Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là được Update vào lúc : 2022-04-06 15:25:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

282

Đáp án: A

Nội dung chính

  • A. thành phần kinh tế tài chính.
  • Đáp án: A
    Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế tài chính.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • A. thành phần kinh tế tài chính.
  • Đáp án: A
    Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế tài chính.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế tài chính.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 31

kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là

A. thành phần kinh tế tài chính

B. thành phần góp vốn đầu tư

C. lực lượng sản xuất 

D. quan hệ sản xuất

kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là: thành phần kinh tế tài chính

Câu hỏi hot cùng chủ đề

19/03/2022 19

A. thành phần kinh tế tài chính.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: A
Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế tài chính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kinh tế tư bản nhà nước nhờ vào hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 37

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này ngày càng trở thành nền tảng vững chãi của nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân?

Xem đáp án » 19/03/2022 33

Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế tài chính nhờ vào 

Xem đáp án » 19/03/2022 29

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này có vai trò góp phần to lớn về vốn, công nghệ tiên tiến và phát triển, kĩ năng tổ chức triển khai quản lí?

Xem đáp án » 19/03/2022 29

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tài chính tập thể là

Xem đáp án » 19/03/2022 25

Kinh tế tập thể nhờ vào hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 25

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế tài chính nhờ vào

Xem đáp án » 19/03/2022 25

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này giữ vai trò chủ yếu, sở hữu những nghành, vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân?

Xem đáp án » 19/03/2022 25

Để xác lập thành phần kinh tế tài chính thì nên vị trí căn cứ vào

Xem đáp án » 19/03/2022 25

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này nhờ vào hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất?

Xem đáp án » 19/03/2022 24

Kinh tế tư nhân nhờ vào hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 23

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế tài chính nhờ vào

Xem đáp án » 19/03/2022 21

Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế tài chính ở việt nam là một điều tất yếu khách quan, vì

Xem đáp án » 19/03/2022 21

Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của thành phần kinh tế tài chính tư nhân?

Xem đáp án » 19/03/2022 21

Thành phần kinh tế tài chính giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân là

Xem đáp án » 19/03/2022 20

18/06/2022 442

A. thành phần kinh tế tài chính.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: A
Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế tài chính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thành phần kinh tế tài chính giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,887

Để xác lập thành phần kinh tế tài chính thì nên vị trí căn cứ vào nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,910

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này nhờ vào hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,267

Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế tài chính ở việt nam là một điều tất yếu khách quan, vì

Xem đáp án » 18/06/2022 1,030

Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của thành phần kinh tế tài chính tư nhân?

Xem đáp án » 18/06/2022 995

Thành phần kinh tế tài chính nào dưới đây không có trong nền kinh tế thị trường tài chính việt nam lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 18/06/2022 960

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này ngày càng trở thành nền tảng vững chãi của nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân?

Xem đáp án » 18/06/2022 829

Thành phần kinh tế tài chính nào sau này có vai trò thu hút vốn góp vốn đầu tư, khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến, quản lí tiên tiến và phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính?

Xem đáp án » 18/06/2022 810

Yếu tố nào sau này là vị trí căn cứ trực tiếp để xác lập thành phần kinh tế tài chính?

Xem đáp án » 18/06/2022 792

Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của mái ấm gia đình. Sau 2 năm marketing thương mại có hiệu suất cao, mái ấm gia đình ông quyết định hành động mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế tài chính nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 558

Bộ phận nào sau này không thuộc thành phần kinh tế tài chính nhà nước?

Xem đáp án » 18/06/2022 551

Kinh tế tư nhân nhờ vào hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2022 525

Kinh tế tập thể nhờ vào hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2022 515

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tài chính tập thể là

Xem đáp án » 18/06/2022 391

Ở việt nam lúc bấy giờ có những thành phần kinh tế tài chính nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 354

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kiểu quan hệ kinh tế tài chính nhờ vào một trong những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kiểu #quan #hệ #kinh #tế #dựa #trên #một #hình #thức #sở #hữu #nhất #định #về #tư #liệu #sản #xuất #là