Contents

Kinh Nghiệm về Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 11:09:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

231

Nội dung chính

  • Tin tức / tin tức Kinh tế – Xã hội
  • Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh – tác nhân quyết định hành động sự ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách chính trị ở Việt Nam

Tin tức / tin tức Kinh tế – Xã hội

A+ |
A |
A-

Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh – tác nhân quyết định hành động sự ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách chính trị ở Việt Nam

Người đăng:
Administrator Account
Ngày đăng:
9:13 | 07/04
Lượt xem:
900323

Ảnh minh họa

Sự ổn định và tăng trưởng bền vững của một chính sách chính trị tùy từng nhiều tác nhân: kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại. Chế độ chính trị ở việt nam lúc bấy giờ là chính sách xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là chính sách nhất nguyên chính trị, do nhân dân làm chủ. Đảng vừa là hạt nhân của khối mạng lưới hệ thống chính trị, vừa là người lãnh đạo khối mạng lưới hệ thống chính trị, là tổ chức triển khai nòng cốt của chính sách chính trị, vừa là lực lượng lãnh đạo chính sách chính trị. Đảng là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Hiến pháp năm trước đó đó). Chính vì vậy, sự tồn tại và tăng trưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa quyết định hành động đến việc ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách chính trị ở việt nam lúc bấy giờ và lâu dài.

Đảng Cộng sản Việt Nam – cơ sở chính trị của chính sách chính trị việt nam

Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng lâu dài, can đảm và mạnh mẽ và tự tin, vì độc lập dân tộc bản địa, tự do và niềm sung sướng của nhân dân. Năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc đã xác lập chính sách chính trị kiểu mới – chính sách chính trị của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trải qua những cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chính sách chính trị này đã được nhân dân ta ủng hộ, bảo vệ và tăng trưởng. Từ chính sách dân gia chủ dân đến chính sách xã hội chủ nghĩa là một bước tăng trưởng mới về nội dung và hình thức tổ chức triển khai quyền lực tối cao chính trị, phù phù thích hợp với yêu cầu và trách nhiệm cách mạng trong từng quy trình, phù phù thích hợp với việc biến hóa của tình hình toàn thế giới và trong nước qua từng thời kỳ. Các Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm trước đó này đã xác lập quy trình tăng trưởng cũng như những thành tựu về nhận thức và thực thi chính sách chính trị mới ở việt nam. Sự Ra đời, củng cố và tăng trưởng chính sách chính trị kiểu mới ở việt nam gắn sát với việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn của Đảng, với việc tích cực hoạt động và sinh hoạt giải trí của cán bộ, đảng viên ở những cấp, những ngành, với việc tham gia, ủng hộ của phần đông quần chúng nhân dân.

Chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở việt nam lúc bấy giờ được thể hiện và thực thi hầu hết thông qua:

– Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc tăng cường công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sáng, vững mạnh.

– Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

– Xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực tối cao nhà nước, toàn bộ quyền lực tối cao nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhà nước bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

– Đổi mới tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội nhằm mục đích phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, thực thi dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân.

Chế độ chính trị của việt nam nhờ vào 3 trụ cột: Đảng – Nhà nước – Nhân dân với những hiệu suất cao rất khác nhau là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản trị và vận hành, nhân dân làm chủ”. Muốn chính sách vững chãi phải củng cố, xây dựng tốt 3 trụ cột này: Đảng phải trong sáng, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Nhà nước cũng phải trong sáng, vững mạnh, chất lượng, hiệu suất cao, năng động trong quản trị và vận hành, điều hành quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và khả năng hoàn thành xong trách nhiệm; nhân dân thực sự là “gốc” của nước, thực sự là người chủ và làm chủ, có sự gắn bó mật thiết với Đảng và Nhà nước; chủ trương của Đảng và Nhà nước phải lấy được lòng dân, “lấy được lòng dân là được toàn bộ, mất lòng dân là mất toàn bộ”, thực sự vì quyền lợi của nhân dân, dân có yên thì chính sách mới ổn, mới vững chãi. Làm sao để người dân coi chính sách chính trị này là của tớ chứ không phải của người nào khác. Trong 3 trụ cột đó, xây dựng Đảng là trách nhiệm then chốt, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân là trách nhiệm sống còn để duy trì và giữ vững chính sách chính trị ở việt nam.

