Mẹo Hướng dẫn Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-08 01:02:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

11

Trần Anh

Nội dung chính

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất

Khi nói về tiêu hóa của động vật hoang dã, phát biểu nào sau này sai?
A. Tất cả những loài động vật hoang dã đều phải có tiêu hóa hóa học.
B. Trong ống tiêu hóa của người vừa trình làng tiêu hóa nội bào vừa trình làng tiêu hóa ngoại bào.
C. Tất cả những loài động vật hoang dã có xưong sống đều tiêu hóa theo như hình thức ngoại bào.

D. Trâu, bò, dê, cừu là những loài thú ăn cỏ có dạ dày 4 túi.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Chọn đáp án B
A đúng vì tiêu hóa cơ học đề cập đến việc phá vỡ vật lý phần lớn thức ăn thành miếng nhỏ mà tiếp theo đó hoàn toàn có thể được enzim tiêu hóa phân giải. Trong quy trình tiêu hóa hóa học, enzim phá vỡ thức ăn thành những phân tử nhỏ mà khung hình hoàn toàn có thể hấp thu. Các loài động vật hoang dã đều phải có tiêu hóa hóa học.
B sai vì trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào, thức ăn được tiêu hoá bên phía ngoài tế bào, thức ăn được tiêu hoá cơ học và hoá học trong tâm ống tiêu hoá. Các chất sau khi được tiêu hoá ngoại bào trong túi tiêu hoá sẽ tiến hành tiếp tục đưa vào trong tế bào để tiêu hoá nội bào.
C đúng vì những loài thuộc lớp cá, lớp bò sát, lớp ếch nhái, lớp chim, lớp thú đều phải có ống tiêu hóa và tiêu hóa ngoại bào.
D đúng vì những loài trâu, bò, dê, cừu là động vật hoang dã nhai lại, có dạ dày 4 túi.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Ở tế bào sinh dưỡng của thể đột biến nào sau này, NST tồn tại theo từng cặp tương đương, mỗi cặp chỉ có hai chiếc?
  A. Thể tam bội và thể tứ bội
  B. Thể tuy nhiên nhị bội và thể không
  C. Thể một và thể ba
  D. Thể không và thể bốn
 • Sự tương đương về tăng trưởng phôi ở những loài rất khác nhau chứng tỏ
  A. Các loài này còn có sự biểu lộ của những gen trong quy trình phôi giống nhau.
  B. Các loài này còn có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống giống nhau
  C. Các loài này còn có cùng nguồn gốc
  D. Môi trường sống ảnh hưởng tới quy trình tăng trưởng phôi của những loài giống nhau.
 • Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tục thu được kết quả:
  Thành phần KG F1 F2 F3 F4 F5
  AA 0,64 0,64 0,20 0,16 0,16
  Aa 0,32 0,32 0,40 0,48 0,48
  aa 0,04 0,04 0,40 0,36 0,36
  Nhân tố gây ra sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 là:
  A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên
  C. Đột biến. D. Chọn lọc tự nhiên
 • Cơ chế tác động của Cosixin:
  A. Phá vỡ link hidro trong đoạn DNA.
  B. Phá vỡ tâm động, làm chúng không hề kĩ năng link với thoi vô sắc.
  C. Phá vỡ cấu trúc trung thể, làm thoi vô sắc không được hình thành.
  D. Ức chế hình thành thoi vô sắc, làm những NST không gắn lên được.
 • Trong quy trình phiên mã của một gen:
  A. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ cho quy trình dịch mã.
  B. Chỉ có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào.
  C. Nhiều rARN được tổng hợp từ gen đó để tham gia vào việc tạo ra những ribôxôm phục vụ cho quy trình dịch mã.
  D. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu yếu protein của tế bào.
 • Bệnh già trước tuổi (progeria) ở người hậu quả làm 1 đứa trẻ 9 tuổi có hình thức bề ngoài và hiệu suất cao sinh lí in như một ông già 70 tuổi. Khi tách ADN của một bệnh nhân, người ta thấy có nhiều mảnh phân tử ADN nhỏ thay vì 1 phân tử ADN lớn. Nguyên nhân là vì trong tế bào của người mắc bệnh này thiếu enzim:
  A. Topoisomeraza B. ARN pôlimeraza
  C. ADN ligaza D. ADN pôlimeraza.
 • Cho tiến trình tiến hành sau:
  1. Quan sát tiêu bản dưới dưới vật kính 10x để sơ bộ xác lập vị trí của những tế bào đã nhìn thấy NST
  2. Chỉnh vùng có nhiều tế bào vào giữa trường kính
  3. Chuyển sang quan sát tiêu bản dưới vật kính 40x
  4. Đặt tiêu bản lên kính hiển vi và nhìn từ ngoài vào để kiểm soát và điều chỉnh cho vùng có vật mẫu trên tiêu bản vào giữa vùng sáng
  Trình tự đúng của quy trình quan sát dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định và thắt chặt là:
  A. 3→4→1→2 B. 4→2→1→3
  C. 4→1→3→2 D. 4→1→2→3
 • Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
  I. Đột biến thay thế một cặp nucleotit luôn dẫn đến kết thúc sớm quy trình dịch mã.
  II. Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên vật tư sơ cấp cho tiến hóa.
  III. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nucleotit.
  IV. Đột biến gen hoàn toàn có thể gây hại nhưng cũng hoàn toàn có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.
  A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
 • Ý nào sau này không đúng về quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể?
  A. Cạnh tranh cùng loài lâu dần sẽ dẫn đến phân hóa ổ sinh thái xanh.
  B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những động lực thúc đẩy cho việc tiến hóa.
  C. Cạnh tranh đôi lúc chỉ xẩy ra ở một giới trong loài.
  D. Cạnh tranh thường xẩy ra ở động vật hoang dã, ít xẩy ra ở thực vật.
 • Cho những tính trạng sau, nhờ vào kiến thức và kỹ năng đã học phối hợp đáp án, hãy cho biết thêm thêm những tính trạng nào dưới đầy di truyền link với giới tính?
  1. Màu mắt (đỏ – trắng) của ruồi giấm.
  2. Lông mèo (hung – đen – tam thề).
  3. Màu hoa (đỏ – trắng).
  4. Màu lông gà (vằn – nâu).
  5. Bệnh máu khó đông.
  6. Bệnh bạch tạng.
  A. 1, 3, 5. B. 1, 2, 4. C. 1, 2, 4, 5. D. 1, 2, 5.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Câu hỏi: Khi nói về tiêu hóa của động vật hoang dã, phát biểu nào sau này sai?
A. Tất cả những loài động vật hoang dã đều phải có tiêu hóa hóa học.
B. Trong ống tiêu hóa của người vừa trình làng tiêu hóa nội bào vừa trình làng tiêu hóa ngoại bào.
C. Tất cả những loài động vật hoang dã có xưong sống đều tiêu hóa theo như hình thức ngoại bào.
D. Trâu, bò, dê, cừu là những loài thú ăn cỏ có dạ dày 4 túi.

