Contents

Mẹo Hướng dẫn Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-03 00:16:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

338

 • Câu 1: Dân số toàn thế giới tăng hay giảm là vì

  A. Sinh đẻ và tử vong.

  B. Số trẻ tử vong hằng năm.

  C. Số người nhập cư.

  D. Số người xuất cư.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: A

  Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 2: Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ con được sinh ra với

  A. Số trẻ con bị tử vong trong năm.

  B. Số dân trung bình ở cùng thời gian.

  C. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

  D. Số phụ nữ trong cùng thời gian.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 3: Nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh cao ?

  A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều.

  B. Phong tục tập quán lỗi thời.

  C. Kinh tế – xã hội tăng trưởng ở trình độ cao.

  D. Mức sống cao.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 4: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm với

  A. Số dân trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên.

  B. Số người trong độ tuổi lao động.

  C. Số dân trung bình ở cùng thời gian.

  D. Số người ở độ tuổi từ 0 – 14 tuổi.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: C

  Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 5: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là

  A. Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên.

  B. Gia tăng cơ học.

  C. Số dân trung bình ở thời gian lúc đó.

  D. Nhóm dân số trẻ.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: A

  Giải thích: Mục II, SGK/84 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 6: Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

  A. Gia tăng dân số.

  B. Gia tăng cơ học.

  C. Gia tăng dân số tự nhiên.

  D. Quy mô dân số.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 7: Tổng số giữa tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên và tỉ suất ngày càng tăng cơ học của một vương quốc , một vùng được gọi là

  A. Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên

  B. Cơ cấu sinh học.

  C. Gia tăng dân số.

  D. Quy mô dân số.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: C

  Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 8: Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên toàn thế giới giảm ?

  A. Chiến tranh ngày càng tăng ở nhiều nước .

  B. Thiên tai ngày càn nhiều.

  C. Phong tục tập quán lỗi thời.

  D. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: D

  Giải thích: Mục II, SGK/84 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 9: Chỉ số phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức mạnh thể chất của trẻ con là

  A. Tỉ suất sinh thô.

  B. Tỉ suất tử thô.

  C. Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi).

  D. Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: C

  Giải thích: Mục II, SGK/84 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 10: Thông thường, mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất từ thô

  A. Càng cao.

  B. Càng thấp.

  C. Trung bình.

  D. Không thay đổi.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Tỉ suất tử thô trên toàn thế giới nói chung chịu tác động của những yếu tố kinh tế tài chính – xã hội như trận chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật,… những yếu tố tự nhiên như động đất, núi lửa, lũ lụt,… vì vậy, khi mức sống của người dân càng cao thì tỉ suất từ thô càng thấp và ngược lại.

  Câu 11: Động lực làm tăng dân số toàn thế giới là

  A. Gia tăng cơ học

  B. Gia tăng dân số tự nhiên.

  C. Gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.

  D. Tỉ suất sinh thô.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 12: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng thêm là

  A. Môi trường sống thuận tiện.

  B. Dễ kiếm việc làm.

  C. Thu nhập cao.

  D. Đời sống trở ngại vất vả , mức sống thấp.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: D

  Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

  Câu 13: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm sút là

  A. Tài nguyên phong phú.

  B. Khí hậu ôn hòa.

  C. Thu nhập cao.

  D. Chiến tranh , thiên tai nhiều.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: D

  Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

  Cho bảng số liệu:

       Số dân trên toàn thế giới qua trong năm

  Năm1804192719591974Số dân (tỉ người)1234Năm1987199920112025 (dự kiến)Số dân (tỉ người)5678

  Dựa vào bảng số liệu trên, vấn đáp những vướng mắc 14, 15:

  Câu 14: Nhận xét nào sau này là đúng:

  A. Thời gian để số dân tăng thêm 1 tỉ người ngày càng tăng.

  B. Thời gian để số dân tăng thêm 1 tỉ người ngày càng giảm.

  C. Thời gian để số dân tăng thêm 1 tỉ người luôn bằng nhau.

  D. Thời gian để số dân tăng thêm 1 tỉ người tăng theo cấp số nhân.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Qua bảng số liệu, ta thấy thời hạn để số dân tăng thêm 1 tỉ người ngày càng giảm. Giai đoạn 1804 – 1927 phải mất 123 năm mới tết đến tăng thêm một tỉ người nhưng 1999 – 2011 chỉ mất 12 năm dân số đã tiếp tục tăng thêm một tỉ người.

