Thủ Thuật về Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 20:18:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

247

Đường tổng cung (aggregate supply curve) là đường mô tả quan hệ giữa tổng cung và những tác nhân quyết định hành động nó. Có 4 dạng đường tổng cung (AS) cơ bản sau này:

  • Đường tổng cung của Keynes (ASK – hình a), tức đường tổng cung được xác lập theo quan điểm của Keynes nhận định rằng rổng cung bị quy định bởi tổng cầu và giá cả không thay đổi. Trong quy mô xác lập sản lượng cân đối, đó là đường 45o, vì mọi điểm trên đường này đều phải có tính chất là tổng cung bằng tổng cầu và sản lượng cân đối được xác lập tại điểm đường tổng cầu cắt đường 45o. Trong quy mô tổng cung – tổng cầu (AS-AD), đường tổng cung là đường nằm ngang tại mức giá không đổi (P). Như vậy, dạng đường tổng cung này hàm ý khi có sự thay đổi của tổng cầu, sản lượng cân đối thay đổi mà không ảnh hưởng gì tới mức giá.
  • Đường tổng cung cổ xưa (ASc hình a) hay còn gọi là đường tổng cung dài hạn (LRAS – hình b) tức đường tổng cung được xác lập theo quan điểm cổ xưa nhận định rằng những thị trường luôn luôn cân đối và sản lượng luôn luôn bằng mức tiềm năng. Trong quy mô AS-AD, đường tổng cung được vẽ thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng (Yp) hay sản lượng tự nhiên (Y*). Như vậy, nếu giả định không còn tăng trưởng kinh tế tài chính (sản lượng tiềm năng, tự nhiên không đổi), dạng đường tổng cung này hàm ý sự thay đổi của tổng cầu chỉ làm tăng mức giá, chứ không làm thay đổi sản lượng, vì sản lượng cân đối phải luôn luôn bằng sản lượng tiềm năng, tự nhiên.
  • Đường tổng cung chiết trung (ASF – hình a) tức đường tổng cung của những người dân theo quan điểm chiết trung, vừa đồng ý quan điểm cổ xưa, vừa đồng ý quan điểm của Keynes. Họ nhận định rằng những quan điểm này quá cực đoan và không đúng với thực tiễn. Theo họ thì khi tổng cầu thay đổi, cả mức giá và sản lượng đều thay đổi, vì vậy họ đồng ý đường tổng cung dốc lên.
  • Đường tổng cung thời hạn ngắn (SRAS- hình b) tức đường tổng cung được thiết lập trên cơ sở giả định rằng khi sản lượng vượt quá sản lượng tiềm năng, giá cả sẽ tăng, khi sản lượng ở dưới mức sản lượng tiềm năng, giá cả sẽ giảm và giá cả không tăng mà cũng không giảm (bằng mức giá tự nhiên – P*) khi sản lượng bằng mức sản lượng tự nhiên. Dạng đường tổng cung này dịch chuyển theo thời hạn, vì vậy nó được sử dụng để nghiên cứu và phân tích quy trình kiểm soát và điều chỉnh của nền kinh tế thị trường tài chính khi kết phù thích hợp với đường tổng cầu.

    Hình. Các dạng đường tổng cung

(Tài liệu tìm hiểu thêm: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tổng cung thời hạn ngắn và dài hạn

Trong thời hạn ngắn, nguồn tổng cung phục vụ nhu yếu cao hơn (và giá cả) bằng phương pháp tăng việc sử dụng những yếu tố nguồn vào tại thời gian lúc đó trong quy trình sản xuất. Trong thời hạn ngắn, mức vốn cố định và thắt chặt, và một công ty không thể, ví dụ, xây dựng một nhà máy sản xuất mới hoặc trình làng một công nghệ tiên tiến và phát triển mới để tăng hiệu suất cao sản xuất cùng lúc. Thay vào đó, công ty tăng cường nguồn phục vụ ra thị trường bằng phương pháp tận dụng nhiều hơn nữa từ những yếu tố sản xuất hiện tại, ví như phân công công nhân nhiều giờ hơn hoặc tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển hiện có.

