Contents

Mẹo Hướng dẫn Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc được Update vào lúc : 2022-04-04 13:46:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

94

Nội dung chính

 • ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8
 • Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học – Đề 2
 • Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 8
 • Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 tiên tiến và phát triển nhất có đáp án
 • Đề kiểm tra kì 1 Hóa 8 có đáp án
 • Kiểm tra Hóa 8 học kì 1
 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 8
 • Giới thiệu 2 đề kiểm tra kì 1 Hóa lớp 8 có đáp án – THCS Thái Bình + Ngô Mây 2022
 • Tuyển chọn 2 đề thi Hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án
 • Đề thi Hóa kì 1 lớp 8 tuyển chọn hay nhất 2022
 • Đáp án và đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2022
 • Nội dung ôn thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 rất hay năm 2022
 • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa – Phòng GD&ĐT Bình Sơn năm 2022 có đáp án
 • Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm học 2022 – 2022
 • Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015
 • Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2022 có đáp án
 • Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 năm 2015
 • Đề cương rõ ràng và một số trong những bài tập tìm hiểu thêm Môn hóa lớp 8 học kì 1
 • Một số Câu hỏi, bài tập tìm hiểu thêm ôn thi, kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2022
 • Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 1)
 • Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 2)
 • Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 3)
 • Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 4)
 • Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 5)
 • Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 8 năm 2022 – 2022 PGD quận Bình Thạnh
 • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8
 • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS MINH HÒAĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC: 2022 – 2017Môn: Hóa học – Lớp: 8

Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Hãy cho biết thêm thêm thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số những công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3 (3,0 điểm)

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xẩy ra?

b) Hoàn thành những phương trình hóa học cho những sơ đồ sau:

Al + O2

  Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5 (1,0 điểm): Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6 (1,0 điểm): Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2

Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

(Cho: Fe = 56; Cu = 64; P = 31; O = 16; N = 14; O = 16)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Câu 1

 • Đơn chất là những chất tạo bởi 1 nguyên tố hóa học.
 • Hợp chất là những chất tạo bởi 2 nguyên tố hóa học trở lên.
  • Công thức của đơn chất: O2, Zn
  • Công thức của hợp chất: CO2, CaCO3.

Câu 2

Fe2O3 = 2.56 + 3.16 = 160 (đvc)

Cu3(PO4)2 = 3.64 + 2(31 + 4.16) = 382 (đvc)

Câu 3

a) Khái niệm phản ứng hóa học: Quá trình biến hóa chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.

* Dấu hiệu nhận ra có phản ứng xẩy ra: Chất mới tạo thành có tính chất khác với chất ban đầu về trạng thái, sắc tố, … Sự tỏa nhiệt và phát sáng cũng hoàn toàn có thể là tín hiệu của phản ứng.

b) Mỗi phương trình viết đúng: 1,0 điểm

4Al + 3O2

 2Al2O3

2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Câu 4

a) Viết đúng mỗi công thức tính

 • Công thức tính khối lượng lúc biết số mol: m = n x M (gam).
 • Công thức tính thể tích chất khí (đktc) lúc biết số mol: V = n x 22,4 (lít).

b)

mNO2 = 0,25 x 46 = 11,5 gam.

VNO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít.

Câu 5

 • Khối lượng mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

nS = (40% x 80)/100% = 32 gam; nO = 80 – 32 = 48 gam

 • Số mol nguyên tử từng nguyên tố có trong một mol hợp chất:

nS = 32 : 32 = 1 mol; nO = 48 : 16 = 3 mol

Câu 6

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo PTHH: 3 mol Fe phản ứng hết với 2 mol O2

Vậy: 0,3 mol Fe phản ứng hết với x mol O2

x = 0,2 mol

VO2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

⚗️ GIA SƯ HÓA

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa số 2

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS THÁI BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH 2022 – 2017Môn: HÓA HỌC 8

Thời gian 45 phút

I. Lí thuyết: (5,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu khái niệm nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu trúc ra làm sao?

Câu 2: (1,0 điểm) Nêu khái niệm đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (1,0 điểm) Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Khi cho một mẩu vôi sống (mang tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước nóng lên, thậm chí còn hoàn toàn có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xẩy ra không? Vì sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành mang tên là canxi hiđroxit

Câu 5: (1,0 điểm) Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của những chất khí ở đktc?

II. Bài tập: (5,0 điểm)

Câu 6: (2,0 điểm) Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a. Na + O2 – – — > Na2O

b. KClO3 – – – – > KCl + O2 ↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết thêm thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mọi phương trình hóa học lập được

Câu 7: (1,0 điểm) Để sản xuất mỗi quả pháo bông nhằm mục đích phục vụ cho những chiến sỹ biên phòng giữ gìn biên giới hải hòn đảo ở Quần hòn đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam sắt kẽm kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2,0 điểm) Hợp chất A có tỉ khối so với khí oxi là 2.

a. Tính khối lượng mol của hợp chất?

b. Hãy cho biết thêm thêm 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Nội dung

Câu 1

– Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. 

– Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

Câu 2

– Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học

Ví dụ: Cu; H2

– Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

Câu 3

– Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết:

– Nguyên tố Cu; S; O tạo nên chất

– Trong hợp chất có 1Cu; 1S; 4O

– Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đvC)

Câu 4

a. Có xảy ra phản ứng hóa học vì miếng vôi sống tan, phản ứng tỏa nhiệt nhiều làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: Canxi oxit + nước → Canxi hiđroxit

Câu 5

– Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. 

– Ở đktc, thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít

II. Bài tập

Câu 6

a. 4Na + O2

 2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b. 2KClO3

 2KCl + 3O2

Có tỉ lệ: Số phân tử KClO3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2 = 2 : 2 : 3

Câu 7

a) Áp dụng theo ĐLBTKL, ta có công thức về khối lượng của phản ứng

 mMg + mO2 = mMgO

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng:

 => mO2 = mMgO – mMg

      = 1000 – 600

      = 400 (gam)

Câu 8

a) Khối lượng mol của hợp chất A là:

 MA = dA/O2.MO2

    = 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp chất A là:

nA = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

mA = n.MA

   = 0,25 . 64 

   = 16 (gam)

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học – Đề 2

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Hãy khoanh tròn một trong những chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng .

A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và những electron mang điện tích âm.B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi những electron mang điện tích âm.C. Hạt nhân nguyên tử gồm những hạt proton, notron, electron.

D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.

Câu 2. Cho những chất có công thức hóa học như sau:

1. O2                5. SO2
2. O3                6. N2
3. CO2              7. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm những hợp chất là:

A. 1 , 3 , 5 , 7           B. 2 , 4 , 6 , 5
C. 2 , 3 , 5 , 6           D. 3 , 4 , 5 , 7

Câu 3. Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol những khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 0,25       B. 0,5        C. 0,15       D. 0,20

Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

A . XY2        B. XY3       C. XY         D. X2Y3

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là

A. 6,40 gam             B. 4,80 gam.
C. 3,20 gam            D. 1,67 gam.

(cho Cu = 64 , O = 16).

Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là

A. 10 gam Mg; 12 gam CO2B. 13 gam Mg; 15 gam CO2C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2

D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

(cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).

Câu 7. Hãy điền những thông số vào trước công thức hóa học của những chất thích hợp để được những phương trình hóa học đúng.

1. ….. Al + …….H2SO4 → Al2(SO4)3 + ….. H2
2. ….. P + ……. O2 → ….. P2O5

Câu 8. Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở Đk tiêu chuẩn là

A. 11, 2 lit        B. 22,4 lit        C. 4,48 lit        D. 15,68 lit

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (1.5 điểm)1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O22. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2

3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

Câu 10. (4,5 điểm)
Phản ứng hóa học xẩy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic (C2H5OH) + oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.2. Cho biết tỷ suất số phân tử của những chất trong phản ứng hóa học.3. Tính tỷ suất về khối lượng Một trong những chất trong phản ứng hóa học.

4. Tính thể tích khí oxi thiết yếu để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở Đk tiêu chuẩn.

(Cho biết: S = 32 ; C = 12 O = 16 ; H = 1)

✅ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN HÓA

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 8

Phần trắc nghiệm 4đ

1. Hãy điền vào chỗ trống những từ hay cụm từ thích hợp sao cho đúng với nội dung những định nghĩa, định luật sau:

a) Một mol của bất kì chất…………. nào ở……………….. Đk nhiệt

độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

b) Phân tử là…………… đại diện thay mặt thay mặt cho chất gồm…………………… link

với nhau và thể hiện khá đầy đủ tính chất hoá học của chất.

c) Trong một phản ứng hoá học,……………………. của

thành phầm……………… tổng khối lượng những chất tham gia.

d) Nguyên tố hoá học là tập hợp………………….. có cùng………………

2. Dãy những công thức hoá học nào sau này viết đúng?

A. H2O, CO3, NaCl, HCl, CaS.

B. H2O, CO2, Al2O, Na2SO4, CaS2.

C. HCl, H2O, CO2, Al2O3, H2SO4.

D. HCl, C02, NaCl2, NaS04,CaS.

3. Khí A nặng hơn khí hiđro 14 lần và là khí độc. Khí A là

 A. CO2.                   B. N2.                   C.CO.                  D. SO2.

4. Cho những chất sau:

a) Cát sạch.        b) Bột nhôm.                c) Muối ăn.                 d) Vôi sống.

e) Cồn C2H6O.     g) Khí hiđro.                    h) Bột sắt

 Nhóm những chất đều gồm những đơn chất ỉà

A.a, b, c.                                               B. b, g, h.

C. b, g, c.                                               D. a, e, b.

Phần tự luận (6đ)

1. (2đ) a) Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 1,1 gam CO2 và 2,8 gam CO.

b) 0,25 mol hợp chất A2O có khối lượng 15,5 gam. Tìm CTHH của hợp chấtế

c) Hợp chất khí NOx có tí khối với hiđro là 23. Tìm CTHH của hợp chất.

2.. (2 điểm) Điền thông số thích hợp để hoàn thành xong những phương trình hoá học sau:

Fe + Cu  →  FeCl3

Al(OH)3  → Al2O3 +H2O.

Ca(OH)2+ H3PO4  → Ca3(PO4)2 + H2O

ZnS + O2 → ZnO + SO2

3. (2đ) Cho 6,5 gam sắt kẽm kim loại X hoá trị II tác dụng hoàn toàn vời khí oxi (đktc), sau phản ứng thu được 8,1 gam muối XO. Hỏi:

a) Viết PTHH.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng với sắt kẽm kim loại X.

c) Tìm sắt kẽm kim loại X.

(Biết: C = 12 ; N = 14 ; s = 32 ; Na = 23 ; C1 = 35,5 ; Zn 65 O = 16.)

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 8 – Đáp án

Phần trắc nghiệm (4đ)

Trả lời đúng mỗi câu được một,0 điểm

1. a) Một mol của bất kì chất khí nào ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

b) Phân tử là hạt đại diện thay mặt thay mặt cho chất gồm một số trong những nguyên tử link với nhau và thê hiện khá đầy đủ tính chất hoá học của chất.

c) Trong một phản ứng hoá học, tổng khôi lượng của thành phầm bằng tổng khối lượng những chất tham gia.

d) Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

2. C

3. C  Câu 4. B.

Phần tự luận (6đ)

1. (2 điểm)

a) Thể tích của hỗn hợp là

b)  Nguyên tố Na ⇒⇒ Na2O

c) M=23.2=46⇒14+16x=46M=23.2=46⇒14+16x=46

⇒x=2⇒NO2

Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 tiên tiến và phát triển nhất có đáp án

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2022 – 2022 của trường THCS Thái Bình có đáp án rõ ràng

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH   ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2022

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH          MÔN : HÓA HỌC 8 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời hạn phát đề)

I.Lí thuyết: (5đ)

Câu 1(1đ) Nêu khái niệm nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu trúc ra làm sao?

Câu 2: (1đ) Nêu khái niệm đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (1đ) Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì?

(Biết Cu = 64 ; S = 32 ; O = 16)

Câu 4: (1 điểm )

1. Khi cho một mẩu vôi sống (mang tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước nóng lên, thậm chí còn hoàn toàn có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xẩy ra không? Vì sao?

2. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành mang tên là canxi hiđroxit

Câu 5: (1 điểm ) Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của những chất khí ở đktc?

II.Bài tập: (5đ)

Câu 6: (2 điểm ) Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a.      Na    +          O2 – – — >             Na2O

b.      KClO3 – – – – >       KCl     +          O2↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết thêm thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mọi phương trình hóa học lập được

Câu 7: (1 điểm ) Để sản xuất mỗi quả pháo bông nhằm mục đích phục vụ cho những chiến sỹ biên phòng giữ gìn biên giới hải hòn đảo ở Quần hòn đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam sắt kẽm kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a)     Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b)     Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2 điểm ) Hợp chất A có tỉ khối so với khí oxi là 2.

a)     Tính khối lượng mol của hợp chất?

b) Hãy cho biết thêm thêm 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 tiên tiến và phát triển nhất – Đáp án

NĂM HỌC 2022 – 2022

I.Lí thuyết:

Câu 1: – Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

– Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm

Câu 2: – Đơn chất là những chất tạo ra từ một nguyên tố hóa học

Ví dụ: Cu; H2

– Hợp chất là những chất tạo ra từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

Câu 3: – Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết:

– Nguyên tố Cu; S; O tạo ra chất

– Trong hợp chất có 1Cu; 1S; 4O

– Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đvC)

Câu 4: a. Có xẩy ra phản ứng hóa học vì miếng vôi sống tan, phản ứng tỏa nhiệt nhiều làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: Canxi oxit   +   nước → Canxi hiđroxit

Câu 5: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

– Ở đktc, thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít

II.Bài tập:

Câu 6:

a.   4Na  +       O2 →t0 2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O

= 4 : 1 : 2

b.   2KClO3 →t0 2KCl   + 3O2↑

Có tỉ lệ: Số phân tử KClO3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2

= 2 : 2 : 3

Câu 7:

a) Áp dụng theo ĐLBTKL, ta có công thức về khối lượng của phản ứng

mMg + mO2 = mMgO

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng:

=> mO2 = mMgO – mMg

=  1000 – 600

=  400 (gam)

Câu 8:

a) Khối lượng mol của hợp chất A là:

MA = dA/O2 . MO2

= 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp chất A là:

nA = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

mA = n.MA = 0,25 . 64   = 16 (gam)

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 8 có đáp án

Cùng thử sức với đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 – THCS Trần Văn Thới. Đề có 2 phần trắc nghiệm và tự luận rõ ràng như sau:

KIỂM TRA  HỌC KÌ I

Môn : Hóa 8

Thời gian: 45 Phút

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Hãy chọn đáp án đúng ghi vào bài làm

Câu 1: Thành phần cấu trúc của nguyên tử gồm nhiều chủng loại hạt là

A. proton, nơtron    B. proton, electron

C. proton, nơtron, electron  D. nơtron, electron

Câu 2 Dãy chất nào sau này chỉ gồm công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe B. FeCO3, NaCl, H2SO4

C. NaCl, H2O, H2 D. HCl, NaCl, O2

Câu 3. Hóa  trị  của  lưu huỳnh  trong công thức  SO2 là :

A. II B. VI    C. III        D. IV

Câu 4. Phương trình phản ứng hóa học được viết đúng là

II.TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài1 (2 đ) Nêu định luật bảo toàn khối lượng.Viết biểu thức tổng quát.

