Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là được Update vào lúc : 2022-05-16 09:26:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

44

30/12/2022 248

Nội dung chính

  • Đáp án D
    Số lượng nhiễm sắc thể ở thể 2n – 1 là 24 – 1 = 23 NST
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án D
Số lượng nhiễm sắc thể ở thể 2n – 1 là 24 – 1 = 23 NST

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cơ chế phát sinh thể dị bội là vì sự phân li không thông thường của một cặp NST trong giảm phân, tạo ra:

Xem đáp án » 30/12/2022 894

Một loài sinh vật có 2n = 8 . Bộ nhiễm sắc thể của thể tam nhiễm chứa số nhiễm sắc thể là

Xem đáp án » 30/12/2022 443

Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có

Xem đáp án » 30/12/2022 381

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 48. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm. Tính số NST ở kì sau I trong tế bào loài?

Xem đáp án » 30/12/2022 335

Bộ nhiễm sắc thể của một loài 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể ở thể 2n + 1 là

Xem đáp án » 30/12/2022 301

Bệnh Đao có ở người là vì trong tế bào sinh dưỡng

Xem đáp án » 30/12/2022 282

Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là

Xem đáp án » 30/12/2022 279

Các thể đột biến nào sau này ở người là hậu quả của đột biến dị bội, dạng (2n – 1)?

Xem đáp án » 30/12/2022 259

Đột biến số lượng NST gồm có

Xem đáp án » 30/12/2022 255

Bộ NST của người bị bệnh Đao thuộc dạng nào dưới đây ?

Xem đáp án » 30/12/2022 252

Hiện tượng dị bội thể là yếu tố tăng hoặc giảm số lượng NST xẩy ra ở

Xem đáp án » 30/12/2022 240

Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào

Xem đáp án » 30/12/2022 212

Ở Tinh Tinh có 2n = 48, thể dị bội 2n-1 có số NST trong tế bào sinh dưỡng là

Xem đáp án » 30/12/2022 210

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng kỳ lạ

Xem đáp án » 30/12/2022 206

Kí hiệu bộ NST nào sau này dùng để chỉ hoàn toàn có thể không nhiễm?

Xem đáp án » 30/12/2022 205

Cà độc dược có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Thể ba của loài có số NST trong tế bào sinh dưỡng là
A. 25.
B. 23.
C. 26.
D. 22.

Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là:

Đột biến số lượng NST gồm có:

 Hiện tượng dị bội thể là yếu tố tăng hoặc giảm số lượng NST xẩy ra ở:

Thể dị bội gồm dạng nào ?

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng kỳ lạ:

Kí hiệu bộ NST nào sau này dùng để chỉ hoàn toàn có thể không nhiễm?

 Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

 Cơ chế phát sinh những giao tử: n – 1, n + 1 là vì

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau này không đúng?

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 vậy thể ba nhiễm ở cà độc dược có số lượng nhiễm sắc thể là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cà #độc #dược #có #bộ #nhiễm #sắc #thể #vậy #thể #nhiễm #ở #cà #độc #dược #có #số #lượng #nhiễm #sắc #thể #là