Contents

Mẹo Hướng dẫn Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là được Update vào lúc : 2022-04-09 02:31:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

351

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Học sinh cần nắm được những công thức tính quãng đường, vận tốc, thời hạn

1. Các công thức cần nhớ

– Thời gian đi = quãng đường : vận tốc = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời hạn đi – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời hạn đi + thời hạn nghỉ (nếu có).

– Vận tốc = quãng đường : thời hạn (v = s:t)

– Quãng đường = vận tốc × thời hạn (s = v.t)

Quảng cáo

2. Vận tốc trung bình

– Vận tốc trung bình chỉ là một đại lượng mang tính chất chất quy ước, toàn bộ chúng ta tự nêu lên để dễ nghiên cứu và phân tích về một hoạt động và sinh hoạt giải trí. Trên cả quãng đường, vật hoàn toàn có thể không lúc nào hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc bằng vận tốc trung bình.

– Một vật hoạt động và sinh hoạt giải trí không đều (vận tốc thay đổi) thì vận tốc trung bình được xác lập bằng tỷ số giữa tổng độ dài quãng đường và tổng thời hạn

Vtrung bình = Tổng quãng đường : tổng thời hạn

3. Phương pháp giải

Dạng 1 :

-Có thể tính được cả S và t.

-Cách làm: tính S và t ⇒ v = S/t.

Dạng 2 :

– Cho biết vận tốc trên từng phần quãng đường.

– Cách làm: Gọi S là độ dài cả quãng đường.

   + Tính tổng thời hạn theo vận tốc trung bình và S

   + Tính tổng thời hạn theo những vận tốc thành phần và S.

– Thời gian trong 2 phương pháp tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình với những vận tốc thành phần.

Quảng cáo

Dạng 3 :

– Cho biết vận tốc trong từng khoảng chừng thời hạn.

– Cách làm: Gọi t là tổng thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí hết quãng đường.

   + Tính tổng quãng đường theo vận tốc trung bình và t.

   + Tính tổng quãng đường theo vận tốc thành phần và t.

– Quãng đường trong 2 phương pháp tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình và những vận tốc thành phần.

Ví dụ 1: Một người đi cơ quan về nhà mình, khoảng chừng cách từ cơ quan đến nhà là 12km. Ban đầu người này đi đều với vận tốc 30km/h. Sau đó, vì đường khó đi nên vận tốc của xe thay đổi liên tục, lúc thì 24km/h, lúc thì 25km/h….Khi về gần đến nhà vận tốc của người đó giảm chỉ từ 10km/h. Vì vậy, tổng thời hạn người này đã đi là 45 phút. Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường là:

A. 24km/h     
B. 20,5km/h

C. 16km/h     
D. 15km/h

Lời giải:

Đáp án C

– Đổi: 45 phút = 0,75 giờ

– Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường là:

Quảng cáo

Ví dụ 2: Một xe xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí từ A về B tiếp theo này lại di tán từ B đến A. Ban đầu khi đi từ A về B vận tốc của xe là v1 = 40km/h, khi đi từ B đến A vận tốc của xe là v2 = 60km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả lộ trình là:

A. 48km/h     
B. 49km/h

C. 50km/h     
D. 51km/h

Lời giải:

Đáp án A

– Gọi S là độ dài quãng đường AB ⇒ Tổng đoạn đường xe hơi đã đi là 2.S

– Gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB, t là tổng thời hạn xe hơi đã đi trong cả quy trình.

– Thời gian đi từ A về B là:

– Mặt khác, theo bài ra ta có:

– Từ (1) và (2) ta có:

Ví dụ 3: Một xe tải hoạt động và sinh hoạt giải trí từ nhà máy sản xuất sản xuất đến kho hàng. Nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc v1 = 26km/h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là v. Tính v biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là 30km/h.

Lời giải:

– Gọi S (km) là độ dài quãng đường từ nhà máy sản xuất đến kho hàng. Gọi t (h) là thời hạn xe đi từ nhà máy sản xuất đến kho hàng.