Về lâu dài, nguồn tổng cung không biến thành ảnh hưởng bởi mức giá và chỉ được thúc đẩy bởi những tăng cấp cải tiến về năng suất và hiệu suất cao sản xuất. Những tăng cấp cải tiến này gồm có tăng mức độ kỹ năng và giáo dục giữa người lao động, tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển và tăng vốn. Một số quan điểm kinh tế tài chính nhất định, ví như lý thuyết Keynes, xác lập rằng nguồn cung cấp tổng hợp dài hạn vẫn co và giãn giá đến một điểm nhất định. Khi đạt tới điểm này, nguồn cung cấp sẽ trở nên không nhạy cảm với những thay đổi ở tại mức giá.

Bộ đề thi trắc nghiệm (có đáp án) môn Kinh tế vĩ mô. Nội dung gồm có 788 vướng mắc trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 8 phần như sau:

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình diễn (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số vướng mắc rất thích hợp cho nhu yếu tự học, cũng như sưu tầm. Mời những bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 99 câu trắc nghiệm + đáp án phía dưới.

MACRO_2_P3_1: Công đoàn có Xu thế làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc do làm:
● Tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều hoàn toàn có thể dẫn tới hiện tượng kỳ lạ tăng cung về lao động trong khu vực không còn công đoàn.
○ Tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều hoàn toàn có thể dẫn tới hiện tượng kỳ lạ giảm cung về lao động trong khu vực không còn công đoàn
○ Giảm cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.

○ Tăng cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.

MACRO_2_P3_2: Nhận định nào sau này về lý thuyết tiền lương hiệu suất cao là đúng?
○ Đó là mức tiền lương do chính phủ nước nhà quy định doanh nghiệp trả lương cho công nhân càng thấp càng tốt.
○ Việc trả tiền lương cao hơn mức cân đối thị trường tạo ra rủi ro không mong muốn về đạo đức vì nó làm cho công nhân trở nên vô trách nhiệm.
○ Việc trả tiền lương cao hơn mức cân đối thị trường hoàn toàn có thể cải tổ sức khoẻ, giảm sút vận tốc thay thế, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.

● Việc trả tiền lương theo mức cân đối thị trường hoàn toàn có thể cải tổ sức khoẻ, giảm sút vận tốc thay thế, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.

MACRO_2_P3_3: Chính sách nào sau này của chính phủ nước nhà không thể giảm được tỉ lệ thất nghiệp?
○ Thành lập những TT trình làng việc làm.
○ Hỗ trợ kinh phí góp vốn đầu tư cho những chương trình đào tạo và giảng dạy lại những công nhân bị thất nghiệp.
○ Giảm tiền lương tối thiểu.

● Tăng trợ cấp thất nghiệp.

MACRO_2_P3_4: Chính sách nào dưới đây của chính phủ nước nhà sẽ làm tăng thất nghiệp trong thời điểm tạm thời?
○ Mở rộng những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề.
● Tăng trợ cấp thất nghiệp.
○ Giảm tiền lương tối thiểu.

○ Phổ biến rộng tự do thông tin về những việc làm cần tuyển người làm.

MACRO_2_P3_5: Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời không phát sinh trong trường hợp nào dưới đây?
○ Sinh viên mới tốt nghiệp đi tìm việc làm.
○ Một số doanh nghiệp bị phá sản.
○ Một số công nhân từ bỏ việc làm hiện tại để tìm việc làm mới.

● Các công nhân từ bỏ những việc làm hiện tại và thôi không tìm việc nữa.

MACRO_2_P3_6: Thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa xuất hiện khi:
○ Tiền lương hoàn toàn linh hoạt.
● Các việc làm chỉ hạn chế.
○ Cầu về lao động vượt quá cung về lao động tại mức lương hiện hành.

○ Thị trường lao động là đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất.

MACRO_2_P3_7: Các nhà kinh tế tài chính tin rằng sự cứng nhắc của tiền lương hoàn toàn có thể là vì:
○ Công đoàn
○ Luật về tiền lương tối thiểu.
○ Tiền lương hiệu suất cao.

● Tất cả những câu trên đều đúng

MACRO_2_P3_8: Theo lý thuyết về tiền lương hiệu suất cao, điều nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho năng suất cao hơn đi cùng với tiền lương cao hơn?
○ Tiền lương cao hơn được cho phép công nhân mua được thức ăn giàu dinh dưỡng hơn.
○ Tiền lương cao hơn thu hút được những công nhân có rất chất lượng hơn.
○ Tiền lương cao hơn hoàn toàn có thể làm tăng nỗ lực của công nhân do làm tăng nguồn lực vốn mất việc.

● Tiền lương cao hơn chuyển công nhân vào những thang thuế cao hơn, do đó họ cần thao tác tích cực hơn để duy trì mức thu nhập sau thuế như cũ.

