Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp được Update vào lúc : 2022-04-08 20:22:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

284

Đề bài

Em hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp?

Hướng dẫn giải

Lời giải

Sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp:

Đặc điểm

Sản xuất  công nghiệp

Sản xuất nông  nghiệp

Giai đoạn sản xuất

– Gồm hai quy trình, hai quy trình này trình làng đồng thời  hoặc cách xa nhau về măt không khí.

– Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây con, có sự sinh trưởng và tăng trưởng qua nhiều quy trình tiếp theo đó, theo quy luật sinh học.

⟹ Cần tôn trọng quy luật sinh học.

Mức độ triệu tập

– Sản xuất công nghiệp có tính chất triệu tập cao độ (trên một diện tích s quy hoạnh đất nhất định hoàn toàn có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra khối lượng thành phầm & hàng hóa lớn.

– Sản xuất nông nghiệp phân tán trên một không khí to lớn.

– Mang tính mùa vụ.

Sản phẩm

– Sản phẩm là những vật vô tri vô giác (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng).

– Sản phẩm là những thành viên sống (cây, con).

Mức độ phụ thuộc tự nhiên

– Ít tùy từng Đk tự nhiên

– Phụ thuộc nhiều vào Đk tự nhiên.

Tính trình độ hóa

– Tính trình độ hóa cao, hợp tác hóa cao.

– Sản xuất công nghiệp gồm có nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm ở đầu cuối.

– Hình thành những vùng trình độ hóa  nông nghiệp.

Nông nghiệp
– tư liệu sản xuất :đất trồng
– đối tượng người dùng lao động: cây trồng và vật nuôi
– sản xuất mang tính chất chất mùa vụ
– phụ thuộc nhiều vào Đk tự nhiên
– vốn góp vốn đầu tư ít, công nghệ tiên tiến và phát triển, qui trình sản xuất đơngiản
– sản xuất mang tính chất chất phân tán trong không khí
– sản xuất theo trình tự bắt buộc, tuân theo qui luật tự nhiên và sinh học

Công nghiệp
– tư liệu sản xuất: máy móc, thiết bị kĩ thuật , công nghệ tiên tiến và phát triển
– đối tương la động :tài nguyên, những thành phầm từ nông nghiệp
– hoàn toàn có thể tiến hành sản xuất quanh năm
– ít phụ thuộc diều kiện tự nhiên
– yêu cầu vốn góp vốn đầu tư, hạ tầng, kĩ thuật lớn, công nghệ tiên tiến và phát triển và trình độ lao động cao
– sàn xuất mang tính chất chất triệu tập cao độ
– sản xuất theo hai quy trình, hoàn toàn có thể tiến hành vi thời

Hay nhất

* Giống nhau:

– Đều là ngành sản xuất thành phầm & hàng hóa.

– Tạo ra thành phầm mang nhiều quyền lợi, phục vụ cho nhu yếu của con người.

* Khác nhau:

Đặc điểm

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất nông nghiệp

Giai đoạn sản xuất

– Gồm hai quy trình, hai quy trình này trình làng đồng thời hoặc cách xa nhau về măt không khí.

– Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây con, có sự sinh trưởng và tăng trưởng qua nhiều quy trình tiếp theo đó, theo quy luật sinh học.

⟹Cần tôn trọng quy luật sinh học.

Mức độ triệu tập

– Sản xuất công nghiệp có tính chất triệu tập cao độ (trên một diện tích s quy hoạnh đất nhất định hoàn toàn có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra khối lượng thành phầm & hàng hóa lớn.

– Không có tính mùa vụ.

– Sản xuất nông nghiệp phân tán trên một không khí to lớn.

– Mang tính mùa vụ.

Sản phẩm

– Sản phẩm là những vật vô tri vô giác (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng).

– Sản phẩm là những thành viên sống (cây, con).

Mức độ phụ thuộc tự nhiên

– Ít tùy từng Đk tự nhiên

– Phụ thuộc nhiều vào Đk tự nhiên.

Tính trình độ hóa

– Tính trình độ hóa cao, hợp tác hóa cao.

– Sản xuất công nghiệp gồm có nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm ở đầu cuối.

– Hình thành những vùng trình độ hóa nông nghiệp.

– Không gồm nhiều ngành.

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp Free.

Giải đáp vướng mắc về Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hãy cho biết thêm thêm sự khác lạ của sản xuất công nghiệp so với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hãy #cho #biết #sự #khác #biệt #của #sản #xuất #công #nghiệp #với #đặc #điểm #của #sản #xuất #nông #nghiệp