Contents

Thủ Thuật về Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa được Update vào lúc : 2022-08-11 05:50:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

229

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực thi phép lai P thuần chủng quả dẹt – hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt – hoa xanh : 18 quả dẹt – hoa vàng : 9 quả tròn – hoa xanh : 3 quả dẹt – hoa trắng. Một học viên đã rút ra được một số trong những kết luận sau:

Nội dung chính

 • Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất
 • Một quần thể ở thế hệ F1có cấu trúc di truyền 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được Dự kiến là

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại sở hữu 2n=4, có tương tác, có link, không còn hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn thích hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

 • Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do một cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép :6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen trong cả quy trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

  I. Kiểu gen (P) hoàn toàn có thể là AABdBd×aabDbD

  II. Đã xẩy ra hoán vị gen ở (P) với tần số 40%. 

  III. F2 có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, cánh kép.

  IV. Ở F2, số cây có kiểu gen đồng hợp lặn cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 4%.   

Xem thêm »

Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được Dự kiến là:

A.

B.

C.

D.

Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số tương đối của alen A và a là:

A.

B.

C.

D.

Một quần thể ở thế hệ F1có cấu trúc di truyền 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được Dự kiến là

A. 0,54AA : 0,12Aa : 0,34aa

B. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa

Đáp án đúng chuẩn

C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

D. 0,48AA : 0,24Aa : 0,28aa

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa Free.

Giải đáp vướng mắc về Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36 aa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #quần #thể #có #cấu #trúc #truyền #là