như vậy, nội dung bài viết trên đã phục vụ cho những bạn những kiến thức và kỹ năng lý thuyết đến thực hành thực tiễn công của lực điện. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽn mang đến cho những bạn những kiến thức và kỹ năng có ích.

Công thức xác lập công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd trong số đó d là độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

Tóm tắt lý thuyết

• Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều

Công của lực điện

Đặt điện tích dương q trong điện trường đều, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện: F→ = q.E→

– Độ lớn: F = q.E

– Phương: tuy nhiên tuy nhiên với những đường sức điện

– Chiều: từ bản dương sang âm.

⇒ Lực F→ là lực không đổi

• Công của lực điện trong điện trường đều

Công của lực điện trong điện trường đều

Công của lực điện trong sự di tán của điện tích trong điện trường đề từ M đến N là: A = q.E.d

trong số đó: d = MH− là độ dài đại số, M là hình chiếu của điểm đầu lối đi, H là hình chiếu của điểm cuối lối đi. Chiều dương của MH− cùng với chiều của điện trường.

⇒ Công của lực điện không tùy từng như hình dạng

lối đi mà chỉ tùy từng vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của lối đi.

⇒ Lực tĩnh điện là lực thế.

⇒ Trường tĩnh điện là trường thế.

Thế năng của một điện tích trong điện trường.

• Định nghĩa: Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho kĩ năng sinh công của điện trường khi để điện tích tại điểm đó.

• Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là bản âm thì thế năng WM = A = q.E.d với d là khoảng chừng cách từ M đến bản âm.

Điện trường do nhiều điện tích gây ra: Chọn mốc thế năng ở vô cùng:

• Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường: WM = AM∞ = VM.q

với VM là thông số tỉ lệ không tùy từng q mà chỉ tùy từng vị trí M trong điện trường.

• Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

Khi một điện tích q di tán từ điểm M tới điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

AMN = WM – WN

Kỹ năng giải bài tập

– Áp dụng công thức tính công: A = q.E.d

– Chú ý trong việc xác lập d.

+ Nếu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều vecto cường độ điện trường thì d > 0.

+ Nếu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều vecto cường độ điện trường thì d < 0.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Công thức xác lập công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong số đó d là:

A. khoảng chừng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

B. khoảng chừng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công thức xác lập công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd trong số đó d là độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

Câu 2: Chọn phương án đúng. Một điện tích q hoạt động và sinh hoạt giải trí trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0

B. A > 0 nếu q < 0

C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi

D. A = 0

Hướng dẫn:

Chọn D.

Công của lực điện trường không tùy từng như hình dạng lối đi mà chỉ tùy từng như hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên một đường sức điện. Do đó với một đường cong kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ⇒ A = 0.

Câu 3: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi nó di tán từ M đến N trong điện trường

A. tỉ lệ thuận với chiều dài lối đi MN.

B. tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích q.

C. tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí

D. tỉ lệ nghịch với chiều dài lối đi.

Hướng dẫn:

Chọn B.

Ta có A = qEd ⇒ A tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q.

Chú ý: d là khoảng chừng cách giữa hai điểm M,N; nó chỉ là chiều dài lối đi MN khi điện tích di tán dọc theo đường sức.

Câu 4: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích -2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J.                 B. – 2000 J.

C. 2 mJ.                 D. – 2 mJ.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Áp dụng công thức tính công ta có: A = qEd = -2.10-6.1000.(-1) = 2.10-3J

Câu 5: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di tán từ điểm M tới điểm N trong một điện trường, thì không tùy từng

A. vị trí của những điểm M, N.

B. hình dạng của lối đi.

C. độ lớn của điện tích q .

D. độ lớn của cường độ điện trường tại những điểm trên lối đi

Hướng dẫn:

Chọn B.

A = qEd ⇒ A không phụ thuộc hình dạng lối đi của điện tích điểm.

Câu 6: Một điện tích điểm q di tán trong điện trường đều E có quỹ đạo là một đường cong kín, có chiều dài quỹ đạo là s thì công của lực điện trường là

A. A = 2qEs                 B. A = 0

C. A = qEs                 D. A = qE/s

Hướng dẫn:

Chọn A.

Ta có A = qEd. Quỹ đạo hoạt động và sinh hoạt giải trí là đường cong kín ⇒ d = 0 ⇒ A = 0

Câu 7: Khi điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.                B. tăng 2 lần.

C. không đổi.                D. giảm 2 lần

Hướng dẫn:

Chọn B.

Ta có A = qEd.

Mà điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức nên lúc quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì d tăng 2 lần ⇒ A tăng 2 lần.

Câu 8: Một electron di tán được một đoạn đường 1 cm, dọc theo đường sức, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều phải có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có mức giá trị nào sau này ?

A. -1,6.1010-18 J                 B. 1,6.10-16 J

C. 1,6.1010-18 J                 D. -1,6.10-16 J

Hướng dẫn:

Chọn C.

Do electron có điện tích âm ⇒ F→ ngược chiều E→ ⇒ electron di tán ngược chiều điện trường.

Ta có: A = qEd = (-1,6.10-19).1000.(-0,01) = 1,6.10-18 (J)

Câu 9: Trong một điện trường đều bằng 60000V/m. Tính công của điện trường khi làm dịch chuyển điện tích q0 = 4.10-9C trên đoạn thẳng dài 5 cm. Biết rằng góc giữa phương dịch chuyển và đường sức điện trường là α = 60o.

A. 10-6 J                 B. 6.106 J

C. 6.10-6 J                 D. -6.10-6 J

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công của lực điện trường là

A = qEd = qEs.cosα = 6.10-6 (J)

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng liên quan đến công của lực điện do thegioidienco đã tổng hợp và chia sẻ đến những bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽn mang đến cho những bạn những kiến thức và kỹ năng thiết yếu nhé!

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu thức nào sau sai khi tính công của lực điện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #thức #nào #sau #sai #khi #tính #công #của #lực #điện