Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Kết quả chính của quy trình phiên mã là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Kết quả chính của quy trình phiên mã là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-09 09:08:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

9

– Là quy trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang ARN mạch đơn.

Nội dung chính

 • 2. Diễn biến quy trình phiên mã
 • a. Mở đầu
 • b. Kéo dài
 • c. Kết thúc
 • * Sơ đồ quy trình phiên mã
 • 3. Các công thức cơ bản liên quan đến quy trình Phiên mã
 • 4. Bài tập về quy trình phiên mã

– Ở toàn bộ những virút có ADN mạch kép, vi trùng và những sinh vật nhân thực đều phải có quy trình phiên mã.

– Ở sinh vật nhân thực quy trình phiên mã trình làng trong nhân tế bào, ở kì trung gian giữa hai lần phân bào, khi đó nhiễm sắc thể (NST) dãn xoắn.

2. Diễn biến quy trình phiên mã

Quá trình phiên mã có những quy trình chính sau:

a. Mở đầu

Enzim ARN-polimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc có chiều 3’-5’ và khởi đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (điểm khởi đầu)

b. Kéo dài

ARN-polimeraza trượt dọc theo mạch gốc của gen theo chiều 3’-5’ tổng hợp mạch mARN theo chiều từ 5’ => 3’ và theo nguyên tắc tương hỗ update (A-U, G-X).

c. Kết thúc

Enzim di tán đến khi gặp mã kết thúc thì dừng phiên mã, phân tử mARN được giải phóng.

– Ở sinh vật nhân sơ: mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.

– Ở sinh vật nhân thực: mARN sau phiên mã phải cắt bỏ những intron, nối những exon lại với nhau mới tạo thành mARN trưởng thành, tiếp theo đó mARN trưởng thành trải qua màng nhân, ra tế bào chất làm khuôn tổng hợp protein.

Kết luận: Trong hai mạch của gen chỉ có mạch khuôn (mạch mã gốc) được phiên mã thành mARN theo nguyên tắc tương hỗ update rồi từ nhân ra tế bào chất để tham gia vào quy trình dịch mã. Quá trình dịch mã được tiến hành từ điểm khởi đầu và chấm hết ở điểm kết thúc của gen.

* Sơ đồ quy trình phiên mã

3. Các công thức cơ bản liên quan đến quy trình Phiên mã

Nếu gọi mạch gốc của gen là mạch 1 ta có mối liên quan về số lượng những đơn phân giữa gen và ARN:

Um = A1 = T2 ;

Am = T1 = A2 ;

Xm = G1 = X2 ;

Gm = X1 = G2

Nếu xét mối tương quan những nuclêôtit của 2 mạch đơn ta có:

T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 = Um + Am

G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 = Xm + Gm

Suy ra:

4. Bài tập về quy trình phiên mã

Các bạn hoàn toàn có thể làm bài tập trắc nghiệm về quy trình phiên mã tại ĐÂY.

Các loại ARN Cấu trúc Chức năng mARN Gồm 1 mạch polynuclêôtit, mạch thẳng. Đầu 5’ có trình tự nuclêôit đặc hiệu (không đuợc dịch mã) gần codon mở đầu để ribôxôm nhận ra và gắn vào
Mang thông tin di truyền  cấu trúc chuỗi pôlypeptit tARN Mạch đơn xẻ 3 thuỳ, thuỳ giữa mang anticôđon. Đầu 3’ mang axit amin Mang axit amin đến ribôxôm tham gia dịch mã rARN Là 1 mạch pôlynuclêôtit dạng mạch đơn hoặc quấn lại như tARN

Là thành phần cấu trúc ribôxôm

a. Khái niệm 

Phiên mã là quy trình tổng hợp phân tử ARN từ mạch mã gôc của gen. Bản chất của quy trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã gốc sang phân tử ARN.

Quá trình này trình làng trong nhân, ở kì trung gian của tế bào giữa 2 lần phân bào, lúc NST đang giãn xoắn. 

b. Diễn biến quy trình phiên mã 

Quá trình phiên mã trình làng theo tiến trình:

Bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’→ 5’ và khởi đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu.

Bước 2. Kéo dài chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc trên gen có chiều 3’ → 5’ và gắn những nuclêôtit trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào link với những nuclêôtit trên mạch gốc theo nguyên tắc tương hỗ update: Agốc – Umôi trường, Tgốc – Amôi trường, Ggốc – Xmôi trường, Xgốc – Gmôi trường, để tổng hợp nên mARN theo chiều  5’ → 3’.

Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn của gen đóng xoắn ngay lại.

Bước 3. Kết thúc:

Khi enzym di tán đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì quy trình phiên mã tạm ngưng, phân tử ARN được giải phóng. 

Kết quả: 1 lần phiên mã 1 gen tổng hợp nên 1 phân tử ARN, có trình tự giống với mARN tương hỗ update nhưng thay T bằng U.

Ý nghĩa: hình thành nhiều chủng loại ARN tham gia trực tiếp vào quy trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng.

