Kinh Nghiệm Hướng dẫn Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 12:53:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

318

Trong công tác thao tác cán bộ, nhìn nhận sẽ là khâu mở đầu, tạo tiền đề cho những khâu khác. Tạo nguồn – nhìn nhận đựng xác lập Xu thế tăng trưởng của đối tượng người dùng. Tuyển chọn – nhìn nhận đựng sắp xếp vào vị trí thích hợp. Bầu cử, chỉ định – nhìn nhận đựng chọn người xứng danh. Bồi dưỡng, đào tạo và giảng dạy – nhìn nhận đựng xem khả năng, trình độ cao thấp mà bổ khuyết, nâng cao… Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, chỉ có nhìn nhận cán bộ đúng, khách quan, công tâm, nhận diện rõ ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng, hiệu suất cao công tác thao tác và triển vọng tăng trưởng thì mới có vị trí căn cứ đúng chuẩn để quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, luân chuyển, điều động, chỉ định, trình làng ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực thi chính sách, chủ trương riêng với cán bộ. trái lại, nếu nhận xét, nhìn nhận chủ quan, thiên lệch, không đúng sẽ dẫn đến sắp xếp, sử dụng cán bộ sai và dẫn đến hậu quả khôn lường. Người cán bộ được nhìn nhận không đúng thực ra hoàn toàn có thể hoặc sinh ra chủ quan hoặc trái lại, trở nên tự ti, nhụt chí phấn đấu. Đối với tập thể hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến niềm tin chung và gây ra những phức tạp trong quan hệ nội bộ.

Để nhìn nhận đúng cán bộ cần thực thi đồng điệu những giải pháp sau:

Một là, cấp ủy những cấp nắm chắc, thực thi tốt nội dung, phương pháp, quy trình nhìn nhận cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải trang trọng tự kiểm điểm nhìn nhận bản thân, kiểm điểm phải nêu rõ những ưu, khuyết điểm về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phong thái lối sống, kết quả thực thi trách nhiệm được giao, nhất là làm rõ những gợi ý kiểm điểm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, cty, những ý kiến góp ý của nhân dân, đưa ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa thay thế. Đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được tham gia góp ý kiến nhìn nhận cán bộ phải có ý thức trách nhiệm, không được đánh giá đây chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực mà phải nhận thức là trách nhiệm của mọi người tham gia nhìn nhận cán bộ. Khắc phục tư tưởng bàng quan, thờ ơ, tham gia được sao hay vậy, hình thức, nể nang, tránh mặt. Cấp ủy phải chỉ huy sát sao, gương mẫu làm trước để mọi người noi theo.

Hai là, bảo vệ dân chủ, công khai minh bạch ở toàn bộ những khâu: cán bộ tự kiểm điểm nhìn nhận, cấp ủy và lãnh đạo cơ quan cấp trên quản trị và vận hành cán bộ, cơ quan tổ chức triển khai theo dõi nhìn nhận, tập thể cơ quan, cty nơi cán bộ công tác thao tác nhìn nhận, cán bộ, nhân dân nơi cán bộ sinh hoạt và cư trú tham gia góp ý kiến nhìn nhận. Những kênh thông tin trên phải được tổng hợp và thông báo công khai minh bạch với cán bộ được nhìn nhận và tập thể cán bộ tham gia nhìn nhận. Qua nhìn nhận phát hiện, sử dụng những cán bộ thực sự có khả năng và phẩm chất đạo đức tốt, thay đổi điều chuyển những cán bộ khả năng hạn chế cho thích hợp, đưa thoát khỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cán bộ thời cơ, tham nhũng, xấu đi, bị xử lý kỷ luật. Đổi mới cách lấy phiếu nhìn nhận theo phía mở rộng đối tượng người dùng tham gia nhìn nhận, nội dung phiếu nhìn nhận theo như đúng hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành bảo vệ dân chủ, công khai minh bạch.

Ba là, cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực những cấp, những ngành tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thao tác nhìn nhận cán bộ, trấn áp và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong chỉ huy thực thi. Những cán bộ có khuyết điểm, thiếu sót hoặc có tín hiệu vi phạm, hoặc có đơn tố giác nên phải được xác minh làm rõ, kịp thời và thông tin trở lại với những người phát hiện. Chọn lọc những ý kiến xác đáng, đúng đắn, với ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng để tương hỗ update vào nhận xét nhìn nhận cán bộ. Cần tổ chức triển khai hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác nhìn nhận cán bộ, kinh nghiệm tay nghề chỉ huy của cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực những cấp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người tự kiểm điểm; kịp thời biểu dương những cty, địa phương làm tốt, nhất là những nơi có cách làm sáng tạo phát huy vai trò của nhân dân tham gia vào việc nhìn nhận cán bộ; phê phán, rút kinh nghiệm tay nghề, trấn áp và chấn chỉnh những địa phương, cty làm chưa tốt, đưa công tác thao tác nhìn nhận cán bộ vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu suất cao.

Bốn là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác thao tác quản trị và vận hành đảng viên là yếu tố quan trọng góp thêm phần nâng cao chất lượng, hiệu suất cao nhìn nhận cán bộ, bảo vệ toàn bộ đảng viên dù ở cương vị công tác thao tác nào thì cũng đều phải dự sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực thi tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. Sáu tháng và một năm mỗi đảng viên phải tự kiểm điểm báo cáo với cấp ủy, chi bộ về kết quả thực thi trách nhiệm được giao, bỏ phiếu xếp loại hằng năm. Chi bộ phải là nơi phát hiện những tín hiệu vi phạm của đảng viên để triệu tập uốn nắn sửa chữa thay thế kịp thời không để đến khi thành khuyết điểm lớn mới kiểm điểm nhìn nhận. Thực hiện trang trọng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

Năm là, xây dựng, thanh tra rà soát kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update tiêu chuẩn cán bộ phù phù thích hợp với thời kỳ mới. Kiên quyết đưa thoát khỏi đội ngũ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cán bộ thời cơ, tham nhũng, xấu đi, vi phạm đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật và những cán bộ không đủ tiêu chuẩn. Khi xây dựng và phát hành tiêu chuẩn cán bộ nên phải quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty, địa phương, bảo vệ dân chủ lấy ý kiến rộng tự do của cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng tiêu chuẩn không sát với thực tiễn việc làm của cán bộ.

