Kinh Nghiệm về Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng được Update vào lúc : 2022-05-12 14:23:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

163

Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>

This is a List of Available Answers Options :

 • Tần số
 • độ cao
 • độ to
 • âm sắc
 • Click to See Answer

  What is cp.dhafi.link Site?

  Dhafi Quiz Is an trực tuyến learning educational site to provide assistance and insight to students who are in the learning stage. they will be able to easily find answers to questions school.We strive to publish Encyclopedia quizzes that are useful for students. All facilities here are 100% Free. Hopefully, Our site can be very useful for you. Thank you for visiting.

  Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta hoàn toàn có thể có cùng

  A. độ to

  B. tần số

  C. độ cao

  D. âm sắc

  Các vướng mắc tương tự

  Chọn phát biểu sai. Âm RÊ của một chiếc đàn ghi − ta và một chiếc kèn hoàn toàn có thể có cùng

  A. tần số.

  B. độ cao.

  C. mức cường độ.

  D. Âm sắc

  Một chiếc đàn ghita và một chiếc đàn violon cùng phát ra một nốt La, ở cùng một độ cao. Khi nghe, ta hoàn toàn có thể phân biệt âm nào do đàn ghita phát ra, âm nào do đàn violon phát ra là vì hai âm đó có

  A. mức cường độ âm rất khác nhau

  B. tần số âm rất khác nhau

  C. âm sắc rất khác nhau

  D. cường độ âm rất khác nhau

  Trong âm nhạc, khoảng chừng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được xem bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được phân thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này còn có tần số thỏa mãn nhu cầu . Tập họp những âm trong một quãng tám được gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với mức chừng cách từ nốt đồ đến những nốt tiếp theo rê, mi, fa, sol, la, si, đô tương ứng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 1 lnc, 12nc. Trong gam này nếu âm ứng với nốt la có tần số là 440Hz thì âm ứng với nốt sol có tần số là

  A. 330Hz

  B. 392Hz

  C. 494Hz

  D. 415Hz

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300 Hz đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16 Hz đến 20kHz, có tối đa bao nhiêu tần số họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 37.

  B. 30.      

  C. 45.

  D. 22.

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300 Hz đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16 Hz đến 20kHz, có tối đa bao nhiêu tần số họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 37.

  B. 30.

  C. 45.

  D. 22.

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300 Hz đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16 Hz đến 20 kHz, có tối đa bao nhiêu tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 37

  B. 30

  C. 45

  D. 22

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300 Hz đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16Hz đến 20 kHz, có tối đa bao nhiêu tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 37.

  B. 30.

  C. 45.

  D. 22.

  Hãy chọn phát biểu đúng.

  Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta hoàn toàn có thể có cùng

  A. tần số.        B. độ cao.        C. độ to.        D. âm sắc.

  Các vướng mắc tương tự

  Hãy chọn phát biểu đúng.

  Để hoàn toàn có thể làm cho tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,… người ta phải thay đổi

  A. độ cao.        B. tần số.

  C. độ to.        D. âm sắc của âm phát ra.

  Chỉ ra phát biểu sai.

  Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) hoàn toàn có thể có cùng

  A. độ cao.        B. cường độ.

  C. độ to.        D. âm sắc.

  Chỉ ra phát biểu sai.

  Âm LA của một chiếc đàn ghita và của một chiếc kèn hoàn toàn có thể có cùng

  A. tần số.        B. cường độ.

  C. mức cường độ.        D. đồ thị xấp xỉ.

  Hãy chọn phát biểu đúng.Âm do hai nhạc cụ rất khác nhau phát ra luôn luôn rất khác nhau về

  A. Độ cao        B. độ to.

  C. Âm sắc        D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

  Một chiếc đàn ghita và một chiếc đàn violon cùng phát ra một nốt La, ở cùng một độ cao. Khi nghe, ta hoàn toàn có thể phân biệt âm nào do đàn ghita phát ra, âm nào do đàn violon phát ra là vì hai âm đó có

  A. mức cường độ âm rất khác nhau

  B. tần số âm rất khác nhau

  C. âm sắc rất khác nhau

  D. cường độ âm rất khác nhau

  Khái niệm âm sắc chỉ có ý nghĩa khi ta nói về

  A. hai âm có độ cao rất khác nhau, do hai nhạc cụ rất khác nhau phát ra.

  B. hai âm có độ cao rất khác nhau, do cùng một nhạc cụ phát ra.

  C. hai âm có cùng độ cao, do hai nhạc cụ rất khác nhau phát ra.

  D. hai âm có cùng độ cao, do cùng một nhạc cụ phát ra.

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2750Hz và 3850Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300Hz đến 800Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được có tối đa bao nhiêu tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 35

  B. 34

  C. 36

  D. 38

  Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2750Hz và 3850Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300Hz đến 800Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được có tối đa bao nhiêu tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

  A. 35

  B. 34

  C. 36

  D. 38

  Tần số của âm cơ bản và hoạ âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong những hoạ âm do dây đàn phát ra, có hai hoạ âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong mức chừng từ 300Hz đến 800Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được từ 16Hz đến 20kHz, có tối đa bao nhiêu tần số của hoạ âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này:

  A. 37

  B. 30

  C. 45

  D. 22

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Clip Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng ?

  You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Down Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng miễn phí

  You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng Free.

  Giải đáp vướng mắc về Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hãy chọn phát biểu đúng hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghita hoàn toàn có thể có cùng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Hãy #chọn #phát #biểu #đúng #hai #âm #RÊ #và #SOL #của #cùng #một #dây #đàn #ghita #có #thể #có #cùng