Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-25 07:30:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

323

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục do nhà giáo dục khuynh hướng, thiết kế và hướng dẫn thực thi, tạo thời cơ cho học viên tiếp cận thực tiễn, thể nghiệm những cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm tay nghề đã có và lôi kéo tổng hợp kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của những môn học để thực thi những trách nhiệm được giao hoặc xử lý và xử lý những yếu tố của thực tiễn đời sống nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội phù phù thích hợp với lứa tuổi; thông thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm tay nghề đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp thêm phần phát huy tiềm năng sáng tạo và kĩ năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và nghề nghiệp tương lai.

Nội dung chính

  • II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 
  • III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
  • IV. NỘI DUNG GIÁO DỤC
  • V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục bắt buộc được thực thi từ lớp 1 đi học 12.

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp thêm phần hình thành, tăng trưởng những phẩm chất hầu hết, khả năng chung và những khả năng đặc trưng cho học viên; nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí được xây dựng nhờ vào những quan hệ của thành viên học viên với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp.

 

Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được phân loại theo hai quy trình: quy trình giáo dục cơ bản và quy trình giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp.

Giai đoạn giáo dục cơ bản:

Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm triệu tập vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt mày mò bản thân, hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện bản thân, hoạt động và sinh hoạt giải trí tăng trưởng quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội và tìm hiểu một số trong những nghề nghiệp thân thiện với học viên cũng khá được tổ chức triển khai thực thi với nội dung, hình thức phù phù thích hợp với lứa tuổi.

Ở cấp trung học cơ sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp triệu tập hơn vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng tới tự nhiên và hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng nghiệp; đồng thời hoạt động và sinh hoạt giải trí khuynh hướng về phía bản thân vẫn được tiếp tục triển khai để tăng trưởng những phẩm chất và khả năng của học viên.

Giai đoạn giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp:

Ngoài những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng tới thành viên, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông triệu tập hơn vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hướng nghiệp nhằm mục đích tăng trưởng khả năng khuynh hướng nghề nghiệp. Thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng nghiệp, học viên được nhìn nhận và tự xét về khả năng, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề thích hợp và rèn luyện phẩm chất và khả năng để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.

(Theo Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục bắt buộc được thực thi từ lớp 1 đi học 12.

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo thời cơ cho học viên tiếp cận thực tiễn, thể nghiệm những cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm tay nghề đã có và lôi kéo tổng hợp kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của những môn học để thực thi những trách nhiệm được giao hoặc xử lý và xử lý những yếu tố của thực tiễn đời sống nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội phù phù thích hợp với lứa tuổi; thông thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm tay nghề đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp thêm phần phát huy tiềm năng sáng tạo và kĩ năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và nghề nghiệp tương lai.

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp thêm phần hình thành, tăng trưởng những phẩm chất hầu hết, khả năng chung và những khả năng đặc trưng cho học viên; nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí được xây dựng nhờ vào những quan hệ của thành viên học viên với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp. Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được phân loại theo hai quy trình: quy trình giáo dục cơ bản và quy trình giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp.

– Giai đoạn giáo dục cơ bản: Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm triệu tập vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt mày mò bản thân, hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện bản thân, hoạt động và sinh hoạt giải trí tăng trưởng quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội và tìm hiểu một số trong những nghề nghiệp thân thiện với học viên cũng khá được tổ chức triển khai thực thi với nội dung, hình thức phù phù thích hợp với lứa tuổi. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp triệu tập hơn vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng tới tự nhiên và hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng nghiệp; đồng thời hoạt động và sinh hoạt giải trí khuynh hướng về phía bản thân vẫn được tiếp tục triển khai để tăng trưởng những phẩm chất và khả năng của học viên. – Giai đoạn giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp: Ngoài những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng tới thành viên, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông triệu tập hơn vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hướng nghiệp nhằm mục đích tăng trưởng khả năng khuynh hướng nghề nghiệp. Thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng nghiệp, học viên được nhìn nhận và tự xét về khả năng, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề thích hợp và rèn luyện phẩm chất và khả năng để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hình thành, tăng trưởng ở học viên khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, khả năng thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí, khả năng khuynh hướng nghề nghiệp; đồng thời góp thêm phần hình thành, tăng trưởng những phẩm chất hầu hết và khả năng chung quy định trong Chương trình tổng thể.