Sáu là, kết quả nhìn nhận cán bộ có vai trò quan trọng của cơ quan tham mưu là ban tổ chức triển khai cấp ủy. Vì vậy, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của ban tổ chức triển khai và cán bộ, nhân viên cấp dưới làm công tác thao tác cán bộ. Ban tổ chức triển khai cấp ủy những cấp phải tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai tập huấn hướng dẫn nội dung, quy trình, phương pháp nhìn nhận cán bộ cho những cty, địa phương, nhất là riêng với cơ sở, phối phù thích hợp với những ban của Đảng, cơ quan, cty, địa phương tổ chức triển khai những buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân và dư luận về cán bộ. Những ý kiến xác đáng, mang tính chất chất xây dựng phải được làm rõ, công khai minh bạch, minh bạch vấn đáp nhân dân. Kết quả nhìn nhận cán bộ phải được tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị báo cáo với cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực quản trị và vận hành cán bộ. Quan tâm chăm sóc, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên cấp dưới trực tiếp làm công tác thao tác cán bộ. Đó phải là những cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, trung thực, khách quan, nhã nhặn, biết phối phù thích hợp với những ban của Đảng, những cấp, những ngành để nắm và nhìn nhận cán bộ, hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, đề xuất kiến nghị, báo cáo trung thực với cấp ủy và lãnh đạo cấp trên về cán bộ.

Việc nhìn nhận cán bộ trang trọng ban đầu chắc như đinh sẽ vấp phải những ý kiến rất khác nhau, trong số đó, hoàn toàn có thể có những ý kiến chưa đồng thuận, bởi việc làm này trái chiều với cách nhìn nhận cảm tính, bè đảng, xuê xoa, thiếu cơ sở. Song từ từ sẽ quen, sẽ tạo ra bầu không khí mới trong thực thi trách nhiệm chung. Điều đó không riêng gì có giúp cơ quan, cty hoàn thành xong tốt trách nhiệm, mà còn tương hỗ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm.

TS. Trần Văn ThưHọc viện Báo chí và Tuyên truyền

MỞ ĐẦUThực tiễn đất việt nam đã trải qua một quy trình trận chiến tranh lâu dài, giankhổ chống xâm lược. Cán bộ và nhân dân ta phải chịu đựng nhiều trở ngại vất vả,thiếu thốn cả vật chất và tinh thần. Đến nay, thời thế cách mạng đã chuyển sanggiai đoạn mới – hoà bình và tăng trưởng, yên cầu người cán bộ phải có ý chí nghịlực và tinh thần mới, đấu tranh với quân địch nghèo nàn, lỗi thời. Trong bối cảnhđan xen giữa yếu tố tích cực và xấu đi, yếu tố phải có thời hạn và tinh thầnkiên quyết, một nghị lực mới, phát huy bản chất của người cộng sản – không bịcám dỗ bởi những xấu đi và vững vàng vượt qua được quy trình tinh lọc, thửthách để đảm bảo được tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành đúng với yêucầu mới lúc bấy giờ. Làm thế nào để xem nhận đúng được cán bộ một cách chânthực, khách quan và đúng bản chất người cán bộ không phải dễ. Thưc tiễn hoạtđộng đấu tranh cách mạng của Đảng đã đã cho toàn bộ chúng ta biết việc thiết yếu phải nhận xét,nhìn nhận và phải nhìn nhận nhận xét đúng cán bộ là rất hệ trọng.Công tác cán bộ gồm nhiều khâu như: nhìn nhận, quy hoạch, luân chuyển,đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và sắp xếp, sử dụng cán bộ. Mỗi khâu có một vị trí nhất định vàcác khâu có quan hệ mật thiết với nhau, trong số đó nhìn nhận là khâu tiền đề đầutiên, có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở của những khâu khác. Cụ thể là, nếu đánhgiá đúng thì sẽ có được cơ sở cho lựa chọn, quy hoạch, sắp xếp cán bộ đúng; ngược lại,nếu nhìn nhận sai thì sẽ lựa chọn, quy hoạch, sắp xếp sai cán bộ và hậu quả thậtkhôn lường.Xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nơi tôi đang công táclà một địa phương còn trở ngại vất vả hơn nhiều so với một số trong những xã có cùng điều kiệnđặc thù trong huyện. Hơn nữa trong thời hạn mới gần đây có một số trong những xấu đi và saiphạm nghiêm trọng xẩy ra trong cấp ủy gây thiếu tin tưởng trong nhân dân. Điềuđó yên cầu toàn bộ chúng ta phải “Mua máy móc tân tiến gì? Sắm kính hiển vi hiện đạiđến đâu” để xem thấy và chọn được cán bộ.Từ xa xưa, Ông cha ta đã đúc rút được:1“Họa Hổ họa bì, nan họa cốt,Tri nhân tri diện, bất tri Tâm”Hay:“Dò sông dò biển dễ dò,Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.”Vậy làm thế nào để tìm ra cho Đảng một người lãnh đạo tài, nhân dân địaphương một cán bộ giỏi có đủ đức đủ tài như Bác Hồ kính yêu hằng mong? Chỉcó quy trình nhìn nhận cán bộ mới giúp ta một số trong những yêu cầu trên.Với nguyên do trên, tôi chọn đề tài: “Công tác nhìn nhận cán bộ ở Đảng bộ xãLa Dạ – Thực trạng và giải pháp” để làm Tiểu luận cuối khóa của lớp Trungcấp lý luận – hành chính, hệ triệu tập khóa 12, niên khóa 2009 – 2010.Trong quy trình thực thi đề tài tôi đã nhận được được sự giúp đở tận tình củaThầy Trần Nhật Nghĩa: trưởng khoa dân vận trường chính trị Bình Thuận, AnhHuỳnh Thúc Mẫn: phó Bí thư Đảng ủy xã La Dạ, và một số trong những cán bộ lãnh đạo xãLa Dạ – Xin chân thành biết ơn.2Phần thứ nhấtMỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNGVỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ1.1. Một số khái niệm.1.1.1. Cán bộ.Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữchức vụ, chưc danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam,Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, ở tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (sau này gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh (sau này gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từngân sách nhà nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Cán bộ là những người dân đem chínhsách của Đảng, của chính phủ nước nhà lý giải cho dân chúng hiểu và thi hành đồngthời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho chính phủ nước nhà làm rõ, đểđặt chủ trương cho đúng”.(Hồ Chí Minh toàn tập)1.1.2. Đánh giá.