Mẹo Hướng dẫn Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này được Update vào lúc : 2022-04-20 00:03:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

111

Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Phát triển ở thực vật có hoa, VD về sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Ứng dụng sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Khái niệm tăng trưởng ở thực vật, Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật là gì, Sự tăng trưởng của hoa, Mối quan hệ sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật có hoaNêu một vài ví dụ về ứng dụng kiến thức và kỹ năng sinh trưởng và tăng trưởng, Nếu một số trong những ứng dụng kiến thức và kỹ năng về tăng trưởng của thực vật trong sản xuất nông nghiệp, Ví dụ về sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Ví dụ về tăng trưởng ở thực vật, Phát triển ở thực vật, Ứng dụng của nhiều chủng loại hoocmôn sinh trưởng trong thực tiễn, Nếu một vài ví dụ về ứng dụng kiến thức và kỹ năng sinh trưởng và tăng trưởng Trong ngành trồng trọt A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?
Phát triển của khung hình thực vật là toàn bộ những biến hóa trình làng theo quy trình sống, gồm có ba quy trình liên quan với nhau : sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo ra những cty của khung hình (rễ, thân, lá, hoa, quả)

II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA

1. Tuổi của cây
Ở thực vật, điều tiết sự ra hoa theo tuổi không tùy từng Đk ngoại cảnh. Tùy vào giống và loài, đến tuổi xác lập thì cây ra hoa.

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ luân hồi

a. Nhiệt độ thấp
Nhiều loài thực vật chỉ ra hoa, kết hạt sau khi đã trải qua ngày ướp đông buốt. Hiện tượng này gọi là xuân hóa.
Ví dụ : lúa mì, bắp cải…

b. Quang chu kì

– Sự ra hoa ở thực vật tùy từng tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì.
– Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì
   + Cây ngày ngắn ra hoa khi Đk chiếu sáng thấp hơn 12h/ngày, ra hoa vào trong ngày đông. Ví dụ : thược dược, cafe, chè, cây lúa…
   + Cây ngày dài ra hoa trong Đk chiếu sáng nhiều hơn nữa 12h/ngày, ra hoa vào trong ngày hè. Ví dụ : sen, thanh long, dâu tây…
   + Cây trung tính ra hoa trong Đk ngày dài và ngày ngắn, cả ngày đông và ngày hè. Ví dụ : cà chua, lạc, dưa chuột, ngô…

c. Phitôcrôm

– Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì ảnh hưởng đến việc ra hoa, nảy mầm, đóng mở khí khổng.
– Phitôcrôm là một loại prôtêin hấp thụ ánh sáng, tồn tại ở cả 2 dạng : dạng hấp thu ánh sáng đỏ (Pđ), dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)
– Cây dài ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ. Cây ngắn ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ xa

3. Hoocmôn ra hoa

Ở Đk quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di tán từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sinh trưởng và tăng trưởng là những quy trình tương tác lẫn nhau trong quy trình sống của khung hình thực vật. Sinh trưởng là cơ sở cho việc tăng trưởng và tăng trưởng lại thúc đẩy sự sinh trưởng.

IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng về sinh trưởng
– Trong trồng trọt
   + Kích thích hoặc ức chế hạt nảy mầm bằng hoocmôn
   + Điều tiết sinh trưởng của cây gỗ bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh ánh sáng của cây theo từng quy trình tăng trưởng
– Trong công nghiệp rượu bia
Sử dụng hooc môn sinh trưởng gibêrelin để tăng quy trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng về tăng trưởng

Kiến thức về tác động của nhiệt độ, quang chu kì được sử dụng trong công tác thao tác chọn cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa; xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

Chủ đề 3: Phát triển ở thực vật có hoa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến hóa trình làng trong chu kỳ luân hồi sống của thành viên biểu lộ qua

A. hai quy trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo ra những cty của khung hình
B. ba quy trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo ra những cty của khung hình                                
C. ba quy trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo ra những cty của khung hình                                     
D. hai quy trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo ra những cty của khung hình
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,

