Mẹo về Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 01:42:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

171

₫Phản ứng trên thuộc phản ứng gì (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Viết phương trình phản ứng (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Cho những chất sau. Khí metan phản ứng được với (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Khí metan phản ứng được với (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Hoàn thành dãy chuyển hóa (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Phản ứng trên thuộc phản ứng gì (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Hoàn thành phương trình hóa học sau (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Hoàn thành phương trình hóa học sau (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Hoàn thành và cân đối phương trình (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

X là dung dịch HCl nồng độ x mol/lít. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/lít. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch X vào 100ml Y, sau những phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y vào 100ml dung dịch X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

A. 11 : 4

B. 11 : 7

C. 7 : 5

D. 7 : 3

X là dung dịch HCl nồng độ x mol/lít. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/lít. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch X vào 100ml Y, sau những phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y vào 100ml dung dịch X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

A. 11 : 4.

B. 11 : 7.

C. 7 : 5. 

D. 7 : 3.

Thêm V lít dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch chứa HCl 0,1M và A1Cl3 0,1M. Lượng kết tủa thu được lớn số 1 với thể tích dung dịch NaOH là:

A. 0,08

B.0,02

C.0,04

Đáp án đúng chuẩn

D.0,06

Xem lời giải

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho v lít dd hcl 1m vào 100ml dd naoh 2m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #lít #hcl #vào #100ml #naoh