Contents

Thủ Thuật về Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử được Update vào lúc : 2022-05-09 14:23:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

176

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 11: Cho một số trong những hiện tượng kỳ lạ sau:

Quảng cáo

(1) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không hoàn toàn có thể sinh sản.

(2) Ngựa vằn phân loại ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân loại ở Trung Á

(3) Cừu hoàn toàn có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

(4) Các cây khác loài có cấu trúc hoa rất khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của những loài cây khác.

Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ trên đấy là biểu lộ của cách li sau hợp tử.

A. (2),(4)     B. (1),(2),(3)     C. (1),(2)     D. (1),(3)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Cách li sau hợp tử là hiện tượng kỳ lạ có xẩy ra giao phối nhưng hợp tử không tăng trưởng hoặc con lại được tạo thành mà không hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính

Các ví dụ về hiện tượng kỳ lạ cách li hợp tử là một trong,3

Các ví dụ còn sót lại là hiện tượng kỳ lạ cách li trước hợp tử

Câu 12: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li

A. Tập tính.     B. Trước hợp tử.

C. Cơ họ     D. Sau hợp tử.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li sau hợp tử.

Câu 13: Hiện tượng nào sau này minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không hoàn toàn có thể sinh sản.

B. Cừu giao phối với dê, hợp tử bị chết ngay sau khi hình thành.

C. Một số loài chim sống trong cùng một khu vực vẫn giao phối với nhau, tuy nhiên phần lớn con lai tăng trưởng không hoàn hảo nhất và bị bất thụ.

D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau do tập tính ve vãn bạn tình rất khác nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Cách li trước hợp tử:

D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau do tập tính ve vãn bạn tình rất khác nhau.

Câu 14: Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì

A. Cách li sinh sản với nhau trong Đk tự nhiên.

B. Hoàn toàn khác lạ về khu phân loại.

C. Giao phối tự do với nhau trong Đk tự nhiên.

D. Hoàn toàn rất khác nhau về hình thái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Loài sinh học: là nhóm thành viên có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân loại xác lập, trong số đó những thành viên hoàn toàn có thể giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác.

A. đúng. Cách li sinh sản với nhau trng Đk tự nhiên.

B. sai. Hoàn toàn khác lạ về khu phân loại. (có cùng khu phân loại).

C. sai. Giao phối tự do với nhau trong Đk tự nhiên. (2 loài thân thuộc cách li sinh sản hay cách li di truyền).

D sai. Hoàn toàn rất khác nhau về hình thái.

Câu 15: Trong những cơ chế cách li sinh sản, cách li trước hợp tử thực ra là

A. Ngăn cản sự thụ tinh tạo thành hợp tử.

B. Ngăn cản hợp tử tăng trưởng thành con lai.

C. Ngăn cản con lai hình thành giao tử.

D. Ngăn cản hợp tử tăng trưởng thành con lai hữu thụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

A → đúng. Ngăn cản sự thụ tinh tạo thành hợp tử => cách li trước hợp tử.

B → sai. Ngăn cản hợp tử tăng trưởng thành con lai => cách li sau hợp tử.

C → sai. Ngăn cản con lai hình thành giao tử => cách li sau hợp tử.

D → sai. Ngăn cản hợp tử tăng trưởng thành con lai hữu thụ => cách li sau hợp.

Câu 16: Trong nhiều chủng loại cách li trước hợp tử, cách li tập tính có điểm lưu ý:

A. Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng những thành viên của những loài có họ hàng thân thiện và sống trong những sinh cảnh rất khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

B. Các thành viên của những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể có những tập tính giao phối riêng nên chúng thưởng không giao phối với nhau.

Quảng cáo

C. Các thành viên của những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể sinh sản vào những mùa rất khác nhau nên chúng không còn Đk giao phối với nhau.

D. Các thành viên thuộc những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể có cấu trúc những cty sinh sản rất khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Trong nhiều chủng loại cách li trước hợp tử, cách li tập tính:

A → sai. Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng những thành viên của những loài có họ hàng thân thiện và sống trong những sinh cảnh rất khác nhau nên không thể giao phối với nhau. (Đây là cách li sinh cảnh).

B → đúng. Các thành viên của những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể có những tập tính giao phối riêng nên chúng thưởng không giao phối với nhau. (Chính là cách li tập tính sinh sản).

C → sai. Các thành viên của những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể sinh sản vào những mùa rất khác nhau nên chúng không còn Đk giao phối với nhau. (Đây là cách li mùa vụ).

D → sai. Các thành viên thuộc những loài rất khác nhau hoàn toàn có thể có cấu tao những cty sinh sản rất khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau. (Cách li cơ học).