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học viên mày mò bản thân và toàn thế giới xung quanh, tăng trưởng đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước nét trẻ trung của vạn vật thiên nhiên và tình người, có ý niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời tu dưỡng cho học viên tình yêu riêng với quê nhà, giang sơn, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc bản địa để góp thêm phần giữ gìn, tăng trưởng những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một toàn thế giới hội nhập. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

Hoạt động trải nghiệm hình thành cho học viên thói quen tích cực trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực thi trách nhiệm của người học viên ở trong nhà, ở trường và địa phương; biết tự nhìn nhận và tự kiểm soát và điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi tiếp xúc, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được khả năng xử lý và xử lý yếu tố.

3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học viên củng cố thói quen tích cực, nền nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi tiếp xúc ứng xử có văn hoá và triệu tập hơn vào tăng trưởng trách nhiệm thành viên: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với mái ấm gia đình, hiệp hội; hình thành những giá trị của thành viên theo chuẩn mực chung của xã hội; hình thành và tăng trưởng khả năng xử lý và xử lý yếu tố trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường; biết tổ chức triển khai việc làm một cách khoa học; có hứng thú, hiểu biết về một số trong những nghành nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất thiết yếu của người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn luyện phù phù thích hợp với khuynh hướng nghề nghiệp khi kết thúc quy trình giáo dục cơ bản. 

4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học viên tăng trưởng những phẩm chất, khả năng đã được hình thành ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Kết thúc quy trình giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp, học viên hoàn toàn có thể thích ứng với những Đk sống, học tập và thao tác rất khác nhau; thích ứng với những thay đổi của xã hội tân tiến; hoàn toàn có thể tổ chức triển khai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, việc làm và quản lí bản thân; hoàn toàn có thể tăng trưởng hứng thú nghề nghiệp và ra quyết định hành động lựa chọn được nghề nghiệp tương lai; xây dựng được kế hoạch rèn luyện phục vụ yêu cầu nghề nghiệp và trở thành người công dân có ích.

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất hầu hết 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp thêm phần hình thành và tăng trưởng những phẩm chất hầu hết theo những mức độ phù phù thích hợp với mỗi cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về khả năng 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp hình thành và tăng trưởng ở học viên những khả năng tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo nên biểu lộ qua những khả năng đặc trưng: khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, khả năng thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí, khả năng khuynh hướng nghề nghiệp. Yêu cầu cần đạt về những khả năng đặc trưng này được thể hiện trong bảng sau:

Năng lực

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI CUỘC SỐNG

Hiểu biết về bản thân và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống

– Nhận biết được sự thay đổi của khung hình, cảm xúc, tâm ý của tớ mình. 

– Hình thành được một số trong những thói quen, nếp sống sinh hoạt và kĩ năng tự phục vụ. 

– Nhận ra được nhu yếu thích hợp và nhu yếu không thích hợp. 

– Phát hiện được yếu tố và tự tin trao đổi những tâm ý của tớ. 

– Chỉ ra được sự khác lạ Một trong những thành viên về thái độ, khả năng, sở trường và hành vi. 

– Nhận diện được một số trong những nguy hiểm từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống riêng với bản thân.

– Xác định được những nét đặc trưng về hành vi và lời nói của tớ mình.

– Thể hiện được sở trường của tớ theo phía tích cực. 

– Thể hiện được chính kiến khi phản biện, phản hồi về những hiện tượng kỳ lạ xã hội và xử lý và xử lý xích míc. 

