Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 01:56:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

253

Đội thanh niên xung kích có của một trường phổ thông có 12 học viên, gồm 5 học viên lớp A, 4 học viên lớp B và 3 học viên lớp
C. Cần chọn 4 học viên đi làm việc trách nhiệm sao cho 4 học viên này thuộc không thật 2 trong ba lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?
A. 4123
B. 3452
C. 372

D. 446

Số những hoán vị rất khác nhau của (n) thành phần là:

Số những hoán vị của (10) thành phần là:

Số chỉnh hợp chập (k) của (n) thành phần là:

Số chỉnh hợp chập (5) của (9) thành phần là:

Số tổng hợp chập (k) của (n) thành phần là:

Số tổng hợp chập (6) của (7) thành phần là:

Một lớp có (40) học viên. Số cách lựa chọn ra (5) bạn để làm trực nhật là:

Mỗi cách lấy ra (k) trong số (n) thành phần được gọi là:

Số tam giác xác lập bởi những đỉnh của một đa giác đều (10) cạnh là:

Có bao nhiêu cách xếp (5) học viên thành một hàng dọc?

Đội thanh niên xung kích của trường THPT Chuyên Biên Hòa có 12 học viên gồm 5 học viên khối 12, 4 học viên khối 11 và 3 học viên khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học viên để làm trách nhiệm mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho 4 học viên được chọn không thật 2 khối.

A.

B.

C.

D.

Đáp án B.

Số cách chọn 4 học viên trong đội thanh niên xung kích là C154=1365.

Số cách chọn 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên là C42C61C51+C41C62C51+C41C61C52=720.

Suy ra xác suất để chọn được 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên là p.=7201365=4891.

Phân tích phương án nhiễu:

Phương án A: Sai do HS tính sai số cách chọn 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên và nhớ sai công thức tính xác suất.

Cụ thể: Chọn mỗi khối một học viên, tiếp theo đó chọn một học viên trong số những học viên còn sót lại. Theo cách này thì số cách chọn 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên là: C41C61C51C121=1440.

Suy ra xác suất cần tìm là 13651440=9196.

Phương án C: Sai do HS tính sai số cách chọn 4 học viên từ trong đội thanh niên xung kích. Cụ thể là số cách chọn đó là A154=32760.

Suy ra xác suất cần tìm là 72032760=291.

Phương án D: Sai do HS tính số cách chọn 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên theo phần bù nhưng lại tính sai. Cụ thể là số cách chọn 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên là C154−C104+C94+C114=666

.

Suy ra xác suất cần tìm là 6661365=222455.

Đội thanh niên xung kích của một trường trung học phổ thông có 15 học viên, gồm 4 học viên khối 10, 6 học viên khối 11 và 5 học viên khối 12. Chọn ngẫu nhiên 4 học viên trong đội xung kích để làm trách nhiệm trực tuần. Tính xác suất để chọn được 4 học viên sao cho từng khối có tối thiểu một học viên.

A.  91 96

B. 48 91

C.  2 91

D.  222 455

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn D

Số cách chọn 6 học viên từ 15 học viên là C156 = 5005(cách)

⇒n(Ω) = 5005

Gọi biến cố A: “Chọn được 6 học viên đủ 3 khối”

=> A¯: “Chọn được 6 học viên không đủ 3 khối”.

Cách 1

+ Trường hợp 1: Chọn 6 học viên từ là 1 khối 1 => Chọn 6 học viên khối 10 có C66 = 1 (cách).

+ Trường hợp 2: 6 học viên được chọn trong 2 khối.

* Chọn 6 học viên trong khối 11 và khối 12 có  (cách).

* Chọn 6 học viên trong khối 10 và khối 12 có (cách)

* Chọn 6 học viên trong khối 11 và khối 10 có  (cách).

Từ 2 trường hợp suy ra

.0

Cách 2

+ Trường hợp 1: Chọn 6 học viên từ là 1 khối => Chọn 6 học viên khối 10 có C66 = 1 (cách).

+ Trường hợp 2: 6 học viên được chọn trong 2 khối có 

Từ 2 trường hợp suy ra 

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 15 học viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đội #thanh #niên #xung #kích #của #trường #phổ #thông #có #học #sinh