Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 19:19:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

6

18/06/2022 17,870

B. K > Na > Li > Be.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • B. K > Na > Li > Be.
 • Đáp án đúng : B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án đúng : B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sắp xếp những ion sau theo chiều tăng dần bán kính:

K+ (Z = 19); S2- (Z = 16);  (Z = 20); Cl- (Z = 17)?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,340

Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,205

Nguyên tố nào sau này có độ âm điện lớn số 1?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,088

Đại lượng không biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,368

Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

Xem đáp án » 18/06/2022 2,033

Các phát biểu về những nguyên tố nhóm VIIA như sau:

 • Gọi là nhóm halogen.
 • Có 1 electron hóa trị.
 • Dễ nhận 1 electron.
 • Những phát biểu đúng là

  Xem đáp án » 18/06/2022 1,698

  Dãy những nguyên tố nhóm IIA gồm: Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38), Ba (Z = 56). Từ Mg đến Ba, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính sắt kẽm kim loại thay đổi theo chiều

  Xem đáp án » 18/06/2022 1,477

  Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của X là

  Xem đáp án » 18/06/2022 1,197

  Anion X- có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

  Xem đáp án » 18/06/2022 1,192

  Cho những nguyên tố B (Z = 5), Al (Z = 13), C (Z = 6), N (Z = 7) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử theo dãy nào trong những dãy sau?

  Xem đáp án » 18/06/2022 773

  Nhóm IA trong bảng tuần hoàn mang tên thường gọi

  Xem đáp án » 18/06/2022 749

  Nhóm A gồm có những nguyên tố

  Xem đáp án » 18/06/2022 648

  Cho nguyên tử lưu huỳnh ở ô thứ 16. Cấu hình electron của S2- là

  Xem đáp án » 18/06/2022 450

  Nguyên tử của nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là

  Xem đáp án » 18/06/2022 447

  Theo định luật tuần hoàn, tính chất hóa học của những nguyên tố biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng của

  Xem đáp án » 18/06/2022 326

  Những vướng mắc liên quan

  Câu 1.               Các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

  A. Mg, Al, K, F, P, O.                     B. Al, K, Mg, O, F, P.         C. K, Mg, Al, F, O, P.             D. K, Mg, Al, P, O, F.

  A. Ca, K, Mg, Al

  C. Mg, Ca, Al, K

  Câu 1: Sắp xếp những nguyên tử của những nguyên tố sau theo chiều tăng dần tính sắt kẽm kim loại:a. K, Na, Cs, Rbb. Ba, Ca, Mg, Na

  c. Al, Mg, Ca, K

  Câu 2: Cho những nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là Z = 11, Z = 12, Z =13a) Nêu tính chất hóa học cơ bản của những nguyên tố trên:- Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim?- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và công thức oxit cao nhất?- Hóa trị với hydro và công thức hợp chất khí với hidro (nếu có)?- Công thức hydroxit tương ứng? Oxit và hydroxit có tính axit hay bazơ?b) So sánh tính chất hóa học của những nguyên tố trênCâu 3:Cho những nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là Z = 9, Z = 16, Z = 17a-Xác xác định trí của nguyên tố X, Y, Z trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn (có lý giải).- Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim?- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và công thức oxit cao nhất?- Hóa trị với hydro và công thức hợp chất khí với hidro (nếu có)?- Công thức hydroxit tương ứng? Oxit và hydroxit có tính axit hay bazơ?

  b-Xếp thứ tự những ngtố trên theo tính phi kim tăng dần tố theo chiều bán kính giảm dần.

  Câu 3:Cho biết R ở chu kì 3 nhóm IIIA.a-Viết thông số kỹ thuật e của R.b-Viết thông số kỹ thuật ion tương ứng của R.c-Viết công thức oxit cao nhất, hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R.Câu 4: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH4. Trong oxit cao nhất của R có53,3 % oxi về khối lượng. Tìm R. (Cho: C=12; Si = 28 ; N=14; S=32)Câu 5:(X) là ngtố có hóa trị cao nhất riêng với oxi bằng hóa trị riêng với hiđro. Thành phần% về khối lượng của (X) trong hợp chất khí với hiđro là 87,5%. Tìm (X). (Cho: C=12; Si= 28 ; N=14; S=32)Câu 6:Hợp chất khí với Hidro của nguyên tố R có công thức là RH3. Trong hợp chấtoxit cao nhất của R có chứa 43,66% R về khối lượng. Hãy xác lập nguyên tố R? (cho: Si= 28 ; N=14; S=32; P = 31)Câu 7:Hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là R2O5. Trong hợp chấtkhí với Hidro có chứa 8,82% H về khối lượng. Hãy xác lập nguyên tố R? Viết công

  thức oxit cao nhất và công thức hidroxit (cho: Si = 28 ; N=14; S=32; P = 3

  GIẢI BÀI TẬP VÀ CHO BIẾT CÔNG THỨC CÁCH LÀM ĐỂ RA ĐƯỢC ĐÁP ÁN ĐÓ.

  Reply
  5
  0
  Chia sẻ

  Video Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là Free.

  Giải đáp vướng mắc về Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các nguyên to: Cs, Sr, Al, Ca, K, Na được sắp xếp theo thứ tự mạnh dần về tính chất sắt kẽm kim loại là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Các #nguyên #được #sắp #xếp #theo #thứ #tự #mạnh #dần #về #tính #kim #loại #là