  Câu 15: Thời gian để dân số tăng thêm gấp hai lần lượt là:

  A. 120 năm; 50 năm; 35 năm .

  B. 123 năm; 47 năm; 51 năm .

  C. 132 năm; 62 năm; 46 năm .

  D. 127 năm; 58 năm; 37 năm .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Thời gian để số dân tăng thêm 1 tỉ người ngày càng giảm và thời hạn để dân số tăng thêm gấp hai lần lượt là 123 năm; 47 năm và 51 năm.

  Dựa vào biểu đồ trên , vấn đáp những vướng mắc từ 15 đến 18.

  Câu 16: Biểu đồ trên là

  A. Biểu đồ cột chồng

  B. Biểu đồ cột ghép

  C. Biểu đồ miền

  D. Biểu đồ đường

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Dựa vào biểu đồ và bảng chú giải → Đây là biểu đồ cột ghép (cột nhóm).

  Câu 17: Nhận xét nào sau này là đúng ?

  A. Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới, những nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có Xu thế giảm.

  B. Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới giảm, nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có Xu thế tăng.

  C. Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới, những nhóm nước tăng trưởng giảm, nhôm nước đang tăng trưởng có Xu thế tăng.

  D. Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới tăng, những nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có Xu thế giảm.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: A

  Giải thích: Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải → Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới, những nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có Xu thế giảm.

  Câu 18: Cho biết nhận xét nào sau này là đúng

  A. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất thô thấp hơn của toàn thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước tăng trưởng.

  B. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất thô cao hơn của toàn thế giới và thấp hơn nhiều so với nhóm nước tăng trưởng.

  C. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô thấp hơn của toàn thế giới và thấp hơn nhiều so với nhôm nước tăng trưởng.

  D. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô thấp hơn của toàn thế giới và nhóm nước tăng trưởng.

  Hiển thị đáp án

  Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét:

  – Tỉ suất sinh thô trên toàn toàn thế giới, những nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có Xu thế giảm.

  – Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô cao hơn của toàn thế giới và nhóm nước tăng trưởng (21‰ so với 20‰ và 11‰).

  Câu 19: Tỉ suất sinh thô của toàn thế giới năm 2015 là 20% nghĩa là

  A. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con được sinh ra trong năm đó.

  B. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con bị chết trong năm đó.

  C. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tử vong trong năm đó.

  D. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con dưới 5 tuổi trong năm đó.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: A

  Giải thích: Tỉ suất sinh thô của toàn thế giới năm 2015 là 20% nghĩa là trung bình 1000 dân thì có 20 trẻ con được sinh ra trong năm đó.

  Dựa vào biểu đồ trên , vấn đáp những vướng mắc từ 20 đến 22.

  Câu 20: Hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng

  Giai đoạn 1950 – 1955 đến quy trình 2010 – 2015, tỉ suất tử thô

  A. Của toàn thế giới giảm 17‰

  B. Của những nước tăng trưởng giảm 5‰

  C. Của những nước tăng trưởng giảm 21‰

  D. Của toàn thế giới và những nhóm nước giảm bằng nhau .

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: A, B

  Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

  – Tỉ suất tử thô của toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có dịch chuyển.

  – Tỉ suất tử thô của toàn toàn thế giới giảm 17‰, những nước tăng trưởng giảm 5‰ và những nước đang tăng trưởng có tỉ suất tử thô giảm 21‰.