MACRO_2_P3_9: Trong quy mô AS-AD, đường tổng cầu phản ánh quan hệ giữa:
○ Tổng tiêu pha thực tiễn và GDP thực tiễn.
○ Thu nhập thực tiễn và GDP thực tiễn.
● Mức giá chung và tổng lượng cầu.

○ Mức giá chung và GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P3_10: Trong quy mô AS-AD, đường tổng cung phản ánh quan hệ giữa:
○ Tổng tiêu pha thực tiễn và GDP thực tiễn.
○ Thu nhập thực tiễn và GDP thực tiễn.
● Mức giá chung và tổng lượng cung.

○ Mức giá chung và GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P3_11: Biến nào sau này hoàn toàn có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cầu:
○ Lãi suất.
● Mức giá chung.
○ Thuế thu nhập.

○ Cung tiền.

MACRO_2_P3_12: Biến nào sau này hoàn toàn có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cung:
○ Giánhiên liệu nhập khẩu.
● Mức giá chung.
○ Thuế đánh vào nguyên vật tư.

○ Tiền công.

MACRO_2_P3_13: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của mức giá nghĩa là:
○ Đường tổng cầu dịch trái.
○ Đường tổng cầu dịch phải.
○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

● Sẽ có sự di tán lênp hía trên dọc một đường tổng cầu

MACRO_2_P3_14: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm mức giá nghĩa là:
○ Đường tổng cầu dịch phải.
○ Đường tổng cầu dịch trái.
● Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_15: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của mức giá cónghĩa là:
○ Đường tổng cung dịch phải.
○ Đường tổng cung dịch trái.
○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cung.

● Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cung.

MACRO_2_P3_16: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm mức giá nghĩa là:
○ Đường tổng cung dịch phải.
○ Đường tổng cung dịch trái.
● Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cung.

○ Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cung.

MACRO_2_P3_17: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của cung tiền danh nghĩa nghĩa là:
● Đường tổng cầu dịch phải.
○ Đường tổng cầu dịch trái.
○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán xuống lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_18: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm cung tiền danh nghĩa nghĩa là:
○ Đường tổng cầu dịch phải.
● Đường tổng cầu dịch trái.
○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán xuống lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_19: Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho:
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
● Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_20: Chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng sẽ làm cho:
● Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_21: Các nhà hoạch định chủ trương được gọi là đã “thích ứng” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ:
● Tăng tổng cầu và làm giá tăng hơn thế nữa.
○ Làm giảm tổng cầu và làm giá giảm.
○ Làm giảm tổng cung thời hạn ngắn

○ Để nền kinh tế thị trường tài chính tự kiểm soát và điều chỉnh.

MACRO_2_P3_22: Cú sốc cung có lợi là những thay đổi trong nền kinh tế thị trường tài chính:
○ Làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang trái kéo theo hiện tượng kỳ lạ lạm phát đi kèm theo suy thoái và khủng hoảng.
○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.
● Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.

○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P3_23: Cú sốc cung bất lợi là những thay đổi trong nền kinh tế thị trường tài chính:
● Làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang trái kéo theo hiện tượng kỳ lạ lạm phát đi kèm theo suy thoái và khủng hoảng.
○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.
○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.

○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P3_24: Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng nhờ vào giả thiết:
○ Mức giá cố định và thắt chặt.
● Giá những yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt.
○ Sản lượng cố định và thắt chặt.

○ Lợi nhuận cố định và thắt chặt.

MACRO_2_P3_25: Độ dốc của đường tổng cung thời hạn ngắn có Xu thế:
○ Giảm khi sản lượng tăng.
○ Không thay đổi khi sản lượng tăng.
● Tăng khi sản lượng tăng.

○ Cả 3 ý kiến trên.

MACRO_2_P3_26: Đường tổng cung thời hạn ngắn có Xu thế tương đối thoải ở tại mức sản lượng thấp chính bới:
○ Nhu cầu về tiêu dùng ít co dãnvới giá cả ở tại mức sản lượng thấp.
● Các doanh nghiệp có những nguồn lực chưa sử dụng.
○ Lợi nhuận thông thường cao ở phần này của đường tổng cung do đó những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng sản xuất.

○ Sản lượng cố định và thắt chặt.