– Giải thích được ảnh hưởng của yếu tố thay đổi khung hình đến những trạng thái cảm xúc, hành vi của tớ mình. 

– Tìm giá tốt trị, ý nghĩa của tớ mình riêng với mái ấm gia đình và bạn bè. – Giải thích được tác động của yếu tố phong phú về toàn thế giới, văn hoá, con người và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. 

– Nhận biết được những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn từ môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người.

– Xác định được phong thái của tớ mình. 

– Thể hiện được hứng thú của tớ mình và tinh thần sáng sủa về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.  

– Thể hiện được tư duy độc lập và xử lý và xử lý yếu tố của tớ mình. 

– Đánh giá được lợi thế, yếu và kĩ năng thay đổi của tớ mình. – Khẳng định được vai trò, vị thế của thành viên trong mái ấm gia đình, nhà trường và xã hội. 

– Giải thích được vì sao con người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ xung quanh luôn biến hóa và rút ra được bài học kinh nghiệm tay nghề cho bản thân mình từ sự hiểu biết này. 

– Phân tích được ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội đến sức khoẻ và trạng thái tâm lí của thành viên và chỉ ra được sự tác động của con người đến môi trường tự nhiên tự nhiên, xã hội.

Kĩ năng kiểm soát và điều chỉnh bản thân và phục vụ với việc thay đổi

– Đề xuất được những cách xử lý và xử lý rất khác nhau cho cùng một yếu tố. 

– Làm chủ được cảm xúc, thái độ và hành vi của tớ và thể hiện sự tự tin trước đông người. – Tự lực trong việc thực thi một số trong những việc phù phù thích hợp với lứa tuổi. 

– Biết cách thoả mãn nhu yếu thích hợp và kiềm chế nhu yếu không thích hợp.  

– Thực hiện được những trách nhiệm với những yêu cầu rất khác nhau. 

– Biết cách xử lí trong một số trong những trường hợp nguy hiểm.

– Vận dụng được kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học để xử lý và xử lý yếu tố trong những trường hợp rất khác nhau. 

– Làm chủ được cảm xúc của tớ mình trong những trường hợp tiếp xúc, ứng xử rất khác nhau. 

– Tự sẵn sàng sẵn sàng kiến thức và kỹ năng và kĩ năng thiết yếu để phục vụ với trách nhiệm được giao.

 – Thực hiện được những trách nhiệm với những yêu cầu rất khác nhau. 

– Thể hiện được cách tiếp xúc, ứng xử phù phù thích hợp với trường hợp.

 – Biết cách ứng phó với rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, rủi ro không mong muốn từ môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội.

– Điều chỉnh được những hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề của tớ mình phù phù thích hợp với toàn cảnh mới. 

– Thay đổi được cách tâm ý, biểu lộ thái độ, cảm xúc của tớ mình để phục vụ với yêu cầu, trách nhiệm, tình hình mới. 

– Thể hiện được kĩ năng tự học trong những tình hình mới. – Thực hiện được những trách nhiệm trong tình hình mới. 

– Thể hiện được sự tự tin trong tiếp xúc, ứng xử và trong những quan hệ rất khác nhau. 

– Giải quyết được một số trong những yếu tố về môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội phù phù thích hợp với kĩ năng của tớ.

NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Kĩ năng lập kế hoạch

– Xác định được tiềm năng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thành viên và hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm.  

– Tham gia xác lập được nội dung và phương pháp thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí thành viên, hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm. 

– Dự kiến được thời hạn thực thi trách nhiệm.

– Xác định được tiềm năng, đề xuất kiến nghị được nội dung và phương thức thích hợp cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thành viên và hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm. 

– Dự kiến được nhân sự tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí và phân công trách nhiệm thích hợp cho những thành viên. 

– Dự kiến được thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

– Xác định được tiềm năng, nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí, phương tiện đi lại và hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí thích hợp. 

– Dự kiến được nguồn lực thiết yếu cho hoạt động và sinh hoạt giải trí: nhân sự, tài chính, Đk thực thi khác. 