A. khí khổng mở, ức chế hoa nở                                 B. hoa nở, khí khổng mở  
C. hoa nở, khí khổng đóng                                          D. ngưng trệ hoa nở và khí khổng mở
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Cho những loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long
⦁ Cà tím
⦁ Cà chua
⦁ Cà phê ngô
⦁ Lạc
⦁ Đậu
⦁ Củ cải đường
⦁ Ngô
⦁ Sen cạn
⦁ Rau diếp
⦁ Hướng dương
Trong những loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?
A. 5                                    B. 6                                    C. 7                                    D. 9
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Cây trung tính là: cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương
Cây trung tính là những cây ra hoa trong Đk ngày dài và ngày ngắn.

Câu 4. Quang chu kỳ luân hồi là

A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm               
B. thời hạn chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong thời gian ngày                      
C. thời hạn chiếu sáng trong một ngày                      
D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5. Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

A. 14                                  B. 15                                  C. 12                                  D. 13
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6. Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

A. Chồi nách                     B. Lá                                  C. Đỉnh thân                      D. Rễ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì

A. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong những hạt cần ánh sáng để nảy mầm
B. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong những hạt cần ánh sáng để nảy mầm           
C. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong những lá cần ánh sáng để quang hợp
D. nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong những hạt cần ánh sáng để nảy mầm
Hướng dẫn giải:

Câu 8. Cho những loài cây sau:

⦁ Thược dược
⦁ Mía
⦁ Cà chua
⦁ Lạc
⦁ Hướng dương
⦁ Đậu tương
⦁ Vừng
⦁ Cà rốt
⦁ Gai dầu
⦁ Mía
Trong những loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là
A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)                                    B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)         
C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)                                    D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9. Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau ra làm sao?

A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng                        
B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng      
C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx  
D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ
Hướng dẫn giải:

Câu 10. Tuổi của cây một năm được xem theo số

A. Lóng                             B. Lá                                  C. Chồi nách                     D. cành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Cây trung tính là cây ra hoa ở

A. ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô                                      
B. một ngày dài dài và ngày ngắn                                       
C. ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng                                    
D. ngày ngắn vào mùa lạnh và ngày dài vào mùa nóng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12. Cho những loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này

A. chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày      B. chỉ ra hoa khi có độ sáng to nhiều hơn 12 giờ/ngày    
C. ra hoa không tùy từng ngoại cảnh                 D. ra hoa khi thời hạn chiếu sáng bằng thời hạn tối
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: đấy là những cây dài ngày.

Câu 13. Một cây dài ngày ra hoa trong quang chu kì tiêu chuẩn 14 giờ sáng –  10 giờ tối. Cây này sẽ ra hoa trong quang chu kì nào sau này?

⦁ 14 giờ sáng – 14 giờ tối
⦁ 15 giờ sáng – 9 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ – đỏ xa 7 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa – đỏ 7 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa – đỏ – đỏ xa 7 giờ tối
⦁ 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ – đỏ xa – đỏ 7 giờ tối
Phương án vấn đáp đúng là:
A. (2), (3), (6) và (8)        B. (2), (3), (6) và (7)          C. (2), (3), (5) và (8)         D. (2), (3), (4) và (7)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A                        
 

 Tags: Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, VD về sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Phát triển ở thực vật có hoa, Ứng dụng sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Khái niệm tăng trưởng ở thực vật, Sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật là gì, Sự tăng trưởng của hoa, Ví dụ về sinh trưởng và tăng trưởng ở thực vật, Ví dụ về tăng trưởng ở thực vật, Phát triển ở thực vật, Ứng dụng của nhiều chủng loại hoocmôn sinh trưởng trong thực tiễn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho một số trong những ứng dụng về sinh trưởng và tăng trưởng sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #một #số #ứng #dụng #về #sinh #trưởng #và #phát #triển #sau #đây