Contents

Kinh Nghiệm về But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 14:58:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

6

18/06/2022 556

A. cả 4 chất đều hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom

Nội dung chính

  • A. cả 4 chất đều hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom
  • B. có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac
  • C. có 3 chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom
  • D. không còn chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat
  • Chọn CA sai vì metan không làm mất đi màu dung dịch brom.B sai vì chỉ có axetilen tạo kết tủa với AgNO3/NH3.C đúng vì etilen, but-2-in và axetilen làm mất đi màu dung dịch brom.D sai vì etilen, but-2-in và axetilen làm nhạt màu KMnO4
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac

C. có 3 chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom

Đáp án đúng chuẩn

D. không còn chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat

Chọn CA sai vì metan không làm mất đi màu dung dịch brom.B sai vì chỉ có axetilen tạo kết tủa với AgNO3/NH3.C đúng vì etilen, but-2-in và axetilen làm mất đi màu dung dịch brom.D sai vì etilen, but-2-in và axetilen làm nhạt màu KMnO4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để tách etilen thoát khỏi hỗn  hợp gồm etilen và axetilen ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch

Xem đáp án » 18/06/2022 1,490

Cho những chất: etilen, axetilen, vinyl axetilen, but- 1-in, but-2-in. Trong những chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 / NH3 tạo kết tủa là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,389

Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai anken tiếp theo đó trong dãy đồng đẳng vào lượng dư dung dịch Br2, thấy dung dịch Br2 nhạt màu đồng thời khối lượng bình đựng tăng 7,0 gam. Công thức của 2 anken là

Xem đáp án » 18/06/2022 708

Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau này ?

Xem đáp án » 18/06/2022 530

Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 368

Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 ml hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 321

Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở Đk thường ?

Xem đáp án » 18/06/2022 284

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần Phần Trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 215

Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được thành phầm đó đó là 2-clobutan ?

Xem đáp án » 18/06/2022 166

Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (những thể tích khí đo cùng ở Đk nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

Xem đáp án » 18/06/2022 166

Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2 ; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau thuở nào gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2022 105

Đốt cháy 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (MY> MX) thu được 11,2 lít CO2 (đktc) vào 10,8 gam H2O. Công thức của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 103

Ba hiđrocacbon X,Y, Z là đồng dẳng tiếp theo đó, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y , Z thuộc dãy đồng đẳng

Xem đáp án » 18/06/2022 102

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 98

Công thức đơn thuần và giản dị nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của

Xem đáp án » 18/06/2022 75

Với giải bài 4 trang 145 sgk Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Hóa 11. Mời những bạn đón xem:

Giải Hóa 11 Bài 32: Ankin

Video Giải Bài 4 trang 145 Hóa học 11

Bài 4 trang 145 Hóa học 11: Cho những chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau này là đúng?

A. Cả 4 chất đều hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom

B. Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Có ba chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom

D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat

Lời giải:

Đáp án C

A sai vì metan không làm mất đi màu dung dịch brom.

B sai vì chỉ có axetilen tạo kết tủa với AgNO3/ NH3

D sai vì có 3 chất etilen, but-2-in và axetilen có khả  năng làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat.

 Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 11 hay, rõ ràng khác:

Bài 1 trang 145 Hóa 11: a. Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ankin có công thức C4H6 và C5H8…

Bài 2 trang 145 Hóa 11: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và những chất sau: a. hiđro có xúc tác Pd/PbCO3…

Bài 3 trang 145 Hóa 11: Trình bày phương pháp hóa học: a. Phân biệt axetilen với etilen…

Bài 5 trang 145 Hóa 11: Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và etilen đi vào một trong những lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3…

Bài 6 trang 145 Hóa 11: Trong số những ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3…

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không Free.

Giải đáp vướng mắc về But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết But-2-in có làm mất đi màu dung dịch brom không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#But2in #có #làm #mất #màu #dung #dịch #brom #không