Contents

Mẹo Hướng dẫn Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là được Update vào lúc : 2022-04-09 09:16:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

259

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tạo mạch xấp xỉ điện từ hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì tạo ra mạch xấp xỉ điện từ hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Khi mắc (C1 tuy nhiên tuy nhiên C2) rồi mắc với cuộn L thì tạo ra mạch xấp xỉ thu được sóng điện từ có bước sóng là:

A. 50 m

B. 10 m

C. 70 m

D. 35 m

Các vướng mắc tương tự

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tạo mạch xấp xỉ điện từ hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì tạo ra mạch xấp xỉ điện từ hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Khi mắc (C2 tuy nhiên tuy nhiên C1) rồi mắc với cuộn L thì tạo ra mạch xấp xỉ thu được sóng điện từ có bước sóng là

A. 50 m

B. 10 m

C. 70 m

D. 35 m

Một mạch xấp xỉ được cấu trúc từ một cuộn thuần cảm L và hai tụ điện  C 1  và  C 2 . Khi dùng L với  C 1  thì mạch xấp xỉ bắt được sóng điện từ có bước sóng  λ 1  = 75 m. Khi dùng L với  C 2  thì  mạch xấp xỉ bắt được sóng điện từ có bước sóng  λ 2  = 100 m. Tính bước sóng điện từ mà mạch xấp xỉ bắt được khi:

b) Dùng L với  C 1  và  C 2  mắc tuy nhiên tuy nhiên.

Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng 100 m; khi mắc tụ điện có điện dung  C 2  với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 75 m. Khi mắc  C 1  tuy nhiên tuy nhiên với  C 2  và tuy nhiên tuy nhiên với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. λ = 175 m

B. λ = 66 m

C. λ = 60 m

D. λ = 125 m

Khi mắc tụ điện có điện dung  C 1  với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 80 m. Khi mắc C 1  tuy nhiên tuy nhiên với  C 2 và tuy nhiên tuy nhiên với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. λ = 100 m

B. λ = 140 m

C. λ = 70 m

D. λ = 48 m

Mạch chọn sóng vô tuyến khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 1 = 90 m, khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 2 = 120 m. Khi mắc tụ điện  C 1  tuy nhiên tuy nhiên với tụ điện  C 2  rồi mắc vào cuộn dây L thì mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng:

A. 150 m

B. 72 m

C. 210 m

D. 30 m

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1= 72 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2= 96m. Khi mắc tiếp nối đuôi nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

Một mạch xấp xỉ điện từ gồm một cuộn cảm L khi mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện C1 thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1 , còn khi thay bằng tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1.Nếu mắc đồng thời hai tụ tiếp nối đuôi nhau với nhau rồi nối với cuộn dây thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

Một mạch xấp xỉ điện từ gồm một cuộn cảm L khi mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện C1 thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ 1, còn khi thay bằng tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ2. Nếu mắc đồng thời hai tụ tiếp nối đuôi nhau với nhau rồi nối với cuộn dây thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng:

A.  λ = λ 1 λ 2

B.  λ = λ 1 2 + λ 2 2

C.  λ = λ 1 λ 2 λ 1 2 + λ 2 2

D.  λ = λ 1 λ 2 λ 1 + λ 2

Mạch chọn sóng vô tuyến khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 1 =90m, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 2 =120m. Khi mắc tụ điện C1 tuy nhiên tuy nhiên với tụ điện C2 rồi mắc vào cuộn dây L thì mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng:

A. 150m.

B. 72m.

C. 210m.

D. 30 m.

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L, thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1 = 30m. Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L có mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 40m. Khi mắc tiếp nối đuôi nhau tụ C = C1C2/(C1+C2) với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng

A.

B.

C.

D.

Khi mắc tụ C1vào mạch xấp xỉ thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1=100m, khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì mạch thu được sóngλ2=75mKhi thay bằng tụ điện có C=C1.C2C1+C2thì bắt được sóng có bước sóng là:

A.40 m

B.80 m

C.60 m

D.125 m

Chọn A.

 Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng (1).

Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng (2).

Khi mắc tiếp nối đuôi nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là (4)

Từ (1) đến (4) ta suy ra 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên C1 và C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #mắc #tuy nhiên #tuy nhiên #và #với #cuộn #cảm #thì #mạch #thu #được #sóng #có #bước #sóng #là