Mẹo về Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 15:30:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

102

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

Lời giải và Đáp án

Khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh Hà Giang của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
Bộ vướng mắc trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26.

Đáp án đúng: A

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh Hà Giang. Đáp án: B.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

A.

B.

C.

D.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat trang 26 cho biết thêm thêm khu kinh tế tài chính cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #trang #cho #biết #khu #kinh #tế #cửa #khẩu #Thanh #Thủy #thuộc #tỉnh #nào