– Dự kiến được thời hạn cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sắp xếp chúng trong một trật tự thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp lý.

Kĩ năng thực thi kế hoạch và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí

– Thực hiện được kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của thành viên.

 – Biết tìm sự tương hỗ khi thiết yếu. 

– Tham gia tích cực vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm. 

– Thể hiện được sự chia sẻ và tương hỗ bạn trong hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Biết cách xử lý và xử lý xích míc phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí.

– Thực hiện được kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của thành viên và linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh khi cần để đạt được tiềm năng. 

– Thể hiện được sự hợp tác, giúp sức, tương hỗ mọi người để cùng thực thi trách nhiệm.

– Biết cách tự khuyến khích và động viên người khác để cùng hoàn thành xong trách nhiệm. 

– Giải quyết được yếu tố phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và trong quan hệ với những người khác.

– Hoàn thành được những kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí theo thời hạn đã xác lập và linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí khi cần. 

– Thể hiện được sự dữ thế chủ động hợp tác, tương hỗ mọi người trong hoạt động và sinh hoạt giải trí để đạt tiềm năng chung. 

– Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và lôi kéo sức mạnh nhóm hoàn thành xong trách nhiệm theo kế hoạch. 

– Lựa chọn được hoạt động và sinh hoạt giải trí thay thế cho thích hợp hơn với đối tượng người dùng, Đk và tình hình. 

– Xử lí được trường hợp, xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí một cách sáng tạo

Kĩ năng nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí

– Nêu được ý nghĩa của hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với bản thân và tập thể. 

– Chỉ ra được sự tiến bộ của tớ mình sau hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Chỉ ra được những vấn đề cần rút kinh nghiệm tay nghề trong tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sự tích cực hoạt động và sinh hoạt giải trí của thành viên, nhóm.

– Đánh giá được sự hợp lý/chưa thích hợp lý của kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Đánh giá được những yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí.  

– Chỉ ra được những góp phần của tớ mình và người khác vào kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Rút ra được những kinh nghiệm tay nghề học được khi tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

– Đánh giá được những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quy trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Đánh giá được một cách khách quan, công minh sự góp phần của tớ mình và người khác khi tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

– Rút ra được bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề và đề xuất kiến nghị được phương án tăng cấp cải tiến.

NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Hiểu biết về nghề nghiệp

– Nêu được nét đặc trưng và ý nghĩa của một số trong những việc làm, nghề nghiệp của người thân trong gia đình và nghề ở địa phương. 

– Chỉ ra được một số trong những phẩm chất và khả năng nên phải có để làm một số trong những nghề quen thuộc.

 – Mô tả được một số trong những công cụ của nghề và cách sử dụng bảo vệ an toàn và uy tín.

– Giới thiệu được những nghề/nhóm nghề phổ cập ở địa phương và ở Việt Nam, chỉ ra được vai trò kinh tế tài chính 

– xã hội của những nghề đó. – Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, khả năng của người làm nghề mà bản thân quan tâm. 

– Trình bày được xu thế tăng trưởng của nghề ở Việt Nam. 

– Giới thiệu được những nhóm kiến thức và kỹ năng cần học và những cơ sở đào tạo và giảng dạy nghề liên quan đến khuynh hướng nghề nghiệp.

 – Chỉ ra được những công cụ của những ngành nghề, những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mất bảo vệ an toàn và uy tín hoàn toàn có thể xẩy ra và cách đảm bảo sức khoẻ nghề nghiệp.

– Giải thích được những Đk thao tác, việc làm và vị trí việc làm của những nghề/nhóm nghề. 

– Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, khả năng của người làm nghề. 

– Trình bày được nhu yếu xã hội riêng với những nghề và sự tăng trưởng của những nghề đó trong xã hội. 

– Giới thiệu được những thông tin về trường cao đẳng, ĐH, những trường trung cấp học nghề và những cơ sở đào tạo và giảng dạy nghề liên quan đến khuynh hướng nghề nghiệp của tớ mình. 