Bài 2. (2 đ).Lập phương trình hóa học cho những sơ đồ sau?

a) Al + HCl —- > AlCl3 + H2.

b). Na   +   H2O—- > NaOH + H2

Bài 3((3,0 đ):. . Tìm số mol  những chất sau :

a,  32  g O2 ,

b. 17,4 g  K2SO4 ,

c.  5,6  lít khí  CO2 ( đktc)

Cho: H = 1; C = 12 ; O = 16 ; S = 32; K = 39;.

——————— Hết———————-

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 8 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu123456Đáp ánCBDCBAĐiểm0,50,50,50,50,50,5

Phần II: Tự luận (7 điểm

Kiểm tra Hóa 8 học kì 1

PHÒNG GD & ĐT HÀ ĐÔNG – TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2022-2022)

MÔN: HÓA HỌC  – LỚP 8

Thời gian làm bài :   45 phút

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):

Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu trúc bởi:

A. Proton và electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2.  Dãy chất gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:

A. RO    B. R2O3 C. RO2 D. RO3

Câu 4. Chất khí A có  công thức hoá học của A là:

A. SO2 B. CO2 C. NH3 D. N2

Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023 B. 6. 1023 C. 9. 1023 D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa chắc như đinh) cần 2 phân tử O2 . Sau phản ứng thu được 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của hợp chất A là:

A. C2H6 B. C2H4 C. C2H4O         D. C2H4O2

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

1. Hoàn thành những phương trình hoá học sau:

 • Na  +       O2 t0 →       Na2O
 • Na3PO4 +       BaCl2 →       NaCl     +      Ba3(PO4)2
 • Al2O3 +      H2SO4 →      Al2(SO4)3 +     H2O
 • ( Cân bằng luôn vào những phản ứng phía trên, không cần viết lại)

  2:Cho a gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau phản ứng thu được muối nhôm sunfat (Al2(SO4)3 ) và  khí hiđro ( H2)

 • Viết phương trình hóa học?
 • Tính a gam nhôm đã tham gia phản ứng?
 • Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)?
 • 3: Hợp chất A chứa nguyên tố:  Fe  và O . Trong phân tử A có 7 nguyên tử và MA=232 (g/mol). Tìm công thức hoá học của A?

  (Cho biết : S =32  ; O =16; Al=27; H=1; Fe=56; C=12)

  Kiểm tra Hóa 8 học kì 1 Đáp án

  I.TRẮC NGHIỆM 

  II. PHẦN TỰ LUẬN

  1. : HS tự giải

  2. ( 2Al   +     3H2SO4 →      Al2(SO4)3 +     3H2

  Tính được khối lượng a gam nhôm: 5,4( gam)

  Tính được thể tích khí H2 sinh ra (đktc): 6,72 ( lít)

  3. Xác định được công thức hoá học của hợp chất A: Fe3O4

  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 8

  Đề thi, kiểm tra hóa 8 của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia – Thanh Hóa năm 2022-2022.

  Câu 1:(2điểm)

 • Phản ứng hóa học là gì ?
 • Viết công thức về khối lượng cho phản ứng chất A tác dụng với chất B tạo ra chất C
 • Hãy phát biểu quy tắc hóa trị của hợp chất gồm hai nguyên tố.
 • Câu 2: (2điểm)

 • Lập công thức hóa học của hợp chất gồm hai nguyên tố C (IV) và O
 • Mỗi cách viết 2S; 3O2 ; HCl ; Al lần lượt có ý nghĩa gì
 • Câu 3:(1điểm)

  Lập phương trình hóa học của phản ứng sau

 • Cu + O2 →        CuO
 • Al2O3 + HCl  →       AlCl3 + H2O
 • Câu 4:( 2điểm)

 • Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2
 • Trong 2 mol phân tử Fe2O3có bao nhiêu gam nguyên tử nguyên tố Fe
 • Câu 5:(3 điểm)

  Cho khí hyddro dư trải qua đồng (II) o xít ( CuO) nóng đen, người ta thu được 3,2 g sắt kẽm kim loại đồng red color và hơi nước (H2O) ngưng tụ

 • Viết phương trình hóa học xẩy ra
 • Tính khói lượng đồng (II) o xít tyham gia phản ứng
 • Tính thể tích khí hyđro ở đktc đã tham gia phản ứng
 • ( cho Cu = 64; O 16 ; h =1)

  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 8 Lời giải và hướng dẫn

  1. a.Phản ứng hóa học là quy trình biến hóa chất này thành chất khác.

  b. Công thức về khối lượng: mA + mB = mC

  c. Trong công thức hóc học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  2. Viết công thức dạng chung: CxOy

   – Theo quy tắc hóa trị: x x IV = y xII

  – Chuyển thành tỉ lệ: x/y = II/IV = ½ → x = 1, y = 2

  – Công thức hóa học là: CO2

  b. Cách viết: 2 S chỉ 2 nguyên tử S

  3 O2 chỉ 3 phân tử O2

  HCl  chỉ 1 phân tử HCl

  Al  chỉ 1 nguyên tử Al

  3. a.2 Cu + O2 →   2 CuO

  b.Al2O3 +  6 HCl   → 2 AlCl3 +   3 H2O

  4. a. Số mol khí CO2 : n= 22/44 = 0,5 (mol)

  – Thể tích khí CO2 ở đktc là: V = n x 22,4= 0,5 x 22,4= 11,2 (l)

  b.Trong 2 mol phân tử Fe2O3 có 2 x 2 = 4 mol nguyên tử Fe.

   – Khối lượng 4 mol nguyên tử Fe là: 4 x 56 = 224 (g)

  5.  a. Phương trình hóa học:

  CuO +       H2 Cu    +    H2O

  b. Số mol Cu thu được sau phản ứng: n= 3,2/64 = 0,05 (mol)

  Theo PTHH: nCuO = nCu=0,05 (mol)

  Khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng:

  mCuO = nCuO x MCuO = 0,05 x 80 = 4 (g)

  c. Theo PTHH: nH2 = nCuO=0,05 (mol)

  Thể tích khí hiđro ở đktc đã tham gia phản ứng là:

  VH2 = nH2 x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

  ? GIA SƯ TẠI THANH HÓA

  Giới thiệu 2 đề kiểm tra kì 1 Hóa lớp 8 có đáp án – THCS Thái Bình + Ngô Mây 2022

  PHÒNG GD & ĐT CƯM’GAR

  TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

  ĐỀ THI HỌC KÌ 1

   Môn : Hoá học 8

  I) Trắc nghiệm : ( 3 điểm) Khoanh tròn vào ý đúng trong câu sau :

  Câu 1: Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

  a) Chỉ biến hóa về trạng thái.

  b) Có sinh ra chất mới.

  c) Biến đổi về hình dạng.

  d) Khối lượng thay đổi.

  Câu 2: Trong 1 phản ứng hoá học những chất phản ứng và thành phầm chứa cùng:

  a) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.         b) Số phân tử trong mọi chất.

  c) Số phân tử của mỗi chất. d) Số nguyên tố tạo ra chất.

  Câu 3: Hạt mang điện dương là:

  a). Nguyên tử               b). proton

  c).  electron                 d). Nơtron

  Câu 4: Phân tử khối của hợp chất CO là:

  a) 18 đvC     b) 28 đvC       c) 44 đvC          d) 56 đvC

  Câu 5: Trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì quy tắc hóa trị là:

  a) a.b = x.y      b) a.y = b.x

  c) a.A= b.B      d) a.x = b.y

  Câu 6: Đốt cháy 3,2g Lưu huỳnh trong oxi sau phản ứng thu được  5,6g Lưu huỳnh trioxit. Khối lượng oxi tham gia là :

  a). 2,4g             b) . 8,8g          c). 24g          d.  không tính được

  II) Tự luận : ( 7 điểm)

  Câu 1: (4 điểm) Lập phương trình hóa học cho những phản ứng sau:

  Câu 2 : (3 điểm) Cho 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau:

  a. Tính khối lượng nhôm oxit(Al2O3) tạo thành.

  b. Tính thể tích khí oxi(đktc) tham gia phản ứng.

  (Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

  Giới thiệu 2 đề kiểm tra kì 1 Hóa lớp 8 có đáp án – THCS Thái Bình + Ngô Mây 2022 ĐÁP ÁN

  I) Trắc nghiệm( 3 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm

  Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6babbda

  II) Tự luận : ( 7 điểm) :

  PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH 

  TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH

  ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 – 2022

  MÔN : HÓA HỌC 8

  Thời gian: 45 phút (Không kể thời hạn phát đề)

  I. Lí thuyết: (5 điểm)

  Câu 1(1 điểm ) Nêu khái niệm phân tử là gì? Cho ví dụ?

  Câu 2: (1 điểm ) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? Hóa trị được xác lập ra làm sao?

  Câu 3: (1 điểm) Công thức hóa học H3PO4 cho ta biết ý nghĩa gì?

  (Biết H = 1 ; P = 31 ; O = 16)

  Câu 4: (1 điểm ) Trong xây dựng người ta dùng nước vôi (có chất Canxi hiđroxit) được quét lên tường nhà thuở nào gian tiếp theo này sẽ khô và hóa rắn (chất này là Canxi cacbonat).

  a. Dấu hiệu nào đã cho toàn bộ chúng ta biết đã có phản ứng hóa học xẩy ra?

  b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này còn có trong không khí) tham gia và thành phầm ngoài chất rắn còn tồn tại nước (chất này bị bay hơi)

  Câu 5: (1 điểm ) Nêu khái niệm mol? Cho ví dụ minh họa?

  II. Bài tập: (5 điểm)

  Câu 6: (2 điểm ) Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

  a. Al     +          O2 – – — >             Al2O3

  b. KMnO4 – – – – >     K2MnO4 +          MnO2  +          O2 ↑

  Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết thêm thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mọi phương trình hóa học lập được.

  Câu 7: (1 điểm ) Để sản xuất mỗi quả pháo bông nhằm mục đích phục vụ cho những chiến sỹ biên phòng giữ gìn biên giới hải hòn đảo ở Quần hòn đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam sắt kẽm kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

  a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

  b) Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

  Câu 8: (2 điểm ) Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17.

  a. Tính khối lượng mol của hợp chất

  b. Hãy cho biết thêm thêm 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

  ____ HẾT ____

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC 8 HK I

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  Tuyển chọn 2 đề thi Hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

  MÔN: HÓA – LỚP 8

  I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm)

  *Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước cho câu vấn đáp đúng (mỗi câu đúng  0,5đ):

  Câu 1:Trong những dãy chất sau dãy nào toàn là đơn chất?

  A. H2, O2,Na.          B. CaO, CO2,ZnO.

  C.  H2NO3,H2CO3,H2SO4.            D. Na2SO4.,K2SO4, CaCO3.

  Câu 2:Trong những dãy chất sau dãy nào toàn là hợp chất?

  A. C, H2, Cl2, CO2. B. H2, O2, Al , Zn;

  C. CO2,CaO,,H2O; D.  Br2, HNO3,NH3.

  Câu3: Biết Al có hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit có công thức hóa học là:

  A. Al2O3  B.  Al3O2  C.  AlO3  D.  Al2O

  Câu4: Quá trình nào sau này là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

  A. Muối ăn hòa vào nước.

  B.Đường cháy thành than và nước

  .Cồn bay hơi D. Nước dạng rắn sang lỏng

  Câu 5: Công thức náo tính thể tích khí ở (đktc);

  A. m = n x M .

  B. 

  C.  V = n x 22,4l

  Câu 6: Phân tử khối của hợp chất CaCO3 là:

  A. 70 g/mol B. 80 g/mol C. 90 g/mol D.100 g/mol

  II. Phần tự luận: :(7điểm)

  Câu 1: (3điểm) -Hoàn thành phương trình hóa hoc và cho biết thêm thêm tỉ lệ của những chất trong phản ứng sau:

  a. Na  +  O2 — >   Na2  b. CaCO3 — >  CaO +  CO2.

  c. Mg + Fe2 (SO4 )3 –> MgSO4 + Fe

  Câu 2: (2điểm) -Đốt cháy hoàn toàn 6 gam Magie (Mg) trong oxi thu được Magie oxit (MgO).

  Tính khối lượng cuar Magie oxit  (MgO) thu được?

  Câu 3: (2điểm) Một hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 100g/mol.biết về thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 40%Ca; 12%C và còn lai là O. Hãy xác lập công thức hóa học của hợp chất của A.

  Cho biết nguyên tử khối: (Ca=40; O=16;  C=12;  Mg=24 )

  ——- HẾT ——-

  Đáp Án

  I. phần trắc nghiệm:(3điểm)

  II. phần tự luận: :(7điểm)

  Câu 1: (3điểm)Cân bằng đúng và  tỉ lệ của mỗi chất   (1 điểm)2Câu 2: (2điểm)  -nMg = 6 : 24 = 0,25 mol2Mg  +  O2 →   2MgO2mol                 2mol0,25mol            0,25mol→ nMgO =  0,25mol  → mMgO  = nMgO . mMgO= 0.25 . 40 = 10 g0,250,251,5Câu 3; (2điểm) Công thức hợp chất của A là: CaCO32

  Đề Số 2

  Câu 1: (2đ) Nêu khái niệm về nguyên tử , Viết kí hiệu  hóa học của nguyên tử nhôm , và nguyên tử Oxi .

  Câu 2 : ( 2đ )Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất Đồng  oxit. Biết trong phân tử có một nguyên tử Cu  và 1 nguyên tử O .

  Câu 3: (2đ) Chọn thông số thích hợp đặt vào chỗ có dấu chấm hỏi trong những phương trình hóa học sau :

  Câu 4 : (4đ) Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại nhôm phản ứng vừa đủ với khí oxi tạo thành nhôm oxit theo phản ứng :

  Hãy tính :

  a) Thể tích khí oxi (đktc) cần ung cho phản ứng trên .

  b) Khối lượng Al2O3 tạo thành trong phản ứng trên.