  Câu 21: Hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này là đúng.

  A. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất tử thô tăng.

  B. Nhóm nước tăng trưởng có tỉ suất tử thô dịch chuyển thấp hơn so với nhóm nước đang tăng trưởng.

  C. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất tử thô cao hơn của toàn thế giới và nhóm nước tăng trưởng.

  D. Hóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất tử thô cao hơn của toàn thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước tăng trưởng.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

  – Tỉ suất tử thô của toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng đều phải có dịch chuyển.

  – Tỉ suất tử thô của toàn toàn thế giới giảm 17‰, những nước tăng trưởng giảm 5‰ và những nước đang tăng trưởng có tỉ suất tử thô giảm 21‰. Như vậy, nhóm nước tăng trưởng có tỉ suất tử thô dịch chuyển thấp hơn so với nhóm nước đang tăng trưởng.

  Câu 22: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang tăng trưởng năm 2015 là 7‰ nghĩa là

  A. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ con chết.

  B. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 người chết.

  C. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tử vong .

  D. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ con sinh ra còn sống.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: B

  Giải thích: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang tăng trưởng năm 2015 là 7‰ nghĩa là trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 người chết.

  Câu 23: Giả sử tỉ suất ngày càng tăng dân số của toàn toàn thế giới năm 2015 là một trong,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2022 , biết rằng số dân toàn toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

  A. 7257,8 triệu người.

  B. 7287,8 triệu người.

  C. 7169,6 triệu người.

  D. 7258,9 triệu người.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: D

  Giải thích:

  – Tính dân số năm trước đó (Năm 2014):

  – Gọi D2014: dân số năm 2014, D2015: dân số năm 2015

  – Dân số năm 2014 là:

  Áp dụng công thức: Dn = Do(1 + Tg)n

  Ta có: D2015 = D2014(1 + Tg)1 → D2014 = D2015/(1 + Tg)1

  D2014 = D2015/(1 + Tg)1 = 7346/(1 + 0,012)

  D2014 = 7258,9 (triệu người).

  Như vậy, dân số năm 2014 là 7258,9 triệu người.

  Câu 24: Giả sử tỉ suất ngày càng tăng dân số của toàn toàn thế giới năm 2015 là một trong,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2022 , biết rằng số dân toàn toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2022 sẽ là

  A. 7468,25 triệu người.

  B. 7458,25 triệu người.

  C. 7434,15 triệu người.

  D. 7522,35 triệu người.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án: C

  Giải thích:

  – Tính dân số năm tiếp theo (Năm 2022):

  – Gọi D2016: dân số năm 2022

  D2015: dân số năm 2015

  – Dân số năm 2022 là:

  Áp dụng công thức: Dn = Do(1 + Tg)n

  Ta có: D2016 = D2015(1 + Tg)1

  D2016 = D2015(1 + Tg)1 = 7346(1 + 0,012)

  D2016 = 7434,15 (triệu người).

  Như vậy, dân số năm 2022 là 7434,15 triệu người và so với năm 2015 là tăng thêm 88,15 triệu người.

  => iDiaLy – Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. 

  Nếu có vướng mắc hay có tài năng liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho toàn bộ nhà cùng tìm hiểu thêm nhé…. 

  Câu 1. Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên sẽ là

  A. động lực tăng trưởng dân số.

  B. ngày càng tăng cơ học trên toàn thế giới.

  C. số dân trung bình ở thời gian lúc đó.

  D. ngày càng tăng dân số có kế hoạch.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 2. Gia tăng cơ học không còn ý nghĩa riêng với

  A. từng khu vực.

  B. từng vương quốc.

  C. qui mô dân số.

  D. từng vùng.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 3. Tổng số của tỉ suất ngày càng tăng tự nhiên và tỉ suất ngày càng tăng cơ học được gọi là

