Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 03:44:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

26

Một trong những nguyên do không còn ai mong ước khiến hôn nhân gia đình chấm hết là việc vợ hoặc chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. Pháp luật nay đã quy định rõ ràng về trường hợp này tại Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 2014 từ Điều 65 đến Điều 67.

Nội dung chính

 • 1. Các trường hợp để xác lập một người đã chết
 • 2. Về thời gian chấm hết hôn nhân gia đình
 • 3. Về việc xử lý và xử lý tài sản của vợ chồng
 • 3.1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản trị và vận hành tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản trị và vận hành di sản hoặc những người dân thừa kế thỏa thuận hợp tác cử người khác quản trị và vận hành di sản.
 • 3.2. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống (ví dụ: đời sống người vợ hoặc chồng sẽ gặp thật nhiều trở ngại vất vả nếu ngay lập tức chia di sản), thì mái ấm gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân loại di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Nghĩa là, bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác lập phần di sản mà những người dân thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong thuở nào hạn nhất định. Thời hạn này sẽ không còn thật 03 năm, Tính từ lúc thời gian mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng tỏ được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mái ấm gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không thật 03 năm (theo Điều 661 Bộ luật dân sự 2015)
 • 3.3. Tài sản của vợ chồng trong marketing thương mại được xử lý và xử lý theo quy định như trên, trừ trường hợp pháp lý về marketing thương mại có quy định khác.
 • 4. Về việc xử lý và xử lý yếu tố khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết trở về
 • 4.1. Về quan hệ hôn nhân gia đình
 • 4.2. Về quan hệ tài sản

1. Các trường hợp để xác lập một người đã chết

– Chết thực tiễn và có giấy chứng tử hoặc những giấy tương tự (ví dụ giấy xác nhận của địa phương về việc người đó chết trước năm 1975)

– Chết trong trường hợp Tòa án tuyên bố là đã chết bằng bản án hoặc quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý. Nghĩa là, trường hợp này xác lập chết nhưng không nhìn thấy trên thực tiễn.

Về hệ quả pháp lý phát sinh khi Tòa án tuyên bố một người đã chết, khoản 1 Điều 72 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

1. Khi quyết định hành động của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực hiện hành pháp lý thì quan hệ về hôn nhân gia đình, mái ấm gia đình và những quan hệ nhân thân khác của người này được xử lý và xử lý như riêng với những người đã chết.”

2. Về thời gian chấm hết hôn nhân gia đình

Theo Điều 65 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 201 thì hôn nhân gia đình chấm hết Tính từ lúc thời gian vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời gian hôn nhân gia đình chấm hết được xác lập theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định hành động của Tòa án.

3. Về việc xử lý và xử lý tài sản của vợ chồng

Điều 66 quy định nguyên tắc chung về xử lý và xử lý tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Cụ thể:

3.1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản trị và vận hành tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản trị và vận hành di sản hoặc những người dân thừa kế thỏa thuận hợp tác cử người khác quản trị và vận hành di sản.

Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác về chính sách tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp lý về thừa kế.

3.2. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống (ví dụ: đời sống người vợ hoặc chồng sẽ gặp thật nhiều trở ngại vất vả nếu ngay lập tức chia di sản), thì mái ấm gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân loại di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Nghĩa là, bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác lập phần di sản mà những người dân thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong thuở nào hạn nhất định. Thời hạn này sẽ không còn thật 03 năm, Tính từ lúc thời gian mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng tỏ được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mái ấm gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không thật 03 năm (theo Điều 661 Bộ luật dân sự 2015)

3.3. Tài sản của vợ chồng trong marketing thương mại được xử lý và xử lý theo quy định như trên, trừ trường hợp pháp lý về marketing thương mại có quy định khác.

4. Về việc xử lý và xử lý yếu tố khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết trở về

Thực tế vẫn vẫn đang còn nhiều trường hợp người bị Tòa án tuyên bố đã chết lại trở lại còn sống tiếp theo đó. Vậy việc này xử lý và xử lý ra làm sao?

Theo Điều 73 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 73. Hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố chết

1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người này còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người dân có quyền, quyền lợi liên quan, Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố người đó là đã chết.”

Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về được xử lý và xử lý như sau theo Điều 67 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 2014.

4.1. Về quan hệ hôn nhân gia đình

– Khi Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với những người khác thì quan hệ hôn nhân gia đình được Phục hồi Tính từ lúc thời gian kết hôn.

+ Trong trường hợp có quyết định hành động cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 2014 thì quyết định hành động cho ly hôn vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành pháp lý.

