Mẹo về Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi được Update vào lúc : 2022-04-18 07:15:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

281

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Nội dung chính

  • Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn
  • Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn

Bài 1. Tứ giác ABCD có hai tuyến phố chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, AD. Tính diện tích s quy hoạnh tứ giác EFGH, biết AC = 8cm và BD = 6cm.

Bài 2. Cho hình bình hành ABCD, vẽ bốn điểm P, Q., R, S của những cạnh CD, AD, AB và BC. Chứng minh tứ giác tạo bởi những đường thẳng này còn có diện tích s quy hoạnh bằng (1 over 5) diện tích s quy hoạnh hình bình hành ABCD.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Nối A với C và chỉ ra những tam giác có cùng diên tích

Lời giải rõ ràng:

Nối A với C ta có AP là đường trung tuyến của (Delta ACD) nên

(S_ADP = S_APC = 1 over 2S_ADC = 1 over 4S_ABCD)

Tương tự (S_ACR = S_BCR = 1 over 2S_ABC = 1 over 4S_ABCD.)

( Rightarrow S_APC + S_ACR = S_rmARCP = 1 over 2S_ABCD.)

(S_ADP = S_APC = 1 over 2S_ADC = 1 over 4S_ABCD)

Tương tự (S_ACR = S_BCR = 1 over 2S_ABC = 1 over 4S_ABCD.)

( Rightarrow S_APC + S_ACR = S_rmARCP = 1 over 2S_ABCD.)

Gọi H là giao điểm của AP và BQ, K là giao điểm của CR và BQ, M là giao điểm của AP và DS, N là giao điểm của CR và DS. 

Dễ thấy HKNM là hình bình hành nên những tam giác sau này có cùng diện tích s quy hoạnh:

(S_AKH = S_HKM = S_MNH = S_MNC )(,= S_AKB = S_MCD)

Mà (S_AKR = 1 over 2S_AKB) (đáy gấp hai, chung đường cao)

Tương tự (S_MPC = 1 over 2S_MCD)

( Rightarrow S_AKH = S_HKM = S_MNH )(,= S_MNC = left( S_AKR + S_MPC right) )(,= 1 over 5S_ARCP.)

Mà (S_ARCP = 1 over 2S_ABCD)

( Rightarrow S_HKM + S_MKN = 1 over 5S_ABCD) hay (S_KHMN = 1 over 5S_ABCD.)

Loigiaihay

Top 1 ✅ Cho tứ giác ABCD . Gọi E.F.G.H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-01-30 05:55:55 cùng với những chủ đề liên quan khác

Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn

Hỏi:

Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn

Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hình thoi

c, Hình vuông

Đáp:

lanhuong:

Tứ giác EFGH Ɩà hình bình hành

a) EFGH Ɩà hình chữ nhật

     (Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có (widehatHEF=90^circ)

     (Leftrightarrow ) EH (perp ) EF (Leftrightarrow ) AD (perp ) BC

b) EFGH Ɩà hình thoi

     (Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có EH = EF (Leftrightarrow ) AD = BC

c) EFGH Ɩà hình vuông vắn

     (Leftrightarrow ) Hình chữ nhật EFGH có EH = EF

     (Leftrightarrow ) AD (perp ) BC ѵà AD = BC.

lanhuong:

Tứ giác EFGH Ɩà hình bình hành

a) EFGH Ɩà hình chữ nhật

     (Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có (widehatHEF=90^circ)

     (Leftrightarrow ) EH (perp ) EF (Leftrightarrow ) AD (perp ) BC

b) EFGH Ɩà hình thoi

     (Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có EH = EF (Leftrightarrow ) AD = BC

c) EFGH Ɩà hình vuông vắn

     (Leftrightarrow ) Hình chữ nhật EFGH có EH = EF

     (Leftrightarrow ) AD (perp ) BC ѵà AD = BC.

Cho tứ giác ABCD .Gọi E.F.G.H lần lượt Ɩà trung điểm c̠ủa̠ những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk c̠ủa̠ tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn

Xem thêm : …

Vừa rồi, từ-thiện đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho tứ giác ABCD . Gọi E.F.G.H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho tứ giác ABCD . Gọi E.F.G.H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho tứ giác ABCD . Gọi E.F.G.H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng từ-thiện tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho tứ giác ABCD . Gọi E.F.G.H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB.AC.CD.BD tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH :a, Hình chữ nhậtb,Hìn nam 2022 bạn nhé.

Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?

Cho những hình sau, chọn xác lập đúng.

Hình thoi có chu vi bằng $20$$cm$ thì độ dài cạnh của nó bằng

 Xét tam giác ABD, có:

E là trung điểm AB

H là trung điểm AD

⇒⇒ EH là đường trung bình của tam giác ABD

=> EH//BD (1)

Xét tam giác CBD, có:

F là trung điểm BC

G là trung điểm CD

⇒⇒ FG là đường trung bình của tam giác CBD

=> FG//BD (2)

Từ (1) và (2) => EH//FG (3)

Tương tự ta chứng tỏ được: EF//HG(4)

Từ (3) và (4) => EFGH là hình bình hành

Ta có: EH//BD (chứng tỏ trên)

HG//AC (chứng tỏ trên)

Mặt khác AC⊥BD (Hai đường chéo của hình thoi)

⇔HG⊥EH

⇔ˆEHG=90

Mà EFGH là hình bình hành 

=> EFGH là hình chữ nhật

Cho tứ giác ABCD . Gọi E, F , G , H theo thứ tự là trung điểm của BD , AB , AC , CD
a, Chứng minh EFGH là hình bình hành

b, Cho AD = a , BC = b . Tính chu vi EFGH

tứ giác ABCD .gọi E ,F, G ,H, theo thứ tự là trung điểm của BD ,AB ,AC, CD.

a) chứng tỏ EFGH là hình bình hành .

b )cho AD=a, BC=b. Tính cvi hbh EFGH

cho tứ giác ABCD .Gọi E:F;G;H lần lươt là trung điểm của AB,AC,CD,DB

a) Chứng minh rằng EFGH là hình bình hành

b)những cạnh ad và BC của tứ giác ABCD nên phải có Đk gì để tứ giác EFGH là :hình chữ nhật,hình thoi,hình vuông vắn,

giải giúp mình với ạ

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm bd ab ac cd chứng tỏ efgh là hình thoi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #giác #abcd #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #chứng #minh #efgh #là #hình #thoi