Contents

Thủ Thuật về Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 được Update vào lúc : 2022-04-03 03:52:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

164

Lời giải rõ ràng:

Nội dung chính

 • Dạng bài hiệu suất trong tổng hợp NH3
 • I. Phương pháp giải dạng bài Hiệu suất trong tổng hợp NH3
 • II. Bài tập vận dụng liên quan
 • III. Bài tập rèn luyện hiệu suất tổng hợp NH3

(overlineM_X=3,6.2=7,2;,,,,,,,,,,,,overlineM_Y=4.2=8)

 

→ (fracn_N_2n_H_2=frac5,220,6=frac14)

Giả sử có một mol N2 và 4 mol H2

                   N2  +  3H2 (overset t^o,xt,p. leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu:     1          4                                      (Ta thấy: 1/1 < 4/3 nên hiệu suất tính theo N2)

Phản ứng:   x →    3x       →       2x

Sau:            1-x      4-3x               2x

→ n sau = 1 – x + 4 – 3x + 2x = 5 – 2x (mol)

Ở nhiệt độ không đổi thì:(fracn_texttruocn_textsau=fracoverlineM_sauoverlineM_texttruocto frac55-2x=frac87,2to x=0,25)

(% H = fracn_N_2pun_N_2bd.100%  = frac0,251.100%  = 25% )

Đáp án B

Page 2

Dạng bài hiệu suất trong tổng hợp NH3

 • I. Phương pháp giải dạng bài Hiệu suất trong tổng hợp NH3
 • II. Bài tập vận dụng liên quan
 • III. Bài tập rèn luyện hiệu suất tổng hợp NH3

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Hiệu suất trong tổng hợp NH3 được VnDoc sưu tầm và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ hỗ trợ những bạn học viên biết phương pháp giải bài tập hiệu suất của NH3. Từ đó vận dụng thành thạo vào những dạng bài tập, vướng mắc liên quan, học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu suất cao hơn. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những tài liệu liên quan

 • Chuỗi phản ứng hóa học lớp 11 Chương Nitơ – Photpho
 • Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li
 • Phản ứng tạo phức của NH3

I. Phương pháp giải dạng bài Hiệu suất trong tổng hợp NH3

Phương pháp

Thực tế, do một số trong những nguyên nhân, một số trong những phản ứng hóa học xẩy ra không hoàn toàn, nghĩa là hiệu suất phản ứng (H%) dưới 100%. Có những phương pháp tính sau:

Nếu là chất tham gia: H% = mpư/mbđ . 100%

Nếu là thành phầm: H% = mtt/mltđ . 100%

II. Bài tập vận dụng liên quan

Bài 1: Để điều chế 68 gam NH3 cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 20%.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Vì hiệu suất phản ứng (1) là 20% nên thực tiễn cần:

Thể tích N2 (đktc) là: 2.22,4/20% = 22,4 lít

Thể tích H2 (đktc) là: 6.22,4/20% = 672 lít

Bài 2: Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2 và 40 mol H2 ở nhiệt đô 00C và 10 atm. Sau khi Phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 00C. Biết rằng có 60% hidro tham gia phản ứng

a) Tính số mol những khí trong bình sau phản ứng.

b) Tính áp suất trong bình sau phản ứng

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Phản ứng tổng hợp NH3 xẩy ra theo tỉ lệ:

nN2: nH2 = 1 : 3

Bài cho: nN2 : nH2 = 10 : 40 = 1 : 4. Vậy H2 dư nhiều hơn nữa.

Phải nhờ vào số mol N2 phản ứng để tính số mol NH3:

a) Phương trình phản ứng:

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Số mol ban đầu: 10 40 0 mol

Số mol phản ứng: 8 24 16 mol

Số mol sau pư: 2 16 16 mol

Vậy số mol những khi trong bình sau phản ứng là: 4 mol N2; 16 mol H2; 12 mol NH3.

2 + 16 + 16 = 34 mol

b) Tổng số mol khí trong bình ban đầu: 10 + 40 = 50 mol

Vì PV + nRT mà ở đây VB, TB không đổi, nên ta có

Ps/Pđ = ns/nđ => ps = 34.10/50 = 6,8 atm

Bài 3: Cho 4 lít N2; 14 lít H2 vào trong bình phản ứng hỗn hợp thu được sau phản ứng hoàn toàn có thể tích 16,4 lít (đktc). Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 bao nhiêu

Đáp án ướng dẫn giải bài tập

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng Đk thì tỉ lệ về thể tích đó đó là tỉ lệ về số mol

Do <→Hiệu suất tính theo N2

Đặt thể tích N2 phản ứng là x lít

→VH2 pứ= 3x lít, VNH3 sinh ra = 2xlít

VN2 dư= 4-x (lít), VH2 dư = 14-3x (lít)

Sau phản ứng thu được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

V khí= VH2 dư + VN2 dư + VNH3 = 14-3x + 4-x+ 2x = 16,4

→ x = 0,8 lít

Bài 4: Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Phương trình hóa học

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + 2H2O + O2 →4HNO3

m(HNO3) = 160.63% = 100,8 (tấn)

n(NH3) = 34/17 = 2 mol

=> m(HNO3 thực tiễn) = 2.63 = 126 (tấn)

Vậy H = 100,8/126 = 80%.