MACRO_2_P3_27: Đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rằng:
● Tăng mức giá sẽ không còn ảnh hưởng đến mức sản lượng của nền kinh tế thị trường tài chính.
○ Tăng giá sẽ tiến hành cho phép nền kinh tế thị trường tài chính đạt được một mức sản lượng cao hơn.
○ Tăng giá sẽ khuyến khích thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển và do vậy là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính.

○ Đường tổng cung dài hạn không bao giờ thay đổi vị trí.

MACRO_2_P3_28: Một nguyên do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là:
○ Mọi người chuyển sang mua thành phầm thay thế khi giá cả của một loại hàng nào này mà người ta đang tiêu dùng tăng.
○ Giống với nguyên do làm cho đường cầu riêng với một món đồ rõ ràng có độ dốc âm.
● Dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và sẵn sàng mua nhiều hàng hơn.

○ Khi mức giá trong nước tăng, mọi người sẽ chuyển từ shopping ngoại sang shopping sản xuất trong nước.

MACRO_2_P3_29: Theo hiệu ứng lãi suất vay, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
○ Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.
○ Mức giá thấp hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.
● Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm.

○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm.

MACRO_2_P3_30: Theo hiệu ứng lãi suất vay, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.
○ Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.
○ Mức giá cao hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng.

● Mức giá cao hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha cho góp vốn đầu tư giảm.

MACRO_2_P3_31: Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
● Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.
○ Mức giá thấp hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.
○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền sở hữu, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm sút.

○ Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm

MACRO_2_P3_32: Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.
● Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng giảm sút.
○ Mức giá cao hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha cho góp vốn đầu tư giảm.

○ Mức giá cao hơn làm giảm lượng tiền cầngiữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng.

MACRO_2_P3_33: Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
○ Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm.
○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền sở hữu, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm sút.
● Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho những người dân quốc tế mua nhiều hàng của nước A hơn.

○ Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho những người dân quốc tế mua ít hàng của nước A hơn.

MACRO_2_P3_34: Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:
○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.
○ Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng giảm sút.
● Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số trong những người dân tiêu dùng chuyển từ shopping nội sang shopping ngoại.

○ Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số trong những người dân tiêu dùng chuyển từ shopping ngoại sang shopping nội.

MACRO_2_P3_35: Yếu tố nào sau này không phải là nguyên do lý giải đường tổng cầu dốc xuống?
○ Hiệu ứng của cải.
○ Hiệu ứng lãi suất vay.
○ Hiệu ứng tỉ giá hối đoái.

● Sự thay đổi những biến danh nghĩa không tác động đến những biến thực tiễn.

MACRO_2_P3_36: Trong quy mô AS-AD, 2 điều nào sau này hoàn toàn có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang phải?
● Giảm thuế thu nhập thành viên.
○ Các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính trong tương lai.
● Tăng cung tiền danh nghĩa.

○ Tăng thuế thu nhập thành viên.

MACRO_2_P3_37: Trong quy mô AS-AD, điều nào sau này hoàn toàn có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang trái?
○ Giảm thuế thu nhập thành viên.
● Các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính trong tương lai.
○ Tăng cung tiền danh nghĩa.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P3_38: Trong thời hạn ngắn, theo lí thuyết tiền lương cứng nhắc sự dịch chuyển sang bên phải của đường tổng cầu hoàn toàn có thể làm cho:
● Sản lượng tăng và tiền lương thực tiễn giảm.
○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều tăng.
○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều giảm.

○ Sản lượng giảm và tiền lương thực tiễn tăng.

MACRO_2_P3_39: Trong thời hạn ngắn, theo lí thuyết tiền lương cứng nhắc sự dịch chuyển sang bên trái của đường tổng cầu hoàn toàn có thể làm cho:
○ Sản lượng tăng và tiền lương thực tiễn giảm.
○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều tăng.
○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều giảm.

● Sản lượng giảm và tiền lương thực tiễn tăng.

MACRO_2_P3_40: Trong quy mô AD-AS, sự cắt giảm mức giá làm tăng cung tiền thực tiễn và tăng lượng tổng cầu được màn biểu diễn bằng:
○ Sự dịch chuyển của đường AD sang phải.
○ Sự dịch chuyển của đường AD sang trái.
● Sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

○ Sự trượt dọc đường AD lên phía trên.

MACRO_2_P3_41: Trong quy mô AD-AS, sự ngày càng tăng mức giá làm giảm cung tiền thực tiễn và giảm lượng tổng cầu được màn biểu diễn bằng:
○ Sự dịch chuyển của đường AD sang phải.
○ Sự dịch chuyển của đường AD sang trái.
○ Sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

● Sự trượt dọc đường AD lên phía trên.