Đánh giá là hoạt động và sinh hoạt giải trí có khối mạng lưới hệ thống và tiềm năng về một chương trình haymột dự án công trình bất Động sản đang thực thi hoặc đã hoàn thành xong. Đánh giá có tính định kỳ về tínhphù hợp, tiến độ thực thi, hiệu suất, hiệu suất cao và tác động của một hạng mụcđầu tư. Đánh giá nhằm mục đích để đo lường những thay đổi.1.1.3. Đánh giá cán bộ.Đánh giá cán bộ là một quy trình xem xét, theo dõi nhằm mục đích làm rõ ưuđiểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,khả năng và hiệu suất cao công tác thao tác, khunh hướng tăng trưởng của cán bộ. Nhằm Khôngngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, khả năng và hiệu quảcông tác của cán bộ. Làm vị trí căn cứ tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo và giảng dạy bồidưỡng, sắp xếp sử dụng, chỉ định, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luậtvà thực thi những chính sách, chủ trương riêng với cán bộ.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thao tác nhìn nhận cán bộ.3Về chủ trương cán bộ. Bác căn dặn phải để ý quan tâm mấy việc dưới đây: “Hiểubiết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ, phê bình cánbộ”. “Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn những hạng người,trước hết phải sửa chữa thay thế những khuyết điểm của tớ. Mình càng ít khuyết điểmthì cách xem xét cán bộ càng đúng”Vấn đề “Khéo dùng cán bộ”, Bác viết: “Lúc dùng cán bộ, nhiều ngườiphạm vào những chứng bệnh sau này:Một là, ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ làchắc chắn hơn người ngoài.Hai là, ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét nhữngngười chính trực.Ba là, ham dùng những người dân tính tình phù thích hợp với mình, mà tránh nhữngngười tính tình không phù thích hợp với mình”Về yếu tố “Cất nhắc cán bộ”, Bác nhấn mạnh yếu tố: “Khi cất nhắc một cán bộ,nên phải xét rõ người đó có tầm khoảng chừng thân thiện quần chúng, đã có được quần chúng tin cậy vàmến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người dân có tài năng màdùng không đúng tài của tớ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩnthận, không thể đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địavị lãnh đạo, như vậy rất có hại”1.3. Chủ trương, nội dung, nguyên tắc, quan điểm của Đảng về côngtác nhìn nhận cán bộ.1.3.1. Nghị quyết Trung Ương 3 khóa VIIIXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và khả năng là yếu tốquyết định chất lượng của cỗ máy nhà nước.Có giải pháp thực thi tốt những chủ trương về xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức đã nêu trong Nghị quyết Trung ương tám (khoá VII) và những điểm bổsung sau này:Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng toàn vẹn và tổng thể, trướchết và đường lối chính trị, về quản trị và vận hành nhà nước, quản trị và vận hành kinh tế tài chính – xã hội; được4bố trí, điều động theo nhu yếu và quyền lợi của giang sơn, hoàn toàn có thể được luân chuyểntừ Trung ương về địa phương, từ địa phương lên Trung ương và từ địa phươngnày qua địa phương khác. Nghiên cứu tương hỗ update cơ chế chọn cử, điều động cácchức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp cho thích hợp. Riêng riêng với chứcdanh quản trị uỷ ban nhân dân, trong trường hợp chưa tới thời gian bầu cử hộiđồng nhân dân mà cần sắp xếp một đồng chí không phải là thành viên hội đồngnhân dân làm quản trị uỷ ban nhân dân cùng cấp thì đưa ra hội đồng nhân dânbầu để đồng chí đó làm quản trị uỷ ban nhân dân.Xúc tiến phát hành thể chế và tổ chức triển khai thực thi việc kê khai và kiểm travề tài sản, trước hết là về nhà, đất của cán bộ. Quy định ngặt nghèo những chính sách, tiêuchuẩn của cán bộ lãnh đạo những cấp, những ngành về sử dụng xe hơi, trang bị nơi làmviệc, nhà và đất ở… với tinh thần tiết kiệm chi phí, công minh, chống tiêu tốn lãng phí, chốngđặc quyền, đặc lợi”.1.3.2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác lập:“Đánh giá cán bộ phải minh bạch, khách quan, toàn vẹn và tổng thể và công tâm,lấy hiệu suất cao hoàn thành xong trách nhiệm làm thước đo phẩm chất và khả năng cán bộ”.1.3.3. Những nguyên tắc trong nhìn nhận cán bộ.Để nhìn nhận đúng cán bộ, công tác thao tác nhìn nhận cán bộ trước hết phải nắmvững những nguyên tắc sau này:Một là, những cấp ủy Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là ban thường vụhuyện ủy, ban thường vụ Đảng ủy cấp cơ sở thống nhất quản trị và vận hành công tác thao tác đánhgiá trong phạm vi trách nhiệm được phân công.Nguyên tắc này chỉ rõ: nhìn nhận cán bộ thuộc về cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng vàlãnh đạo cơ quan cty nơi cán bộ sinh hoạt. Tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếpquản lý cán bộ phân tích nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ trong việcthực hiện trách nhiệm được giao để kết luận.Hai là, nhìn nhận cán bộ phải lấy tiêu chuẩn và hiệu suất cao công tác thao tác làmthước đo.5Tiêu chuẩn cán bộ là yếu tố rõ ràng hóa những yêu cầu khách quan trongđường lối trách nhiệm chính trị của đảng thành những tiêu chuẩn yên cầu đội ngũ cánbộ của nhà nước phải vươn lên phục vụ. Tiêu chuẩn cán bộ vì vậy là yếu tốkhách quan, là thước đo tin cậy để xem nhận đúng phẩm chất khả năng đội ngũcán bộ của Đảng và nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xkhẳng định: “Đánh giá cán bộ phải công khai minh bạch, minh bạch, khách quan, toàn diệnvà công tâm, lấy hiệu suất cao hoàn thành xong trách nhiệm chính trị làm thước đo phẩmchất và khả năng cán bộ”.Ba là, bảo vệ nguyên tắc triệu tập dân chủ và đúng quy trình.Trong quy trình nhìn nhận cán bộ phải bảo vệ tính dân chủ rộng, tậptrung cao, thể hiện trên những yêu cầu sau: bản thân người cán bộ phải tự phêbình, tự nhìn nhận ưu khuyết điểm của tớ. Đồng thời tổ chức triển khai cho cán bộ đảngviên, quần chúng trong cơ quan cty tham gia nhìn nhận cán bộ bằng góp ý trựctiếp hoặc ghi phiếu nhận xét.Bốn là, nhìn nhận cán bộ phải khách quan , toàn vẹn và tổng thể, lịch sử, rõ ràng vàphát triển.Nguyên tắc trên yên cầu việc nhìn nhận cán bộ không được phiến diện, hờihợt, chủ quan, cảm tính; không được định kiến, nhìn