Kinh Nghiệm về Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R được Update vào lúc : 2022-04-16 20:44:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

199

Ở Đk thường, hiđro là chất ở trạng thái nào?

Tính chất vật lí nào dưới đây không phải của hiđro?

Hai thể tích khí H2 với một thể tích khí nào sau này tạo thành hỗn hợp nổ?

Chất rắn Cu tạo thành từ phản ứng của CuO và H2 có màu gì?

Khí nhẹ nhất trong những khí sau:

Sau phản ứng của CuO và H2 thì có hiện tượng kỳ lạ gì:

Tính thể tích hiđro (đktc) để điều chế 5,6 (g) Fe từ FeO?

Đốt cháy 2,8 lít H2 (đktc) sinh ra H2O

Vì sao bóng được bơm khí hiđro hoàn toàn có thể bay lên rất cao được?

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính:

Phát biểu nào về ứng dụng của hiđrô là sai:

Nhận xét nào sau này là đúng nhất về khí hiđrô:

Khử 21,7 gam Hg (II) oxit bằng hidro. Số gam thủy ngân thu được là

Tại sao khí hiđro có ứng dụng để hàn cắt sắt kẽm kim loại?

Khí hiđro nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Ở Đk thường chất nào sau này là khí màu vàng lục?

Tính chất vật lí của khí clo là

Trong tự nhiên clo có mấy đồng vị bền, là những đồng vị nào?

Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo là gì?

Phản ứng hóa học giữa hiđro và clo xẩy ra ở Đk

Chất được sử dụng để làm khô khí clo ẩm là

Clo hoàn toàn có thể phản ứng được với toàn bộ những chất trong dãy nào sau này ?

 Trong phản ứng  Cl2 + 2KI → 2KCl + I2. Clo đóng vai trò là chất gì?

Phương pháp điều chế khí clo trong công nghiệp là:

Muối NaCl tồn tại hầu hết ở dạng nào?

Tại sao không thu khí clo qua nước?

Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 7,8 gam Crom

Khi cho 5,4g một sắt kẽm kim loại tác dụng với oxi không khí ta thu được 10,2g oxit cao nhất có công thức M2O3

Xác định sắt kẽm kim loại và thể tích không khí cần dùng trong phản ứng trên (đkc), biết không khí có 20% O2

Hỏi bế chảy đầy nước vào lúc nào (Hóa học – Lớp 5)

3 vấn đáp

Phân loại và gọi tên những hợp chất sau (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Axit là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang? (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một sắt kẽm kim loại Z trong không khí, thu được 10,2 gam một oxit. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại Z và thể tích không khí cần dùng ở trên (đktc). Biết rằng nếu đem 4,05 gam sắt kẽm kim loại này tác dụng với HCl thì thu được 5,04 lít H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam sắt kẽm kim loại R có hóa trị II bằng khí oxi dư, thu được 8 gam oxit. Kim loại R là 

A. Sr 

B. Mg

C. Ca

D. Zn

Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi) trong khí Cl2 dư, thu được 26,64 gam muối. Kim loại M là

A. K.

B. Ca.

C. Mg.

D. Al.

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong khí C l 2 dư, thu được 28,5 gam muối. Kim loại M là

A. Be

B. Cu

C. Ca

D. Mg

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M

A. Ca

B. Cu

C. Zn

D. Mg

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M là :

A. Cu.

B. Be.

C. Mg.

D. Ca.

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M

A. Ca.

B. Cu.

C. Zn

D. Mg.

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M là 

A. Cu

B. Be

C. Mg

D. Ca

Đốt cháy hoàn toàn 13 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được 16,2 gam chất rắn X. Kim loại đó là:

A. Zn

B. Fe 

C. Cu

D. Ca

Đua top nhận quà tháng bốn/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 8 – TẠI ĐÂY

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 5 4g một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi thu được 10 2g oxit tìm R vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hoàn #toàn #một #kim #loại #có #hóa #trị #không #đổi #thu #được #oxit #tìm