Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 14:32:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

302

Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b

=> ab = 354

=> 3a.2b = 6 x 354 = 2124

=> Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới tăng thêm 6 lần là 2124

Bài giải

Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

                                        Bài giải

Vì thừa số thứa nhất tăng 3 lầng thừa số thứ hai tăng 2 lần thế nên tích mới sẽ tăng là:

              2 x 3 = 6 (lần)

Tích mới là:

 354 x 6 = 2124

            Đaps số: 2124

Gọi số thứ nhát là a , số thứ hai là b

Tích của hai sso là 46,8

=> a.b = 46,8

Gấp số thứ nhất lên 2 lần ,số mới là : 2a

Gấp số thứ hai lên 3 lần ,số mới là : 3b

Tích mới là : (2a.3b=6.a.b=6.46,8=280,8)

Tính nhẩm: (38,83 times 0,01)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tìm một số trong những biết $26% $ của nó bằng $10,4$.

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền dấu $>;<;=$ thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Những vướng mắc liên quan

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

Câu hỏi 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là .

Câu hỏi 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của là

Câu hỏi 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Cho hình chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác là

Câu hỏi 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối DE. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là

Câu hỏi 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn số lượng tuổi là .

Câu hỏi 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu hỏi 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Cho tam giác . Trên cạnh lấy điểm , trên cạnh lấy điểm sao cho , . Diện tích tam giác gấp diện tích s quy hoạnh tam giác số lần là:

Câu hỏi 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Một người đi quãng đường AB vận tốc trên nửa quãng đường đầu và vận tốc trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là .

Câu hỏi 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đó 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em lúc bấy giờ là

Câu hỏi 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Tỉ số của 2 số là , thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . Tổng của 2 số là

Câu 5:  Số nhỏ nhất trong những số:  42,538;  41,835 ;  42,358  ;  41,538  là:

          A. 42,538               B. 41,835               C. 42,358                D. 41,538

Câu 6: 5km2 45dam2 = …… km2 . Theo số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

           A. 5,45                  B. 5,0405                C. 5,0045                D. 50,0045

 Câu 8:   3/4 + 3/5   = …… ? Theo em số cần điền vào chỗ chấm là

Câu 9:     14,6m2 =  … mét vuông  … dm2 . Theo số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 14 mét vuông 6 dm2         B. 140 mét vuông 60 dm2        C. 14 mét vuông 60 dm2          D. 14m2 600dm2

Câu 10:  Diện tích hình chữ nhật 72cm2, chiều dài 12cm. Chiều rộng hình chữ nhật là:

A.  60cm                B. 84cm                     C. 864cm                  D. 6cm

Câu 11:

Cho những số thập phân   5,612   ;   5,062    ;   480,59    ;   5,6120   ;   480,58    ;    480,5900.

Em hãy lựa chọn và viết những cặp số thập phân bằng nhau vào chỗ chấm:

……………………………………………………………………………………….

Câu 12:        Viết 2 giá trị của a biết:  0,8   <   a   <  0,9

                             a =   ……,…….                            

Câu 13:

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi gấp 9 lần chiều rộng và bằng 900m. Tính diện tích s quy hoạnh khu vườn đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 14:  Một khu đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng3/4 chiều dài. Hỏi diện tích s quy hoạnh khu đất nền trống đó bằng bao nhiêu hec-ta?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tích của hai số là 11 25 nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần thì tích mới la bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tích #của #hai #số #là #nếu #gấp #thừa #số #thứ #nhất #lên #lần #thì #tích #mới #bao #nhiêu