Kinh Nghiệm về Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 được Update vào lúc : 2022-05-12 12:08:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

205

31/03/2022 168

A. Lạng Sơn.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  • A. Lạng Sơn.
  • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào có số lượng trâu lớn số 1 trong những tỉnh sau này? A. Lạng Sơn.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • A. Thanh Hóa.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào có số lượng trâu lớn số 1 trong những tỉnh sau này? A. Lạng Sơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CÀ PHÊ VÀ CAO SU CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2022

 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2022

Cà phê

556

688

Cao su

749

965

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2022)

Để thể hiện hữu tích s quy hoạnh cafe và cao su của việt nam năm 2010 và 2022, biểu đồ nào sau này là thích hợp nhất?

Xem đáp án » 31/03/2022 25

Cho biểu đồ về dan số thành thị và nông thôn việt nam, quy trình 2010 – 2022

(Nguồn: Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê 2022)Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau này?

Xem đáp án » 31/03/2022 24

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết thêm thêm đường số 2 nối Tp Hà Nội Thủ Đô với khu vực nào sau này?

Xem đáp án » 31/03/2022 18

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2022

(Đơn vị: Tỷ đồng $ mỹ – USD)

Quốc gia

Campuchia

Bru-nây

Lào

Mianma

Xuất khẩu

15,1

7,0

5,3

16,7

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2022)

Căn cứ bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng về kim ngạch xuất khẩu thành phầm & hàng hóa và dịch vụ của một số trong những vương quốc năm 2022?

Xem đáp án » 31/03/2022 16

Cơ cấu kinh tế tài chính nông thôn ven bờ biển Bắc Trung Bộ đang sẵn có sự thay đổi rõ ràng hầu hết là vì

Xem đáp án » 31/03/2022 14

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, những TT du lịch có ý nghĩa vùng của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án » 31/03/2022 13

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết thêm thêm dân tộc bản địa có số lượng dân số lớn thứ hai sau dân tộc bản địa Kinh?

Xem đáp án » 31/03/2022 13

Điều kiện nào sau này thuận tiện cho việt nam sản xuất lúa gạo?

Xem đáp án » 31/03/2022 13

Nơi nào sau này thuận tiện để nuôi thủy sản nước ngọt ở việt nam?

Xem đáp án » 31/03/2022 8

Điều kiện nào sau này là quan trọng nhất để tăng trưởng du lịch biển ở việt nam?

Xem đáp án » 31/03/2022 8

Hoạt động xuất khẩu của việt nam ngày càng tăng trưởng hầu hết do

Xem đáp án » 31/03/2022 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm nhà máy sản xuất thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau này?

Xem đáp án » 31/03/2022 7

Trong cơ cấu tổ chức triển khai sản lượng điện của việt nam lúc bấy giờ, tỉ trọng lớn số 1 thuộc về

Xem đáp án » 31/03/2022 7

Sản phẩm nào sau này ở việt nam không thuộc công nghiệp khai thác nhiên liệu?

Xem đáp án » 31/03/2022 7

Khó khăn về tự nhiên riêng với tăng trưởng ngành thủy sản việt nam lúc bấy giờ là

Xem đáp án » 31/03/2022 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh Hà Giang có số lượng trâu to nhiều hơn bò. Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

18/06/2022 1,175

A. Thanh Hóa.

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có diện tích s quy hoạnh trồng lúa nhiều hơn nữa hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,717

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm cây mía được trồng nhiều ở tỉnh nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,742

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có diện tích s quy hoạnh trồng lúa so với diện tích s quy hoạnh trồng cây lương thực to nhiều hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,177

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có diện tích s quy hoạnh trồng cây công nghiệp nhiều năm to nhiều hơn cây công nghiệp thường niên?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,487

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có diện tích s quy hoạnh trồng cây công nghiệp nhiều năm to nhiều hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,167

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có diện tích s quy hoạnh trồng lúa thấp hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,144

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm những tỉnh nào sau này có số lượng bò lớn?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,045

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm cây đậu tương được trồng nhiều ở tỉnh nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 974

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu nhỏ hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 866

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về cây công nghiệp việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 740

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có sản lượng lúa to nhiều hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 728

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này đúng về chăn nuôi của việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 631

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm những tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn?

Xem đáp án » 18/06/2022 606

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm những tỉnh nào sau này có số lượng lợn ít?

Xem đáp án » 18/06/2022 587

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng lợn to nhiều hơn hết?

Xem đáp án » 18/06/2022 583

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat trang 19 cho biết thêm thêm tỉnh nào sau này có số lượng trâu lớn số 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #trang #cho #biết #tỉnh #nào #sau #đây #có #số #lượng #trâu #lớn #nhất