+ Trong trường hợp vợ, chồng của người này đã kết hôn với những người khác thì quan hệ hôn nhân gia đình được xác lập sau có hiệu lực hiện hành pháp lý.

4.2. Về quan hệ tài sản

– Trong trường hợp hôn nhân gia đình được Phục hồi thì quan hệ tài sản được Phục hồi Tính từ lúc thời gian quyết định hành động của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực hiện hành. Tài sản do vợ, chồng đã có được Tính từ lúc thời gian quyết định hành động của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực hiện hành đến khi quyết định hành động hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực hiện hành là tài sản riêng của người đó;

– Trong trường hợp hôn nhân gia đình không được Phục hồi thì tài sản đã có được trước lúc quyết định hành động của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực hiện hành mà chưa chia được xử lý và xử lý như chia tài sản khi ly hôn.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ

 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật – Uy tín – Tin cậy – Chi phí thấp – Hiệu quả cao.
 • Dịch Vụ TM pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực thi dịch vụ không thành công xuất sắc.

Cảm ơn quý vị và những bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có vướng mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Trường hợp cả vợ và chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì tài sản của vợ, chồng được chia theo quy định của pháp lý về thừa kế

Trường hợp vị trí căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình 2014, tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị Toà án tuyên bố là đã chết thì được xử lý và xử lý như sau:

Khi một bên vợ, chồng chết thì bên còn sống quản trị và vận hành tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản trị và vận hành di sản hoặc những người dân thừa kế thoả thuận cử người khác quản trị và vận hành di sản

Khi có yêu cầu về chia di sản thì bên còn sống quản trị và vận hành tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận về chế dộ tài ản. Phần tài sản của vợ, chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp lý về thừa kế

Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, mái ấm gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Toà án hạn chế phân loại di sản theo quy định của Bộ Luật dân sự

Tài sản của vợ chồng trong marketing thương mại được xử lý và xử lý theo quy định tại những khoản 1,2 và 3 Điều 66 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 2014, trừ trường hợp luật về marketing thương mại có quy định khác.

Hạn chế phân loại di sản:

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của toàn bộ những người dân thừa kế, di sản chỉ được chia theo thoả thuận của toàn bộ những người dân thừa kế, di sản chỉ được phân loại sau thuở nào hạn nhất định thì chỉ khi đang không còn thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và mái ấm gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Toà án xác lập phần di sản mà những người dân thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong thuở nào hạn nhất định

Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng tỏ được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đế đời sống của mái ấm gia đình họ thì có quyền yêu cầu Toà án gia hạn một lần nhưng không thật 03 năm.

Trường hợp chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết

Trong trường hợp người vợ hoặc chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết lại trở về hoặc có tin tức xác thực là người này còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người dân có quyền, quyền lợi liên quan. Toà án ra quyết định hành động huỷ bỏ quyết định hành động tuyên bố người đó là đã chết. Khi đó, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết với vợ hoặc chồng của tớ được xử lý và xử lý như sau:

Về quan hệ nhân thân: Kể từ thời điểm ngày quyết định hành động huỷ bỏ quyết định hành động tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết có hiệu lực hiện hành thì hôn nhân gia đình của tớ sẽ tiến hành Phục hồi nếu người vợ hoặc chồng của tớ chưa kết hôn với những người khác. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người khác thì việc kết hôn này vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành pháp lý.

Trong trường hợp Toà án đã xử lý và xử lý ly hôn do một bên mất tích, tiếp theo đó Toà án đã xử lý và xử lý ly hôn do một bên mất tích, tiếp theo đó Toà án ra quyết định hành động tuyên bố người mất tích là đã chết. Nếu người bị tuyên bố là đã chết mà trở về thì quyết định hành động ly hôn vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành pháp lý, được quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Luật này

Về quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với những người vợ hoặc chồng: Trong trường hợp hôn nhân gia đình được Phục hồi thì quan hệ tài sản được Phục hồi Tính từ lúc thời gian quyết định hành động của toà án huỷ bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực hiện hành. Tài sản của vợ chồng có trước lúc Toà án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết mà đã được chia thì việc chia tài sản này vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành.

Trong trường hợp hôn nhân gia đình không được Phục hồi thì tài sản đã có được trước lúc quyết định hành động của Toà án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực hiện hành mà chưa chia được xử lý và xử lý như chia tài sản khi ly hôn.

Bài viết liên quan:

Thời điểm chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi một người bị tuyên bố là đã chết thì quan hệ hôn nhân gia đình của tớ bị chấm hết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #một #người #bị #tuyên #bố #là #đã #chết #thì #quan #hệ #hôn #nhân #của #họ #bị #chấm #dứt