Contents

Mẹo về Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là được Update vào lúc : 2022-05-14 11:59:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

287

Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đăc, dư, đun nóng. Thể tích khí Cl2 thu được ở Đk tiêu chuẩn là V lít. Giá trị của V là

A. 3,36 

B. 2,24

  C. 4,48

D. 5,6. 

Các vướng mắc tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí . Mặt khác, cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở Đk tiêu chuẩn. Giá trị của m là

A. 10,20.

B. 6,45.

C. 7,80.

D. 14,55.

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở Đk tiêu chuẩn. Giá trị của m là

A. 10,20

B. 6,45

C. 7,80

D. 14,55

Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,688 lít khí hiđro. Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1M và đun nóng đến khi hỗn hợp khí B ngừng thoát ra. Lọc và tách cặn rắn R. Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 10 gam kết tủa. Cho R tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch D và 1,12 lít một chất khí duy nhất. Cô cạn D rồi nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi được m gam thành phầm rắn. Giá trị m sớm nhất với (Biết rằng những thể tích khí đều đo ở Đk tiêu chuẩn).

A. 5,4gam

B. 1,8 gam

C. 3,6 gam

D. 18gam

Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,688 lít khí hiđro. Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1M và đun nóng đến khi hỗn hợp khí B ngừng thoát ra. Lọc và tách cặn rắn R. Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 10 gam kết tủa. Cho R tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch D và 1,12 lít một chất khí duy nhất. Cô cạn D rồi nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi được m gam thành phầm rắn. Giá trị m sớm nhất với (Biết rằng những thể tích khí đều đo ở Đk tiêu chuẩn)

A. 5,4 gam

B. 1,8 gam

C. 3,6 gam

D. 18 gam

Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là 

A. 6,72.

B. 4,48.

C. 5,6.

D. 11,2.

Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Dung dịch Y có chứa những ion: NH4+, NO3-, SO42- . Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH), đun nóng thu được 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dung dịch Y cho tác dụng với một lượng bột Cu dư và HSO loãng dư sinh ra V lít NO (thành phầm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,87

B. 2,24

C. 1,49

D. 3,36.

Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Cr tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, đun nóng thấy giải phóng 3,36 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với Cl2, đung nóng thì thể tích khí Cl2 (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 2,24 lít

B. 23,36 lít

C. 5,04 lít

D. 4,48 lít

nMnO2=4,35/87=0,05 mol

MnO2 +4HCl –> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

0,05—————————–> 0,05

=> V=0,05.22,4=1,12 lit => C

Covid được phát hiện vào năm nào? (Hóa học – Lớp 7)

6 vấn đáp

Caco3+h2co3 (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

HCL+fe3O4 (Hóa học – Lớp 10)

1 vấn đáp

Viết phương trình hóa học (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Tính (Hóa học – Lớp 4)

5 vấn đáp

Đốt hoàn toàn 8,8g hợp chất hữu cơ A (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng thể tích khí thoát ra O Đk tiêu chuẩn là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #MnO2 #tác #dụng #với #axit #HCl #dư #đun #nóng #thể #tích #khí #thoát #điều #kiện #tiêu #chuẩn #là