MACRO_2_P3_42: Vì đường tổng cung dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn:
○ Sản lượng thực tiễn và mức giá được quyết định hành động bởi tổng cầu.
○ Sản lượng thực tiễn và mức giá được quyết định hành động bởi tổng cung.
● Sản lượng thực tiễn được quyết định hành động bởi tổng cung, còn mức giá được quyết định hành động bởi tổng cầu.

○ Sản lượng thực tiễn được quyết định hành động bởi tổng cầu, còn mức giá được quyết định hành động bởi tổng cung.

MACRO_2_P3_43: Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang bên trái?
○ Tiền lương tăng.
○ Giá cả những nguyên vật tư thiết yếu tăng.
○ Năng suất lao động giảm.

● Các doanh nghiệp dự trù mức giá sẽ tụt giảm trong tương lai.

MACRO_2_P3_44: Điều nào dưới đây hoàn toàn có thể làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang bên trái?
○ Tiến bộ côngnghệ.
● Giá những yếu tố đầu tăng.
○ Tổng cầu giảm.

○ Các doanh nghiệp dự trù mức giá sẽ tụt giảm trong tương lai.

MACRO_2_P3_45: Trạng thái lạm phát đi kèm theo với suy thoái và khủng hoảng sẽ xuất hiện khi:
○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.
● Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
○ Đường tổng cầu dịch trái.

○ Đường tổng cầu dịch phải.

MACRO_2_P3_46: Khi OPEC tăng giá dầu, thì:
○ Tỉ lệ lạm phát ở những nước nhập khẩu dầu mỏ tăng.
○ GDP thực tiễn ở những nước nhập khẩu dầu mỏ giảm.
○ Thu nhập quốc dân được phân phối lại từ những nước nhập khẩu dầu sang những nước xuất khẩu dầu.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_47: Sự kiện nào sau này sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn, nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn:
○ Sự thay đổi khối lượng tư bản.
○ Sự thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển.
● Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa.

○ Sự thay đổicung về lao động.

MACRO_2_P3_48: Giả sử rằng khối lượng tư bản trong nền kinh tế thị trường tài chính giảm. Khi đó đường AS thời hạn ngắn,
● Và AS dài hạn đều dịch chuyển sang trái.
○ Và AS dài hạn đều dịch chuyển sang phải.
○ Không thay đổi vị trí, nhưng đường AS dài hạn dịch chuyển sang trái.

○ Sẽ dịch chuyển sang trái, nhưng đường AS dài hạn không thay đổi vị trí.

MACRO_2_P3_49: Tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển sẽ làm dịch chuyển:
○ Cả đường tổng cung thời hạn ngắn và đường tổng cầu sang phải.
○ Đường tổng cung thời hạn ngắn sang phải, nhưng đường tổng cung dài hạn không thay đổi vị trí.
○ Đường tổng cung dài hạn sang phải, nhưng đường tổng cung thời hạn ngắn không thay đổi vị trí.

● Cả hai tuyến phố tổng cung thời hạn ngắn và dài hạn sang phải.

MACRO_2_P3_50: Sự dịch chuyển sang phải của đường tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng:
○ Sản lượng thực tiễn phải bằng sản lượng tiềm năng.
● Đường AS nằm ngang.
○ Đường AS thẳng đứng.

○ Đường AD thẳng đứng.

MACRO_2_P3_51: Khi chính phủ nước nhà giảm thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu:
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
● Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái.

MACRO_2_P3_52: Khi chính phủ nước nhà tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu:
● Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái.

MACRO_2_P3_53: Khi chính phủ nước nhà giảm thuế đánh vào những nguyên vật tư nhập khẩu:
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
● Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải.
○ Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung thời hạn ngắn đều dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_54: Khi chính phủ nước nhà tăng thuế đánh vào những nguyên vật tư nhập khẩu:
○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
○ Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải.
● Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung thời hạn ngắn đều dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_55: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, trong dài hạn, một sự tăng thêm trong cung tiền sẽ làm:
○ Mức giá tăng và sản lượng tăng.
○ Mức giá giảm và sản lượng giảm.
● Mức giá tăng và sản lượng không đổi.

○ Mức giá giảm và sản lượng không đổi.