sự tăng trưởng của cán bộtheo quan điểm “Tĩnh”, không bao giờ thay đổi. Trái lại, phải để người cán bộ trong nhữngquan hệ công tác thao tác và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoạt động và sinh hoạt giải trí đa diện, nhiều chiều của tớ. Kết hợptheo dõi, nhìn nhận thường xuyên và nhìn nhận định kỳ để phản ánh liên tục vàkiệp thời sự tăng trưởng của cán bộ.1.3.4. Bốn vị trí căn cứ trong nhìn nhận cán bộ.Tiêu chuẩn cán bộ (tiêu chuẩn chung của cán bộ được xác lập trongNghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) vềChiến lược cán bộ và tiêu chuẩn rõ ràng của từng chức vụ cán bộ).Nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, côngchức.Chức trách, trách nhiệm của cán bộ.6Môi trường và Đk cán bộ thực thi trách nhiệm trong thời hạn đánhgiá cán bộ.1.3.5. Những nội dung trong nhìn nhận cán bộ.Một là, chấp hành đường lối chủ trương chủ trương của Đảng và phápluật của nhà nước.Hai là, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làmviệc.Ba là, năng lục lãnh đạo điều hành quản lý, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm, đoàn kếtquan hệ trong công tác thao tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.Bốn là, tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác, tinh thần học tập nâng caotrình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phêbình.Năm là, kết quả thực thi trách nhiệm được giao: khối lượng, chất lượng,hiệu suất cao việc làm trong từng vị trí, từng thời hạn.1.4. Sự thiết yếu của công tác thao tác nhìn nhận cán bộ.Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng thứ nhất của công tác thao tác cán bộ, đó làviệc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến toàn bộ những khâu khác của côngtác cán bộ, có ý nghĩa quyết định hành động trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và giảng dạy, bồidưỡng, sắp xếp, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực thi những chính sách,chủ trương riêng với cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phụcnhược điểm, tiến bộ không ngừng nghỉ trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạođức cách mạng, khả năng và hiệu suất cao công tác thao tác của cán bộ. Đánh giá cán bộ đúngsẽ tạo Đk cho cán bộ phát huy được sở trường hoàn thành xong tốt nhiệm vụđược giao. Đánh giá cán bộ không đúng thì không những sắp xếp, sử dụng cán bộkhông đúng mà quan trọng hơn là làm mai một dần động lực tăng trưởng, có khithui chột những tài năng, làm cho chân lý bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, xói mònniềm tin của đảng viên, quần chúng riêng với cơ quan lãnh đạo, ảnh hưởng khôngnhỏ đến việc thực thi trách nhiệm chính trị của cơ quan, cty.7Trong trong năm qua, công tác thao tác cán bộ đã có chuyển biến cả về nhậnthức và cách làm, trong số đó công tác thao tác nhìn nhận cán bộ có những mặt tiến bộ, nhấtlà từ khi Bộ Chính trị phát hành Quy chế nhìn nhận cán bộ, công tác thao tác này nhìnchung đã thực thi đúng quy trình và thủ tục theo phía dẫn của Ban Tổ chứcTrung ương, mở rộng dân chủ hơn nên nhìn nhận cán bộ sát hơn. Tuy vậy, đánhgiá cán bộ vẫn là khâu hạn chế nhưng chậm được khắc phục; Báo cáo kiểm điểmnửa đầu nhiệm kỳ thực thi Nghị quyết Đại hội IX của Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa IX nhìn nhận: Đánh giá cán bộ là khâu rất yếu, do chưa xâydựng được phương pháp nhìn nhận cán bộ thật sự công tâm, khách quan và đángtin cậy.Đánh giá đúng cán bộ thì toàn bộ quy trình công tác thao tác cán bộ sẽ đúng chuẩn,hiệu suất cao trong chọn người xếp việc được đúng chuẩn, giúp cán bộ phát huy tốt sởtrường, đồng thời không bỏ sót người tốt, chọn nhầm người xấu… Vì vậy sẽ đổimới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sẽ tốt cho việc làm chung. Ngượclại, nếu nhìn nhận không đúng cán bộ thì những khâu tiếp theo trong công tác thao tác cán bộsẽ chệch hướng như sử dụng sai, đề bạt sai, bản thân cán bộ được đánh giákhông thực ra, hoàn toàn có thể sinh ra chủ quan, tự cao tự mãn hoặc trái lại sinh ra bấtmãn, tự ti, nhụt chí phấn đấu, làm thiệt cho cán bộ và thậm chí còn có hại lớn choĐảng, gây xích míc, mất đoàn kết nội bộ, làm xói mòn niềm tin của cán bộ,đảng viên và nhân dân riêng với Đảng. Nhận thức rõ vai trò của công tácđánh giá cán bộ cho nên vì thế trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coitrọng việc lãnh đạo, chỉ huy sát riêng với công tác thao tác này. Nhờ đó, Đảng đã lựa chọnxây dựng được đội ngũ cán bộ phần đông có đủ đức, đủ tài để gánh vác hoànthành trách nhiệm cách mạng vẻ vang mà lịch sử phó thác. Hội nghị Trung ương 9,khóa IX tiếp tục nhấn mạnh yếu tố trách nhiệm thay đổi công tác thao tác cán bộ, trong số đó “Cầntập trung thay đổi phương pháp nhìn nhận cán bộ thông qua việc xây dựng và thựchiện khối mạng lưới hệ thống những quy định nhìn nhận cán bộ”.Đặc biệt ở xã nhà thời hạn mới gần đây xẩy ra nhiều yếu tố gây nhức nhối,xôn xao trong dư luận, mật niềm tin trong quần chúng nhân dân như: lãnh đạo xã8người thì tham ô bị xử lý thích đáng của pháp lý, người tự ý bỏ việc không cólí do gì chính đáng, người bỏ việc vì không hề thiết tha với việc làm…. Điềuđó, yên cầu toàn bộ chúng ta phải mạnh dạng và thẳng thắng nhìn nhận đựng xã nhà khôngmất đi những cán bộ thật sự thương dân, thật sự là công bộc của dân lời Bác Hồkinh yêu của toàn bộ chúng ta đã từng nhắn nhủ.9Phần thứ haiTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘỞ ĐÁNG BỘ Xà LA DẠ2.1. Đặc điểm tình hình2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.La Dạ là xã vùng cao thuần đồng bào dân tộc bản địa thiểu số của huyện HàmThuận Bắc, được xây dựng từ thời điểm năm 1976, cách TT huyện 43 km. Tổngdiện tích đất tự nhiên 11.212 ha, trong số đó đất nông nghiệp chỉ ở tại mức 714 ha,đất lâm nghiệp 5.600 ha, còn sót lại là đất chưa sử dụng. Về mặt địa lý phía Đônggiáp xã Đông Giang, phía tây giáp xã Đa My, phía Nam giáp xã La Ngâu huyệnTánh Linh và phía Bắc giáp xã Đông Giang.2.1.2. Tình hình kinh tế tài chính, chính trị, xã hội.