Mẹo Hướng dẫn Cách nối nguồn điện thành hình tam giác 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách nối nguồn điện thành hình tam giác được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 20:50:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

177

 • Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

  Nội dung chính

  • 2. Cách nối nguồn điện và tải ba pha.
  • 3. Sơ đồ mạch điện ba pha.
  • 4. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây.
  • Bài học tiếp theo

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha.

a. Cấu tạo máy phát điện ba pha:

 • Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, có cùng số vòng dây đặt lệch 1200 trong không khí.

  • Dây quấn pha A ký hiệu là AX.

  • Dây quấn pha B ký hiệu là BY.

  • Dây quấn pha C ký hiệu là CZ.

  • X, Y, Z: Điểm cuối pha.

  • A, B, C: Điểm đầu pha.

 • Roto: Nam châm điện.

b. Nguyên lí thao tác:

 • Khi nam châm hút quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha.

 • Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 nên suất điện động những pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc (frac2pi 3) .

1.1.2. Tải ba pha.

 • Thường là: động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha…..

 • ZA: Tổng trở pha A

 • ZB: Tổng trở pha B

 • ZC: Tổng trở pha C

Mạch điện ba pha không liên hệ

 • Mạch điện ba pha không liên hệ : Mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải, thực tiễn ít sử dụng.

 • Thường có 2 cách nối:

  • Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia.

  • Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

1.2.1. Cách nối nguồn điện ba pha.

 • Nối tam giác

 • Nối hình sao

  • Nối sao không còn dây trung tính.

  • Nối sao có dây trung tính.

1.2.2. Cách nối tải ba pha.

-Sơ đồ SGK hình 23.6-

1.3.1. Sơ đồ mạch điện ba pha.

a. Khái niệm:

 • Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến những tải

 • Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn tới điểm trung tính của tải

 • Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

 • Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

 • Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha. (Id)

 • Dòng điện pha: Dòng điện trong mọi pha. (Ip)

 • Dòng điện trung tính: (Io)

b. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn và tải nối hình sao.

c. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

Sơ đồ mạch điện ba pha có dây trung tính.

d. Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

1.3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha.

Xét với tải ba pha đối xứng:

a. Khi nối hình sao:

(I_d = I_p,U_d = sqrt 3 U_p)

b. Khi nối hình tam giác:

(I_d = sqrt 3 I_p,U_d = U_p)

 • Tạo ra 2 trị số điện áp rất khác nhau.

 • Điện áp pha trên những tải hầu như vẫn giữ được thông thường, không vượt quá giá trị định mức

  Danh mục: Tin Tức

  Nguồn: ://banmaynuocnong

://.youtube/watch?v=RtY9P8z7NQ0

1.1. Nguồn điện ba pha.

You đang xem: Tải nối hình sao

Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

Sơ đồ máy phát điệnxoay chiều ba pha.

a. Cấu tạo máy phát điện ba pha:

Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, có cùng số vòng dâyđặt lệch 1200 trong không khí.

Dây quấn pha A ký hiệu là AX.

Dây quấn pha B ký hiệu là BY.

Dây quấn pha C ký hiệu là CZ.

X, Y, Z: Điểm cuối pha.

A, B, C: Điểm đầu pha.

Roto: Nam châm điện.

b. Nguyên lí thao tác:

Khi nam châm hút quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha.

Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 nên suất điện động những pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc (frac2pi 3).

1.2. Tải ba pha.

Thường là: động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha…..

ZA: Tổng trở pha A

ZB: Tổng trở pha B

ZC: Tổng trở pha C

Mạch điện ba pha không liên hệ

2. Cách nối nguồn điện và tải ba pha.

Thường có 2 cách nối:

Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia.

Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

Xem thêm: Scudetto Là Gì Một Cách Chi Tiết Nhất, Scudetto Là Gì

2.1. Cách nối nguồn điện ba pha.

Nốitam giác

Nối hình sao

Nối sao không còn dây trung tính.

Nối sao có dây trung tính.

2.2. Cách nối tải ba pha.

–Sơ đồ SGK hình 23.6–

3. Sơ đồ mạch điện ba pha.

3.1. Sơ đồ mạch điện ba pha.

a. Khái niệm:

Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến những tải

Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn tới điểm trung tính của tải

Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha. (Id)

Dòng điện pha: Dòng điện trong mọi pha. (Ip)

Dòng điện trung tính: (Io)

b. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn và tảinối hình sao.

c. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

Sơ đồ mạch điện ba pha có dây trung tính.

d. Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha.

Xét với tải ba pha đối xứng:

a. Khi nối hình sao:

(I_d = I_p,U_d = sqrt 3 U_p)

b. Khi nối hình tam giác:

(I_d = sqrt 3 I_p,U_d = U_p)

4. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây.

Tạo ra 2 trị số điện áp rất khác nhau.

Điện áp pha trên những tải hầu như vẫn giữ được thông thường, không vượt quá giá trị định mức

Bài 1:

Máy phát điện ba pha có điện áp pha là 220V. Nếunối sao hoặc tam giác thì ta sẽ có được những giá trị điện áp dây, pha rất khác nhau . Tính những giá trị đó

Hướng dẫn giải:

Nếu nối hình sao:

(U_p = 220V,,,U_d = 380V)

Nếu nối tam giác :

(U_d = U_p = 220V)

Bài 2:

Tải ba pha gồm 3 điện trở (R = 10Omega ), nối tam giác, đấu vào nguồn ba pha có (U_d = 380V). Tính dòng điện pha, dòng điện dây?

Hướng dẫn giải:

Ta có : (U_d = U_p = 380V.)

Dòng điện pha :

(I_p = fracU_pR = frac38010 = 38A)

Dòng điện dây :

(I_d = sqrt 3 I_p = sqrt 3 .38 = 65,8A)

Bài học tiếp theo

Bài 24: Thực hành nối tải ba pha hình sao và hình tam giác
Bài 22: Hệ thống điện quốc giaBài 23: Mạch điện xoay chiều ba phaBài 24: Thực hành nối tải ba pha hình sao và hình tam giácLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Cách nối nguồn điện thành hình tam giác ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách nối nguồn điện thành hình tam giác tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách nối nguồn điện thành hình tam giác miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách nối nguồn điện thành hình tam giác Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách nối nguồn điện thành hình tam giác

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách nối nguồn điện thành hình tam giác vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #nối #nguồn #điện #thành #hình #tam #giác