MACRO_2_P3_56: Giả sử ban đầu một nền kinh tế thị trường tài chính nhập khẩu dầu mỏ đang ở trạng thái toàn dụng nhân công. Sau đó giá dầu trên toàn thế giới tăng mạnh. NHTW đã đối phó bằng phương pháp tăng cung tiền. So với trạng thái ban đầu, trong dài hạn:
○ Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm.
○ Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng.
○ Thất nghiệp và lạm phát sẽ không còn thay đổi.

● Thất nghiệp hoàn toàn có thể không thay đổi, nhưng lạm phát sẽ tăng.

MACRO_2_P3_57: Muốn đưa giá cả trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, những nhà hoạch định chủ trương cần:
● Thực hiện chủ trương tiền tệ thắt chặt.
○ Giảm thuế thu nhập.
○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

MACRO_2_P3_58: Muốn đưa giá cả trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, những nhà hoạch định chủ trương cần:
○ Tăng cung tiền.
○ Giảm thuế thu nhập.
○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P3_59: Giả sử nền kinh tế thị trường tài chính đang ở trạng thái toàn dụng nhân công. Với đường tổng cung thời hạn ngắn có độ dốc dương, sự dịch chuyển sang phải của đường tổng cầu sẽ làm tăng:
● Sản lượng và mức giá.
○ Tỉ lệ thất nghiệp và sản lượng.
○ Tỉ lệ thất nghiệp và mức giá.

○ Câu 2 và 3.

MACRO_2_P3_60: Nếu đường tổng cung là thẳng đứng, tổng cầu tăng làm tăng (chọn 2 đáp án đúng):
○ GDP thực tiễn
● GDP danh nghĩa
● mức giá

○ lãi suất vay

MACRO_2_P3_61: Nếu những nhà hoạch định chủ trương muốn đưa lạm phát trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ nên phải:
● Thực hiện chủ trương tiền tệ thắt chặt.
○ Giảm thuế.
○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

MACRO_2_P3_62: Nếu những nhà hoạch định chủ trương muốn đưa sản lượng trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ hoàn toàn có thể:
○ Giảm thuế.
○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.
○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_63: Nhân tố nào dưới đây hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hơn cả GDP thực tiễn và GDP tiềm năng?
○ Tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển.
○ Tăng khối lượng tư bản.
○ Tăng nhân lực.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_64: Tiết kiệm nhỏ hơn không khi những hộ mái ấm gia đình:
○ Chi tiêu thấp hơn thu nhập khả dụng.
○ Chi tiêu nhiều hơn nữa tiết kiệm chi phí.
○ Tiết kiệm nhiều hơn nữa tiêu pha.

● Chi tiêu nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_65: Tiết kiệm to nhiều hơn không khi những hộ mái ấm gia đình:
● Chi tiêu thấp hơn thu nhập khả dụng.
○ Chi tiêu nhiều hơn nữa tiết kiệm chi phí.
○ Tiết kiệm nhiều hơn nữa tiêu pha.

○ Chi tiêu nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_66: Xu hướng tiêu dùng cận biên được xem bằng:
○ Tổng tiêu dùng chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.
● Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.
○ Tổng tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng.

○ Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_67: Xu hướng tiết kiệm chi phí cận biên được xem bằng:
○ Tổng tiết kiệm chi phí chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.
● Sự thay đổi của tiết kiệm chi phí chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.
○ Tổng tiết kiệm chi phí chiacho tổng thu nhập khả dụng.

○ Sự thay đổi của tiết kiệm chi phí chiacho tiêu dùng.

MACRO_2_P3_68: Xu hướng tiêu dùng cận biên:
○ Có giá trị âm khi tiêu dùng to nhiều hơn thu nhập khả dụng.
○ Phải có mức giá trị to nhiều hơn 1.
● Phải có mức giá trị giữa 0 và 1.

○ Phải có mức giá trị trong mức chừng 1/2 đến 1.

MACRO_2_P3_69: Xu hướng tiết kiệm chi phí cận biên:
○ Có giá trị âm khi tiết kiệm chi phí nhỏ hơn không.
○ Phải có mức giá trị to nhiều hơn 1.
● Phải có mức giá trị giữa 0 và 1.

○ Phải có mức giá trị trong mức chừng 1/2 đến 1.

MACRO_2_P3_70: Đường tiêu dùng mô tả quan hệ giữa:
● Mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.
○ Mức tiêu dùng và mức tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình.
○ Mức tiết kiệm chi phí và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.

○ Mức tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình và mức GDP thực tiễn.