– Thời gian đi từ A về B là:

– Mặt khác, theo bài ra ta có:

– Từ (1) và (2) ta có:

Đs: 35,5km/h

Câu 1: Trường THCS Lê Quý Đôn đi xe hơi từ Tỉnh Nam Định đến một xã miền núi để làm từ thiện. Trong 1 giờ thứ nhất xe hơi đi với vận tốc 50km/h. Trong 2 giờ tiếp theo xe hơi đi vận tốc với 40km/h. 3 giờ cuối xe hơi đi với vận tốc 20km/h. Vận tốc trung bình của xe hơi trên cả đoạn đường là:

A. 31,7km/h     
B. 32,3km/h

C. 31,4km/h     
D. 32,1km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án A

– Tổng thời hạn xe hơi đã đi là:

   1 + 2 + 3 = 6 (giờ)

– Trong 1 giờ thứ nhất xe hơi đi được:

   1.50 = 50 (km)

– Trong 2 giờ tiếp theo xe hơi đi được:

   2.40 = 80 (km)

– 3 giờ cuối xe hơi đi được:

   3.20 = 60 (km)

– Tổng quãng đường xe hơi đã đi là:

   50 + 80 + 60 = 190 (km)

– Vận tốc trung bình của xe hơi trên cả đoạn đường là:

   190 : 6 = 31,7 (km/h)

Câu 2: Một xe khách đi từ bến xe lên thành phố. Nửa thời hạn đầu vận tốc của xe là v1 = 60km/h, nửa thời hạn sau vận tốc của xe là v2 = 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là:

A. 51,3km/h     
B. 50km/h

C. 49,7km/h     
D. 49km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án B

– Gọi t là tổng thời hạn xe hoạt động và sinh hoạt giải trí từ bến xe đến thành phố, v là vận tốc trung bình của xe, S là chiều dài đoạn đường từ bến xe đến thành phố.

– Độ dài quãng đường xe đã đi là: S = v.t (1)

– Theo bài ta có:

– Từ (1) và (2):

Câu 3: Cho một xe xe hơi chạy trên một quãng đường trong 5 giờ. Biết 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 50km/h và 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí là:

A. 45km/h     
B. 44km/h

C. 43km/h     
D. 42km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án B

– Mà quãng đường xe hơi đi trong 2 giờ đầu là:

   2.50 = 100 (km)

– Quãng đường xe hơi đi trong 3 giờ sau là:

   3.40 = 120 (km)

– Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí là:

   (100 + 120) : (2 + 3) = 44 (km/h)

Câu 4: Một xe máy đi từ A về B. Vận tốc của xe trong quãng đường AC là v1 = 40km/h, trong quãng đường CD là v2 = 60km/h và vận tốc trên quãng đường DB là v3 = 30km/h. Biết AC = CD = DB. Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là:

A. 50km/h     
B. 43,3km/h

C. 40km/h     
D. 38,5km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án C

– Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

– Thời gian đi từ A về B là:

– Mặt khác, theo bài ra ta có:

– Từ (1) và (2) ta có:

Câu 5: Một chiếc ca nô đi từ A về B. Vận tốc của ca nô trong một/3 quãng đường đầu là v1 = 20km/h, trong một/3 quãng đường tiếp theo là v2 = 25km/h và vận tốc trên quãng đường còn sót lại là v3. Tính v3 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là v = 22km/h.

A. 22km/h     
B. 21km/h

C. 22,3km/h     
D. 21,6km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án D

– Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của ca nô trên cả quãng đường AB.

– Thời gian đi từ A về B là:

– Mặt khác, theo bài ra ta có:

– Từ (1) và (2) ta có:

Câu 6: Đoàn tàu hỏa bắc nam đi từ ga Tp Hà Nội Thủ Đô vào thành phố Hồ Chí Minh. Chặng đầu đoàn tàu đi mất 1/3 tổng thời hạn với vận tốc v1 = 45km/h. Chặng giữa xe đi mất 1/2 tổng thời hạn với vận tốc v2 = 60km/h. Chặng còn sót lại xe hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v3 = 48km/h. Tính vận tốc của xe trên cả quãng đường?

Hiển thị đáp án

– Gọi t (h) là tổng thời hạn đoàn tàu hoạt động và sinh hoạt giải trí từ ga Tp Hà Nội Thủ Đô vào thành phố Hồ Chí Minh, v là vận tốc trung bình của đoàn tàu trên cả đoạn đường.