Địa bàn dân cư phân loại không triệu tập, bà con sống rải rác dọc theotuyến đường từ cầu treo giáp xã Đông Giang đến những khu vực tiếp giáp với xãĐa Mi và xã La Ngâu của huyện Tánh Linh. Toàn xã có 4 thôn với 547 hộ/ 2732khẩu, trong số đó có 3 thôn là thuần đồng bào dân tộc bản địa thiểu số chiếm 388 hộ/ 2042khẩu, còn sót lại là dân tộc bản địa Tày, Kinh và một số trong những dân tộc bản địa khác nhập cư từ những tỉnhphía bắc vào sinh sống. Bà con sinh sống hầu hết nhờ vào nương, rẫy và trồngtrọt nhờ vào thời tiết nên trong năm trước đó đây thường thiếu ăn từ 4 – 5 tháng,số hộ nghèo chiếm không nhỏ, nền kinh tế thị trường tài chính của xã nhìn chung còn ở tại mức thấp nhấtvà chậm tăng trưởng.Trong trong năm mới tết đến gần đây xã nhà được chọn làm xã điểm để thực hiệnNghị Quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng và tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể dân số, kinhtế, xã hội vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số của tỉnh, nên thời hạn qua được đầu tưkhá nhiều về hạ tầng và được phổ cập tiến bộ khoa học kỷ thuật trong sảnxuất để tăng trưởng kinh tế tài chính. Do đó, đời sống nhân dân đã có bước cải tổ đángkể, số hộ nghèo giảm. Mạng lưới trường lớp được phủ kín cả 3 cấp học: Mầmnon, Tiểu học và Trung học cơ sở.2.1.3. Những thuận tiện và trở ngại vất vả.102.1.3.1. Thuận lợi.Thường xuyên được sự quan tâm và chỉ huy sát sao của lãnh đạo cấptrên, thường được tăng cường cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp trên xuống.Nhân dân địa phương luôn trung thành với chủ với lý tưởng của Đảng và nhànước ta đã được chứng tỏ qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc bản địa, địaphương trước kia là khu vị trí căn cứ cách mạng, hầu hết những người dân lớn tuổi hiện naycủa địa phương đều là những lão thành cách mạng. Đây là một thuận tiện khôngnhỏ trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối chủ trương của Đảng và phápluật của nhà nước đến từng thôn bản và từng người dân trong xã.Tình hình chính trị xã hội luôn ổn định mặt dù địa phương có thành phầndân tộc khá phức tạp: K’ho, Rai, Rắcklây, Tày, Nùng, Chăm, … và một số trong những ítngười kinh sống xen kẻ nhau.Đa số cán bộ lãnh đạo xã được đào tạo và giảng dạy có khối mạng lưới hệ thống và thường xuyênđược học tập nâng cao trình độ trách nhiệm trong công tác thao tác.2.1.3.2. Khó khănLa Dạ là một xã thuần đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, trình độ dân trí thấp,đời sống của nhân dân còn trở ngại vất vả nhiều mặt, số hộ nghèo và cận nghèo chiếmtrên 60%.Vì tình hình kinh tế tài chính mái ấm gia đình nên phần nhiều cán bộ ít góp vốn đầu tư cho côngtác trình độ, hiệu suất cao việc làm chưa cao, tình hình những mặt của địa phươngchậm quy đổi.Các thế lực thù địch và phản cách mạng luôn tìm cách xâm nhập qua cácchuyến quà từ thiện, đấy là rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tiềm ẩn về bảo mật thông tin an ninh trật tự của địa phương.2.2. Ưu điểm và nguyên nhân.2.2.1. Ưu điểm.2.2.1.1. Thực hiện đúng nội dung nhìn nhận và phân loại theo mức độhoàn thành chức trách trách nhiệm được giao.Quá trình nhìn nhận cán bộ ở xã luôn thực thi đúng nội dung đánh giáđược quy định tại điều 7 của quy định nhìn nhận cán bộ và phân thành những mức11sau: hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, hoàn thành xong nhiệmvụ nhưng còn hạn chế về khả năng và không hoàn thành xong trách nhiệm.Kết quả nhìn nhận được phân loại và lưu hồ sơ theo từng thời gian đánhgiá khá thận trọng.2.2.1.2. Xây dựng được tiêu chuẩn nhìn nhận.Dựa vào 4 nguyên tắc, 4 vị trí căn cứ và 5 nội dung trong nhìn nhận cán bộ, cấpủy xã xây dựng được tiêu chuẩn nhìn nhận cán bộ và được tương hỗ update thường niên chophù hợp.2.2.1.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời.Căn cứ vào kết quả nhìn nhận xếp loại công chức thường niên, Đảng ủy kịpthời khen thưởng những thành viên và tập thể có thành tích xuất sắc hoặc đề xuất kiến nghị nânglương trước thời hạn theo quy định của pháp lý. Hơn nữa những thành viên này cònđược ưu tiên hơn trong những lần Đảng ủy xem xét đề bạt chỉ định vào cácchức vụ cao hơn.Bên cạnh đó, những thành viên và tập thể không hoàn thành xong trách nhiệm thị bịxử lý thích đáng theo như đúng quy định, quy định.2.2.1.4. Công tác đào tạo và giảng dạy chuẩn hóa đội ngũ cán bộ luôn luôn được chú trọng,quy trình đào tạo và giảng dạy đội ngũ cán bộ trẻ kế cận thường xuyên được quan tâm.Hàng năm, cơ quan ban ngành thường trực địa phương luôn cử một số trong những cán bộ tham gia cáclớp học tập nâng cao trình độ trách nhiệm do cấp trên tổ chức triển khai, cử cán bộ họctập kinh nghiệm tay nghề ở địa phương kết nghĩa.Đa số cán bộ đều tham gia những lớp học đạt và vượt đúng cho từng chứcdanh công tác thao tác của tớ.Cán bộ dự nguồn trẻ, khỏe và đầy nhiệt huyết sẳn sàng góp sức sứcmình cho việc chuyển mình của một quê nhà còn nhiều trở ngại vất vả đang ngàymột tăng trưởng.2.2.2. Nguyên nhân ưu điểm.Một là, luôn coi trọng vị trí và vai trò của công tác thao tác cán bộ.Hai là, vai trò lãnh đạo của cấp ủy.12Hoạt động kiểm tra nhìn nhận đã hỗ trợ cấp uỷ phát hiện kịp thời nhữngthiếu sót, lệch lạc trong quy trình đưa ra những chủ trương, những quy định khôngcòn phù phù thích hợp với thực tiễn để sửa đổi phù phù thích hợp với xu thế tăng trưởng và Đk,tình hình của địa phương.