Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là được Update vào lúc : 2022-05-03 18:51:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

297

Nội dung chính

  • A. 4 tỉ Phơrăng.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những vướng mắc liên quan

Tổng số vốn mà pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 – 1929) bao nhiêu?

A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

B. Gấp 10 lần so với 6 năm trước đó trận chiến tranh.

C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

Tổng số vốn mà Pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương để thực thi chương trình khai thác lần thứ hai (1924 – 1929) là bao nhiêu?

A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

B. Gấp 10 lần so với 6 năm trước đó trận chiến tranh.

C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước đó trận chiến tranh.

Lĩnh vực nhận được vốn góp vốn đầu tư nhiều nhất của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) có điểm gì khác so với cuộc khai thác thuộc địa lần hai (1919-1929)?

A. Tập trung vào nông nghiệp 

B. Tập trung vào công nghiệp khai thác mỏ 

C. Tập trung vào giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ 

D. Tập trung vào tài chính- ngân hàng nhà nước

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính nào?

A. Thương nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Nông nghiệp.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính nào?

A. Thương nghiệp.

B. Giao thông vận tải lối đi bộ.

C. Thủ công nghiệp.

D. Nông nghiệp.

Điểm rất khác nhau trong cơ cấu tổ chức triển khai vốn góp vốn đầu tư của thực dân Pháp giữa trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) là

A. Chủ yếu là vốn của tư bản tư nhân 

B. Chủ yếu là vốn của tư bản nhà nước 

C. Chủ yếu là vốn của tư bản tài chính 

D. Chủ yếu là vốn của tư bản độc quyền

Một trong những điểm mới của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương là

A. nghành khai mỏ được góp vốn đầu tư nhiều nhất 

B. nguồn vốn góp vốn đầu tư hầu hết là của tư bản nhà nước 

C. Pháp góp vốn đầu tư với quy mô lớn, vận tốc nhanh 

D. ngành giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ được góp vốn đầu tư nhiều nhất

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính nào?

A.

B.

C.

D.

18/06/2022 7,249

A. 4 tỉ Phơrăng.

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Năm 1992, nhân ngày vua Khải Định sang dự cuộc triển lãm thuộc địa để khuếch trương “công lao khai hóa” của Pháp, Phan Châu Trinh đã viết tác phẩm nào để vạch tội Khải Định?

Xem đáp án » 18/06/2022 20,334

Sau trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất, xích míc nào trở thành thành xích míc cơ bản, cấp bách số 1 của cách mạng việt Nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 16,607

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất có thể trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 14,672

Sự kiện nào dưới đây ghi lại việc Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, từ chiến sỹ yêu nước trở thành chiến sỹ cộng sản?

Xem đáp án » 18/06/2022 12,100

Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” Chế Lan Viên viết “Phút khóc thứ nhất là phút Bác Hồ cười” đã phản ánh sự kiện nào trong cuộc sống hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 18/06/2022 10,243

Sau Chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, còn tồn tại giai cấp nào trở thành đối tượng người dùng của cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 10,033

Trong trong năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hầu hết hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng tại

Xem đáp án » 18/06/2022 9,489

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,064

Việc xác lập con phố cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ràng buộc thâm thúy từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này

Xem đáp án » 18/06/2022 7,650

Nhiệm vụ số 1 của nhân dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,364

Con đường giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong trong năm 20 của thế kỉ XX) khác lạ hoàn toàn với những con phố cứu nước trước đó về

Xem đáp án » 18/06/2022 6,131

Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ tựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế tài chính, đàn áp chính trị riêng với những người nông dân sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất ?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,188

Đến năm 1929, số lượng công nhân ở Việt Nam đã đạt

Xem đáp án » 18/06/2022 5,076

Giai cấp công nhân việt Nam xuất thân hầu hết từ đâu ?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,028

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những góp phần của Nguyễn Ái Quốc riêng với cách mạng Việt Nam trong trong năm 1919 – 1925?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,766

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chi trong vòng 6 năm 1924 đến 1929 số vốn góp vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chi #trong #vòng #năm #đến #số #vốn #đầu #tư #của #Pháp #vào #Đông #Dương #là