– Thời gian xe đi hết chặng cuối là :

– Độ dài quãng đường từ ga Tp Hà Nội Thủ Đô vào thành phố Hồ Chí Minh là:

   S = v.t (1)

– Theo bài ta có:

Từ (1) và (2):

Đáp số: 53km/h

Câu 7: Một chiếc thuyền cao tốc đi từ bến A đến bến B. Trong 2/3 thời hạn đầu vận tốc của thuyền là v1 = 45km/h, thời hạn còn sót lại thuyền hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v2 bằng bao nhiêu để vận tốc trung bình của nó trên cả quãng đường AB là v = 48km/h?

Hiển thị đáp án

– Gọi t (giờ) là tổng thời hạn thuyền đi từ bến A đến B, v (km/h) là vận tốc trung bình của thuyền khi đi từ A đến B.

– Khoảng cách giữa hai bến A, B là:

   S = v.t = 48t (1)

– Theo bài ta có:

Đáp số: 54km/h

Câu 8: Một người đi xe máy xuất phát từ A để đi đến B. Trong 3/4 quãng đường đầu, xe hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h. Quãng đường còn sót lại xe hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn 12 phút với vận tốc 24km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB?

Hiển thị đáp án

– Đổi 12 phút = 0,2 giờ

– Độ dài quãng đường sau là:

   S2 = t2. v2 = 24. 0,2 = 4,8 (km)

– Độ dài quãng đường đầu là:

   S1 = 3S2 = 3.4,8 = 14,4 (km)

– Tổng độ dài quãng đường AB là

   S = S1 + S2 = 14,4 + 4,8 = 19,2 (km)

– Thời gian đi hết quãng đường đầu là:

⇒Tổng thời hạn đi hết quãng đường AB là:

   t = t1 + t2 = 0,2 + 0,4 = 0,6 (giờ)

– Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là:

Đáp số: 32km/h

Câu 9: Một cậu bé dắt chó đi dạo về nhà, lúc còn cách nhà 10m, con chó chạy về nhà với vận tốc 5m/s.Vừa đến nhà nó lại chạy ngay lại với vận tốc 3m/s. Tính vận tốc trung bình của chú chó trong quãng lối đi được Tính từ lúc lúc chạy về nhà đến lúc hội ngộ cậu bé, biết cậu bé đi đều với vận tốc 1m/s.

Hiển thị đáp án

– Thời gian chú chó về đến nhà là:

– Trong thời hạn đó cậu bé đi được: 1.2 = 2 (m).

⇒ Khoảng cách từ cậu bé đến nhà lúc đó là:

   S2 = 10 – 2 = 8 (m)

– Thời gian chú chó chạy từ nhà tới lúc hội ngộ cậu bé là:

– Chú chó đã quay trở lại một đoạn là:

   S3 = v2 .t2 = 3.2 = 6 (m)

– Tổng thời hạn t = 4s , tổng quãng đường là S = 10 + 6 = 16 (m)

– Vận tốc trung bình của chú chó trong cả quy trình là:

   v = .. (m/s)

Đáp số: 4m/s

Câu 10: Hai xe cùng xuất phát từ A để về B. Xe thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1, nửa quãng đường còn sót lại vận tốc của xe là v2. Xe thứ hai đi trong nửa thời hạn đầu với vận tốc v1 nửa thời hạn còn sót lại với vận tốc v2. Xe nào về đến B trước? Tại sao?

Hiển thị đáp án

– Gọi S là độ dài quãng đường AB. Vtb1, Vtb2 là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB. T1; T2 là tổng thời hạn xe hoạt động và sinh hoạt giải trí từ A về B

– Xét xe thứ nhất:

+ Thời gian đi từ A về B là:

+ Mặt khác, theo bài ra ta có:

   

+ Từ (1) và (2) ta có:

   

   

– Xét xe thứ hai:

+ Độ dài quãng đường AB là:

   

+ Theo bài ta có:

   

       

– Từ (*) và (**) ta có:

   

Vậy vận tốc trung bình của người thứ hai to nhiều hơn người thứ nhất, nên người thứ hai sẽ về đích trước.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 8 cực hay, có lời giải rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một người đi xe máy với vận tốc 43,2 km/h trong thời hạn 20 phút quãng đường người đó đi được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #đi #máy #với #vận #tốc #kmh #trong #thời #gian #phút #quãng #đường #người #đó #đi #được #là