Bài 5: Điều chế 17 gam NH3 cần dùng thể tích khí N2 và H2 lần lượt là (biết H = 25%, những khí đo được ở đktc)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

0,5 1,5 1

=> Thể tích N2 cần:

Bài 6. Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối riêng với hidro là 3,6. Đun nóng hỗn hợp 1 thời hạn rồi đưa về được ban đầu thì hồn hợp mới có tỉ khối với hidro là 4,5.

a. Tính thành phần % về thể tích của mõi khí trong hỗn hợp trước và sau phản ứng

b. Tính hiệu suất

Hướng dẫn giải bài tập

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có

28 52

36.2

2 20.8

nN2/nH2 = 1/4

Phương trình hóa học: N2 + 3H2 → 2NH3

Ban đầu: 1 4 0

Phản ứng x 3 x 2x

Sau 1- x 4-3x 2x

Ta có: m trước = msau => 7,2.nt = 8 ns

=> nt/ns = 10/9

=> x = 0,25

Vậy H% = x/1 = 0,25% (tính theo N2 vì tỉ lệ ban đầu so với thông số tỉ lượng thì H2 dư nhiều hơn nữa N2)

III. Bài tập rèn luyện hiệu suất tổng hợp NH3

Bài 1: Thực hiện tổng hợp amoniac từ N2 + 3H2 ⇔ 2NH3. Nồng độ ban đầu những chất: [N2] = 1M, [H2] = 1,2 M. Khi phản ứng đạt cân đối [NH3] = 0,2M. Hiệu suất phản ứng tổng hợp

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Ban đầu 1mol/l 1,2 mol.l

Cân bằng 0,3 mol/l 0,2 mol/lit

Theo PTHH thì 1 mol N2 cần 3 mol H2. Ở đây chỉ có một,2 mol H2, vì H2 thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết. Số mol H2 đã tác dụng là 0,3 mol.

Vậy H = (0,3 : 1,2). 100 = 25%

Bài 2: Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He là một trong,8. Đun nóng X thuở nào gian trong bình kín có bột Fe làm xúc tác, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Giả sử số mol N2 là 1mol, số mol H2 là 4 mol

Phương trình: N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Ban đầu 1 4

Phản ứng x 3x 2x

sau 1-x 4-3x 2x

nsau= 5-2x, ntrước= 5

Bảo toàn khối lượng msau = mtrước

Msau.nsau =Mtrước. ntrước

=> 2.4.(5-2x) =7,2.5

=> x=0,25

Tính hiệu suất theo N2

H =

Câu 3. Điều chế NH3 từ đơn chất. Thể tích NH3 tạo ra là 67,2 lit. Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Thể tích N2 (lit) cần là:

A. 13,44

B. 134,4

C. 403,2

D. 8,4 lít

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Phương trình hóa học

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

1 2

x 3

Ta có: nNH3 = 3 mol

Theo phương trình hóa học: nN2 = 1/2nNH3 = 1,5 mol

=> VH2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Mà hiệu suất H% = 25%

VN2 = 33,6/25% = 8,4 lít

Câu 4. Cho 2 lít N2 và 7,5 lít H2 vào trong bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng hoàn toàn có thể tích bằng 8,2 lít (những thể tích khí được đo trong cùng Đk). Hiệu suất phản ứng là bao nhiêu?

A. 20%

B. 30%

C. 15 %

D. 40%

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phương trình phản ứng hóa học xẩy ra

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 (1)

Ở cùng Đk thì tỉ lệ về thể tích đó đó là tỉ lệ về số mol

Do 2/1 > 7,5/3 → Hiệu suất tính theo H2

Đặt thể tích N2 phản ứng là x lít

→VH2 pứ = 3x lít, VNH3 sinh ra =2x lít

VN2 dư= 2 – x (lít), VH2 dư= 7,5 – 3x (lít)

Sau phản ứng thu được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

Vkhí = VH2 dư + VN2 dư + VNH3 = 7,5 – 3x + 2 – x + 2x = 8,2

→ x = 0,8 lít => H = VN2 pư/VN2 bd .100% = 0,8/4.100% = 20%

Câu 5.Cho hỗn hợp N2 và H2 vào trong bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau thời hạn phản ứng, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết ti lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần Phần Trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là:

A. 15% và 85%

B. 82,35% và 77,5%

C. 25% và 75%

D. 22,5% và 77,5%.

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Giả sử số mol ban đầu của N2 = 1 mol; số mol của H2 ban đầu là x mol

Ta có nN2 pư = 1.10/100 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng: N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Ban đầu: 1 x

Phản ứng: 0,1 0,3 0,2

Sau phản ứng: 0,9 x − 0,3 0,2

n ban đầu = 1 + x (mol)

nsau = 0,8 + x (mol)

nbđ /ns = pđầu/ps => (1 + x)/(0,8 + x) = 100/95 => x = 3 mol

%VN2 = 1/(1+3).100% = 25%

%VH2 = 75%

………………………………..

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn Hiệu suất trong tổng hợp NH3. Để hoàn toàn có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cần bao nhiêu lít N2 H2 đktc để điều chế được 10 2g NH3 với hiệu suất phản ứng là 20 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cần #bao #nhiêu #lít #đktc #để #điều #chế #được #NH3 #với #hiệu #suất #phản #ứng #là