Trong trong năm thay đổi, cạnh bên những thành tựu to lớn đạt được, đất việt nam cũng đang đứng trước nhiều trở ngại vất vả, thử thách không nhỏ. Bốn rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng còn quá nhiều hạn chế, khuyết điểm. “Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi, xuất hiện, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi vẫn còn đấy nghiêm trọng, triệu tập vào số đảng viên có chức vụ trong cỗ máy nhà nước”(1). Những khuyết điểm này mang tính chất chất chất tương đối phổ cập (“một bộ phận không nhỏ”) ở nhiều ngành, nhiều cấp, trong số đó có cả một số trong những cán bộ cao cấp, khuyết điểm này kéo dãn qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục. Những khuyết điểm đó rõ ràng là rất nghiêm trọng riêng với một đảng có truyền thống cuội nguồn cách mạng trên 86 năm như Đảng ta, gây tác hại lớn và lâu dài với Đảng và chính sách, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, làm cho Đảng dần xa rời bản chất cách mạng và khoa học của một đảng cộng sản chân chính nếu không còn giải pháp ngăn ngừa hữu hiệu. Những khuyết điểm nêu trên, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương và suy giảm niềm tin của nhân dân riêng với Đảng, là một rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trực tiếp rình rập đe dọa sự tồn vong của Đảng và chính sách”. Do vậy, nếu không ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng trong Đảng, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh thì không những không duy trì được sự tồn tại của Đảng mà cả chính sách xã hội chủ nghĩa cũng không hề. Bài học về sự việc tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa Xô-viết cách đó 25 năm vẫn còn đấy ý nghĩa nóng hổi cho tới ngày này riêng với việt nam.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII – Một số việc nêu lên

Ngày 30-10-2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã phát hành Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là Nghị quyết vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài riêng với việc giữ vững ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách xã hội chủ nghĩa ở việt nam.

Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị cao, mạnh mẽ và tự tin của Đảng ta trong công tác thao tác xây dựng Đảng. Nghị quyết yêu cầu cán bộ, đảng viên, tổ chức triển khai đảng phải nhận thức thâm thúy rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, nhận diện đúng những biểu lộ và đưa ra những giải pháp thích hợp; phải biến Nghị quyết thành hành vi rõ ràng, thiết thực, hiệu suất cao, thường xuyên liên tục, chỉ huy quyết liệt; nói song song với làm, xây song song với chống; nhất quyết, kiên trì thực thi Nghị quyết, phát huy sự dữ thế chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu những cấp trong việc nêu gương thực thi Nghị quyết cũng như trong việc thực thi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy thực thi Nghị quyết. Thông qua việc thực thi Nghị quyết phải tạosự chuyển biến rõ rệttình hình Đảng và công tác thao tác xây dựng Đảng.