  (Cho biết nguyên tử khối những nguyên tố: Al=27; O=16; Cu=64; H=1)

  –Hết–

  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

  Đề thi Hóa kì 1 lớp 8 tuyển chọn hay nhất 2022

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2022

  Môn: Hóa học – Lớp 8

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)

  I. Trắc nghiệm (2,0 đ). Chọn đáp án đúng nhất trong những phương án vấn đáp sau.

  Câu 1. Các nguyên tử  của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

  A. Số proton trong hạt nhân.B. Số nơtronC. Số điện tử trong hạt nhânD. Khối lượng

  Câu 2. Hiện tượng nào sau này là hiện tượng kỳ lạ hóa học?

  A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

  B. Than cần đập vừa nhỏ trước lúc đưa vào trong nhà bếp lò.

  C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

  D. Trứng để lâu ngày sẽ bị thối.

  Câu 3. Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của  lưu huỳnh lần lượt là:

  A. I và IIB. II và IVC. II và VI.D. IV và VI

  Câu 4. Hỗn hợp khí gồm khí O2 và khí CO2 có tỉ khối riêng với  khí Hiđrô là 19, thành phần % những khí trong hỗn hợp lần lượt là:

  A. 60%; 40%B. 25%; 75%C. 50%; 50%D. 70%; 30%

   II. Tự luận (8,0 đ).

  Câu 5. Hoàn thành những phương trình hóa học sau:

  ?   +    O­2 →   Al2O3

  Fe   +   ?    →  FeCl3

  Na  +  H2O   →  NaOH   +  H2

  ?   +   HCl    →  ZnCl2 +   H2

  CxHy +  O2 →  CO2 + H2O

  Câu 6. Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Al(III) link với Cl(I). Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng những nguyên tố trong hợp chất đó?

  Câu 7.

  a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2?

  b) Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít khí O2(đktc) thu được 2,24 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2 Viết sơ đồ phản ứng và tính khối lượng chất ban đầu đem đốt?

  (Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)

  ——— HẾT ———

  PHÒNG GD&ĐTHƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ 1NĂM HỌC 2022-2022Môn: Hóa học – Lớp 8

  I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

  Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm

   II. Tự luận (8,0 điểm).

  Đáp án và đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2022

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG …………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2022 – 2022)Môn Hóa học 8Thời gian làm bài:  45 phút;

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 Điểm)

  Câu 1: Số e trong nguyên tử Al (có số proton =13), là:

  a) 10     b) 11          c) 12          d) 13.

  Câu 2: Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử Al (có số proton =13) là:

  a) 1       b) 2       c) 3         d) 4.

  Câu 3: Số lớp e của nguyên tử Al (có số proton =13) là:

  a) 1      b) 2     c) 3           d)

  Câu 4: Khối lượng của một nguyên tử Cacbon là:

  a) 1,9926.10-23g          b) 1,9926g

  c) 1,9926.10-23đvc         d) 1,9926đvC.

  Câu 5: Khối lượng của một đvC  là:

  a) 1,6605.10-23g                 b) 1,6605.10-24g

  c) 6.1023g                       d) 1,9926.10-23g

  Câu 6: Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

  a) Chỉ biến hóa về trạng thái.

  b) Có sinh ra chất mới.

  c) Biến đổi về hình dạng.

  d) Khối lượng thay đổi.

  Câu 7 : Trong quy trình phản ứng, lượng chất phản ứng :

  a) Giữ nguyên . b) Tăng         c) Giảm dần               d) Cả a,b,c.

  Câu 8 : Trong 1 phản ứng hoá học những chất phản ứng và thành phầm chứa cùng:

  a) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. b) Số phân tử trong mọi chất.

  c) Số phân tử của mỗi chất. d) Số nguyên tố tạo ra chất.

  Câu 9: Tỉ lệ % khối lượng của những nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần lượt là:

  a) 40%; 40%; 20%           b) 20% ; 40% ; 40%

  c) 40%; 12%; 48%            d)10% ; 80% ; 10%

  Câu 10: Trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì quy tắc hóa trị là:

  a) m.n = x.y           b) m.y = n.x

  c) m.A= n.B                d) m.x = n.y

  BPHẦN TỰ LUẬN : (7 Điểm)

  Bài 11(2đ): Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

  Áp dụng : Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) sinh ra 9g vôi sống và khí cacboníc

  a. Viết công thức về khối lượng.

  b. Tính khối lượng khí cacboníc sinh ra.

  Bài 12(2đ): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

  a. Nhôm + Khí —-t°—> ôxi Nhôm ôxit.

  b. Natri + Nước —–>   Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

  Bài 13(3đ): Cho 13 gam Kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình

  Zn  +  HCl  —–> ZnCl2 +  H2

  a) Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng trên.

  b) Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

  c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.

  (Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

  (Hóa trị: Al(III); O(II); Na(I); H(I).

  Đáp Án Đề thi HKI HÓA 8 2022 – 2022

  A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 Điểm

  Chọn và khoanh tròn vào vần âm có phương án vấn đáp đúng nhất. Mỗi câu vấn đáp đúng 0.3đ

   Câu12345678910Đáp án dccabbadcd

  Nội dung ôn thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 rất hay năm 2022

  CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ 1

  MÔN: HÓA HỌC – LỚP 8

  1. Lập CTHH và tính PTK của hợp chất tạo bởi:

  a,Fe (III) và Cl                  b, K và CO3  c,S(VI) và  O                     d, C(IV) và O

  2. Tính hóa trị của những ng tố trong những hợp chất :

  a,MgSO4 b,Fe(OH)2 c, SO2 d, ZnCl2

  3. Hãy nêu những gì biết được về muối Kali nitrat có CTHH là KNO3

  4. Các cách viết sau chỉ ý gì?

  a,3H2O      b,3H2 c,2H      d,N2

  5. Cho biết ng tố R có hóa trị II và III.Hãy chọn CTHH đúng : RO,RO3,R2H,RH3

  6.Một ng tố X có hóa trị II lien kết với nhóm OH tạo thành hợp chất có PTK là 90đvC

  a,X là ng tố nào? KHHH của X?

  b,tính khối lượng gam của 2 ng tử X

  c,so sánh xem X nặng hay nhẹ hơn O bao nhiêu lần?

  d,lập CTHH của hợp chất tạo bởi X và SO4

  7. Dùng chữ số và KHHH hoặc CTHH để diễn đạt những ý sau:

  – Ba phân tử clo -hai  ng tử bạc

  -bốn ng tử magie

  –  năm phân tử oxi

  -ba phân tử đá vôi (1Ca,1C,3 O)

  8.Lập CTHH và tính PTK của hợp chất tạo bởi:

  a,Fe (II) và NO3 b, Ca và SO3

  d, Na và SO4 c, Mg và Cl

  9. Tính hóa trị của những ng tố trong những hợp chất :

  a,CuSO4 b,Pb(OH)2 c, NO2 d, BaCl2

  10. Cho CTHH hợp chất của ng tố X với O là XO2,và hợp chất của ng tố Y với H là YH.Hãy xác lập CTHH của hợp chất X với Y

  11. 1 hợp chất có phân tử gồm 1 ng tử ng tố X link với 3 ng tử oxi và nặng gấp 2,5 lần phân tử oxi.Hãy cho biết thêm thêm:

  a, PTK của hợp chất

  b,X là ng tố nào? KHHH của X?

  c,tính khối lượng gam của 2 ng tử X

  d,so sánh xem X nặng hay nhẹ hơn N bn lần?

  12.chỉ ra CTHH sai và sửa lại cho đúng :Al2O3,

  CaO,Na2O,HSO4, AlCl2 ,CuO ,ZnSO4

  13. Cho sơ đồ phản ứng: Mg(OH)2+ HCl   →  MgxCly +   H2O

  a) Xác định những chỉ số x,y.

  b) Lập phương trình hóa học

  c) Cho biết tỉ lệ của 2 cặp chất trong phản ứng

  14. Hãy cho biết thêm thêm 67, 2 lít khí O2 (đo ở đktc) có

  a. Bao nhiêu mol O2?

  b. Bao nhiêu khối lượng gam O2?

  15. Cho sắt Fe tác dụng với 6,72 lít khí clo Cl2 (đo ở đktc) tạo thành 32,5 gam sắt (III) clorua FeCl3.

  a/ Lập phương trình hóa học.

  b/ Viết công thức về khối lượng của phản ứng xẩy ra.

  c/ Tính khối lượng sắt đã phản ứng.

  16. Lập CTHH và tính PTK của hợp chất tạo bởi:

  a,NH4 và SO3 b, Ca và NO3

  c,Al  và  O                     d, Mn(IV)  và O

  (Ba=137; H = 1; P= 31; O= 16; Mg=24,Mn=55, Fe=56,Ca=40,S=32,Zn=65,H=1,Cl=35,5,K=39, C=12,Al=27 ,N=14,Na=23,Ag=108)

  17.Lập PTHH

  a) Na +   O2 →    Na2O

  b) FeS2 +    O2 →   SO2 +   Fe2O3

  c) Al + HCl →  AlCl3 +  H2

  d) Na +    H2O →    NaOH +   H2

  e) C2H4 +   O2 →    CO2 +    H2O

  f) KClO3 →   KCl   +   O2

  18.Cho 10,2g Nhôm oxit (Al2O3 ) tác dụng với dung dịch chứa 29,4g Axit Sunfuric (H2SO4 ). Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn  thu được dung dịch muối Nhôm Sunfat  (Al2(SO4)3 )và 5,4g nước

  a.Viết phương trình chữ của phản ứng trên

  b.Viết công thức về khối lượng của phản ứng

  c.Tính khối lượng Nhôm Sunfat  thu được

  d.Lập phương trình hóa học của phản ứng

  19.Lập phương trình hóa học

  a.Ca(OH) 2+  CO2 ─ ─>      CaCO3 + H2O

  b.Fe2O3 +   CO   ─ ─>     Fe+    CO2

 • KMnO4─ ─>   K2MnO4 +   MnO2 +   O2
 • d.H2SO4+  Al (OH) 3 ─ ─>   Al2(SO4)3 +   H2O

  e/ FeCl2 + Cl2 —– > FeCl3

  f/ C2H2 + O2 —– > CO2 +H2O

  g.FeS2 +   O2 ─ ─>     SO2 +   Fe2O3 

  h/Mg(OH)2 + H3PO4 →  Mg3(PO4)2 +H2O

  i .Ca  +       O2   →  CaO

  k./ Al + HCl      —– > AlCl3 + H2│

  l..  Fe2(SO4)3 +   Mg ─ ─>   MgSO4 +    Fe

  20.Bổ túc và cân đối

  1.…….. +   O2 ─ ─>   Na2O

  2.  Fe  +……….   ─ ─>    Fe3O4

  3. KOH + Cu(NO3)2 —– > …….. + KNO3

  4. HCl+ Al (OH) 3 ─ ─> ……… +   H2O..        .│

  5. Fe  +HCl     àFeCl2 +  ……

  21. 1 hỗn hợp gồm:2,24 l khí NH3 , 6,4 g phân tử Oxi và 1,8.1023 phân tử hidro.Hãy cho biết thêm thêm:

  a.Thể tích của hỗn hợp ở Đktc

  b. khối lượng của hỗn hợp

  c.Ở khí nào có số phân tử tối thiểu

  d.ta hoàn toàn có thể thu từng khí trên bằng phương pháp để bình ngửa hay úp?tại sao?

  22.Tính khối lượng mol của khí A.Biết tỉ khối của A riêng với khí oxi là 2,21875.Để thu khí A ta dùng bình ngửa hay úp?tại sao?

  23. Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi :

  S(VI ) và O H và nhóm ClO4 ( I)

  24. Tìm hóa trị của : Nhóm OH,K trong

  a. NaOH b. K3PO4

  25. Hoàn thành những PTHH sau :

  a. SO2 +  O2 →  SO3

  b. K + H2O → KOH + H2

  c. Al2O3 + HCl  → AlCl3 + H2O

  d. 4Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O

  e. Cu + O2 → CuO

  g. Fe + Cl2 → FeCl3

  26. Điền CTHH và hoàn thành xong PTHH

  a. Fe2O3 + …… → Fe   + H2O

  b. Ca + ……. → Ca(OH)2 + H2

  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa – Phòng GD&ĐT Bình Sơn năm 2022 có đáp án

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH SƠN

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH CHÂU

  ĐỀ THI HỌC KÌ 1

  MÔN: HÓA – LỚP 8

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  Thời gian làm bài 60 phút

  A. TRẮC NGHIỆM: ( 4điểm )

  I: Khoanh tròn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

  1. Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O là: XO và hợp chất của nguyên tố Y với H là: YH3 (X; Y là những nguyên tố nào đó). Công thức hóa học đúng cho hợp chất X với Y là:

  A. X3Y2 B.X2Y3 C.XY3 D.XY

  2. Một mol nguyên tử chứa bao nhiêu hạt nguyên tử ?

  A. 6.1025 B.  0,6.1023

  C.6.1023 D.  12.1023

  3. Cho phương trình hoá học sau:  2Al  +  3Cu(NO3)2 2Al(NO3)3 +  3Cu

  Tỉ lệ: Số nguyên tử Al : Số phân tử Cu(NO­3)2 : Số phân tử Al(NO3)3 : Số nguyên tử Cu lần lượt là:

  A.  2  :  1  :  1  :  3        B.  2  :  3  :  2  :  3

  C.   2  :  3  :  1  :  3       D.  2  :  3  :  1  :  2

  4. Trong hợp chất Fe2O3 Phần Trăm khối lượng những nguyên tố Fe và O lần lượt là:

  A. 50%; 50%                                   B.30%; 70%

  C.75%; 25%                            D.70%; 30%

  2: Hãy chọn những cụm từ thích hợp để điền vào (…..) trong những câu sau:

  Mỗi công thức hóa học chỉ một ……………… của chất (trừ đơn chất sắt kẽm kim loại), cho ta biết  ………….. tạo ra chất, số ………………. của mỗi nguyên tố và ……………….

  3: Hãy ghép những ý ở cột A tương ứng với những ý ở cột B sao cho thích hợp:

  Cột ACột BKết quả1. Nguyên tử2. Phân tử3. Đơn chất

  4. Hợp chất

  a. Zn, O2, Al2(SO4)3, HCl
  b. KOH, FeCl2, H2O, Na2CO3
  c. O2,  Cl2, H2O, NaCl
  d. Cu, S, H, Oe. O2, Cl2, Fe, Cu1. + …2. + …3. + …

  4. + …

  4: Hãy điền Đ với câu vấn đáp đúng và S vào câu vấn đáp sai:

  1. Hiện tượng cháy rừng là hiện tượng kỳ lạ vật lí.    [..]

  2. Để phản ứng hóa học xẩy ra ta phải đun nóng những chất tham gia phản ứng.   [..]