  A. tỉ suất sinh thô.

  B. tỉ suất ngày càng tăng dân số.

  B. tỉ suất xuất – nhập cư.

  D. tỉ suất tử thô.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: SGK/84, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 4. Tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên được xác lập bằng hiệu số giữa

  A. Tỉ suất thô và tỉ suất tử vong ở trẻ con.

  B. Tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

  C. Tỉ suất tử thô và ngày càng tăng cơ học.

  D. Tỉ suất sinh thô và ngày càng tăng sinh học.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  ——–Môn khác———-

  Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:

  Anh văn: anhvan.HLT

  Toán học: toanhoc.HLT

  Vật lý: vatly.HLT

  Hóa học: hoahoc.HLT

  Sinh học: sinhhoc.HLT

  Ngữ văn: nguvan.HLT

  Lịch sử: lichsu.HLT

  GDCD: gdcd.HLT

  Tin học: tinhoc.HLT.vnCâu 5. Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng thêm không phải là vì

  A. tự nhiên khắc nghiệt.

  B. dễ kiếm việc làm.

  C. mức sống thấp.

  D. đời sống trở ngại vất vả.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: SGK/84, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 6. Ý nào dưới đấy là Xu thế thay đổi tỉ suất sinh thô của những nhóm nước trên toàn thế giới?

  A. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô tăng nhanh hơn.

  B. Nhóm nước tăng trưởng có tỉ suất sinh thô tăng nhanh hơn.

  C. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô cao hơn nhóm tăng trưởng.

  D. Nhóm nước tăng trưởng có tỉ suất sinh thô cao nhóm tăng trưởng.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: SGK/84, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 7. Gia tăng cơ học không còn ảnh hưởng lớn đến yếu tố dân số của

  A. Toàn toàn thế giới.

  B. Khu vực.

  C. Quốc gia.

  D. Các vùng lãnh thổ.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 8: Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của những nhóm nước trên toàn thế giới là

  A. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô cao hơn nhóm tăng trưởng nhưng tụt giảm khá nhanh hơn.

  B. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô thấp nhóm tăng trưởng nhưng tụt giảm khá nhanh hơn.

  C. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô cao hơn nhóm tăng trưởng và tiếp tục tăng nhanh hơn.

  D. Nhóm nước đang tăng trưởng có tỉ suất sinh thô thấp hơn nhóm tăng trưởng và nhưng tăng nhanh hơn.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 9. Tỉ suất sinh thô của toàn thế giới năm 2015 là 20% nghĩa là

  A. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con được sinh ra trong năm đó.

  B. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con bị chết trong năm đó.

  C. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tử vong trong năm đó.

  D. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ con dưới 5 tuổi trong năm đó.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 10. Động lực tăng trưởng dân số toàn thế giới là

  A. Mức sinh cao.

  B. Gia tăng cơ học.

  C. Gia tăng tự nhiên.

  D. Mức tử thấp.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: SGK/84, địa lí 10 cơ bản.

  Câu 11.Yếu tố nào sau này lúc bấy giờ giữ vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định hành động tỉ suất sinh của một nước?

  A. Phong tục tập quán.

  B. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội.

  C. Chính sách dân số.

  D. Tự nhiên – Sinh học.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: Yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định hành động tỉ suất sinh của một nước là trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội.

  Câu 12. Nhân tố nào dưới đây làm cho tỉ suất tử thô trên toàn thế giới tăng?

  A. Chính sách tăng trưởng dân số hợp lý từng thời kì.

  B. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.

  C. Chiến tranh, thiên tai tự nhiên ở nhiều nước.

  D. Các Đk tự nhiên thuận tiện.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: Các tác nhân làm cho tỉ suất tử thô tăng là vì trận chiến tranh còn trình làng ở nhiều nước, nhất là những nước khu vực Trung Đông (châu Á), một số trong những nước ở châu Phi. Cùng với trận chiến tranh là thiên tai tự nhiên như động đất, lũ lụt,… cũng gây ra thiệt hại lớn về người.