– Phân tích được vai trò của những công cụ của những ngành nghề, cách sử dụng bảo vệ an toàn và uy tín, những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tai nạn không mong muốn hoàn toàn có thể xẩy ra và cách đảm bảo sức khoẻ nghề nghiệp.

Hiểu biết và rèn luyện phẩm chất, khả năng liên quan đến nghề nghiệp

– Thể hiện được sự quan tâm và sở trường riêng với một số trong những nghề quen thuộc với bản thân. 

– Hình thành được trách nhiệm trong việc làm và sự tuân thủ những quy định. 

– Thực hiện và hoàn thành xong được những trách nhiệm.

– Biết sử dụng một số trong những công cụ lao động trong mái ấm gia đình một cách bảo vệ an toàn và uy tín.

– Hình thành được hứng thú nghề nghiệp và biết phương pháp nuôi dưỡng hứng thú, đam mê nghề nghiệp. 

– Chỉ ra được một số trong những lợi thế và chưa mạnh về phẩm chất và khả năng của tớ mình có liên quan đến nghề yêu thích. 

– Rèn luyện được một số trong những phẩm chất và khả năng cơ bản của người lao động.  

– Biết giữ bảo vệ an toàn và uy tín và sức khoẻ nghề nghiệp.

– Thể hiện được hứng thú riêng với nghề hoặc nghành nghề nghiệp và thường xuyên thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nghề nghiệp đó. 

– Xác định được những phẩm chất và khả năng của tớ mình thích hợp hoặc chưa phù phù thích hợp với yêu cầu của nhóm nghề và nghề định lựa chọn.

– Rèn luyện được những phẩm chất, khả năng cơ bản phục vụ yêu cầu của nghề định lựa chọn và với nhiều nghề rất khác nhau. – Biết cách giữ bảo vệ an toàn và uy tín và sức khoẻ nghề nghiệp.

Kĩ năng ra quyết định hành động và lập kế hoạch học tập theo khuynh hướng nghề nghiệp
 

– Lựa chọn được hướng đi thích hợp cho bản thân mình khi kết thúc quy trình giáo dục cơ bản. 

– Lập được kế hoạch học tập và rèn luyện phù phù thích hợp với hướng đi đã chọn.

Tổng hợp và phân tích được những thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề định lựa chọn. 

– Ra được quyết định hành động lựa chọn nghề,trường học nghề, hướng học tập nghềnghiệp. 

– Lập được kế hoạch học tập và tăng trưởng nghề nghiệp.

IV. NỘI DUNG GIÁO DỤC

Mạch nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động

Nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động khuynh hướng về phía bản thân
Hoạt động mày mò bản thân
– Tìm hiểu hình ảnh và tính cách của tớ mình.
– Tìm hiểu kĩ năng của tớ mình.Hoạt động rèn luyện bản thân

– Rèn luyện nền nếp, thói quen tự phục vụ và ý thức trách nhiệm trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