  3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton.   [..]

  4. Ở đktc, thể tích mol của những chất khí điều bằng 24 lít.    [..]

  B/ TỰ LUẬN: 

  1:a/ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Viết biểu thức.

  b/ Vận dụng: Cho 2 gam khí hiđro (H2) tác dụng vừa đủ với 80 gam đồng (II) oxit (CuO), thu được 64 gam đồng sắt kẽm kim loại (Cu) và nước (H2O). Tính khối lượng nước thu được.

  2: Lập phương trình hóa học của những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

  a/       Fe     +     O2  →          Fe3O4

  b/       Al     +     CuSO4  →             Al2(SO4)3  +    Cu

  c/       Na2CO3 +     CaCl2 →           CaCO3 +   NaCl

  d/       FeS2 +     O2 →              Fe2O3 +   SO2

  3: Cho 2,8 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl theo phương trình hóa học:

  Fe  +   2HCl  →     FeCl2 +   H2

  a/ Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng.

  b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở Đk tiêu chuẩn.

  (Biết Fe = 56; Cl =35,5; H = 1)

   ———- HẾT ———–

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

  1: Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0,25 điểm.

  2: Thứ tự cần điền là:

  1.Phân tử.

  2.Nguyên tử.

  3.Số nguyên tử.

  4.Phân tử khối.

  (Mỗi ý đúng 0,25điểm)

  3: Mỗi câu ghép đúng 0,25 điểm.Kết quả ghép:      1. d         2. b, c          3. e          4. b

  4: iền đúng chuẩn mỗi ý 0,25 điểm.

  1.  S                       3. Đ

  2.S                       4. S


  B.PHẦN TỰ LUẬN:

  CâuNội dungĐiểm1(2 điểm)– Phát biểu đúng nội dung đinh luật:“Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của những chất thành phầm bằng tổng khối lượng của những chất tham gia phản ứng”.– Viết đúng biểu thức: mA +  mB  =   mC +   mD– Tính đúng:  = 18 (g)0,75điểm0,25điểm1điểm2(2 điểm) Lập đúng mỗi PTHH được 0,5 điểm.a/       Fe     +     O2 → Fe3O4b/       Al     +     CuSO4  → Al2(SO4)3  +    Cuc/       Na2CO3 +     CaCl2 →         CaCO3 +   NaCld/       FeS2 +     O2 →    Fe2O3 +   SO2 0,5điểm0,5điểm0,5điểm0,5điểm

  Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm học 2022 – 2022

  Đề Kiểm Tra Học Kì 1

  Môn: Hóa Học – Lớp 8

  Thời gian làm bài 60 phút

  Bài 1: Chọn đáp án đúng:

  1. Khẳng định nào sau này là sai:

  A. Hợp chất dược tạo ra từ hai nguyên tố trở lên.

  B.Chất được phân thành hai loại là đơn chất và hợp chất.

  C.Hạt hợp thành đơn chất sắt kẽm kim loại là phân tử.

  D.Hợp chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại link với nhau.

  2. Hiện tượng hóa học là hiện tượng kỳ lạ:

  A. Có sự biến hóa chất.C.Có sự biến hóa hình dạng.B.Có sự biến hóa về trạng thái.D.Có sự thay đổi nhiệt độ.

  3. Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất gồm S(IV) và O

  4. Trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn vì:

  A. Phân tử được bảo toànC.Số nguyên tử được bảo toànB.Chất được bảo toànD.Nguyên tố được bảo toàn

  5. Tỉ khối của khí Metan (CH4) riêng với khí Oxi là:

  6. Trong hợp chất Fe2(SO4)3 thì sắt có thành phần về khối lượng là:

  A. 28%B.36,84%C.73,68%D.14%

  Bài 2: Hoàn thành những phương trình hóa học:

  a/ Zn +  O2 —–to–>  ZnO

  ……………………………………………..

  b/ Al(OH)3 —–to–>    Al2O3 +   H2O

  ……………………………………………..

  c/ Mg +   HCl  —–to–>     MgCl2 +   H2

  ……………………………………………..

  d/ KOH +   H2SO4 —–to–>     K2SO4 +   H2O

  ……………………………………………..

  e/ C3H6 +   O2 —–to–>     CO2 +   H2O

  ……………………………………………..

  g/ Fe3O4 +   CO —–to–>     Fe +   CO2

  ……………………………………………..

  Bài 3: Một hợp chất có khối lượng mol phân tử là 80 gam và có thành phần gồm 80% Cu và 20% O về khối lượng

  a/ Lập công thức hóa học của hợp chất?

  b/ Cho 16 gam hợp chất tác dụng hết với axit Clohiđric (HCl). Hãy tính số gam axit cần dùng (biết thành phầm của phản ứng là muối Đồng (II) Clorua (CuCl2) và nước).

  Bài 4: Phân hủy a gam nước thì thu được 0,672 lít hỗn hợp gồm khí Oxi và khí Hiđrô (đo ở đktc). Hãy tính a?

  Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

  1.(2 điểm) Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho mỗi loại 2 ví dụ minh họa.

  2. (3 điểm)

  1. Phát biểu quy tắc hóa trị.

  2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:

  a. Cu(II) và O                      b. Mg (II) và nhóm OH (I)

  (Biết Cu= 64; O = 16 ; Mg = 24 ; H = 1)

  3. (2 điểm) Lập phương trình hóa học những phản ứng có sơ đồ sau:

  a. Cr + Cl2 CrCl3

  b. K + O2 K2O

  c. Mg + HCl MgCl2 + H2

  d. Fe2O3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O

  4. (3 điểm) Cho  sắt kẽm kim loại magie (Mg) phản ứng với dung dịch axit clohidric (HCl) thu được một,12 lít khí H2 theo sơ đồ:

  Mg + HCl → MgCl2 + H2

  a. Lập phương trình hóa học của phản ứng

  b. Tính khối lượng Mg đã phản ứng

  c. Tính khối lượng của axit clohidric (HCl) ban đầu, biết lượng HCl lấy dư 20% so với lượng thiết yếu

  (Biết Mg = 24 ; H = 1 ; Cl = 35,5)

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 8

  1. (2 điểm)

  – Đơn chất là những chất được tạo ra từ một nguyên tố hóa học

  VD:

  – Hợp chất là những chất được tạo ra từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.  VD:

  2. (3 điểm)

  1. Trong một CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  2.

  a. CuO

  PTK: 80 đvC

  b. Mg(OH)2

  PTK: 58 đvC

  3: 

  1. 2Cr +3 Cl2 → 2CrCl3

  2. 4K + O2 → 2K2O

  3. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  4. Fe2O3 + 3H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 3H2O

  4.

  a.    Mg +       2HCl       ZnCl2 +    H2

  0,05 mol      0,1 mol                   0,05 mol

  b. mMg =0,05.24 = 1,2 gam

  mHClbanđầu  = mHClpu +  mHCl dư
  = 3,65 + 3,65.20% = 4,38gam

  Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2022 có đáp án

  Thời gian làm bài 45 phút.

  A. Phần trắc nghiệm: (4đ)

  1: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

  A. Khối lượngB.Số proton C.Số Nơtron

  D.Cả B, C.

  2: Cho công thức hóa học của một số trong những chất sau: N2 ; Fe2O3 ; S ; H2SO4 ; Zn ; MgO.  Trong số những chất đó có:

  A. 4 đơn chất, 2 hợp chất
  B.3 đơn chất, 3 hợp chất

  B.2 đơn chất, 4 hợp chất
  D.1 đơn chất, 5 hợp chất

  3: Một sắt kẽm kim loại M tạo muối sunfat là M2(SO4)3. Muối nitrat của sắt kẽm kim loại M là:

  A. M(NO3)3 
  B.M2(NO3)3
  C.MNO3
  D.M2NO3

  4: Một hỗn hợp khí gồm 0,5mol O2 và 8,8g CO2. Thể tích hỗn hợp khí này ở đktc là:

  A. 15,68 lítB.17,92 lítC.20,16 lít

  D.22,4 lít

  5: Hiện tượng nào sau này là hiện tượng kỳ lạ hóa học:

  A. Nước đá tan chảy

  B.Muối ăn tan trong nước

  C.Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

  D.Sắt bị “gỉ sét”

  6: Ở Đk tiêu chuẩn, một mol bất kì chất khí nào thì cũng hoàn toàn có thể tích:

  A. Bằng nhauB.22 lítC.22,4 lít

  D.24 lít

  7: Khi thổi hơi thở nhẹ vào ống nghiệm đựng nước vôi trong. Hiện tượng quan sát được là:

  A. Sủi bọt khí

  B.Nước vôi trong bị đục

  C.Nước vôi trong chuyển sang màu hồng

  D.Không có hiện tượng kỳ lạ gì

  8: Cho hợp chất oxit sắt FexOy, hoá trị của sắt trong hợp chất oxit này là:

  A. yB.y/xC.2y/x

  D.2x/y


  B.Phần tự luận: (6đ)

  9: Hoàn thành những PTHH sau:

  1. Na + Cl2 —– > NaCl

  2. Mg + O2 —— > MgO

  3. K + H2O —— > KOH + H2O

  3. Al + CuSO4 —— > Al2(SO4)3 + Cu

  10: Một hợp chất X có thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi nguyên tố là:

  %S = 40% và %O = 60%. Xác định công thức hóa học của X. biết tỉ khối của X riêng với khí oxi là 2,5.

  11: Phản ứng hóa học xẩy ra khi đốt cháy rượu etylic là:

  C2H6O + O2 —— > CO2 + H2O

  1. Hãy lập PTHH của phản ứng.

  2. Cho biết tỉ lệ số phân tử của những chất trong phản ứng hóa học

  3. Tính thể tích khí oxi (ở đktc) thiết yếu để đốt cháy hết 4,6g rượu etylic và tính khối lượng khí CO2 tạo thành.

  (Biết C = 12, H = 1, O = 16)

  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA 8

  A) Phần trắc nghiệm: (4đ)

  Câu12345678Đáp án B B A A D C BCĐiểm0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ


  B.Phần tự luận: (6đ)

  9: (2đ)

  Chọn thông số và lập đúng mỗi PTHH : 0.5đ

  10: (1đ)

  Tính đúng MX = 2,5 x 32 = 80g (0,25đ)

  Lập tỉ lệ tìm chỉ số x = 1 và y = 3 (0,5đ)

  Viết công thức hóa học của X là SO3 (0,25đ)

  11: (3đ)

  a.Lập đúng PTHH: C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O (1)            (0,5đ)

  b.Tỉ lệ số Ptử: C2H6O: số ptử O2 : số ptử CO2 : số ptử H2O = 1: 3: 2: 3 (0,5đ)

  c. Tính đúng số mol C2H6O = 0,1 mol (0,5đ)

  Từ (1) => số mol CO2 = 0,2 mol => khối lượng CO2 = 8,8g (0,75đ)

  Số mol O2 = 0,3 mol => thể tích O2 = 6.72 lit (0,75đ)

  Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 năm 2015

  SỞ GIÁO GD- ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU

  HỘI ĐỒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

  MÔN : HÓA HỌC 8 NĂM HỌC 2015-2022

  I.Lý thuyết :

  – Khái niệm: Nguyên tử, Nguyên tố hóa học, Phân tử, Đơn chất, Hợp chất; Nhận biết những nguyên tố sắt kẽm kim loại và phi kim;

  – Nguyên tử khối, Phân tử khối;

  – KHHH và hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tử;

  – CTHH đơn chất, hợp chất và ý nghĩa của CTHH;

  – Các cách xác lập hóa trị, qui tắc hóa trị;

  – Sự biến hóa của chất, phản ứng hóa học (diễn biến, tín hiệu và Đk xẩy ra phản ứng hóa học);

  – Nội dung và biểu thức của Định luật BTKL;

  – Các bước lập PTHH và ý nghĩa của PTHH;

  – Khái niệm: Mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, những công thức quy đổi Một trong những đại lượng

  – Tỉ khối của chất khí và cách xác lập;

  – Các bước giải bài toán tính theo CTHH và tính theo PTHH.

  II. Các dạng bài tập:

  – Vận dụng qui tắc hóa trị để: Xác định hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử; vận dụng để lập CTHH;

  – Từ CTHH phân biệt đơn chất, hợp chất và ngược lại;

  – Lập PTHH đơn thuần và giản dị và phức tạp; Xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử trong PTHH;

  – Vận dụng NTK, PTK để xác lập NTHH và lập CTHH;

  – Dựa vào tỉ khối xác lập độ nặng nhẹ giửa những chất khí;

  – Các bài tập giải:

  + Áp dụng tính theo CTHH: Để tính thành phần % khối lượng những nguyên tố trong hợp chất và ngược lại.

  +  Tính theo PTHH , Định luật bảo toàn khối lượng để tính: số mol, khối lượng mol những chất và thể tích mol của chất khí

 • Bài tập thí nghiệm thực hành thực tiễn
 • – Vận dụng kiến thức và kỹ năng tính chất của chất: tách những chất thoát khỏi hỗn hợp;

  – Quan sát, tiến hành và lý giải những hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm.

  – Thông qua thí nghiệm nhận ra tín hiệu có phản ứng hóa học xẩy ra;

  – Dựa vào tỉ khối của chất khí: Biết cách thu một số trong những khí trong PTN;

  – Giải thích một số trong những hiện tượng kỳ lạ thực tiễn bằng kiến thức và kỹ năng hóa học.

  – Bài tập tổng hợp: Vận dụng NTK, PTK tính theo CTHH và theo PTHH để giải bài tập tổng hợp.

  Đề cương rõ ràng và một số trong những bài tập tìm hiểu thêm Môn hóa lớp 8 học kì 1

  A. LÝ THUYẾT

 • Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.
 • – Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm :

  – Hạt tự tạo bởi proton(p.) và nơtron

  – Trong mỗi nguyên tử : số p.(+) = số e (-)

  – Electron luôn hoạt động và sinh hoạt giải trí quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

  – NTHH là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p. trong hạt nhân.

  – Kí hiệu hóa học màn biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

  – Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng cty cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng không liên quan gì đến nhau.

  – Phân tử là hạt đại diện thay mặt thay mặt cho chất, gồm một số trong những nguyên tử link với nhau và thể hiện khá đầy đủ tính chất hóa học của chất.

  – Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng cty cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử.

 • Thế nào là đơn chất , hợp chất. Cho ví dụ?
 • – Đơn chất là những chất tạo ra từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ: khí hiđro, KL natri,…

  – Hợp chất là những chất tạo ra từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ : Nước tạo ra từ hai nguyên tố hóa học là H và O.

 • Công thức hóa học dùng màn biểu diễn chất:
 • + CTHH Đơn chất : A ( đơn chất sắt kẽm kim loại và một vài phi kim như : S,C … )

  + CTHH Đơn chất : Ax ( phần lớn đơn chất phi kim, thường x = 2 )

  + CTHH Hợp chất : AxBy ,AxByCz …

  – Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất ( trừ đơn chất A ) và cho biết thêm thêm:

  + Nguyên tố tạo ra chất.

  + Số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.

 • Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.
 • – Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là số lượng biểu thị kĩ năng link của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử ), được xác lập theo hóa trị của H chọn làm một cty và hóa trị của O là hai cty

  – Quy tắc hóa trị : Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia (nhóm nguyên tử)

  – Biểu thức :

  (B hoàn toàn có thể là nhóm nguyên tử), ví dụ:  Ca(OH)2 ­,ta có một × II = 2 × 1

  ­ Vận dụng :

  + Tính hóa trị chưa chắc như đinh : biết x,y và a ( hoặc b) tính được b (hoặc a)

  + Lập công thức hóa học lúc biết a và b :

  – Viết công thức dạng chung

  –  Viết biểu thức quy tắc hóa trị, chuyển tỉ lệ : (x =a (a’); y=b (b’))

  – Hiện tượng chất biến hóa mà vẫn không thay đổi là chất ban đầu được gọi là hiện tượng kỳ lạ vật lý.

  – Hiện tượng chất biến hóa có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng kỳ lạ hóa học.

  – Phản ứng hóa học là quy trình biến hóa từ chất này thành chất khác.

  – Trong phản ứng hóa học chỉ có link Một trong những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến hóa thành phân tử khác.

  – Phản ứng xẩy ra được khi những chất tham gia tiếp xúc với nhau, có trường hợp cần đun nóng, có trường hợp cần chất xúc tác.

  – Nhận biết phản ứng xẩy ra nhờ vào tín hiệu có chất mới tạo thành : Có tính chất khác ví như sắc tố,trạng thái. Hoắc sự tỏa nhiệt và phát sáng.

 • Định luật bảo toàn khối lượng : A + B → C + D
 • – Định luật : Trong một phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của những thành phầm bằng tổng khối lượng của những chất tham gia phản ứng.

  – Biếu thức :  mA +  mB  =  mC +  mD

 • Phương trình hóa học : Biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.
 • – Ba bước lấp phương trình hóa học : Viết sơ đồ phản ứng; Cân bằng phương trình; Viết phương trình hóa học

  – Phương trình hóa học cho biết thêm thêm tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử Một trong những chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

 • Các công thức quy đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
 • – Mol (n) là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

  số lượng 6.1023 là số Avogađro, kí hiệu là N

  – Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

  – Thể tích mol (l) của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

  – Thể tích khí chất khí :

  + Ở Đk tiêu chuẩn :

  + Ở Đk thường:

  10. Tỷ khối của chất khí.

  – Khí A riêng với khí B :   dA /B = MA/MB

  – Khí A riêng với không khí :dA /kk = MA/29

  11. Tính theo CTHH và theo PTHH

  – Tính theo CTHH: Từ thành phần % khối lượng những nguyên tố xác lập CTHH và ngược lại.

  – Dựa vào PTHH tính khối lượng chất tham gia, chất sản phẩn, thể tích những chất theo PTHH

  B.BÀI TẬP

  Dạng bài tập 1: Phân loại đơn chất, hợp chất

  Phân loại những chất sau theo đơn chất, hợp chất: khí hidro, nước , đường saccarozo (C12H22O11),  nhôm oxit (Al2O3), Canxi cacbonat (CaCO3), khí cacbonic (CO2), muối ăn (NaCl), dây đồng, bột lưu huỳnh, khí Clo.

  Dạng bài tập 2: Hóa trị

  a) Tính hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N2O5

  Giải: Gọi a là hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N2O5 (a>O)

  Ta có: a     II

  N2O5 ⇔    a.2 = 5.II      ⇔   a = 5.II/2  ⇔    a = V     Vậy trong CT hợp chất N2O5 thì N(V)

  b) Tính hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2

  Giải: Gọi a là hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2 (a>O)

  Ta có: a   II

  SO2 ⇔ a.1 = 2.II      ⇔ a = 2.II    ⇔a = IV     Vậy trong CT hợp chất SO2 thì S(IV)

  c) Tính hóa trị của nhóm PO4 trong hợp chất Ca3(PO4)2 , biết nguyên tố Ca(II)

  Giải: Gọi b là hóa trị của nhóm PO4 trong hợp chất Ca3(PO4)2

  Ta có:  II  b

  Ca3(PO4)2 ⇔3.II = 2.b    ⇔b =3.II/2    ⇔b = III    Vậy trong CT hợp chất Ca3(PO4)2 thì PO4 (III)

  Câu1: Xác định nhanh hóa trị của mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử trong những hợp chất sau này: NO ;  NO2 ;  N2O3 ; N2O5; NH3; HCl; H2SO4; H3PO4; Ba(OH)2; Na2SO4; NaNO3; K2CO3 ; K3PO4 ; Ca(HCO3)2 Na2HPO4 ; Al(HSO4)3 ; Mg(H2PO4)2

  2: Lập nhanh CTHH của những hợp chất sau tao bởi:

  P (III) và O; N (III)và H; Fe (II) và O; Cu (II) và (OH); Ca và (NO3); Ag và (SO4), Ba và (PO4); Fe (III) và (SO4), Al và (SO4); NH4 (I) và NO3

  Dạng bài tập 3: Định luật bảo toàn khối lượng

  1: Có thể thu được sắt kẽm kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của sắt kẽm kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra.

  2: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng (II) oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic.

  Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được một,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước.

  – Nếu thu được 6 g đồng (II) oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu?

  Dạng bài tập 4Phương trình hóa học

  Chọn thông số thích hợp để cân đối những phản ứng sau:

  1/    Al  +    O2  →   Al2O3

  2/    K  +   O2 →  K2O

  3/    Al(OH)3  t0 →  Al2O3 +    H2O

  4/    Al2O3 +    HCl   →  AlCl3 +    H20

  5/    Al  +    HCl     → AlCl3 +    H2↑

  6/    Fe0  +    HCl   →  FeCl2 +    H20

  7/    Fe203 +    H2S04 →  Fe2(S04)3 +    H20

  8/    Na0H  +    H2S04 →   Na2S04 +    H20

  9/    Ca(0H)2 +    FeCl3 →   CaCl2 +   Fe(0H)3 ↓

  10/  BaCl2 +    H2S04 →    BaS04↓ +   HCl

  11/  Fe(0H)3  t0→  Fe203 +    H20

  12/    Fe(0H)3 +    HCl    →   FeCl3 +    H20

  13/    CaCl2 +    AgN03 →  Ca(N03)2 +  AgCl ↓

  14/    P  +    02  t0→    P205

  15/    N205 +    H20   →    HN03

  16/    Zn  +    HCl   →    ZnCl2 +    H2↑

  17/    Al   +    CuCl2  →  AlCl3 +    Cu

  18/    C02 +    Ca(0H)2 →   CaC03↓ +    H20

  19/    S02 +    Ba(0H)2 →    BaS03↓ +    H20

  20/    KMn04  t0 →   K2Mn04 +   Mn02 +   02↑

  Dạng bài tập 5: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  1: Hãy tính :

  • Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc)
  • Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

  2: Hãy cho biết thêm thêm 67,2 lít khí oxi (đktc)

  • Có bao nhiêu mol oxi?
  • Có bao nhiêu phân tử khí oxi?
  • Có khối lượng bao nhiêu gam?

  3: Một hỗn hợp gồm 1,5 mol khí O2; 2,5 mol khí N2; 1,2.1023 phân tử H2 và 6,4 g khó SO2.

  • Tính thể tích của hỗn hợp khí đó ở đktc.
  • Tính khối lượng của hỗn hợp khí trên.

  Dạng bài tập 6: Tính theo công thức hóa học:

 • Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng
 • VD1: Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất NaOH

  Ta có: MNAOH= 23+16+1= 40 (g)

  ⇒%Na = 23/40. 100% = 57,5 (%) ;  %O = 16/40.100% = 40 (%) ; %H = 1/40.100% = 2,5 (%)

  VD2: Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất Fe(OH)3

  Ta có: MFe(OH)3 = 56+(16+1).3 = 107 (g)

  1: Tính Phần Trăm khối lượng của những nguyên tố trong  hợp chất: NaNO3; K2CO3 , Al(OH)3, SO2, SO3, Fe2O3.

  2: Xác định CTHH của hợp chất giữa nguyên tố X với O có %X = 43,67%. Biết X có hóa trị V trong hợp chất với O. (ĐS: P2O5)

  3: Hợp chất B có %Al = 15,79%; %S = 28,07%, còn sót lại là O. Biết khối lượng mol B là 342.Viết CTHH dưới dạng Alx(SO4)y .Xác định CTHH. (ĐS: Al2(SO4)3 )

  4:Một hợp chất khí X có tỉ khối riêng với hidro là 8,5. Hãy xác lập công thức hóa học của X biết hợp chất khí có thành phần theo khối lượng  là 82,35% N và 17,65% H.(ĐS: NH3)

  5: Một hợp chất X của S và O có tỉ khối riêng với không khí là 2,207.

  a.Tính MX (ĐS: 64 đvC)

  b.Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố S chiếm 50% khối lượng, còn sót lại là O. (ĐS: SO2)

  Dạng bài tập 7: Tính theo phương trình hóa học

  1: Cho 11,2gam Fe tác dụng với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được Sắt (II) clorua  (FeCl2) và khí hidro (H2) .

  a. Lập PTHH của phản ứng

  b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của từng cặp chất trong phản ứng

  c. Thể tích khí H2 thu được ở đktc.(ĐS:4,48 lít)

  d. Khối lượng HCl phản ứng.(ĐS:14,6 g)

  e. Khối lượng FeCl2 tạo thành.(ĐS:25,4 g)

  2: Cho phản ứng: 4Al + 3O2 → 2Al2O3. Biết có 2,4.1022 nguyên tử Al phản ứng.

  a. Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng . Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.( ĐS: 0,672 lít; 3,36 lít)

  b. Tính khối lượng Al2O3 tạo thành.(ĐS: 2.04 g)

  3: Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học của phản ứng là   S + O2 SO2 .   Hãy cho biết thêm thêm:

  a) Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất ? Vì sao ?

  b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.(ĐS: 33.6 lít)

  c) Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí ?

  Câu 4: Đốt cháy hết 11,2 lít khí A trong oxi, sau phản ứng thu được khí CO2 và hơi nước. Biết khí A có tỉ khối riêng với không khí là 0,552. Thành phần theo khối lượng của khí A là:75%C và 25%H (thể tích những khí đo ở đktc)

  – Xác định CTHH của khí A

  – Viết PTHH của phản ứng

  – Tính thể tích khí oxi cần để đốt cháy hết lượng khí A nói trên.

  – Tính thể tích và khối lượng khí CO2 thu được sau phản ứng.

  – Tính khối lượng của nước thu được bằng hai cách

  Dạng bài tập 8: Bài tập thí nghiệm thực hành thực tiễn

  Bài 1: Giải thích một số trong những hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm

  Bài 2: Qua một số trong những thí nghiệm: Nêu những tín hiệu để nhận ra phản ứng xẩy ra. Điều kiện của phản ứng đó.

  Bài 3: Tách chất thoát khỏi hỗn hợp

  Dạng bài tập 9: Vận dụng kiến thức và kỹ năng hóa học vào xử lý và xử lý trường hợp thực tiễn

  ? Vì sao nước vôi để lâu ngày có lớp váng mỏng dính phía trên hoặc lý giải hiện tượng kỳ lạ quét vôi trắng lên tường.

  ? Hiện tượng nghẹt thở hoặc chết do vào hang động hoặc xuống giếng sâu để lâu ngày

  ? Dùng khí H2 bơm kinh khí cầu . . ..

  Một số Câu hỏi, bài tập tìm hiểu thêm ôn thi, kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8

  A. LÝ THUYẾT

  Bài 1 : Nước

  – Thành phần định tính và định lượng của nước.

  –  Tính chất vật lí của nước.

  – Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện tính chất hóa học của nước, viết PTHH minh họa cho từng tính chất.

  – Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất.

  Bài 2: Dung dịch

  Phân biệt được dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà

  Bài 3: Nồng độ dung dịch

  Nắm được định nghĩa và những công thức tính nồng độ dung dịch

  Bài 4: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ : Oxit- Axit – Bazơ- Muối

  –  Nắm được khái niệm.

  –  Phân loại và nêu cách gọi tên.

  * HS: Nên vẽ sơ đồ tư duy để khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về nhiều chủng loại hợp chất vô cơ


  B.Một số công thức cần nhớ:

  1) Sơ đồ quy đổi giữa m, n, V:

  * Trong số đó :

  +m là khối lượng chất(g)

  + n là số mol (mol)

  + V là thể thích chất khí (ở đktc)(l)

  + M là khối lượng mol(g)

  2) Công thức tính nồng độ dung dịch:

  a) Nồng độ mol dung dịch

  Trong số đó: C­M : là nồng độ mol dung dịch (M) hoặc (mol/l)

  n : là số mol chất tan( mol)

  V là thể tích dung dịch(l)

  b) Nồng độ Phần Trăm dung dich:

  Trong số đó: C­% : là nồng độ Phần Trăm dung dịch (%) 

  mct: là khối lượng chất tan(g)

  mdd : là khối lượng dung dịch(g)

  C.BÀI TẬP

  Bài 1: Cho những chất sau: SO3, Fe, K2O, P2O5, CuO, CaO, Na. Cho biết chất nào tác dụng được với nước. Viết PTHH xẩy ra và đọc tên chất thành phầm tạo thành.

  Bài 2: Viết PTHH thực thi dãy biến hóa sau:

  a) K (1) →  K2O   (2) →     KOH

  c) P  →  P2O5 →         H3PO4

  Bài 3: Cho những chất sau:  CaO, HCl, KH2PO4, H2SO3, FeSO4, NaCl, CaCO3, SO2, Cu(OH)2, NaOH, AlPO4, NaHCO3, CO2, P2O5, KOH, CuSO4, HNO3.

  a) Hãy phân loại và đọc tên những chất trên

  b) Chất nào phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường. Viết PTHH xẩy ra.