  Câu 13: Ý nào dưới đây không phải là tác nhân nào làm cho tỉ suất tử thô trên toàn thế giới tăng?

  A. Chiến tranh ngày càng tăng ở nhiều nước.

  B. Thiên tai ngày càng nhiều.

  C. Phong tục tập quán lỗi thời.

  D. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D.

  Giải thích: Y tế và khoa học kĩ thuật tăng trưởng giúp nhiều ca bệnh được chữa khỏi, đẩy lùi bệnh tật làm giảm tỉ lệ tử. Như vậy, sự tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật không phải là tác nhân nào làm cho tỉ suất tử thô trên toàn thế giới tăng.

  Câu 14. Nguyên nhân nào dưới đây đã làm cho tỉ suất sinh cao?

  A. Phong tục tập quán lỗi thời.

  B. Chính sách dân số đạt kết quả cao.

  C. Đời sống ngày càng được nâng cao.

  D. Chiến tranh, thiên tai tự nhiên.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: Phong tục tập quán lỗi thời, nhất là tư tưởng “trời sinh voi trời sinh cỏ” ở những vùng nông thôn, hiểu biết về những giải pháp tránh thai còn rất hạn chế và lỗi thời đã dẫn đến tỉ lệ sinh ở những khu vực nông thôn nghèo cao => Ý A là một trong những nguyên nhân làm tỉ suất sinh tăng dần.

  Câu 15. Việt Nam có tỷ suất sinh là 19 %o và tỉ suất tử là 6 %o, vậy tỷ suất ngày càng tăng tự nhiên là

  A. 1 %.                B. 1,2%.

  C. 1,3%.                D. 1,4%.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: Việt Nam có tỷ suất sinh là 19 %o và tỉ suất tử là 6 %o, vậy tỷ suất ngày càng tăng tự nhiên là một trong,3%. Áp dụng công thức Tg = (S – T) / 100% (trong số đó, Tg là tỷ suất ngày càng tăng tự nhiên, S là tỷ suất sinh, T là tỷ suất tử).

  Câu 16: Ý nào dưới đây không phải là tác nhân nào làm cho tỉ suất sinh thấp?

  A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều.

  B. Phong tục tập quán lỗi thời.

  C. Kinh tế – xã hội tăng trưởng ở trình độ cao.

  D. Mức sống cao.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: Phong tục tập quán lỗi thời, nhất là tư tưởng “trời sinh voi trời sinh cỏ” ở những vùng nông thôn, hiểu biết về những giải pháp tránh thai còn rất hạn chế và lỗi thời đã dẫn đến tỉ lệ sinh ở những khu vực nông thôn nghèo cao => Phong tục tập quán lỗi thời không phải là tác nhân nào làm cho tỉ suất sinh thấp.

  Câu 17. Tại sao tỉ suất tử thô trên toàn thế giới có Xu thế giảm?

  A. Tiến bộ về ý tế và khoa học, kĩ thuật.

  B. Điều kiện sống, mức sống và thu nhập được cải tổ.

  C. Sự tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội.

  D. Hoà bình trên toàn thế giới được đảm bảo.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất tử thô trên toàn thế giới có Xu thế giảm hầu hết là vì Đk sống, mức sống và thu nhập được cải tổ.

  Câu 18: Hoa Kì là vương quốc có tỉ lệ dân nhập cư rất cao. Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ lệ dân nhập cư của Hoa Kì cao là vì

  A. Nền kinh tế tài chính – xã hội tăng trưởng.

  B. Lãnh thổ to lớn.

  C. Chính sách Open, thu hút lao động.

  D. Nền chính trị ổn định.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: Hoa Kì là vương quốc có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng số 1 toàn thế giới, khoa học kĩ thuật tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống thuận tiện (khí hậu, Đk địa hình, tự nhiên thuận tiện), tài nguyên vạn vật thiên nhiên giàu sang => Thu hút dân cư từ nhiều vương quốc đến tìm kiếm việc làm và tăng trưởng kinh tế tài chính.