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rất quan tâm và coi trọng công tác thao tác xây dựng Đảng. Trong những kỳ Đại hội Đảng đều phải có báo cáo riêng về xây dựng Đảng hoặc báo cáo về công tác thao tác xây dựng Đảng nằm trong Báo cáo chính trị, có những nghị quyết chuyên đề về công tác thao tác xây dựng Đảng (như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI…), tổ chức triển khai một số trong những cuộc vận động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, việc thực thi những nghị quyết về xây dựng Đảng chưa đạt được một số trong những tiềm năng đưa ra. Đảng ta đã sớm phát hiện và chú ý về sự việc suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong Đk Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, những biểu lộ đó từ chỗ chỉ có ở một số trong những người dân, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, đã từ từ phủ rộng rộng tự do ra thành “một bộ phận không nhỏ”, tức mang tính chất chất chất tương đối phổ cập. Từ Đại hội VIII đến Đại hội XII Đảng ta đều nhận định khuyết điểm đó là của “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” và tuy nhiên đã rất nỗ lực, nhất quyết phòng, chống, tuy nhiên tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa bị đẩy lùi. Trong Văn kiện Đại hội XI và Đại hội XII, Đảng ta còn chỉ ra những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những biểu lộ này làm xói mòn bản chất của Đảng, của chính sách ta, nguy hiểm khôn lường, hoàn toàn có thể dẫn tới phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa. Những diễn biến này trình làng từ từ, từ từ, khó nhận thấy, đi từ những thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất bản thân Đảng và chính sách nếu không ngăn ngừa được.

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ thay đổi rất khác so với thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm hoặc thời kỳ của cơ chế triệu tập bao cấp trước kia.

Có thể nói, xây dựng Đảng trong thời kỳ này nhiều mặt trở ngại vất vả, phức tạp hơn so với thời kỳ trận chiến tranh hoặc thời kỳ còn cơ chế kinh tế tài chính bao cấp. Sự tác động của mặt trái kinh tế tài chính thị trường và hội nhập quốc tế, sự tác động của yếu tố sụp đổ chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, sự nổi lên của quyền lợi kinh tế tài chính trong đời sống xã hội, sự trỗi dậy của chủ nghĩa thành viên, “quyền lợi nhóm”, chủ nghĩa thực dụng, vị kỷ,… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng trong Đk mới là chưa tồn tại tiền lệ trong lịch sử ở việt nam, hơn thế nữa lại chưa tồn tại sự sẵn sàng sẵn sàng trước về mặt lý luận. Như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận được định: “Xây dựng Đảng cầm quyền trong Đk tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là yếu tố mới và khó, phải vừa làm, vừa tìm tòi, tổng kết rút kinh nghiệm tay nghề để thay đổi, hoàn thiện. Chậm thay đổi tư duy về công tác thao tác xây dựng Đảng trong Đk mới”(2). Đây là yếu tố yên cầu toàn bộ chúng ta phải nghiên cứu và phân tích sâu, toàn vẹn và tổng thể, triệt để về lý luận xây dựng Đảng trong Đk tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, trong toàn cảnh mới của tình hình toàn thế giới và trong nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuy nhiên xác lập nguyên nhân chủ quan là hầu hết. “Nguyên nhân sâu xa, hầu hết của tình trạng suy thoái và khủng hoảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là vì bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang lo ngại, xấp xỉ trước những tác động từ bên phía ngoài; sa vào chủ nghĩa thành viên, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi những quyền lợi vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của tớ trước Đảng, trước dân”. Ở đây còn tồn tại trách nhiệm của công tác thao tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận về xây dựng Đảng chưa tồn tại chiều sâu, không theo kịp tình hình thực tiễn. Nhiều cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, người đứng đầu những cấp chưa tồn tại quyết tâm chính trị cao, chỉ huy thiếu quyết liệt, còn chung chung; nhiều cán bộ, đảng viên không đủ tiên phong, gương mẫu. Có thể nói, công tác thao tác xây dựng Đảng (công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thao tác lý luận, công tác thao tác tổ chức triển khai và cán bộ, công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác thao tác dân vận,…) còn nhiều mặt chưa ổn.