Đội Ngũ Nhân Viên làm công tác thao tác kiểm tra ở những cấp đã từng bước được bổsung về số lượng; khả năng, trình độ hoàn thành xong trách nhiệm ngày một nâng cao.Ba là, vận dụng được 4 nguyên tắc, 4 vị trí căn cứ và 5 nội dung vào quy chếđánh giá cán bộ của xã.Bốn là, đội ngũ cán bộ được đào tạo và giảng dạy cơ bản, thế hệ cán bộ trẻ, kế cậnđược quan tâm đào tạo và giảng dạy và tạo Đk học hỏi, cọ xát từ rất sớm.Năm là, đảng ủy xem đấy là trách nhiệm cơ bản, thường xuyên và trọng tâmhàng năm, nhìn nhận đựng xác lập được mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, cán bộ nàotốt cán bộ nào xấu, kĩ năng công tác thao tác của tớ thế nào để mà sắp xếp sử dụng chođúng người, đúng việc.Sáu là, đảng ủy đã mời được hội cựu chiến binh xã làm cố vấn thườngtrực trong quy trình nhìn nhận. Đây là lực lượng đã có quy trình thực tiễn to lớn,có Đk xem xét và đúc rút qua nhiều thế hệ cán bộ và có khát khao đónggóp của tuổi già.2.3. Tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân.2.3.1. Tồn tại, khuyết điểm.2.3.1.1. Tiêu chuẩn, quy định nhìn nhận chưa thật sự hợp lý.Tiêu chuẩn, quy định nhìn nhận còn chung chung, chưa xác với thực tiễn tìnhhình của địa phương. Nhiều tiêu chuẩn không phù phù thích hợp với đặc trưng của vùng.2.3.1.2. Thiếu vị trí căn cứ trong quy trình nhìn nhận.Khi nhìn nhận thường không vị trí căn cứ vào khối mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn chức danhdẫn đến thiếu khách quan và cảm tính.2.3.1.3. Hiệu quả việc làm không sẽ là tiêu chuẩn số 1 của côngtác nhìn nhận.13Đảng ủy chưa nhìn nhận đúng vai trò của hiệu suất cao công việctrong nhìn nhận vì nhận định rằng trách nhiệm việc làm là trách nhiệm tập thể, khi đánhgiá nhiều lúc còn bị bằng cấp trình độ chi phối.2.3.1.4. Công tác nhìn nhận đôi lúc còn phiến diện.Trong quy trình nhìn nhận cán bộ ở địa phương đôi lúc chỉ nhìn vào mộtmặt nào đó vào thuở nào điểm nào đó của cán bộ mà nhìn nhận, chưa thể coi đâylà quy trình nhìn nhận.2.3.1.5. Quá trình nhìn nhận chưa thật sự minh bạch, dân chủcòn hình thức nhất là riêng với cán bộ lãnh đạo.2.3.2. Nguyên nhân khuyết điểm.Một là, công tác thao tác nhìn nhận cán bộ không được lãnh đạo Đảng bộ chú trọngđúng mức, chưa xây dựng được quy định nhìn nhận thích hợp.Hai là, công tác thao tác “phê bình và tự phê bình” còn yếu.Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng: Biện pháp 1uan trọng khi nhìn nhận cánbộ là nhìn nhận, tinh lọc cán bộ một cách khách quan. Mặt khác, khp đánh giácán bộ là nhờ vào tinh thần phê bình và tự phê bình. Đó là tinh thần tự kiểmđiểm phê bình của thành viên người cán bộ lãnh đạo; tiếp theo này được tập thể cấp ủy vàđơn vị góp ý kiến xây dựng theo tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng. Cónhư vậy mới tránh khỏi bệnh chủ quan, phiến diện trong nhìn nhận cán bộ.Ba là, thiếu quy định, quy định, tiêu chuẩn rõ ràng của cấp trên.Bốn là, sự tác động của Đk chủ quan và khách quan, sự tác độngcủa nền kinh tế thị trường tài chính thị trường cũng gây ảnh hưởng nghiêm trong đến kết quả và quátrình nhìn nhận.Năm là, yếu tố hội nhập quốc tế và khu vực với phương châm đa dạnghoá, đa phương hoá đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong số đó mỗi conngười, mỗi tổ chức triển khai có những hiệu suất cao, trách nhiệm tâm ý, việc làm khác nhauvì vậy đã làm cho việc nhìn nhận cán bộ trở ngại vất vả, phức tạp thêm. Sự trở ngại vất vả,phức tạp này còn thể hiện ở đoạn: có người bên phía ngoài thì tốt, nhưng tâm ý bêntrong, những việc làm chưa thể hiện bằng hành vi thì rất khó nhìn nhận.14Sáu là, cơ chế thị trường tác động đến đời sống vật chất của người cánbộ. Bên cạnh đó, từng người cán bộ có nhiều quan hệ rất khác nhau tác độngđến. Vì vậy, có quá nhiều trường hợp tổ chức triển khai cơ quan có nhận xét nhìn nhận tốt,nhưng tiếp theo đó cán bộ này lại bị cơ quan pháp lý phát hiện ra là đã vi phạm phápluật…Bảy là, những thế lực thù địch vẫn thực thi thủ đoạn “diễn biến hoà bình”,lôi kéo, mua chuộc cán bộ, tác động làm ảnh hưởng biến chất một số trong những cán bộ.Nhất là những cán bộ giữ những cương vị lãnh đạo bằng nhiều hình thức, thủ đoạnkhác nhau. Thực tế đã có một số trong những cán bộ có chức, có quyền đã có quy trình thamgia cách mạng, được nhìn nhận rất tốt nhưng do mắc bẫy quân địch đã biết thành biến chất,thoái hoá, thậm chí còn mắc sai lầm không mong muốn nghiêm trọng.Tám là, cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên toàn thế giới tăng trưởng như vũbão. Mỗi cán bộ nói chung, trong số đó nhất là cán bộ lãnh đạo quản trị và vận hành cầnnhận thức yếu tố này để vừa nâng cao nhận thức, tư tưởng, vừa phấn đấu nângcao cả trình độ sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển, kỹ năng lãnh đạo vừa có biệnpháp thực thi nhằm mục đích nâng cao trình độ và khả năng quản trị và vận hành điều hành quản lý; sự sángtạo nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển.Với yếu tố này, nhiều người cán bộ đã cóđược những kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học rất có mức giá trị.15Phần thứ baPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁPNÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘỞ ĐÁNG BỘ Xà LA DẠ.3.1. Phương hướng.Để công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở Đảng bộ xã La Dạ trình làng thuận tiện,thường xuyên và phát huy tích cực nhật hiệu suất cao của nó, cần triệu tập:Không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nănglực và hiệu suất cao công tác thao tác của cán bộ.Làm vị trí căn cứ tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng, bố trísử dụng, chỉ định, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiệncác chính sách, chủ trương riêng với cán bộ.Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, khả năng và hiệu suất cao công tác thao tác, khunh hướng pháttriển của cán bộ;Phải bảo vệ tính khách quan, toàn vẹn và tổng thể, tính lịch sử – rõ ràng;Phải trên cơ sở thực thi tự phê bình và phê bình; thực thi nguyên tắctập trung dân chủ, thảo luận dân chủ, kết luận theo hầu hết; công khai minh bạch riêng với cánbộ được nhìn nhận.* Để thực thi được những yêu cầu trên và góp thêm phần nâng cao chất lượngcủa đội ngũ cán bộ, công chức, thời hạn tới xin được đề xuất kiến nghị một số trong những nội dungmà công tác thao tác nhìn nhận cán bộ cần triệu tập vào một trong những số trong những nhóm giải pháp sau:3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thao tác nhìn nhận cán bộ.3.2.1. Xây dựng quy định, tiêu chuẩn nhìn nhận rõ ràng, xác thực tiễn địaphương.