  Câu 19. Vì sao tỉ suất sinh thô ở nhiều nước trên toàn thế giới giảm?

  A. Chiến tranh ngày càng tăng ở nhiều nước.

  B. Thiên tai ngày càng hạn chế.

  C. Phong tục tập quán lỗi thời.

  D. Chính sách, tâm lí xã hội.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D.

  Giải thích: Nguyên nhân làm cho tỉ suất sinh thô ở nhiều nước trên toàn thế giới giảm là vì chủ trương dân số triệt để của một số trong những nước, tâm lí ngại sinh đẻ, nhận thức của người dân được nâng cao,…

  Câu 20. Dân số Hoa Kì ngày càng tăng, hầu hết do

  A. chủ trương khuyến khích sinh đẻ.

  B. tỉ suất tử tụt giảm.

  C. tỉ suất ngày càng tăng tự nhiên cao.

  D. tỉ lệ người nhập cư ngày càng lớn.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D.

  Giải thích: Hoa Kì là vương quốc có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng số 1 toàn thế giới, khoa học kĩ thuật tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống thuận tiện (khí hậu, Đk địa hình, tự nhiên thuận tiện), tài nguyên vạn vật thiên nhiên giàu sang. Thu hút dân cư từ nhiều vương quốc đến tìm kiếm việc làm và tăng trưởng kinh tế tài chính. Như vậy, lúc bấy giờ dân số Hoa Kì ngày càng tăng, hầu hết do tỉ lệ người nhập cư ngày càng tăng.

  Câu 21. Cho bảng số liệu: SỐ DÂN TRÊN THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM

  Năm18041927195919741987199920112025(dự kiến)Số dân(tỉ người)12345678

  Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết thêm thêm quy trình nào mất ít thời hạn nhất để dân số tăng thêm một tỉ người?

  A. Giai đoạn 1804 – 1927.

  B. Giai đoạn 1959 – 1974.

  C. Giai đoạn 1987 – 1999.

  D. Giai đoạn 1927 – 1959.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: Thời gian dân số tăng thêm một tỉ người ngày càng tinh giảm: từ 123 năm (quy trình 1804 – 1927) xuống 32 năm (quy trình 1927 – 1959), 15 năm (quy trình 1959 – 1974), 13 năm (quy trình 1974 – 1987), 12 năm (quy trình 1987 – 1999 và quy trình 1999 – 2011). Như vậy, quy trình 1987 – 1999 và quy trình 1999 – 2011 mất ít thời hạn nhất để dân số tăng thêm một tỉ người.

  Câu 22. Tại sao tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm?

  A. Tài nguyên phong phú.

  B. Khí hậu ôn hòa.

  C. Thu nhập cao.

  D. Chiến tranh, thiên tai nhiều.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D.

  Giải thích: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm sút hầu hết là vì trận chiến tranh và những thiên tai tự nhiên (động đất, núi lửa, hạn hán, lũ lụt,…).

  Câu 23. Cho biểu đồ sau: 

  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI, CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

  Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dùng nào dưới đây?

  A. Tốc độ tăng dân số toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng qua những quy trình.

  B. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai dân số toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng những quy trình.

  C. Tỉ suất sinh thô của toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng qua những quy trình.

  D. Cơ cấu dân số của toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng qua những quy trình.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: Căn cứ vào biểu đồ (cột) và bảng chú giải => Biểu đồ trên thể hiện nội dung tỉ suất sinh thô của toàn thế giới, những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng qua những quy trình.