Loigiaihay

Trong Sinh học, phiên mã là quy trình tổng hợp RNA từ mạch khuôn của gen. Trong quy trình này, trình tự những đêôxyribônuclêôtit ở mạch khuôn của gen (bản chất là DNA) được quy đổi (phiên) thành trình tự những ribônuclêôtit của RNA theo nguyên tắc tương hỗ update.[1][2][3]

Trong quy trình phiên mã, enzym RNA-pôlymêraza (RNA-pol) đang trượt trên DNA, lấy mạch mã gốc (nét thẳng đen) làm khuôn, tổng hợp nên bản mã phiên (nét xanh) là RNA thông tin (mRNA).

Thuật ngữ này dịch từ nguyên gốc tiếng Anh: transcription (phát âm IPA: /træn’skrɪpʃən/, tiếng Việt: t’ran-crip-sân), trước kia (khoảng chừng trước 2004) ở Việt Nam dịch là sao mã, nay đã thống nhất toàn quốc dịch là phiên mã.[1][4][5]

Vì có nhiều loại RNA rất khác nhau (như mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, tmRNA v.v), nhưng chỉ có mRNA (RNA thông tin) là bản phiên mã dùng làm khuôn để dịch mã di truyền thành trình tự những amino acid trong chuỗi pôlypeptit, từ đó tạo ra thành phầm quan trọng nhất là prôtêin, nên – theo nghĩa hẹp và thường dùng – thì phiên mã là quy trình tổng hợp mRNA.

Quá trình này chỉ trình làng khi có vai trò tham gia của những tác nhân phiên mã, trong có vai trò chủ chốt thuộc về enzym phiên mã,tạo thành nhóm enzym gọi là RNA-pôlymêraza.

Quá trình phiên mã rất phức tạp, nhưng đã được nghiên cứu và phân tích tường tận và hiểu biết rõ ràng, nhất là ở đối tượng người dùng là trực khuẩn E. coli. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã thực thi phiên mã ngoài tế bào sống, tức là phiên mã in vitro trong phòng thí nghiệm. Ở đó, quy trình phiên mã cần tối thiểu những thành phần sau.[6][7][8]

 • Nguyên vật tư: những NTP (nucleoside triphosphate) đó đó là những ribônuclêôtit A, U, G và X (hay C tức cytosine) đã được hoạt hoá, gồm: ATP, UTP, GTP và CTP.
 • Enzym RNA pôlymêraza.
 • DNA khuôn.

Ngoài ra, nên phải có:

 • Nước cất làm dung môi với những thành phần trên ở tỉ lệ thích hợp.
 • Diethyl pyrocarbonate (DEPC) hay diethyl dicarbonate (tên theo IUPAC) để khử hoạt tính RNase (enzym ribônuclêôtiđaza) trong dung dịch và xử lí những dụng cụ thí nghiệm.
 • pH và nhiệt độ ủ thích hợp (thường là 37oC).

 

Tổng quan về phiên mã và dịch mã.

 • Một mạch đơn gen (mạch đối nghĩa) – Sinh học phổ thông Việt Nam gọi là mạch gốc[4] – gồm những đêôxyribônuclêôtit, sẽ tiến hành RNA-pôlymêraza dùng làm khuôn, để tổng hợp nên những ribônuclêôtit theo nguyên tắc tương hỗ update. Trong quy trình này, chuỗi trình tự đêôxyribônuclêôtit được quy đổi thành chuỗi trình tự những ribônuclêôtit, ví dụ: A-T-G-X tạo ra U-A-X-G. Do đó gọi là phiên, chứ không phải là chép hoặc dịch.
 • Chuỗi ribônuclêôtit tương hỗ update cho mã gốc vốn là mạch đối nghĩa, nên trực tiếp mang mã di truyền (bản mã phiên). Sau khi được tổng hợp hợp xong, bản mã phiên sẽ tách khỏi mã gốc, thoát khỏi vùng nhân để tRNA giải thuật thành bản dịch là chuỗi pôlypeptit.
 • Ở tế bào nhân sơ (như vi trùng), quy trình phiên mã gồm 3 quy trình sau, khi đã qua quy trình sẵn sàng sẵn sàng.

Chuẩn bị: Hệ enzym tháo xoắn DNA (Tôpôizômêraza và Hêlicaza) gỡ xoắn và tách DNA khuôn ở đoạn có gen cần phiên. Sau đó phiên mã mới hoàn toàn có thể tiến hành.