Để việc nhìn nhận chặc chẽ, thuận tiện thường niên dực vào những nguyêntắc, những vị trí căn cứ, những nội dung và tiêu chuẩn nhìn nhận từ cấp trên Đảng bộ xâydựng tiêu chuẩn nhìn nhận rõ ràng, phù phù thích hợp với đặc trưng của cán bộ vùng đồngbào dân tộc bản địa thiểu số.163.2.2. Đánh giá cán bộ, công chức phải vị trí căn cứ vào khối mạng lưới hệ thống tiêuchuẩn chức danhĐánh giá cán bộ, công chức phải vị trí căn cứ vào khối mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn chứcdanh. Đánh giá cán bộ, công chức quản trị và vận hành nhà nước về kinh tế tài chính nếu không căn cứvào khối mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng rất dễ dàng dẫn đến nhìn nhận theo cảm tính, thiếukhách quan và thậm trí hoàn toàn có thể nhìn nhận sai cán bộ, công chức. Nếu nhìn nhận saicán bộ sẽ phá hỏng toàn bộ những khâu còn sót lại của công tác thao tác cán bộ, hậu quả là lãngphí tài năng, tiền bạc của giang sơn, gây mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức triển khai, …Bên cạnh đó, công tác thao tác nhìn nhận cán bộ, công chức nên phải chú trọng việc pháthiện nhân tài để sở hữu kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng thành những cán bộ,công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành giỏi cho địa phương cũng như cho giang sơn.3.2.3. Chú trọng nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của mỗi cánbộ, công chứcChú trọng nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của mỗi cán bộ, côngchức. Đánh giá về trình độ trình độ, trách nhiệm là xét về tài năng củangười cán bộ, công chức. Khi xét về vốn kiến thức và kỹ năng, khả năng tư duy khoahọc của cán bộ tránh việc chỉ xem xét bằng cấp, học vị chung chung mà xemnhẹ học lực, trình độ trình độ sâu, kết quả lao động, tư duy khoa học. Vớicán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, cần nhìn nhận tính mẫn cảm chính trị, khả năng tư duykhoa học, kĩ năng vận dụng, tổ chức triển khai, kiểm tra, tổng kết, kĩ năng dùngngười… Một bộ phận cán bộ, công chức lúc bấy giờ còn đuổi theo bằng cấp là doảnh hưởng của cách nhìn nhận này.3.2.4. Đánh giá cán bộ, công chức phải được xem xét trong một quátrình.Đánh giá cán bộ, công chức phải được xem xét trong một quy trình. Khiđánh giá cán bộ không thể chỉ xét một lúc, thuở nào điểm, thuở nào gian ngắn,hoặc chỉ thấy hiện tại, mà nên phải có thời hạn dài, có một quy trình. Bởi vì, mọiviệc đều phải có sự biến chuyển, con người cũng luôn có thể có sự thay đổi về nhiều mặt, chonên nhận xét về một con người không thể cố định và thắt chặt không bao giờ thay đổi mà phải trong quá17trình vận động, biến hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Trong toàn thế giới, cáigì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy cách xem xét cánbộ, quyết tránh việc chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa… Một người cán bộ khitrước có sai lầm không mong muốn, không phải vì thế mà sai lầm không mong muốn mãi. Cũng có cán bộ đến naychưa bị sai lầm không mong muốn, nhưng chắc gì sau này sẽ không còn phạm sai lầm không mong muốn? Quá khứ, hiện tạivà tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau.Muốn nhìn nhận cán bộ đúng đắn, đúng chuẩn, người dân có trách nhiệm phảikiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi cán bộ trong thuở nào gian dài; xác lập đánh giácán bộ không phải một lần, mà bao hàm cả một quy trình nhận thức, là yếu tốthường xuyên trong quy trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và giảng dạy và sắp xếp sử dụngcán bộ (tức là quy trình nhìn nhận và nhìn nhận lại cán bộ). Do đó, người làm côngtác này phải có kế hoạch thật ngặt nghèo, hợp lý trong quản trị và vận hành cán bộ, phải có cácbước nhìn nhận thích hợp, khoa học, phải hợp lực với nhiều người, tìm hiểu thêm ýkiến số đông trong nhìn nhận cán bộ. Muốn vậy, phải thực hành thực tiễn dân chủ rộng rãitrong Đảng và quần chúng.3.2.5. Mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch trong nhìn nhận cán bộ.Mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch trong nhìn nhận cán bộ.Để cho tậpthể và quần chúng tham gia nhìn nhận cán bộ. Mỗi một con người dân có nhiều mốiquan hệ ngang dọc, xấp xỉ, trong ngoài. Cán bộ là một thành viên của một tậpthể, một hiệp hội, cùng thao tác, cùng sinh hoạt với nhau, nên cũng luôn có thể có rấtnhiều mối liên hệ. Công việc mà cán bộ phụ trách thường liên quan đến nhiềuviệc, nhiều người. Do vậy, khi nhìn nhận cán bộ, cạnh bên ý kiến nhận xét củacán bộ lãnh đạo quản trị và vận hành, của cơ quan tham mưu, còn phải coi trọng ý kiến củatập thể cán bộ và ý kiến của phần đông quần chúng. Quần chúng là đối tượng người dùng màcán bộ hướng tới phục vụ, vì vậy ý kiến nhận xét của phần đông quần chúngthường rất xác đáng.Để nâng cao tính dân chủ và công khai minh bạch trong nhìn nhận cán bộ cần thựchiện tiến trình: Trước hết phải vị trí căn cứ vào hồ sơ cán bộ; Tiến hành trưng cầu ýkiến của cán bộ và nhân viên cấp dưới của cty và của tổ chức triển khai đảng ở địa phận dân cư18nơi cán bộ cư trú; Trên cơ sở hồ sơ cán bộ và ý kiến của cán bộ, nhân viên cấp dưới vàcủa tổ chức triển khai đảng ở địa phận dân cư, ban lãnh đạo và đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai đảng ở đơnvị, trao đổi, thảo luận một cách dân chủ. Nếu đối tượng người dùng được nhìn nhận được đasố cán bộ, nhân viên cấp dưới trong cty và tổ chức triển khai đảng ở địa phận dân cư công nhậnđó là cán bộ tốt, phù phù thích hợp với hồ sơ cán bộ của đối tượng người dùng thì tập thể lãnh đạo củađơn vị tôn trọng ý kiến của quá nhiều và đồng ý. Trường hợp đặc biệt quan trọng nếu thấyđối tượng được nhìn nhận có yếu tố nên phải xem xét thì mới có quyết định hành động tráiý kiến của quá nhiều. Kết quả phải thông báo công khai minh bạch cho đương sự và cho cán bộ,nhân viên cấp dưới trong cty biết và báo cáo lên lãnh đạo cấp trên xem xét. Bên cạnhđó cần lưu ý khắc phục những hiện tượng kỳ lạ lệch lạc, thành kiến thành viên, tư tưởngbè phái trong tổ chức triển khai trước lúc tiến hành nhìn nhận cán bộ, công chức.Công tác nhìn nhận cán bộ không riêng gì có làm một lần mà phải làm thườngxuyên, theo định kỳ hằng năm và trước lúc đề bạt, chỉ định, luân chuyển cán bộđể đưa vào hồ sơ cán bộ, giúp cơ quan quản trị và vận hành cán bộ nắm và hiểu được cán bộ.