MACRO_2_P3_71: Đường tiết kiệm chi phí mô tả quan hệ giữa:
○ Mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.
○ Mức tiết kiệm chi phí và mức tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình.
● Mức tiết kiệm chi phí và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.

○ Mức tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình và mức GDP thực tiễn.

MACRO_2_P3_72: “Điểm vừa đủ” trên đường tiêu dùng là yếu tố mà tại đó:
○ Tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình bằng góp vốn đầu tư của những doanh nghiệp.
○ Tiết kiệm của cáchộ mái ấm gia đình bằng góp vốn đầu tư của những doanh nghiệp.
○ Tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình bằng tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình.

● Tiêu dùng bằng với thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_73: Nếu tiêu pha cho tiêu dùng của một hộ mái ấm gia đình tăng từ 500 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng, thì Xu thế tiêu dùng cận biên của hộ mái ấm gia đình đó:
○ Bằng 1.
● Bằng 0,75.
○ Mang giá trị âm.

○ Bằng 1,33.

MACRO_2_P3_74: Nếu tiêu pha cho tiêu dùng của một hộ mái ấm gia đình tăng từ 500 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng, thì Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên của hộ mái ấm gia đình đó:
● Bằng 0,25.
○ Mang giá trị âm.
○ Bằng 1,33.

○ Không đủ tài liệu để tính.

MACRO_2_P3_75: Giả sử thu nhập khả dụng bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 100; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3. Tiêu dùng bằng:
○ 590
○ 490
● 660

○ 560

MACRO_2_P3_76: Giả sử thu nhập khả dụng bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 100; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3.:
○ 100
● 140
○ 460

○ 660

MACRO_2_P3_77: Nếu xuất khẩu là X bằng 400,và hàm nhập khẩu là IM = 100 + 0,4Y, thì hàm xuất khẩu ròng là:
○ NX = 500 + 0,4Y.
○ NX = 500 – 0,4Y.
○ NX = 300 + 0,6Y.

● NX = 300 – 0,4Y.

MACRO_2_P3_78: Nếu xuất khẩu là X bằng 800,và hàm nhập khẩu là IM = 200 + 0,3Y, thì hàm xuất khẩu ròng là:
○ NX = 1000 + 0,3Y.
○ NX = 1000 – 0,3Y.
○ NX = 600 + 0,7Y.

● NX = 600 – 0,3Y.

MACRO_2_P3_79: Chi tiêu tự định:
○ Luôn tùy từng mức thu nhập.
○ Không phải là thành phần của tổng cầu.
● Không tùy từng mức thu nhập.

○ Cao hơn khi thu nhập to nhiều hơn.

MACRO_2_P3_80: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sản lượng cân đối đạt được khi:
○ Tiêu dùng bằng với tiết kiệm chi phí.
○ Cán cân thương mại cân đối.
○ Sản lượng thực tiễn bằng với sản lượng tiềm năng.

● Sản lượng thực tiễn bằng với tổng tiêu pha dự kiến.

MACRO_2_P3_81: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sản lượng cân đối trong một nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn đạt được khi:
○ Tiết kiệm thực tiễn bằng góp vốn đầu tư thực tiễn.
○ Tiết kiệm bằng góp vốn đầu tư theo kế hoạch.
○ Sản lượngthực tế bằng với tổng tiêu pha dự kiến.

● Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P3_82: Trong Đk những yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau này sẽ làm tăng sản lượng cân đối?
○ Sự ngày càng tăng của tiết kiệm chi phí.
● Sự ngày càng tăng của xuất khẩu.
○ Sự hạ xuống của góp vốn đầu tư.

○ Sự ngày càng tăng của thuế.

MACRO_2_P3_83: Giá trị của số nhân tiêu pha tùy từng:
○ MPS.
○ MPM.
○ Thuế suất biên.

● Tất cả những điều kể trên.

MACRO_2_P3_84: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do góp vốn đầu tư tăng thêm sẽ càng lớn khi:
○ MPC càng nhỏ.
○ MPM càng lớn.
○ Thuế suất càng lớn.

● MPS càng nhỏ.