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc cơ bản của xây dựng Đảng, của tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng Cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng coi “tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó tương hỗ cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà toàn bộ chúng ta sửa chữa thay thế khuyết điểm, tăng trưởng ưu điểm, tiến bộ không ngừng nghỉ”(3). Tuy nhiên, thời hạn vừa qua nguyên tắc này trong thực thi đã biết thành nhiều tác động không thuận, phát huy hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao thấp. Qua tổng kết thực thi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XII nhận định: “Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm vẫn còn đấy tương đối phổ cập, một số trong những cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của tớ trong việc làm được giao phụ trách. Trên một số trong những yếu tố, qua kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng những cấp từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực ra, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xẩy ra ở đâu, ai phụ trách, như tình trạng suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, tham nhũng, quyền lợi nhóm”(4). Tâm lý “dĩ hòa vi quý”, “dễ người dễ ta”, “nặng tình, nhẹ lý” của nhiều người cũng làm hạn chế đến hiệu suất cao của tự phê bình và phê bình. Bởi vậy, cần tiếp tục kiên trì, mài sắc nguyên tắc này, tuy nhiên phải xây dựng những quy định, quy định rõ ràng thực thi nguyên tắc này một cách ngặt nghèo, nghiêm khắc, phối phù thích hợp với những nguyên tắc, những giải pháp khác, như có cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ Đảng và giám sát từ phía quần chúng nhân dân. Mọi cán bộ có quyền lực tối cao đều phải chịu sự giám sát, không để bất kỳ quyền lực tối cao nào từ to đến nhỏ đứng ngoài sự giám sát, rơi vào tình trạng tha hóa quyền lực tối cao (lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực tối cao vì tư lợi, quyền lợi nhóm…). Đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm phải nhất quyết xử lý, xử lý kịp thời, đúng chuẩn, công khai minh bạch, minh bạch, công minh, coi trọng trách nhiệm giải trình. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Đảng có kỷ cương thì ngoài xã hội mới có kỷ cương. Phải thay đổi mạnh mẽ và tự tin công tác thao tác cán bộ từ nhìn nhận, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng, luân chuyển, sử dụng, sắp xếp, sắp xếp, đề bạt và chủ trương cán bộ. Người đảng viên phải dám quyết tử quyền lợi thành viên vì quyền lợi của tập thể, của Đảng, của dân tộc bản địa, phải bớt lòng “tham muốn về vật chất” và “tham muốn về quyền lực tối cao”. Phải chống chủ nghĩa thành viên dưới mọi hình thức và thủ đoạn vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, chủ nghĩa thành viên là nguồn gốc đẻ ra trăm thứ bệnh, như quan liêu, tham nhũng, công thần, kiêu ngạo, mệnh lệnh…

Hiện nay, sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được biểu lộ rất rõ ràng trong việc xa rời, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, xa rời tiềm năng, lý tưởng của Đảng. Tình trạng “nhạt Đảng”, “nhạt chính trị”, “nhạt chủ nghĩa” diễn biến phức tạp. Có đảng viên không đủ can đảm nói ra nhưng cũng quá nhiều đảng viên công khai minh bạch phát tán quan điểm sai trái trên in-tơ-nét, trên sách, báo, thậm chí còn có đảng viên kiến nghị phải sửa đổi Cương lĩnh, phải đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin thoát khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, phải vô hiệu chủ nghĩa xã hội thoát khỏi tiềm năng, lý tưởng của Đảng. Đúng như Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định: “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu lộ xấp xỉ, mất phương hướng, không tin về vai trò lãnh đạo của Đảng, về tiềm năng, lý tưởng và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”(5). Đây là những quan điểm sai trái rất nguy hiểm, nếu không phê phán, ngăn ngừa, đẩy lùi sẽ làm tổn hại Đảng và chính sách xã hội chủ nghĩa. Bài học về sự việc sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô và chính sách Xô-viết đã đã cho toàn bộ chúng ta biết khi hệ tư tưởng của Đảng đã biết thành rệu rã thì đảng cộng sản và chính sách xã hội chủ nghĩa cũng không tránh khỏi suy sụp.