  Bài 4Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axitsunfuric.

  a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

  b) Cho khí sinh ra trải qua bột đồng(II) oxit, đun nóng. Tính khối lượng đồng thu được?

  Bài 5: Cho 4,6g natri tác dụng với 90g nước ở nhiệt độ thường.

  a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

  b) Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc).

  c) Cho khí sinh ra trải qua bột sắt (III) oxit dư, đun nóng. Tính khối lượng sắt thu được?

  Bài 6: Cho 10g chất rắn A tác dụng với 6,3g nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch
  B.Dung dịch B làm quỳ tím hóa xanh.

  a) Dung dịch B thuộc loại hợp chất vô cơ nào?

  b) Nếu A là Canxi. Viết PTHH?

  c) Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc)

  Bài 7:

  1) Hãy tính nồng độ Phần Trăm của những dung dịch:

  a) Hòa tan 25g CuSO4 vào 150g nước

  b) Hòa tan 30g BaCl2 vào 70g nước

  2) Hãy tính nồng độ mol của những dung dịch sau:

  a) 0,3mol Na2CO3 trong 4 lít dung dịch

  b) 400g CuSO4 trong 4000ml dung dịch

  Bài 8:

  1) Trong 800ml dung dịch có hòa tan 14,6g HCl. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl.

  2) Hòa tan 200g muối (CuSO4) vào nước, được dung dịch muối có nồng độ 25%. Hãy tính:

  a) Khối lượng dung dịch muối pha chế được.

  b) Khối lượng nước cần cho việc pha chế. 

  Bài 9: Cho 4,6 g natri tác dụng với nước thu được 200ml dung dịch natri hiđroxit và khí hiđro. Tính nồng độ mol dung dịch natri hiđroxit

  Bài 10: Hãy phân biệt những chất sau bằng phương pháp hóa học

  a) Ba chất rắn: CaO, P2O5, SiO2 (cát)

  b) Ba dung dịch: NaOH, H2SO4, NaCl

  Cho biết nguyên tử khối: S=32; O=16; H=1, Cu=64, Cl=35,5, Na=23

  Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2022

  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa học

  Đề bài

  Phần I- Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

  Hãy khoanh tròn vào một trong những trong những vần âm đứng trước đáp án đúng

  Câu 1: Phản ứng nào sau này thuộc loại phản ứng hóa hợp:

  A. 2HgO → 2Hg + O2

  B. CaO + CO2 → CaCO3

  C. Ca(OH)2+ 2HCl -> CaCl2+ 2H2O

  D. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie trong không khí, khối lượng magie oxit thu được là:

  A. 5g.

  B. 4g.

  C. 2g.

  D. 8g.

  Câu 3: Thành phần theo thể tích của không khí gồm :

  A. 21% N2, 78% O2, 1% những khí khác 

  B. 21% những khí khác, 78% N2, 1% O2

  C. 21% O2, 78% N2 ; 1% những khí khác

  D. 21% O2 , 78% những khí khác, 1% N2

  Câu 4: Hiện tượng xẩy ra khi nhốt con dế trong lọ đậy kín.

  A. Con dế chết vì thiếu Oxi.

  B. Con dế vẫn sống thông thường.

  C. Con dế chết vì thiếu nước.

  Câu 5: Khí nào sau này trong không khí gây ra hiệu ứng nhà kính:

  A. Khí H2

  B. Khí Oxi.

  C. Khí CO2

  D. Khí N2.

  Câu 6: Nguyên liệu để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là:

  A. Na2SO4

  B. H2O

  C. MnO2

  D. KMnO4

  PHẦN II –TỰ LUẬN (7 điểm)

  Câu 7: (1 điểm)

  Đọc tên và phân loại những oxit sau: P2O5, Fe2O3, SO2, Na2O

  Câu 8: (1 điểm)

  Để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường chùm vài dày lên ngọn lửa mà không dùng nước ? Giải thích vì sao ?

  Câu 9: (2 điểm) Viết phương trình hóa học màn biểu diễn sự cháy của những chất: Cacbon, photpho, etilen (C2H4), nhôm trong khí oxi.

  Câu 10: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g bột nhôm cần V(l) khí oxi ở (đktc).

  A. Viết PTHH và tính V.

  B. Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế lượng oxi đủ cho phản ứng trên, biết rằng thực tiễn đã dùng dư KMnO4 10% so với lý thuyết.

  (Cho Al = 27; O = 16; K = 39; Mn = 55

  Đáp án

  I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

  CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Đáp ánDBCACD

  II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)

  CÂUÝNỘI DUNGĐIỂMCâu 1 – HS phân loại đúng mỗi oxit được 0,25 điểm- HS gọi tên đúng mỗi oxit được 0,25 điểm0,50,5Câu 2 – HS lý giải được sử dụng vải dày để dập tắt vụ cháy do xăng dầu vì để ngăn không cho chất cháy tiếp xúc với oxi trong không khí.- HS lý giải không dùng nước vì xăng dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên và làm vụ cháy phủ rộng rộng tự do ra hơn.0,5  0,5Câu 3  HS viết đúng mỗi phương trình phản ứng được 0.5 điểm. Viết sai một công thức của phương trình thì không cho điểm. Không cân đối thì chỉ cho 0,25 điểm phương trình đó2Câu 4 a. PTHH:4Al + 3O2 → 2Al2O3Tính được : nAl = 0,2 molTheo PTHH tính được : nO2 = 0,15 molTính được: VO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lb. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2Theo PTHH tính được: nKMnO4 = 0,3 molmKMnO4LT = 0,3.158 = 47,4 gmKMnO4TT = (47,4.110): 100 = 52,14 g0, 5 0,250,250,5 0,50,250,250,5

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 1)

  I. TRẮC NGHIỆM

  Chọn một trong những vần âm A, B, C, D cho đúng nhất.

  Câu 1: Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là:

  A. I

  B. III, II

  C. I, III

  D. I, II

  Câu 2: Cho những kí hiệu và những công thức hóa học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2, H2, O2. Dãy gồm những đơn chất là:

  A. Cl, H, O, C

  B. CO2, Cl2, H2, O2

  C. C, Cl2, H2, O2

  D. CO2, Cl, H, O2

  Câu 3: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

  A. khối lượng

  B. số proton

  C. số nơtron

  D. cả A, B, C

  Câu 4: Công thức hóa học dung để màn biểu diễn:

  A. hợp chất

  B. chất

  C. đơn chất

  D. hỗn hợp

  Câu 5: Một sắt kẽm kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của sắt kẽm kim loại M là:

  A. M(NO3)3

  B. M2(NO3)2

  C. MNO3

  D. M2NO3

  Câu 6: Trong nguyên tử luôn có:

  A. số proton bằng số nơtron

  B. số proton bằng số electron

  C. số nowtron bằng số electron

  D. số proton bằng số electron bằng số nơtron

  II. TỰ LUẬN

  Câu 1: Cân bằng những phương trình phản ứng hóa học sau:

  Al + S −to→ Al2S3

  NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 +NaCl

  K + H2O → KOH + H2

  Fe + Cl2 −to→ FeCl3

  Câu 2: Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau: Ca và O; Al và Cl.

  Câu 3: Tính khối lượng mol của những chất sau: H2O, Al2O3, Mg3(PO4)2, Ca(OH)2.

  Câu 4: Tính thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) những nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau: MgO và Fe2O3.

  Câu 5:

  Tính khối lượng của 4,48 lít khí SO3 (ở đktc).

  Tính thể tích ở đktc của 6,4 gam khí CH4.

  (Cho biết H=1, O=16, Al=27, Ca=40, P=31, Mg=24, S=32, C=12, Fe=56).

  Đáp án và hướng dẫn giải

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: chọn B

  Hướng dẫn: +) Trong FeCl3 → x.I = 3.I → x = III

  +) Trong FeCl2 → y.I = 2.I → y = II

  Câu 2: chọn C

  Hướng dẫn: Đơn chất là những chất tạo ra từ là 1 nguyên tố hóa học.

  Câu 3: chọn B

  Câu 4: chọn B

  Câu 5: chọn A

  Hướng dẫn: Từ M2(SO4)3 → a.2 = 3.II → a = III → Công thức muối nitrat của sắt kẽm kim loại M là M(NO3)3.

  Câu 6: chọn B

  II. TỰ LUẬN

  Câu 1: Cân bằng phản ứng hóa học:

  2Al + 3S −to→ Al2S3

  3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

  2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

  2Fe + 3Cl2 −to→ 2FeCl3

  Câu 2:

  Câu 3:

  H2O = 2×1+16 =18 (gam)

  Al2O3 = 27×2+16×3 = 102 (gam)

  Mg3(PO4)2 = 24×3+95×2 =262 (gam)

  Ca(OH)2 = 40+34 =74 (gam)

  Câu 4:

  MgO: %Mg = 24/40 x 100% = 60%

  %O = 100% – 60% = 40%

  Fe2O3: %Fe = 112/160 x 100% = 70%

  %O = 100% – 70% = 30%

  Câu 5:

  nSO3= 4,48/22,4=0,2 (mol) → mSO3= 0,2 x 80 = 16 (gam).

  nCH4= 6,4/16 = 0,4 (mol) → VCH4= 0,4 x 22,4 = 8,96 (lít).

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 2)

  I. TRẮC NGHIỆM

  Hãy khoanh tròn một trong những vần âm (A, B, C, D) đứng trước câu vấn đáp đúng nhất.

  Câu 1: Phương pháp chứng cất được dung để tách một hỗn hợp gồm:

  A. nước với muối ăn

  B. nước với rượu

  C. cát với đường

  D. bột sắt với lưu huỳnh

  Câu 2: Cho những công thức hóa học của một số trong những chất như sau: oxi O2, bạc clorua AgCl, magie oxit MgO, sắt kẽm kim loại đồng Cu, kali nitrat KNO3, natri hidroxit NaOH.

  Trong những chất trên có mấy đơn chất, mấy hợp chất?

  A. 3 đơn chất và 3 hợp chất

  B. 1 đơn chất và 5 hợp chất

  C. 4 đơn chất và 2 hợp chất

  D. 2 đơn chất và 4 hợp chất

  Câu 3: hai nguyên tử rất khác nhau, muốn có cùng kí hiệu hóa học phải có tính chất:

  A. cùng số elctron trong nhân

  B. cùng số nowtron trong nhân

  C. cùng số proton trong nhân

  D. cùng khối lượng

  Câu 4: Từ công thức hóa học K2CO3 cho biết thêm thêm ý nào đúng?

  Hợp chất trên do 3 đơn chất K, C, O tạo ra.

  Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

  Hợp chất trên có phân tử khối 138 đvC (K=39, c=12, O=16).

  Hơp chất trên là hỗn hợp 3 chất kali, cacbon, oxi.

  A. 1, 2, 3

  B. 2, 3, 4

  C. 1, 4

  D. 2, 3

  Câu 5: Theo hóa trị của sắt trong Fe2O3, hãy lựa chọn công thức hóa học đúng của hợp chất gồm Fe link với nhóm nguyên tử SO4(II).

  A. Fe2(SO4)3

  B. FeSO4

  C. Fe3(SO4)2

  D. Fe2SO4

  Câu 6: Phải lấy bao nhiêu gam sắt kẽm kim loại sắt để sở hữu số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?

  A. 29 gam

  B. 28 gam

  C. 28,5 gam

  D. 56 gam

  II. TỰ LUẬN

  Câu 7:

  Tính hóa trị của nguyên tố P trong hợp chất P2O5.

  Lập công thức hóa học và tính khối lượng mol của hợp chất gồm Al(III) lien kết với nhóm SO4(II). (Al=27, S=32, O=16)

  Câu 8: Cho sơ đồ những phản ứng sau:

  Al + O2 −to→ Al2O3

  P2O5 + H2O  H3PO4

  KClO3 −to→ KCl + O2

  Na + H2O → NaOH + H2

  H2 + Fe2O3 −to→ Fe + H2O

  Mg + HCl → MgCl2 + H2

  Hãy chọn thông số và viết thành phương trình hóa học.

  Câu 9: Tìm khối lượng của một,8.1023 phân tử CO2 và cho biết thêm thêm lượng chất trên chiếm thể tích bao nhiêu ml (đo ở đktc)? (C=12, O=16)

  Đáp án và hướng dẫn giải

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: chọn B

  Hướng dẫn: Phương pháp chưng cất dung để tách hai chất lỏng thoát khỏi nhau (nhiệt độ sôi rất khác nhau nhiều).

  Câu 2: chọn D

  Hướng dẫn: +) Đơn chất là những chất được tạo ra từ là 1 nguyên tố hóa học.

  +) Hợp chất là những chất được tạo ra từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

  Câu 3: chọn C

  Câu 4: chọn D

  Câu 5: chọn A

  Hướng dẫn: +) Từ Fe2O3 → Fe có hóa trị III.

  +) Fex(SO4)y. Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:

  III.x = II.y → x/y=II/III=2/3

  → CTHH: Fe2(SO4)3.

  Câu 6: chọn B

  Hướng dẫn: Ta có: nS = 8/32 = 0,25 (mol)

  Số nguyên tử Fe = 2 x số nguyên tử S

   nFe = 2 x nS = 2 x 0,25 = 0,5 (mol)

  MFe = 0,5 x 56 = 28 (gam)

  II. TỰ LUẬN

  Câu 7:

  Gọi t là hóa trị của P trong P2O5

  Theo quy tắc hóa trị: 2 x t = 5 x II → t = V

  Alx(SO4)y

  Theo quy tắc hóa trị: x.III = y.II → x/y = II/III= 2/3

  x=2, y=3 → CTHH: Al2(SO4)3

  M = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342 (gam)

  Câu 8:

  4Al + 3O2 −to→ 2Al2O3

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2 ↑

  Na + H2O → NaOH + 1/2 H2 ↑

  3H2 + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3H2O

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

  Câu 9: Ta có: nCO2= (1,8.1023)/(6.1023) = 0,3 (mol)

  mCO2=0,3 x 44=13,2 (gam)

  Và VCO2= 0,3 x 22,4 = 6,72 (lit) = 6720 (ml)

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 3)

  I. TRẮC NGHIỆM

  Học sinh hãy lựa chọn và khoanh tròn câu vấn đáp đúng nhất cho những vướng mắc sau:

  Câu 1: Ở trạng thái thông thường, nguyên tử trung hòa về điện vì:

  A. số p. = số n

  B. số n = số e

  C. số e = số p.

  D. toàn bộ đều đúng

  Câu 2: Công thức hóa học nào sau này viết đúng?