MACRO_2_P3_85: Số nhân góp vốn đầu tư được sử dụng để tính:
○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra từ sự thay đổi một cty thu nhập.
● Sự thay đổi thu nhập gây ra do sự thay đổi một cty góp vốn đầu tư.
○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi thu nhập gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_86: Số nhân tiêu pha chính phủ nước nhà được sử dụng để tính:
○ Sự thay đổi tiêu pha chính phủ nước nhà gây ra từ sự thay đổi một cty sản lượng.
● Sự thay đổi sản lượng gây ra do sự thay đổi một cty tiêu pha chính phủ nước nhà.
○ Sự thay đổichi tiêu chính phủ nước nhà gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi sản lượng gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_87: Số nhân thuế được sử dụng để tính:
○ Sự thay đổi mức thu thuế gây ra từ sự thay đổi một cty sản lượng.
● Sự thay đổi sản lượng gây ra do sự thay đổi một cty thuế.
○ Sự thay đổi mức thu thuế gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi sản lượng gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_88: Giảm tiêu pha chính phủ nước nhà sẽ không còn nhất thiết làm giảm thu nhập quốc dân nếu có sự tăng thêm của (chọn 2 đáp án):
● Đầu tư.
● Xuất khẩu.
○ Nhập khẩu.

○ Thuế.

MACRO_2_P3_89: Nếu góp vốn đầu tư, thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà được giữ cố định và thắt chặt, thì đường tổng tiêu pha cho một nền kinh tế thị trường tài chính đóng:
● Dốc lên và có độ dốc bằng MPC.
○ Dốc xuống và có độ dốc bằng MPC.
○ Là đường 45 độ.

○ Là đường thẳng đứng.

MACRO_2_P3_90: Dọc đường 45 độ trên hệ trục AE-Y:
○ Thu nhập tăng bất kỳ lúc nào tiêu dùng tăng.
● Sản lượng luôn bằng tổng tiêu pha dự kiến.
○ Mức thu nhập cân đối tăng bất kỳ lúc nào thu nhập thực tiễn tăng.

○ Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P3_91: Tại mức thu nhập cân đối:
○ Sự tích tụ hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không.
○ Chi tiêu dự kiến bằng tiêu pha thực tiễn.
○ GDP không còn Xu thế thay đổi.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P3_92: Nếu mức sản xuất to nhiều hơn tổng tiêu pha dự kiến, những doanh nghiệp sẽ cắt giảm sản lượng chính bới sự tích luỹ hàng tồn kho ngoài kế hoạch sẽ:
● Dương.
○ Âm.
○ Bằng không.

○ Bằng vô cùng.

MACRO_2_P3_93: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn, nếu góp vốn đầu tư thực tiễn bằng 10 trong lúc góp vốn đầu tư theo kế hoạch bằng 20,khi đó:
● Đầu tư không dự kiến bằng – 10.
○ Đầu tư không dự kiến bằng 30.
○ Đầu tư không dự kiến bằng 10.

○ Thu nhập thực tiễn cao hơn mức cân đối và góp vốn đầu tư không dự kiến bằng 10.

MACRO_2_P3_94: Trong nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn, ở trạng thái cân đối lượng hàng tồn kho ngoài kế hoạch:
○ Phụ thuộc vào mức tiêu dùng.
● Bằng không.
○ Bằng sản lượng trừ tiêu dùng.

○ Luôn dương.

MACRO_2_P3_95: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Giả sử thu nhập bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 200; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3. Tiêu dùng bằng
○ 690
○ 590
● 760

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P3_96: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Khi tiết kiệm chi phí theo kế hoạch bằng góp vốn đầu tư theo kế hoạch, thì:
○ Tiêu dùng cộng góp vốn đầu tư theo kế hoạch bằng thu nhập.
○ Sản lượng thực tiễn bằng tổng tiêu pha theo kế hoạch.
○ Không có sự thay đổi hàng tồn kho ngoài kế hoạch.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_97: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do tăng góp vốn đầu tư sẽ càng lớn khi (chọn 2 đáp án đúng):
● MPM càng nhỏ.
● MPS càng nhỏ.
○ Thuế suất càng cao.

○ MPM càng lớn

MACRO_2_P3_98: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do tăng tiêu dùng tự định sẽ càng nhỏ khi:
○ MPM càng lớn.
○ MPS càng lớn.
○ Thuế suất càng cao.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_99: Số nhân góp vốn đầu tư được sử dụng để tính:
○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra do sự thay đổi 1 cty thu nhập.
● Sự thay đổi thu nhập cân đối gây ra do sự thay đổi 1 cty góp vốn đầu tư.
○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra do sự thay đổi 1 cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi thu nhập gây ra do sự thay đổi 1 cty tiết kiệm chi phí.

  • Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô
  • Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng trên giả thiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đường #tổng #cung #ngắn #hạn #được #xây #dựng #trên #giả #thiết