 • Khởi đầu – Enzim RNA-pôlymeraza bám vào đoạn khởi đầu ở vùng điều hòa của gen, chọn mạch khuôn rồi khởi đầu trượt dọc theo mạch này theo chiều 3’- 5’ để sẵn sàng tổng hợp RNA.
 • Kéo dài – RNA-pôlymeraza vừa trượt dọc trên mạch khuôn gen theo chiều 3’- 5’, vừa lắp những ribônuclêôtit tự do vào mạch khuôn theo nguyên tắc tương hỗ update, rồi sử dụng ATP để gắn những ribônuclêôtit vừa mới được lắp trên mạch khuôn với nhau bằng link phôtphođieste, tạo ra chuỗi pôlyribônuclêôtit mới theo phía 5’-3’. Đoạn nào trên gen đã phiên mã xong đóng xoắn lại ngay. Ở bước này, chuỗi pôlyribônuclêôtit được dài dần ra, nên gọi là quy trình kéo dãn (elongation),[9] cũng là quy trình lâu nhất trong toàn bộ quy trình.
 • Kết thúc – Khi RNA-pôlymeraza trượt tới tín hiệu kết thúc trên gen thì dừng phiên mã và tách khỏi gen, phân tử RNA vừa tạo thành được giải phóng, đồng thời đoạn gen bị tách “khép” lại rồi trở thành cấu trúc xoắn kép như trước.
 •  

  Kết quả phiên mã. Trong hình, thuật ngữ “triplet” và “codon” đều nghĩa là bộ ba.

  Vì sự “lắp ráp” những nguyên vật tư là ribônuclêôtit tự do (A, U, G và X) vào mạch khuôn trình làng theo nguyên tắc tương hỗ update (A-U, G-X, T-A và X-G), nên bản phiên sẽ mang mã di truyền trực tiếp quy xác định trí mỗi amino acid theo như đúng những bộ ba (codon) mà nó có.

  • Phiên mã ở sinh vật nhân thực và nhân sơ về cơ bản là giống nhau theo những quy trình vừa trình diễn. Những điểm rất khác nhau về phiên mã giữa nhân thực và nhân sơ thật nhiều, nhưng tóm tắt như sau.

  • Phiên mã ở nhân sơ nói chung, chỉ việc một loại enzym RNA-pôlymeraza xúc tác, kể cả phiên ra mRNA hay tRNA hoặc rRNA. Nhưng ở nhân thực có nhiều loại enzim rất khác nhau cùng tham gia: mỗi loại RNA (mRNA, tRNA và rRNA) khi phiên mã được xúc tác bởi một loại RNA-pôlymeraza riêng.[2][4][5]

  • Do vi trùng (nhân sơ) không còn màng nhân, nên bản phiên mã mRNA trong cả lúc không được tổng hợp xong đã hoàn toàn có thể được làm khuôn dịch mã ngay, nghĩa là phiên mã và dịch mã coi như thể hoàn toàn có thể cùng lúc, do đó phiên mã xong thì hoàn toàn có thể dịch mã cũng hoàn tất.[1][2][4]

  • Ngay sau khi RNA được tạo thành xong, thì ở nhân sơ, RNA này được sử dụng ngay trong tế bào. Nhưng ở nhân thực, thì chuỗi pôlyribônuclêôtit mới chỉ là phân tử RNA sơ khai, phải qua quy trình chế biến, thì mới tạo ra mRNA trưởng thành, rồi mRNA trưởng thành này trải qua lỗ trên màng nhân mà vào mạng lưới nội chất để làm khuôn dịch mã. Trong quy trình này, phân tử mRNA sơ khai phải được cắt bỏ những intrôn (không còn cođon), rồi nối những êxôn (có những cođon) còn sót lại với nhau. Quá trình này gọi là chế biến hay xử lý RNA (RNA processing) khá phức tạp, không trình làng ở đây, mà trình diễn rõ ràng ở trang Phiên mã nhân thực (Eukaryotic transcription).

  • Phiên mã nhân thực
  • Xử lý RNA
  • Tổng hợp pôlypeptit

 • ^ a b c Campbell và tập sự: “Sinh học” – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2010.
 • ^ a b c Phạm Thành Hổ: “Di truyền học” – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 1998
 • ^ “Transcription”.
 • ^ a b c d “Sinh học 12” – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2022.
 • ^ a b Philipps & Chilton: “Sinh học” – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2004.
 • ^ “Transcription in Prokaryotes”.
 • ^ “The Basics: In Vitro Transcription”.
 • ^ “In vitro Transcription” (PDF).
 • ^ ://.merriam-webster/dictionary/elongation
 • Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện đi lại truyền tải về Phiên mã.Wikiversity tiếng Anh có tài năng liệu giáo dục và khoa học kỹ thuật về:
  Phiên mã

  • Interactive Java simulation of transcription initiation. Lưu trữ 2011-07-22 tại Wayback Machine From Center for Models of Life the Niels Bohr Institute.
  • Interactive Java simulation of transcription interference–a trò chơi of promoter dominance in bacterial virus. Lưu trữ 2011-08-26 tại Wayback Machine From Center for Models of Life the Niels Bohr Institute.
  • Biology animations about this topic under Chapter 15 and Chapter 18
  • Virtual Cell Animation Collection, Introducing Transcription
  • Easy to use DNA transcription site

  Lấy từ “://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phiên_mã&oldid=66487837”

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Video Kết quả chính của quy trình phiên mã là ?

  You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kết quả chính của quy trình phiên mã là tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Kết quả chính của quy trình phiên mã là miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Kết quả chính của quy trình phiên mã là Free.

  Giải đáp vướng mắc về Kết quả chính của quy trình phiên mã là

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kết quả chính của quy trình phiên mã là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Kết #quả #chính #của #quá #trình #phiên #mã #là