Vì vậy phải tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tiềm năng, lý tưởng của Đảng. Muốn vậy,một mặt,phải làm tốt công tác thao tác lãnh đạo, quản trị và vận hành, trách nhiệm xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ Tổ quốc;mặt khác, phải tiếp tục thay đổi tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận về chủ nghĩa xã hội, về thay đổi và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cần tiếp tục nghiên cứu và phân tích chủ nghĩa Mác – Lê-nin một cách có khối mạng lưới hệ thống, chuyên nghiệp, thâm thúy, để thông qua đó làm sáng tỏ những yếu tố cơ bản nào của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trước kia đúng, giờ đây vẫn đúng và lâu dài về sau vẫn đúng; làm rõ những yếu tố nào của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đúng nhưng đã biết thành nhận thức sai và làm sai; những yếu tố nào của những ông không hề thích hợp nữa do bị thực tiễn, lịch sử vượt qua;… và điều quan trọng hơn là nên phải tương hỗ update, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin phù phù thích hợp với Đk lịch sử mới. Nghĩa là phải kiên định và sáng tạo trong nhận thức, vận dụng, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đồng thời phải thay đổi và nâng cao chất lượng trong việc học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập lý luận chính trị, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong dạy và học lý luận trong những trường chính trị, những học viện chuyên nghành, trường ĐH, cao đẳng.

Chỉ có như vậy toàn bộ chúng ta mới tạo ra được sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, mới có khá đầy đủ cơ sở khoa học để đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng và toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của phần đông nhân dân, toàn bộ chúng ta kỳ vọng việc thực thi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII sẽ đạt được tiềm năng đưa ra. Qua đó giữ ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách chính trị ở việt nam, thực thi thành công xuất sắc tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh./.

—————————————–

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII“Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

(2)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,Văn phòng Trung ương Đảng, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, tr. 198

(3) Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2002, t.7, tr. 575

(4)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd,tr. 184

(5)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd,tr. 19

Tác giả:
Lê Hữu Nghĩa( theo báo tạp chí cộng sản)

[Trở về]

Các tin mới:

12345678910…

Nhiều ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết tương hỗ góp vốn đầu tư, tu bổ di tích lịch sử (Ngày đăng: 16:39 | 06/04 )

Quế Sơn kiến nghị nhiều yếu tố bức xúc (Ngày đăng: 11:15 | 06/04 )

Đề án vị trí việc làm phải hướng tới xử lý và xử lý nhiều yếu tố (Ngày đăng: 16:41 | 01/04 )

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban nội chính quý I/2022 (Ngày đăng: 16:24 | 30/03 )

Quảng Nam kiến nghị nhiều yếu tố quan trọng với Thủ tướng Chính phủ (Ngày đăng: 7:13 | 28/03 )

Giám sát về tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí tại huyện Nam Trà My (Ngày đăng: 16:47 | 16/03 )

Ra quân huấn luyện công tác thao tác quân sự chiến lược năm 2022 (Ngày đăng: 16:58 | 02/03 )

Các tin khác:

12345678910…

Vụ hút cát trộm Cửa Đại: Lộ diện thủ phạm (Ngày đăng: 7:43 | 07/04 )

Sắp xếp lại dân cư trên quy mô lớn (Ngày đăng: 7:41 | 07/04 )

Liên kết du lịch Quảng Nam – Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng: Ách tắc từ sông Cổ Cò (Ngày đăng: 8:59 | 24/03 )

Phân cấp rõ ràng hơn cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương (Ngày đăng: 8:04 | 21/03 )

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 (Ngày đăng: 15:39 | 02/03 )

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến góp vốn đầu tư tiếp nhận 4.434 hồ sơ sau gần 2 tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí (Ngày đăng: 15:31 | 02/03 )

Tăng cường quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí tài nguyên (Ngày đăng: 10:30 | 27/02 )

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh Free.

Giải đáp vướng mắc về Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Liên hệ bản thân trong việc xây dựng, chỉnh đốn chi Đảng bộ trong sáng, vững mạnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Liên #hệ #bản #thân #trong #việc #xây #dựng #chỉnh #đốn #chi #Đảng #bộ #trong #sạch #vững #mạnh