  A. NaO2

  B. CO3

  C. AgO

  D. Al2O3

  Câu 3: Khi thổi hơi thở nhẹ vào ống nghiệm đựng nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

  A. sủi bọt khí

  B. nước vôi trong bị đục

  C. nước vôi trong vẫn trong suốt

  D. nước vôi trong chuyển sang màu hồng

  Câu 4: Phương trình hóa học dung để màn biểu diễn ngắn gọn:

  A. một phân tử

  B. kí hiệu hóa học

  C. công thức hóa học

  D. phản ứng hóa học

  Câu 5: Hai chất khí rất khác nhau có cùng 1 mol, được đo ở cùng điều kiên nhiệt độ và áp suất như nhau thì thể tích của hai chất khí này ra làm sao?

  A. bằng nhau

  B. bằng nhau và bằng 22,4 lít

  C. rất khác nhau

  D. không thể xác lập được

  Câu 6: Công thức hóa học của một chất cho ta biết:

  A. Phân tử khối của chất.

  B. Các nguyên tố cấu trúc nên chất.

  C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất.

  D. Tất cả đều đúng.

  Câu 7: Phân tử khối của canxi cacbonat CaCO3 và sắt(III) sunfat Fe2(SO4)3 lần lượt là:

  A. 197 và 342

  B. 100 và 400

  C. 197 và 234

  D. 400 và 100

  II. PHẦN TỰ LUẬN

  Câu 1: Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

  _____ là quy trình biến hóa chất này thành chất khác. Chất biến hóa trong phản ứng gọi là _____, còn _____ mới sinh ra gọi là _____. Trong úa trình phản ứng, lượng chất _____ giảm dần, còn lượng chất_____ tang dần.

  Câu 2: Tính khối lượng của:

  0,15 mol CuSO4 (Cho Cu=64, S=32, O=16)

  5,6 lít khí CO2 (đktc) (Cho C=12, O=16)

  Câu 3: Hãy lập những phương trình hóa học sau này:

  Fe + Cl2 −to→ FeCl3

  P2O5 + H2O → H3PO4

  CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

  Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

  Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit clohidric HCl có chứa 7,3 gam HCl (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch muối kẽm clorua và 0,2 gam khí hidro.

  Lập công thức hóa học của muối kẽm clorua. Biết kẽm clorua do hai nguyên tố là Zn và Cl tạo ra.

  Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành.

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 3) Đáp án và hướng dẫn giải

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: chọn C

  Hướng dẫn: Số proton mang điện dương và số electron mang điện âm.

  Câu 2: chọn D

  Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc hóa trị để suy ra công thức đúng.

  Câu 3: chọn B

  Hướng dẫn: Trong hơi thở có khí CO2 nên làm đục nước vôi trong theo phản ứng:

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

  Câu 4: chọn D

  Câu 5: chọn A

  Hướng dẫn: Các khí rất khác nhau được ở cùng Đk về: nhiệt độ và áp suất thì có cùng số mol => thể tích bằng nhau.

  Câu 6: chọn D

  Câu 7: chọn B

  Hướng dẫn: +) CaCO3 : 40 + 12 + 16 x 3 = 100 đvC

  +) Fe2(SO4)3 : 56 x 2 + (32 + 16 x 4) x 3 = 400 đvC

  II. TỰ LUẬN

  Câu 1:

  Phản ứng hóa học là quy trình biến hóa chất này thành chất khác. Chất biến hóa trong phản ứng gọi là chất phản ứng, còn chất mới sinh ra gọi là thành phầm. Trong quá trinh phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, còn lượng chất thành phầm tang dần.

  a) Khối lượng của CuSO4: m = n.M = 0,15.160 = 24 (gam)

  b) Số mol CO2: n =V/22,4= 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

  Khối lượng của CO2: m = n.M = 0,25.44 = 11 (gam)

  Câu 2: Các phương trình hóa học :

  2Fe + 3Cl2 −to→ 2FeCl3

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  Câu 3:

  a) Lập công thức hóa học của muối kẽm clorua: ZnCl2

  b) Khối lượng muối ZnCl2 = 6,5 + 7,3 – 0,2 = 13,6 (gam)

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 4)

  I. TRẮC NGHIỆM

  Khoanh tròn vần âm cho câu vấn đáp.

  Câu 1: Trong công thức hóa học nào dưới đây sắt có hóa trị III?

  A. FeO

  B. Fe2O3

  C. Fe3O4

  D. FeO hoặc Fe3O4

  Câu 2: Hiện tượng nào sau này là biến hóa hóa học?

  A. Nước đá tan chảy

  B. Muối ăn tan trong nước tạo thành nước muối

  C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

  D. Sắt bị gỉ sét tạo thành sắt oxit

  Câu 3: Ở cùng một Đk về nhiệt độ và áp suất, số mol bất kì chất khí nào thì cũng hoàn toàn có thể tích:

  A. bằng nhau

  B. 22 lít

  C. 22,4 lít

  D. 24 lít

  Câu 4: Hợp chất là những chất tạo ra:

  A. từ một chất duuy nhất

  B. từ một nguyên tố hóa học

  C. từ nhiều chất rất khác nhau

  D. từ hơn một nguyên tố hóa học

  Câu 5: Trong công thức hóa học của hidro sunfat H2S và khí sunfurơ SO2, hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

  A. I và II

  B. II và IV

  C. IV và II

  D. đều là II

  Câu 6: Dãy nguyên tố hóa học nào dưới đây đều là sắt kẽm kim loại?

  A. Fe, Cu, Al

  B. Fe, S, Cu

  C. Fe, C, Al

  D. Fe, Cu, H

  II. TỰ LUẬN

  Câu 1: Chọn thông số thích hợp để cân đối những phản ứng háo học sau:

  Na + Cl2 −to→ NaCl

  SO2 + O2 −to→ SO3

  Fe + HCl → FeCl2 + H2

  Al(OH)3 −to→ Al2O3 + H2O

  Câu 2: Tính số mol trong những hợp chất sau:

  8 gam đồng oxit (CuO).

  300 gam sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3).

  Ở Đk tiêu chuẩn, hãy tính thể tích của:

  2 mol khí hidro.

  16 gam khí oxi.

  Cho biết nguyên tử khối của một số trong những nguyên tố hóa học:

  S=32, O=16, Cu=64, Fe=56.

  Câu 3: Áp dụng công thức tính tỉ khối, hãy tính:

  Tỉ khối của khí oxi (O2) riêng với khí hidro (H2).

  Khối lượng mol khí A có tỉ khối riêng với không khí là 2,207.

  Câu 4: Đốt cháy 24 gam magie (Mg) với oxi (O2) trong không khí thu được 40 gam magie oxit (MgO). Phản ứng hóa học có phương trinh chữ như sau:

  Magie + oxi → magie oxit

  Lập phương trình hóa học và viết công thức về khối lượng của phản ứng xẩy ra.

  Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 4) Đáp án và hướng dẫn giải

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: chọn B

  Hướng dẫn: +) FeO : a x 1 = II x 1 → a = II (loại)

  +) Fe2O3 : b x 2 = II x 3 → b = III (nhận)

  +) Fe3O4 : c x 3 = II x 4 → c = 8/3 (loại)

  Câu 2: chọn D

  Hướng dẫn: Quá trình biễn đổi chất này thành chất khác gọi là hiện tượng kỳ lạ hóa học.

  Câu 3: chọn A

  Câu 4: chọn D

  Hướng dẫn: Hợp chất là những chất tạo ra từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

  Câu 5: chọn B

  Hướng dẫn: +) Trong H2S: I x 2 = a x 1 → a = II

  +) SO2: b x 1 = II x 2 → b = IV

  Câu 6: chọn A

  II. TỰ LUẬN

  Câu 1: Cân bằng những phản ứng hóa học:

  2Na + Cl2 −to→ 2NaCl

  2SO2 + O2 −to→ 2SO3

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

  2Al(OH)3 −to→ Al2O3 + 3H2O

  Câu 2: Tính số mol trong những lượng chất:

  8 gam đồng oxit: n = m/M= 8/80 = 0,1 (mol)

  300 gam Fe2(SO4)3: n = m/M= 300/400 = 0,75 (mol)

  2 mol khí hidro: V = n.22,4 = 2.22,4 = 44,8 (lít)

  16 gam khí oxi: n = m : M = 16 : 32 = 0,5 (mol)

  V = n.22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 (lít)

  Câu 3: Áp dụng công thức tính tỉ khối, ta có:

  Tỉ khối của khí oxi (O2) riêng với khí hidro (H2):

  Khối lượng mol khí A có tỉ khối với không khí là 2,207:

  dA/kk = MA/29 → MA = d.29 = 2,207.29 = 64 (gam)

  Câu 4:

  Lập phương trình hóa học và viết công thức về khối lượng của những chất trong phản ứng: 2Mg + O2 → 2MgO

  mMg+ mO2= mMgO

  Khối lượng oxi phản ứng: mO2= mMgO– mMg= 40 – 24 = 16 (gam)

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 5)

  I. TRẮC NGHIỆM

  Hãy khhoanh tròn một trong những chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

  Câu 1: Hãy chọn câu phát biểu đúng.

  A. Nguên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và những electron mang điện tích âm.

  B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi những electron mang điện tích âm.

  C. Hạt nhân nguyên tử gồm những hạt proton, nowtron, electron.

  D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số nowtron.

  Câu 2: Cho những chất có công thức hóa học như sau:

  1. O2 2. O3 3. CO2 4. Fe2O3 5. SO2 6. N2 7. H2O

  Nhóm chỉ gồm những hợp chất là:

  A. 1, 3, 5, 7

  B. 2, 4, 6, 5

  C. 2, 3, 5, 6

  D. 3, 4, 5, 7

  Câu 3: Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lít khí oxi và 2,24 lít khí cacbon đioxit ở đktc. Tổng số mol những khí trong hỗn hợp khí X là:

  A. 0,25

  B. 0,5

  C. 0,15

  D. 0,20

  Câu 4: Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hidro là H3Y.

  Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

  A. XY2

  B. XY3

  C. XY

  D. X2Y3

  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

  A. 6,4 gam

  B. 4,8 gam

  C. 3,2 gam

  D. 1,67 gam

  Câu 6: Khối lượng của 0,5 mol Mg và 0,3 mol CO2 tương ứng là:

  A. 10 gam Mg; 12 gam CO2

  B. 13 gam Mg; 15 gam CO2

  C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2

  D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

  (Cho Mg = 24; O = 16; C = 12).

  Câu 7: Hãy điền những thông số vào trước những công thức hóa học của những chất thích hợp để được những phương trình hóa học đúng.

  ___Al + ___H2SO4 → Al2(SO4)3 + ___H2

  A. 2, 3, 1, 3

  B. 3, 2, 1, 3

  C. 2, 2, 1, 3

  D. 2, 3, 3, 1

  Câu 8: Thể tích hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở Đk tiêu chuẩn là:

  A. 11,2 lít

  B. 22,4 lít

  C. 4,48 lít

  D. 15,68 lít

  II. TỰ LUẬN

  Câu 9:

  1) Tính khối lượng của hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lít SO2 và 3,36 lít O2.

  2) Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.

  3) Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.

  Câu 10: Phản ứng hóa học xẩy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là

  Rượu etylic (C2H5OH) + oxi  cacbonic (CO2) + nước

  1) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.

  2) Cho biết tỉ lệ số phân tử của những chất trong phản ứng hóa học.

  3) Tính tỉ lệ về khối lượng Một trong những chất trong phản ứng hóa học.

  4) Tính thể tích khí oxi thiết yếu để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở Đk tiêu chuẩn.

  Đề thi hóa 8 học kì 1 (Đề 5) Đáp án và hướng dẫn giải

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: chọn B

  Câu 2: chọn D

  Câu 3: chọn C

  Hướng dẫn: nO2= 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

  nCO2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

  nhhX = nO2+ nCO2= 0,05 + 0,1 = 0,15 (mol)

  Câu 4: chọn C

  Hướng dẫn: * X2(SO4)3 : a x 2 = II x 3 → a = III

  * H3Y : I x 3 = b x 1 → b = III → CTHH: XY

  Câu 5: chọn C

  Hướng dẫn: Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mCu+ mO2= mCuO→ mO2= mCuO– mCu= 16 – 12,8 = 3,2 (gam)

  Câu 6: chọn C

  Hướng dẫn: +) mMg = 0,5.24 = 12 (gam)

  +) mCO2= 0,3.44 = 13,2 (gam)

  Câu 7: Hướng dẫn: 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑. Chọn A

  Câu 8: chọn D

  Hướng dẫn: Vhh = (0,5+0,2) x 22,4 = 15,68 (lít)

  II. TỰ LUẬN

  Câu 9:

  Câu 10:

  C2H5OH + 3O2 −to→ 2CO2 + 3H2O (1)

  Tỉ lệ số phân tử C2H5OH: số phân tử O2: số phân tử CO2: số phân tử H2O = 1 : 3 : 2 : 3

  mC2H5OH ∶ mO2 ∶ mCO: mH2O = 46 : (3×32) : (2×44) : (3×18)

  = 46 : 96 : 88 : 54

  Ta có : nC2H5OH= 4,6/46 = 0,1 (mol)

  Từ (1) → nCO2=0,2 (mol) → VCO2= 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

  Từ (1) → nO2= 0,3 (mol) → VO2= 0,3.22,3 = 6,72 (lít)

  Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 8 năm 2022 – 2022 PGD quận Bình Thạnh

  Giải rõ ràng đề thi học kì 1 môn hoá lớp 8 năm 2022 – 2022 PGD quận Bình Thạnh với cách giải nhanh và để ý quan tâm quan trọng

  Câu 1 (2 điểm):

  1.1  Xét công thức hóa học của axit photphoric H3PO4. Xác định những nguyên tố cấu trúc nên chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tính phân tủ khối của axit photphoric.