– Rèn luyện những kĩ năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Hoạt động hướng tới xã hội
Hoạt động chăm sóc mái ấm gia đình
– Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình và những quan hệ trong mái ấm gia đình
– Tham gia những việc làm của mái ấm gia đình.Hoạt động xây dựng nhà trường
– Xây dựng và tăng trưởng quan hệ với bạn bè và thầy cô.
– Tham gia xây dựng và phát huy truyền thống cuội nguồn của nhà trường và của tổ chức triển khai Đoàn, ĐộiHoạt động xây dựng hiệp hội
– Xây dựng và tăng trưởng quan hệ với mọi người.
– Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục truyền thống cuội nguồn, giáo dục chính trị, đạo đức, pháp lý.Hoạt động hướng tới tự nhiên
Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh sắc vạn vật thiên nhiên
– Khám phá vẻ đẹp, ý nghĩa của cảnh sắc vạn vật thiên nhiên.
– Tham gia bảo tồn cảnh sắc vạn vật thiên nhiên.Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
– Tìm hiểu tình hình môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
– Tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.Hoạt động hướng nghiệp
Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp
– Tìm hiểu ý nghĩa, điểm lưu ý và yêu cầu của nghề.
– Tìm hiểu yêu cầu về bảo vệ an toàn và uy tín và sức khoẻ nghề nghiệp.– Tìm hiểu thị trường lao động.Hoạt động rèn luyện phẩm chất, khả năng phù phù thích hợp với khuynh hướng nghề nghiệp
– Tự nhìn nhận sự thích hợp của tớ mình với khuynh hướng nghề nghiệp.
– Rèn luyện phẩm chất và khả năng phù phù thích hợp với khuynh hướng nghề nghiệp.Hoạt động lựa tính hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo khuynh hướng nghề nghiệp
– Tìm hiểu khối mạng lưới hệ thống trường trung cấp, cao đẳng, ĐH và những cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của địa phương, TW.
– Tham vấn ý kiến của thầy cô, người thân trong gia đình và Chuyên Viên về khuynh hướng nghề nghiệp– Lựa chọn cơ sở đào tạo và giảng dạy trong tương lai và lập kế hoạch học tập phù phù thích hợp với khuynh hướng nghề nghiệp.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Đánh giá kết quả giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phải bảo vệ những yêu cầu sau: 

1. Mục đích nhìn nhận là tích lũy thông tin đúng chuẩn, kịp thời, có mức giá trị về mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt so với chương trình; sự tiến bộ của học viên trong và sau những quy trình trải nghiệm. Kết quả nhìn nhận là vị trí căn cứ để khuynh hướng học viên tiếp tục rèn luyện hoàn thiện bản thân và cũng là vị trí căn cứ quan trọng để những cơ sở giáo dục, những nhà quản lí và đội ngũ giáo viên kiểm soát và điều chỉnh chương trình và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục trong nhà trường. 

2. Nội dung nhìn nhận là những biểu lộ của phẩm chất và khả năng đã được xác lập trong chương trình: khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, khả năng thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí, khả năng khuynh hướng nghề nghiệp. Các yêu cầu cần đạt về sự việc tăng trưởng phẩm chất và khả năng của mỗi thành viên hầu hết được nhìn nhận thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chủ đề, hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng nghiệp, thông qua quy trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể và những thành phầm của học viên trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí.

 Đối với Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp, nội dung nhìn nhận hầu hết triệu tập vào sự góp phần của học viên cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và việc thực thi có kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của tập thể. Ngoài ra, những yếu tố như động cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của học viên cũng khá được nhìn nhận thường xuyên trong quy trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

3. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự nhìn nhận và nhìn nhận đồng đẳng của học viên, nhìn nhận của cha mẹ học viên và nhìn nhận của hiệp hội; giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách tổng hợp kết quả nhìn nhận. 

4. Cứ liệu nhìn nhận nhờ vào thông tin tích lũy được từ quan sát của giáo viên, từ ý kiến tự nhìn nhận của học viên, nhìn nhận đồng đẳng của những học viên trong lớp, ý kiến nhận xét của cha mẹ học viên và hiệp hội; thông tin về số giờ (số lần) tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm (hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm thường xuyên, hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội và phục vụ hiệp hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng nghiệp, hoạt động và sinh hoạt giải trí lao động,…); số lượng và chất lượng những thành phầm hoàn thành xong được lưu trong hồ sơ hoạt động và sinh hoạt giải trí. 

5. Kết quả nhìn nhận riêng với mỗi học viên là kết quả tổng hợp nhìn nhận thường xuyên và định kì về phẩm chất và khả năng và hoàn toàn có thể phân ra làm một số trong những mức để xếp loại. Kết quả nhìn nhận Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được ghi vào hồ sơ học tập của học viên (tương tự một môn học).

Loạt bài Tài liệu hay nhất

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hay nêu đặc trưng của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hay #nêu #đặc #trưng #của #hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #ở #THCS