Câu 17: Ba loài ếch: Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica cùng sống trong một chiếc ao, tuy nhiên chúng bao giờ cũng bắt cặp đúng với thành viên cùng loài vì những loài ếch này còn có tiếng kêu rất khác nhau. Đây là ví dụ về loại cách li nào và phong thái li này là dạng:

A. Cách li trước hợp tử, cách li tập tính

B. Cách li sau hợp tử, cách li tập tính

C. Cách li trước hợp tử, cách li cơ học

D. Cách li sau hợp tử, cách li sinh thái xanh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Cách ly trước hợp tử gồm: Cách ly sinh cảnh; cách ly tập tính; cách ly mùa vụ; cách ly cơ học (Cấu tạo cơ quan sinh sản không thích hợp)

Cách ly sau hợp tử: Giao phối với nhau nhưng hoàn toàn có thể con lai không sống hay là không sinh sản được ( bất thụ )

(1), (4) → sai. Đều thuộc cách ly trước hợp tử

(2), (3) → đúng. Đều thuộc cách ly sau hợp tử

Câu 18: Hai loài ốc có vỏ xoắn ngược chiều nhau; một loài xoắn ngược chiều kim đồng hồ đeo tay, loài kia xoắn theo chiều kim đồng hồ đeo tay nên chúng không thể giao phối được với nhau. Đây là hiện tượng kỳ lạ

A. cách li tập tính     B. cách li cơ học.

C. cách li thời hạn     D. cách li nơi ở.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Đây là ví dụ về kiểu cách ly cơ học

Câu 19: Các thành viên thuộc quần thể có mùa sinh sản rất khác nhau nên không thể giao phối với nhau được. đó là dạng cách ly

A. Tập tính     B. Nơi ở

C. Thời gian     D. Cơ học

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đây là ví dụ về kiểu cách ly thời hạn

Câu 20: Chồn đốm phương đông giao phối vào thời điểm cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào thời điểm cuối hè. Đây là hiện tượng kỳ lạ cách li

A. nơi ở     B. tập tính.

C. cơ học.     D. thời hạn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

2 loài chồn có mùa sinh sản rất khác nhau nên không thể giao phối với nhau sinh sản ra thế hệ sau. Đây là hiện tượng kỳ lạ cách li thời hạn.

Câu 21: Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng những thành viên của quần thể này sẽ không còn giao phối với những thành viên của quần thể kia vì rất khác nhau về cơ quan sinh sản. Đây là dạng cách li nào?

A. Cách li tập tính.

B. Cách li sau hợp tử.

C. Cách li cơ học.

D. Cách li thời hạn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hai loài này sẽ không còn giao phối được vì rất khác nhau về cơ quan sinh sản vậy đấy là cách li cơ học.

Câu 22: Ví dụ nào sau này là biểu lộ của cách li sau hợp tử?

A. Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chung trong một lồng lớn thì người ta thấy hai loài này giao phối với nhau nhưng không sinh con.

B. Cừu hoàn toàn có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không tăng trưởng thành phôi.

C. Voi châu Phi và voi châu Á phân loại ở hai khu vực rất khác nhau nên không giao phối với nhau.

D. Hai loài muỗi có tập tính giao phối rất khác nhau nên không giao phối với nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ, thực ra là cách li di truyền, do không tương hợp giữa 2 bộ NST của bố mẹ về số lương, hình thái, cấu trúc.

+ Thụ tinh được nhưng hợp tử không tăng trưởng.

+ Hợp tử tăng trưởng nhưng con lai không sống hoặc con lai bất thụ.

Trong những ví dụ trên:

A, B, D là dạng cách li trước hợp tử

Câu 23: Trong tự nhiên, cty tổ chức triển khai cơ sở của loài là

A. nòi địa lí.     B. nòi sinh thái xanh.

C. thành viên.     D. quần thể.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

– Loài sinh học là một nhóm thành viên có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí, có khu phân loại xác lập, trong số đó những thành viên giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác.

– Quần thể là nhóm thành viên cùng loài, là cty tổ chức triển khai cơ sở của loài.

– Các quần thể của một loài hoàn toàn có thể phân loại gián đoạn hoặc liên tục tạo thành những nòi rất khác nhau

Câu 24: Trong một khu vườn có trồng đồng thời mướp và bí. Hạt phấn của hoa mướp rơi trên đầu nhụy của hoa bí, tiếp theo đó hạt phấn mướp nảy mầm thành ống phấn nhưng do chiều dài ống phấn ngắn lại vòi nhụy của bí nên không xẩy ra quy trình thụ tinh. Đây là ví dụ về:

A. Cách li nơi ở.

B. Cách li tập tính.

C. Cách li thời hạn.

D. Cách li cơ học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Do cấu trúc cơ quan sinh sản của bí và mướp rất khác nhau, vòi nhụy ở hoa bí dài hơn thế nữa vòi nhụy ở hoa mướp, do đó hạt phấn của mướp không thể thụ phấn cho hoa bí.

→ Đây là hiện tượng kỳ lạ cách li cơ học.

Câu 25: Trứng Nhái khi được thụ tinh bằng tinh trùng Cóc sẽ tạo thành hợp tử nhưng hợp tử không tăng trưởng. Đây là hiện tượng kỳ lạ:

A. Cách li tập tính.

B. Cách li trước hợp tử.

C. Cách li cơ học.

D. Cách li sau hợp tử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Sự cách li sinh sản xẩy ra sau quy trình hình thành hợp tử. Đây là cách li sau hợp tử.

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử Free.

Thảo Luận vướng mắc về Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ sau này biểu lộ cách ly trước hợp tử vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #hiện #tượng #sau #đây #biểu #hiện #cách #trước #hợp #tử