Contents

Mẹo Hướng dẫn Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + được Update vào lúc : 2022-04-04 13:28:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

175

Trong dãy điện hoá, sắt kẽm kim loại đẩy được Fe thoát khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 là:

A.

Những sắt kẽm kim loại đứng sau Cu.

Nội dung chính

 • Trong dãy điện hoá, sắt kẽm kim loại đẩy được Fe thoát khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 là:
 • Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về sắt kẽm kim loại – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3

B.

Những sắt kẽm kim loại từ K đến Al.

C.

Những sắt kẽm kim loại từ Fe đến Cu.

D.

Những sắt kẽm kim loại từ Mg đến Zn.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Những sắt kẽm kim loại từ Mg đến Zn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về sắt kẽm kim loại – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Điện phân 500 (gam) dung dịch CuSO4 16% với điện cực trơ, màng ngăn xốp, người ta thu được 12 (gam) đồng ở catot. Hiệu suất của quy trình điện phân là:

 • Cho hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch FeSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Thành phần của X, Y phù phù thích hợp với thí nghiệm là:

 • Câu nào đúng?

 • Nhúng một lá sắt kẽm kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 (gam) vào 200 (ml) dung dịch AgNO3 1M cho tới lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 (gam) muối khan. Kim loại M là:

 • Cho biết: Eº(Ag+/Ag) = +0,80 (V) và Eº(Hg2+/Hg) = +0,85 (V).

  Phản ứng hoá học nào sau này xẩy ra được?

 • Điện phân dung dịch muối sunfat của sắt kẽm kim loại M hoá trị II. Khi ở anot thu được 0,488 (lít) khí (đktc) thì khối lượng catot tăng 2,368 (gam). M là sắt kẽm kim loại nào sau này?

 • Muốn mạ bạc lên một vật bằng sắt người ta làm như sau:

 • Điện phân 100 (ml) dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 0,5M và NaCl 1,5M. Cho tới khi nước khởi đầu điện phân ở cả hai điện cực thì tạm ngưng. Dung dịch thu được sau khi điện phân hoàn toàn có thể hoà tan tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là:

 • Cho hỗn hợp Zn, Fe vào dung dịch CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X gồm 2 sắt kẽm kim loại và dung dịch Y chứa 3 ion. Phản ứng kết thúc lúc nào?

 • Có hai cốc X, Y như nhau đều chứa dung dịch H2SO4 loãng và một chiếc đinh sắt. Nhỏ thêm vào cốc Y vài giọt dung dịch CuSO4. Đinh sắt ở cốc Y tan nhanh hơn ở cốc X là vì:

 • Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng đúc (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều phải có điểm lưu ý chung là:

 • Tiến hành điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) sau khi ngừng điện phân thu được dung dịch có pH = 1. Nồng độ ban đầu của dung dịch AgNO3 là:

 • Điện phân một dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16 (gam) sắt kẽm kim loại M thì ở anot thu được 5,6 (lít) khí (đktc). M là sắt kẽm kim loại nào sau này?

 • Điện phân (với điện cực Pt) 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi khởi đầu có khí thoát ra ở catot thì tạm ngưng. Để yên dung dịch cho tới lúc khối lượng catot không đổi, lúc đó khối lượng catot tăng thêm 3,29 gam so với lúc chưa điện phân. Nồng độ mol của dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là nồng độ nào sau này?

 • Có dung dịch FeSO4 lẫn CuSO4. Phương pháp đơn thuần và giản dị nhất để loại tạp chất là:

 • Trong quy trình điện phân ở catot xẩy ra:

 • Nếu cùng nhúng 2 thanh Cu, Zn được nối với nhau bằng một dây đem vào một trong những bình thuỷ tinh chứa dung dịch HCl thì:

 • Để phân biệt những dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể dùng sắt kẽm kim loại nào sau này làm thuốc thử?

 • Điện phân (dùng điện cực trơ) dung dịch muối sunfat sắt kẽm kim loại với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catôt tăng 1,92g. Khối lượng axit sunfuric tạo thành trong dung dịch là:

 • Hoà tan hoàn toàn 7,35 (gam) hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tục nhau, trong 148 (ml) nước thu được 150 (ml) dung dịch X có d = 1,034 (g/ml). Hai sắt kẽm kim loại kiềm đó là:

 • Một sắt kẽm kim loại tổng hợp gồm: Mg, Al, Ag. Hoá chất nào hoàn toàn có thể hoà tan hoàn toàn sắt kẽm kim loại tổng hợp trên thành dung dịch?

 • Điện phân 1 (lít) dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, dung dịch sau điện phân có pH = 2. Coi thể tích dung dịch sau điện phân không thay đổi. Khối lượng bạc bám ở catot là:

 • Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của pin điện hóa Zn – Cu thì:

 • Một sợi dây đồng tiếp nối đuôi nhau với một sợi dây nhôm để ngoài trời:

 • Muốn điều chế NaOH hoàn toàn có thể:

 • Trong động cơ đốt trong, những cụ ông cụ bà thể bằng thép bị mòn là vì:

 • Kim loại có tính dẻo là vì:

 • Trong dãy điện hoá, sắt kẽm kim loại đẩy được Fe thoát khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 là:

 • Hợp kim nào sau này của sắt bị ăn mòn chậm nhất?

 • Cho hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau.

  – Thanh (1) nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO3.

  – Thanh (2) nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO3)2.

  Sau phản ứng, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân lại thì:

 • Trong quy trình điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catot xẩy ra phản ứng:

 • Đặt một vật bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xẩy ra ở cực âm là:

 • Một vật bằng Fe tráng Zn đặt trong nước. Nếu có những vết xây xát sâu đến bên trong thì vật sẽ bị ăn mòn điện hoá. Quá trình xẩy ra ở cực dương là:

 • Cho Ag sắt kẽm kim loại vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Giải thích đúng là:

 • Dung dịch X chứa đồng thời 0,01 (mol) NaCl, 0,05 (mol) CuCl2, 0,04 (mol) FeCl3 và 0,04 (mol) ZnCl2. Kim loại thứ nhất thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là:

 • Chất nào được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân?

 • Cho biết thứ tự từ trái sang phải của những cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các sắt kẽm kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là:

 • Cho 10 (gam) hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 (lít) khí H2 (đktc), dung dịch X và m (gam) chất rắn không tan. Giá trị của m là:

 • Cho lá sắt sắt kẽm kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. Hiện tượng xẩy ra là:

 • Một pin điện được tạo bởi điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4, điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Khi pin hoạt động và sinh hoạt giải trí, phản ứng xẩy ra ở catot như sau:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 5cm.

 • Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 3cm.

 • Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng bằng $frac13$ chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

 • Một hình chữ nhật có chiều dài là 2dm 4cm, chiều rộng bằng $frac14$ chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

 • Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài 11cm.

 • Một hình vuông vắn có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích s quy hoạnh bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

 • Một viên gạch đá hoa hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm. Tính diện tích s quy hoạnh viên gạch đá hoa đó.

 • Mua 7 quyển vở cùng loại phải trả 45 500 đồng. Hỏi mua 9 quyển vở như vậy phải trả bao nhiêu tiền?

 • Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

 • Một shop có 7210 lít dầu, đã bán được $frac15$ số dầu đó. Hỏi shop này còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + Free.

Giải đáp vướng mắc về Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 +

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Những sắt kẽm kim loại nào sau này được fe thoát khỏi dung dịch muối fe 3 + vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Những #kim #loại #nào #sau #đây #được #khỏi #dung #dịch #muối