A đúng vì tiêu hóa cơ học đề cập đến việc phá vỡ vật lý phần lớn thức ăn thành miếng nhỏ mà tiếp theo đó hoàn toàn có thể được enzim tiêu hóa phân giải. Trong quy trình tiêu hóa hóa học, enzim phá vỡ thức ăn thành những phân tử nhỏ mà khung hình hoàn toàn có thể hấp thu. Các loài động vật hoang dã đều phải có tiêu hóa hóa học.
B sai vì trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào, thức ăn được tiêu hoá bên phía ngoài tế bào, thức ăn được tiêu hoá cơ học và hoá học trong tâm ống tiêu hoá. Các chất sau khi được tiêu hoá ngoại bào trong túi tiêu hoá sẽ tiến hành tiếp tục đưa vào trong tế bào để tiêu hoá nội bào.
C đúng vì những loài thuộc lớp cá, lớp bò sát, lớp ếch nhái, lớp chim, lớp thú đều phải có ống tiêu hóa và tiêu hóa ngoại bào.

D đúng vì những loài trâu, bò, dê, cừu là động vật hoang dã nhai lại, có dạ dày 4 túi.

Phát biểu nào sau này sai khi nói về tiêu hóa ở động vật hoang dã?

A.

Ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa cơ học trong túi tiêu hóa.

B.

Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

C.

Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận rất khác nhau thực thi những hiệu suất cao rất khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học, hấp thụ thức ăn.

D.

Túi tiêu hóa không còn sự chuyên hóa về hiệu suất cao như ống tiêu hóa

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về tiêu hóa ở đv phát biểu nào sau này sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #tiêu #hóa #ở #đv #phát #biểu #nào #sau #đây #sai