  Câu 24. Giả sử tỉ suất ngày càng tăng dân số của toàn toàn thế giới năm 2022 là một trong,1% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2022 , biết rằng số dân toàn toàn thế giới năm 2022 là 7703 triệu người. Số dân của năm 2022 sẽ là

  A. 7787,73 triệu người.

  B. 7787,35 triệu người.

  C. 7877,75 triệu người.

  D. 7788,25 triệu người.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích:

  – Ta có công thức: Dân số năm tiếp theo = A * (1+ r)n ⟹ A = Dân số năm tiếp theo/ (1+r)n.

  Trong số đó: A là dân số năm trước đó. r là ngày càng tăng tự nhiên (r = 1,2% = 0,012). n là hiệu số năm tiếp theo với năm trước đó.

  – Áp dụng công thức:

  Biết dân số năm 2022 là 7703 (triệu người).

  Hiệu số năm 2022 với 2022 = 2022 – 2022 = 1 (năm).

  => Dân số năm 2022 = Dân số năm 2022* (1+0,011) = 7703 * 1,011 = 7787,73 triệu người.

  Câu 25. Nguyên nhân nào sau này làm cho tỷ số nam nữ rất khác nhau theo không khí và thời hạn?

  1. Chiến tranh làm nam chết nhiều hơn nữa nữ.

  2. Tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam.

  3. Nam thường di cư nhiều hơn nữa nữ.

  4. Nữ thường xuất khẩu lao động ra ngoài nước.

  Các ý trên có bao nhiêu ý đúng?

  A. 1.                            B. 2.

  C. 3.                            D. 4.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích: Nguyên nhân làm cho tỷ số nam nữ rất khác nhau theo không khí và thời hạn là vì trận chiến tranh làm nam chết nhiều hơn nữa nữ, tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam và nam thường di cư nhiều hơn nữa nữ.

  Câu 26: Giả sử tỉ suất ngày càng tăng dân số của toàn toàn thế giới năm 2022 là một trong,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2010 – 2030, biết rằng số dân toàn toàn thế giới năm 2022 là 7678 triệu người. Số dân của năm 2022 sẽ là

  A. 7788,15 triệu người.

  B. 7778,21 triệu người.

  C. 7770,14 triệu người.

  D. 7767,35 triệu người.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án C.

  Giải thích:

  – Ta có công thức: Dân số năm tiếp theo = A * (1+ r)n ⟹ A = Dân số năm tiếp theo/ (1+r)n.

  Trong số đó: A là dân số năm trước đó; r là ngày càng tăng tự nhiên (r = 1,2% = 0,012); n là hiệu số năm tiếp theo với năm trước đó.

  – Áp dụng công thức: Biết dân số năm 2022 là 7678 (triệu người); Hiệu số năm 2022 với 2022 = 2022 – 2022 = 1 (năm) => Dân số năm 2022 = Dân số năm 2022* (1+0,012) = 7678 * 1,012 = 7770,14 triệu người.

  Câu 27. Vì sao ở những nước đang tăng trưởng phải thực thi chủ trương tăng trưởng dân số hợp lý?

  A. Kinh tế tăng trưởng chậm, vận tốc ngày càng tăng dân số cao.

  B. Mất cân đối giới tính, nền kinh tế thị trường tài chính chậm tăng trưởng.

  C. Lao động đông, nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là nông nghiệp.

  D. Kết cấu dân số trẻ nhưng đang sẵn có Xu thế già hóa.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án A.

  Giải thích: Ở những nước đang tăng trưởng ngày càng tăng dân số quá nhanh trong lúc nền kinh tế thị trường tài chính – xã hội tăng trưởng còn thấp nên gây nhiều sức ép lên yếu tố việc làm, nơi ở, chất lượng đời sống người dân; dân số đông cũng gây sức ép lên tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tài nguyên hết sạch, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ô nhiễm, tệ nạn xã hội,… Vì vậy, nên phải có những chủ trương tăng trưởng dân số hợp lý như: chủ trương kế hoạch hóa mái ấm gia đình, tăng cường xuất khẩu lao động, phong phú hóa ngành kinh tế tài chính, đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ lao động,… nhằm mục đích cân đối giữa sự tăng trưởng dân số với tăng trưởng kinh tế tài chính, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

  Câu 28. “Sinh con đông nhà có phúc và ý niệm của xã hội phong kiến” là yếu tố nào sau này?