  1.2  Cho công thức hóa học của X và H là XH của Y và O là YO. Lập công thức hóa học giữa X và Y.

  Câu 2 (2 điểm):

  Xét những quy trình dưới đây, hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng kỳ lạ hóa học, hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng kỳ lạ vật lý. Giải thích.

  a. Sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét (oxit sắt từ).

  b. Xăng để trong bình không đậy nắp bị bay hơi.

  c. Khi nhiệt độ nóng lên, băng ở hai cực tan ra.

  d. Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

  Câu 3 (3 điểm):

  Hoàn thành những phương trình hóa học sau:

  a. K+O2→K2OK+O2→K2O

  b. Fe+O2→Fe3O4Fe+O2→Fe3O4

  c. Al+Cl2→AlCl3Al+Cl2→AlCl3

  d. P2O5+H2O→H3PO4P2O5+H2O→H3PO4

  e. H2+Fe3O4→Fe+H2OH2+Fe3O4→Fe+H2O

  f. KClO3→KCl+O2KClO3→KCl+O2

  Câu 4 (1 điểm):

  Trình bày phương pháp làm sạch đường ăn có lẫn cát.

  Câu 5 (2 điểm):

  Một thanh magie nặng 240 gam để ngoài không khí bị khí oxi phản ứng tạo thành magie oxit. Đem cân thanh này bị nặng 272 gam.

  a. Viết phương trình và cân đối phương trình phản ứng.

  b. Tính thể tích (đktc) khí oxi đã tham gia phản ứng.

  (Cho H = 1; P = 31; O = 16)

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

  Câu 1 (TH):

  Phương pháp:

  1.1 Mỗi công thức hóa học chỉ 1 phân tử của chất, cho biết thêm thêm

  – Nguyên tố nào tạo ra chất.

  – Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất.

  – Phân tử khối của chất.

  1.2

  – Một nguyên tử của nguyên tố khác link với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hóa trị bằng bấy nhiêu.

  – Hóa trị của O bằng 2 cty, Oxi có hóa trị II.

  – Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị

  + Viết công thức dạng chung AxBy

  + Áp dụng quy tắc về hóa trị: x.a = y.b với a, b lần lượt là hóa trị của nguyên tố A và B

  + Chuyển thành tỷ suất x/y=b/a=b′/a′

  + Lấy x = b (hoặc x = b’) và y = a (hoặc y = a’) nếu a’, b’ là những số nguyên đơn thuần và giản dị hơn so với a và b

  + Viết thành công xuất sắc thức hóa học.

  Cách giải:

  1.1  Từ công thức hóa học của axit photphoric H3PO4, ta biết được:

  – Hợp chất được tạo bởi những nguyên tố Hiđro, Photpho, Oxi

  – Có 3 nguyên tử Hiđro, 1 nguyên tử Photpho, 4 nguyên tử Oxi tạo thành phân tử.

  – Phân tử khối = 1.3 + 31.1 + 16.4 = 98 đvC.

  1.2

  – Vì X link với cùng 1 nguyên tử H nên X có hóa trị I

  – Vì Y link với cùng 1 nguyên tử O nên Y có hóa trị II.

  – Gọi công thức giữa X và Y là XxYy

  Áp dụng quy tắc hóa trị: x.I = y.II

  →x/y=2/1

  Lấy x = 2 và y = 1

  Vậy công thức hóa học giữa X và Y là X2Y.

  Câu 2 (TH):

  Phương pháp:

  – Hiện tượng vật lý: là hiện tượng kỳ lạ chỉ biến hóa về trạng thái, hình dạng nhưng vẫn không thay đổi là chất ban đầu.

  – Hiện tượng hóa học: là hiện tượng kỳ lạ khi có sự biến đồi chất này thành chất khác.

  Cách giải:

  a. Sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét (oxit sắt từ)

  ® đấy là hiện tượng kỳ lạ hóa học do sắt tác dụng với oxi trong không khí tạo thành oxit sắt từ.

  b. Xăng để trong bình không đậy nắp bị bay hơi.

  ® đấy là hiện tượng kỳ lạ vật nguyên do xăng chỉ chuyển trạng thái từ dạng lỏng sang dạng hơi mà không biến thành biến hóa thành chất khác.

  c. Khi nhiệt độ nóng lên, băng ở hai cực tan ra.

  ® đấy là hiện tượng kỳ lạ vật nguyên do băng tan chỉ là chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng mà không biến thành biến hóa thành chất khác.

  d. Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

  ® đấy là hiện tượng kỳ lạ hóa học do canxi cacbonat bị biến hóa thành canxi oxit và khí cacbon đioxit.

  Câu 3 (TH):

  Phương pháp:

  Các bước lập phương trình hóa học

  + Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của chất tham gia, thành phầm.

  + Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm thông số thích hợp đặt trước những công thức sao cho số nguyên tử những nguyên tố ở chất tham gia và chất tạo thành là bằng nhau.

  + Bước 3: Viết thành phương trình hóa học.

  Cách giải:

  a. 4K+O2→2K2O4K+O2→2K2O

  b. 3Fe+2O2→Fe3O43Fe+2O2→Fe3O4

  c. 2Al+3Cl2→2AlCl32Al+3Cl2→2AlCl3

  d. P2O5+3H2O→2H3PO4P2O5+3H2O→2H3PO4

  e. 4H2+Fe3O4→3Fe+4H2O4H2+Fe3O4→3Fe+4H2O

  f. 2KClO3→2KCl+3O22KClO3→2KCl+3O2

  Câu 4 (VD):

  Phương pháp:

  a. Viết PTHH và cân đối.

  b.

  – Áp dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng, tính khối lượng của Oxi

  – Áp dụng công thức n=m/Mn, tính số mol oxi

  Cách giải:

  a. 2Mg+O2(t0)→2MgO

  b. Áp dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng: mMg+mO2=mMgOmMg+mO2=mMgO

  →mO2=mMgO−mMg=272−240=32gam

  →nO2=32/32=1mol

  →VO2=1.22,4=22,4lit

  Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8

  Đề bài

  Phần trắc nghiệm 4 điểm)

  Câu 1. Hãy điền vào chỗ trống những từ hay cụm từ thích hợp sao cho đúng với nội dung những định nghĩa, định luật sau:

  a) Một mol của bất kì chất…………………. nào ở……………………………. Đk nhiệt

  độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

  b) Phân tử là……………………. đại diện thay mặt thay mặt cho chất gồm………………………………….. link

  với nhau và thể hiện khá đầy đủ tính chất hoá học của chất.

  c) Trong một phản ứng hoá học,…………………………………….. của

  thành phầm…………………………. tổng khối lượng những chất tham gia.

  d) Nguyên tố hoá học là tập hợp………………………………… có cùng…………………………

  Câu 2. Dãy những công thức hoá học nào sau này viết đúng?

  A. H2O, CO3, NaCl, HCl, CaS.

  B. H2O, CO2, Al2O, Na2SO4, CaS2.

  C. HCl, H2O, CO2, Al2O3, H2SO4.

  D. HCl, C02, NaCl2, NaS04,CaS.                  

  Câu 3. Khí A nặng hơn khí hiđro 14 lần và là khí độc. Khí A là

   A. CO2.                   B. N2.                   C.CO.                  D. SO2.

  Câu 4. Cho những chất sau:

  a) Cát sạch.        b) Bột nhôm.                c) Muối ăn.                 d) Vôi sống.

  e) Cồn C2H6O.     g) Khí hiđro.                    h) Bột sắt

   Nhóm những chất đều gồm những đơn chất là

  A.a, b, c.                                               B. b, g, h.

  C. b, g, c.                                               D. a, e, b.

  Phần tự luận (6 điểm)

  Câu 1. (2 điểm) a) Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 1,1 gam CO2 và 2,8 gam CO.

  b) 0,25 mol hợp chất A2O có khối lượng 15,5 gam. Tìm CTHH của hợp chất

  c) Hợp chất khí NOx có tỷ khối với hiđro là 23. Tìm CTHH của hợp chất.

  Câu 2. (2 điểm) Điền thông số thích hợp để hoàn thành xong những phương trình hoá học sau:

  Fe + Cu  →→  FeCl3

  Al(OH)3  →→ Al2O3 +H2O.

  Ca(OH)2+ H3PO4  →→ Ca3(PO4)2 + H2O

  ZnS + O2 →→ ZnO + SO2

  Câu 3. (2 điểm) Cho 6,5 gam sắt kẽm kim loại X hoá trị II tác dụng hoàn toàn với khí oxi (đktc), sau phản ứng thu được 8,1 gam muối XO. Hỏi:

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng với sắt kẽm kim loại X.

  c) Tìm sắt kẽm kim loại X.

  (Biết: C = 12 ; N = 14 ; s = 32 ; Na = 23 ; C1 = 35,5 ; Zn 65 O = 16.)

  Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8

  Phần trắc nghiệm (4 điểm)

  Trả lời đúng mỗi câu được một,0 điểm

  Câu 1.

  a) Một mol của bất kì chấtkhí nào ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

  b) Phân tử là hạt đại diện thay mặt thay mặt cho chất gồm một số trong những nguyên tử link với nhau và thê hiện khá đầy đủ tính chất hoá học của chất.

  c) Trong một phản ứng hoá học, tổng khôi lượng của thành phầm bằng tổng khối lượng những chất tham gia.

  d) Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

  Câu 2. C

  Câu 3. C                  Câu 4. B.

  Phần tự luận (6 điểm)

  Câu 1. (2 điểm)

  a) Thể tích của hỗn hợp là

  Vhh=22,4.(1,1/44+2,8/28)=2,8(l)

  M=15,5/0,25=62

  ⇒2A+16=62⇒A=23.

  b)  Nguyên tố Na ⇒⇒ Na2O

  c) M=23.2=46⇒14+16x=46M=23.2=46⇒14+16x=46

  ⇒x=2⇒NO2⇒x=2⇒NO2

  Câu 2. (2 điểm)

  2Fe+3Cl2to⟶2FeCl32Al(OH)3to⟶Al2O3+3H2O3Ca(OH)2+2H3PO4→Ca3(PO4)2+6H2O2ZnS+3O2to⟶2ZnO+2SO22Fe+3Cl2⟶to2FeCl32Al(OH)3⟶toAl2O3+3H2O3Ca(OH)2+2H3PO4→Ca3(PO4)2+6H2O2ZnS+3O2⟶to2ZnO+2SO2

  Câu 3. (2 điểm)

  a)

  2X+O2(to)⟶2XO2X+O2⟶(to)2XO

  b ) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  ⇒mO2=1,6(gam)⇒VO2=1,12⇒mO2=1,6(gam)⇒VO2=1,12 (lít).

  b) Ta có 2nO2=nX=0,1⇒M=65(Zn).

  Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8

  Đề bài

  Phần trắc nghiệm (3 điểm)

  Câu 1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp có liên quan đến khái niệm mol để điền vào chỗ trống  trong  những  câu   sau  đây:

  a)……………………………. ……là lượng chất  có chứa N ……………hoặc N ………………

  b)Khối lượng của 0,1 mol NaCl là khối lượng của………… phân tử chất đó

  tính ra gam, có số trị bằng……………………

  c) Ở đktc thể tích của 6,4 gam khí oxi là…………….(lít).

  Câu 2. Oxit của sắt kẽm kim loại A có công thức hoá học là A2O3,còn công thức hoá học của axit nitric là HNO3. Công thức hoá học của muối nitrat nào dưới đây của A là đúng?

  A. ANO3.                              B. A(N03)2.

  C.A(NO3)3.                           D. A2NO3.

  Phân tử khối của muối nitrat đó là 213. Vậy A là sắt kẽm kim loại………………………………….

  Câu 3. Hai chất khí hoàn toàn có thể tích bằng nhau khi:

  A. Số phân tử bằng nhau.

  B. Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất.

  C. Khối lượng bằng nhau.

  D. Cả 3 ý kiến trên đều đúng.

  Phần tự luận (7 điểm)

  Câu 1(2 điểm) Hãy xác lập khối lượng và thế tích (đktc) của những hỗn hợp khí sau này:

  a) 0,5 N phân tử oxi + 2,5 N phân tử CO2 + 0,25 N phân tử nitơ.

  b) 6.1023 phân tử hiđro+ 1.5.1023 phân tửnitơ + 3.1023 phân tử NH3.

  Câu 2. (1 điểm)

  a) 0,5 mol A203 có khối lượng là 80 gam. Tìm CTHH của hợp chất.

  a) Hợp chất khí NxO có tỉ khối với hiđro là 22. Tìm CTHH của hợp chất.

  Câu 3. (2 điểm) Điền thông số thích hợp để hoàn thành xong những phương trình hoá học sau này:

  Fe2O3 + HCl →→  FeCl3+ H2O

  Na + H2O →→ NaOH + H2

  CaO + H3PO4 →→ Ca3(PO4)2 + H2O

  C2H6+ O2  →→ CO2 + H2O

  Câu 4. (2 điếm) Cho 6,5 gam sắt kẽm kim loại X hoá trị II tác dụng hoàn toàn với khí clo (đktc), sau phản ứng thu được 13,6 gam muối XC1?.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí clo (đktc) đã phản ứng với sắt kẽm kim loại X.

  c) Tìm sắt kẽm kim loại X.

  (Biết: C = 12 ; N = 14 ; S = 32 ; Na = 23 ; C1 = 35,5 ; Zn = 65 ;

  Al = 27)

  Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8 Lời giải rõ ràng

  Phần trắc nghiệm (3 điểm)              

  Trả lời đúng mỗi câu được một điểm

  Câu 1.

  a) Mol là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc N phân tử.

  b) Khối lượng của 0,1 mol NaCl là khối lượng của ổ. 1022 phân tử chất đó tính ra gam, có số trị bằng 5,85 gam.

  c) Ở đktc thể tích của 6,4 gam khí oxi là 4,48 lít.

  Câu 2. C.

  A là sắt kẽm kim loại nhôm Al.

  Câu 3. B

  Phần tự luận (7 điểm)

  Câu 1. (2 điểm)

  a) Khối lượng của hỗn hợp:

  mhh = 0,5.32 + 2,5.44 + 0,25.28 = 133 (gam).

  vhh = (0,5 + 2,5 + 0,25).22,4 = 72,8 (lít).

  b) Khối lượng của hỗn hợp :

  Câu 4. (2 điểm)

  a) X + Cl2to⟶⟶to XCl2

  b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  ⇒mCl2=13,6−6,5=7,1⇒mCl2=13,6−6,5=7,1 (gam).

  ⇒VCl2=.22,4=2,24⇒VCl2=.22,4=2,24 (lít).

  b)   Ta có nx = 0,1 (mol)

  ⇒⇒ X=6,50,1=65

  Reply
  3
  0
  Chia sẻ

  Review Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc ?

  You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Tải Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Muốn thu được 4 , 48 lít khí SO2 cần bao nhiêu ml khí oxi biết rằng những chất khí đo ở đktc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Muốn #thu #được #lít #khí #SO2 #cần #bao #nhiêu #khí #oxi #biết #rằng #những #chất #khí #đo #ở #đktc