Thủ Thuật Hướng dẫn Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-14 21:11:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

155

Tìm m để phương trình2sin2x – (2m + 1)sinx + m = 0có nghiệm x∈ (-π2; 0).

Nội dung chính

  • Tìm m để phương trình2sin2x – (2m + 1)sinx + m = 0có nghiệm x∈ (-π2; 0).
  • Tìm (m ) để phương trình (2(sin ^2)x – ( (2m + 1) )sin x + 2m – 1 = 0 ) có nghiệm thuộc khoảng chừng (( ( – (pi )(2);0) ) ).

A. –1 < m

B. 1 < m

C. -1 < m < 0

Đáp án đúng chuẩn

D. 0 < m < 1

Xem lời giải

Tìm (m ) để phương trình (2(sin ^2)x – ( (2m + 1) )sin x + 2m – 1 = 0 ) có nghiệm thuộc khoảng chừng (( ( – (pi )(2);0) ) ).

Câu 43585 Vận dụng cao

Tìm (m) để phương trình (2sin ^2x – left( 2m + 1 right)sin x + 2m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng chừng (left( – dfracpi 2;0 right)).

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

– Đặt (t = sin x), tìm Đk của (t) rồi đưa phương trình về bậc hai ẩn (t)

– Tìm Đk để phương trình ẩn (t) có nghiệm thỏa mãn nhu cầu Đk của (t) vừa tìm kiếm được.

Tập xác lập của hàm số (y = dfrac12cos x – 1) là:

Tập xác lập của hàm số (y = dfraccot xsin x – 1) là:

Tập. xác định của hàm số (y = sqrt 1 – cos 2017x ) là

Hàm số nào sau này là hàm số chẵn?

Hình nào dưới đây màn biểu diễn đồ thị hàm số (y = f(x) = 2sin 2x?)

Hình nào sau này là đồ thị hàm số (y = left| sin x right|?)

Giải phương trình (cot left( 3x – 1 right) =  – sqrt 3 .)

Giải phương trình $sin xcos x + 2left( sin x + cos x right) = 2$.

Trong những phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình (sin 2x + 2sin x – cos x – cos ^2x = msin ^2x) có nhiều hơn nữa một nghiệm trong mức chừng (left[ 0;2pi right])?

Tìm m để phương trình 2 sin x + m cos x = 1 – m  có nghiệm  x ∈ – π 2 ; π 2

Các vướng mắc tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 1   +   2   cos   x   +   1   +   2   sin   x   =   1 2 m có nghiệm?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Số nghiệm thuộc khoảng chừng – 4 π 3 ; π 2 của phương trình  cos   ( π + x ) + 3   sin   x = sin 3 x – 3 π 2 là

B. 2.

Tìm m để phương trình cos 2 x + 2 m + 1 sin x – 2 m – 1 = 0  có đúng 3 nghiệm  x ∈ 0 ; π

Số nghiệm thuộc khoảng chừng  [ – 4 π 3 ; π 2 ) của phương trình  cos ( π + x ) + 3 sin x =   sin   3 x – 3 π 2

A. 6. 

B. 2.  

C. 4.  

D. 3.

Tìm nghiệm x ∈ (0; π) của phương trình: 5cosx + sinx – 3 = 2 sin(2x + π 4 )

A. 

B. 

C. 

D. Vô nghiệm

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2sin 1 cos xmxm có nghiệm 0 2 x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #số #nguyên #để #phương #trình #2sin #cos #xmxm #có #nghiệm