Đồng thời tương hỗ cho bản thân mình người cán bộ hiểu đúng mình hơn nhằm mục đích phát huyưu điểm, sửa chữa thay thế khuyết điểm (nếu có), góp thêm phần xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức có rất chất lượng, phục vụ yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của giang sơn.3.2.6. Vận dụng sáng tạo những nội dung nhìn nhận cán bộTùy vào đối tượng người dùng cán bộ nhìn nhận, tùy vào thời gian nhìn nhận, vào mụcđích nhìn nhận mà Đảng bộ cần vận dụng một cách linh hoạt nội dung đánh giáđể hòn đảo bảo vệ công tác thao tác nhìn nhận được hiệu suất cao nhất đồng thời nhìn nhận đúngnăng lực thật sự của cán bộ.3.3. Kiến nghị.3.3.1. Đối với Trung ương.Xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận riêng, rõ ràng riêng với cán bộ lãnh đạo những cấp.Tăng cường công tác thao tác thanh kiểm tra riêng với cấp dưới nhất là công táctổ chức cán bộ.3.3.2. Đối với cấp tỉnh.19Tăng cường công tác thao tác thanh kiểm tra.Xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận rõ ràng từ trên xuống dưới, quan tâm đến đặcthù của từng địa phương.Thường xuyên sửa đổi tương hỗ update những tiêu chuẩn qua từng quy trình để phùhợp hơn với tình hình và thực tiễn.3.3.3. Đối với cấp huyện.Tăng cường công tác thao tác thanh kiểm tra, một mặt góp thêm phần nhìn nhận cán bộcấp dưới, một mặt xác minh lại kết quả nhìn nhận của cấp xã.Hàng năm, nên cử cán bộ dự một số trong những cuộc họp nhìn nhận góp ý cán bộ quantrọng ở cấp xã.Thường xuyên tu dưỡng trình độ trách nhiệm cho đội ngũ làm côngtác tổ chức triển khai những bộ, thanh tra, kiểm tra.3.3.4. Đối với cấp xã.Để công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở xã La Dạ được thuận tiện, công minh,khách quan, mang lại hiệu suất cao nhất thì lãnh đạo cấp ủy xã cần quan tâm đếnmột số yếu tố sau:Đánh giá cán bộ, công chức phải vị trí căn cứ vào khối mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn chứcdanh.Chú trọng nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của mỗi cán bộ, côngchức.Đánh giá cán bộ, công chức phải được xem xét trong một quy trình.Mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch trong nhìn nhận cán bộ.Vận dụng sáng tạo những nội dung nhìn nhận cán bộ.Trong nhìn nhận cán bộ nên phải chống những thái độ nể nang, tránh mặt,“dĩ hòa vi quý”, thủ tiêu đấu tranh, tự phê bình và phê bình yếu, trù dập ngườithẳng thắng đấu tranh phê bình. Phải bảo vệ công khai minh bạch, dân chủ, minh bạchsong phải tránh tận dụng dân chủ, phê bình và tự phê bình để nói xấu đồng chí,đồng nghiệp nhằm mục đích thực thi ý đồ thành viên.2021KẾT LUẬNTrong Đk lúc bấy giờ, khi giang sơn tiến vào thời kỳ tăng cường côngnghiệp hóa tân tiến hóa, xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực thi hội nhập sâu rộngvào đời sống kinh tế tài chính quốc tế và đa phương hóa, phong phú hóa những quan hệ đốingoại… Những quan hệ xã hội – chính trị – kinh tế tài chính đó trở nên rất là phức tạpvà tăng thêm gấp bội so với những quy trình cách mạng trước kia. Sự tác động đó đãlàm thay đổi thâm thúy khối mạng lưới hệ thống quan hệ xã hội cũng như những ý thức xã hội.Mặt khác, những thế lực thù địch triệt để tận dụng những trở ngại vất vả, tháchthức của yếu tố nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như sự khủnghoảng của trào lưu cộng sản và trào lưu công nhân quốc tế trên phạm vithế giới để tiến công quyết liệt vào Đảng cộng sản Việt Nam. Thủ đoạn nguyhiểm của chúng là dùng kế hoạch “diễn biến hòa bình”, “viện trợ kinh tế tài chính” kếthợp với những thủ đoạn khác đã triệu tập đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng,vào cương lĩnh, đường lối, vào nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, vào đội ngũ cácbộ, đảng viên. Kích động chia rẽ Đảng với nhà nước, với lực lượng vũ trangnhân dân.Do những tác động như vậy đã làm tăng thêm tính chất quan trọng cũngnhư mức độ trở ngại vất vả phức tạp của công tác thao tác nhận xét nhìn nhận cán bộ. Nhận xét,nhìn nhận cán bộ không những góp thêm phần xây dựng đội ngũ cán bộ tăng trưởng vữngmạnh toàn vẹn và tổng thể, mà còn góp thêm phần ngăn ngừa, đẩy lùi những xấu đi trong độingũ cán bộ, ngăn ngừa những thành phần thời cơ, giữ gìn bảo mật thông tin an ninh chính trị nội bộ,làm thất bại mọi thủ đoạn của những thế lực thù địch.Thực tiễn công tác thao tác cán bộ của đảng ta nay đã cho toàn bộ chúng ta biết nhìn nhận cán bộlà việc làm cực kỳ trở ngại vất vả nhưng rất hệ trọng vì không những giúp giữ gìn anninh trật tự, tìm kiếm được cán bộ tốt mà còn là một yếu tố quan trọng trong chiến lượcphát triển kinh tế tài chính của địa phương.La Dạ là một vùng còn trở ngại vất vả về nhiêu mặt, nếu công tác thao tác nhận xétđánh giá cán bộ được xử lý và xử lý tốt thì xã nhà sẽ đã có được một đội nhóm ngũ cán bộ tàinăng, sớm đưa xã nhà sánh vai cùng những địa phương còn sót lại của Huyện, Tỉnh.22Qua lớp Trung cấp lí luận chính trị – Hành chính hệ triệu tập khóa 12(2009 – 2010), Tôi đã nhận được thức được vị trí, vai trò và vai trò của côngtác nhìn nhận cán bộ riêng với việc bền vững và tăng trưởng của xã nhà nói riêng vàcủa cả khối mạng lưới hệ thống chính trị, kinh tế tài chính của toàn nước nói chung.Là một cán bộ của địa phương, Tôi sẽ thực thi tốt những yếu tố đã nêutrong Tiểu Luận để góp sức mình vào quy trình “thay da đổi thịt” và đi lênkhông ngừng của địa phương.23

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương Free.

Giải đáp vướng mắc về Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Liên hệ công tác thao tác nhìn nhận cán bộ ở địa phương vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Liên #hệ #công #tác #đánh #giá #cán #bộ #ở #địa #phương