  A. Tự nhiên- sinh học.

  B. Tâm lý – xã hội.

  C. Hoàn cảnh kinh tế tài chính.

  D. Chính sách dân số.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: “Sinh con đông nhà có phúc và ý niệm của xã hội phong kiến” là một trong những yếu tố tâm ý xã hội làm ảnh hưởng tới tỉ lệ sinh.

  Câu 29: Ở những nước đang tăng trưởng phải thực thi chủ trương tăng trưởng dân số hợp lý vì

  A. Gia tăng dân số quá nhanh.

  B. Mất cân đối giữa tăng trưởng dân số với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

  C. Tình trạng dư thừa lao động.

  D. Tỉ lệ phu thuộc quá rộng tăng thêm gánh nặng phúc lợi xã hội.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án B.

  Giải thích: Ở những nước đang tăng trưởng ngày càng tăng dân số quá nhanh trong lúc nền kinh tế thị trường tài chính – xã hội tăng trưởng còn thấp nên gây nhiều sức ép lên yếu tố việc làm, nơi ở, chất lượng đời sống người dân; dân số đông cũng gây sức ép lên tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tài nguyên hết sạch, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ô nhiễm, tệ nạn xã hội,… Vì vậy, nên phải có những chủ trương tăng trưởng dân số hợp lý như: chủ trương kế hoạch hóa mái ấm gia đình, tăng cường xuất khẩu lao động, phong phú hóa ngành kinh tế tài chính, đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ lao động,… nhằm mục đích cân đối giữa sự tăng trưởng dân số với tăng trưởng kinh tế tài chính, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

  Câu 30. Nguyên nhân dẫn đến tỉ suất tử thô cao là vì

  1. Chiến tranh.

  2. Đói nghèo, bệnh tật.

  3. Thiên tai.

  4. Khoa học kĩ thuật.

  5. Y tế tăng trưởng.

  Các ý trên có bao nhiêu ý đúng?

  A. 5.                             B. 2.

  C. 4.                            D. 3.

  Hiển thị đáp án

  Đáp án D.

  Giải thích: Nguyên nhân dẫn đến tử suất tử thô cao là vì trận chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật và những thiên tai tự nhiên (động đất, núi lửa, lũ lụt,…).

  ………………………………………… Tài liệu Địa Lý được idialy sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm. iDiaLy – Tài liệu , videos địa lý miễn phí
  – Kênh youtube.idialy
  – Kênh tiktok.idialy
  – Nhóm: nhom.idialy – group.idialy – iDiaLy.HLT
  – Trang: trang.idialy – fanpage.idialy – DiaLy.HLT
  – Webiste/app: idialy
  Lop4.idialy – Lop4.HLT
  Lop6.idialy – Lop6.HLT
  Lop7.idialy – Lop7.HLT
  Lop8.idialy – Lop8.HLT
  Lop9.idialy – Lop9.HLT
  Lop10.idialy – Lop10.HLT
  Lop11.idialy – Lop10.HLT
  Lop12.idialy – Lop10.HLT
  giaoan.idialy – giaoan.HLT
  tracnghiem.idialy
  bieudo.idialy
  atlat.idialy
  tinhtoan.idialy
  sodotuduy.idialy
  dethi.idialy
  Tải app iDiaLy cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
  iDiaLy – Tài liệu Địa Lý miễn phí

 • Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Review Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là ?

  You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Down Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là miễn phí

  You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên việt nam giảm là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Nguyên #nhân #chủ #yếu #làm #cho #tỉ #suất #gia #tăng #dân #số #tự #nhiên #nước #giảm #là